Astrid S. Dypvik

Email: 

Fagerbergutvalet, som har evaluert ressursbruken innanfor norsk forsking, har laga ein 170 sider lang rapport som ikkje nemner likestilling med eitt ord.

25. mai 2011

Mannlege sjukepleiarstudentar har mykje av den same innstillinga til jobb og familie som menn på det svært mannsdominerte ingeniørstudiet. Dei er ikkje utradisjonelle menn, dei er menn som har gjort eit utradisjonelt val.

09. februar 2011

Fem av dei 14 sentra for forskingsdrive innovasjon har ingen kvinner i styret.

08. februar 2011

– Utan grundigare statistikk er det vanskeleg å vurdere om politiske tiltak har den ønska effekten, seier Ernst Kristiansen i Kif-komiteen.

16. desember 2010