#Metoo – veien videre? Ulike perspektiver på seksuell trakassering

8mar
8. mars 2018 - 13:00 til 16:00

Oslo

Siden oktober 2017 har #Metoo-kampanjen satt søkelys på seksuell trakassering i bransje etter bransje. Tallrike personlige historier om uønsket seksuell oppmerksomhet har rystet og skapt debatt. Det er tydelig at seksuell trakassering er et strukturelt samfunnsproblem med alvorlige konsekvenser.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har lang tradisjon i å markere kvinnedagen i samarbeid med Universitetet i Oslo sentralt. Vi vil også belyse utfordringene med seksuell trakassering i vår egen sektor. Høyskole- og universitetssektoren har en hierarkisk struktur med mange midlertidige stillinger. En ny undersøkelse viser også at én prosent av studentene sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, åtte prosent fra medstudenter.

Til årets 8. mars inviterer vi studenter, akademikere og alle interesserte til seminar om kjølvannet av #Metoo-kampanjen.

Les mer