Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak

8nov
8. november 2018 - 9:00 til 16:00

Oslo

Akademiet for yngre forskere, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Institutt for samfunnsforskning inviterer forskere og ledere i akademia til å diskutere mangfold. Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Vi tar utgangspunkt i den pågående debatten om internasjonalisering i akademia, erfaring fra arbeid med kjønnslikestilling og det vanskelige begrepet mangfold. Målet for dagen er å utfordre forskere og ledere i akademia til å tydeliggjøre hva de mener med mangfold generelt, og etnisk mangfold spesielt. Dersom vi er enige om hva vi mener med mangfold og hvor utfordringene ligger, er det lettere å foreslå konkrete tiltak.

Hovedinnleder er professor Kalwant Bhopal fra Universitetet i Birmingham. Hun vil fortelle om sin forskning om barrierer som akademikere med etnisk minoritetsbakgrunn møter, men også om gode virkemidler for kjønnsbalanse og etnisk mangfold i britisk akademia.

Hold av datoen, mer informasjon kommer!