LDO-kurs

14nov
14. november 2017 - 9:00 til 17. november 2017 - 12:00

Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til kurs om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. I perioden 14.-17. november skal det være seks moduler med temaer innenfor arbeidsliv. Kursmodulene deles opp i to typer: Kunnskapsoppbygging eller likestilling i praksis:

  • Diskrimineringslovverket i arbeidslivet – Rettstilstanden og endringer med ny lov fra 1. januar 2018.
  • Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering.
  • Individuell tilrettelegging i arbeidslivet - Plikter, rettigheter og muligheter.
  • Graviditet og foreldrepermisjon - “Når har du tenkt til å få barn, da?”
  • Lønn som fortjent - Kjønnsroller, juss og praktisk arbeid.
  • Hvordan hindre trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Mer informasjon og påmelding