Kvalitetsdrivet 2018

18apr
18. april 2018 - 9:00 til 18:00

Stockholm

Det svenske Universitets- og høgskolerådet arrangerer konferansen Kvalitetsdrivet 2018, som vil diskutere bredere rekruttering (breddad rekrytering och breddat deltagande) til høyere utdanning, likestilling og studentmobilitet.

Temaene er blant annet rekruttering knyttet til nasjonale minoriteter, sosial bakgrunn, kjønn og etnisitet, samt likestillingsarbeid og #MeToo. Det blir med et svensk og et internasjonalt perspektiv, med forelesere fra svenske og utenlandske læresteder, myndigheter, organisasjoner og nettverk.

Les mer