Det nye diskrimineringslovverket - kurs for arbeidsgivere

20mar
20. mars 2018 - 9:00 til 21. mars 2018 - 9:00

Steinkjer

Hvordan rekruttere de beste og gi alle ansatte muligheten til å bruke sine talenter?
Vi mener svaret er å arbeide med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering. Kursene passer for deg som er tillitsvalgt, fagforeningsansatt, leder eller som jobber med personaladministrasjon.
Arrangører: Kompetansesenteret KUN i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Les mer