Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

20jun
20. juni 2017 - 12:00 til 21. juni 2017 - 12:00

Oslo

Norden har i lang tid knyttet velferd til sin likestillingspolitikk, slik som fedrekvoten, barnehageutbygging og tiltak i arbeidslivet.EU har i større grad hatt et fokus på enkeltindividenes rettigheter med et utvidet likestillingsbegrep langs forskjellsdimensjoner som etnisitet, alder, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Innebærer EUs fokus på individet at den nordiske velferdspolitikken blir marginalisert, eller kan den nordiske modellen og EU-modellen forenes?

Kan vi i det hele tatt snakke om en nordisk likestillingspolitikk? Og i hvilken grad har de nordiske landene siden 1990-tallet vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye har de nordiske landene i nyere tid tilpasset seg internasjonale lovregimer?

Velkommen til foredrag og dialog!

Les mer om konferansen her.