LDO-kurs

25apr
25. april 2017 - 9:00 til 28. april 2017 - 12:00

Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. Det er mulig å melde seg på ett eller flere av de sju kursmodulene:

  1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
  2. Graviditet og foreldrepermisjon
  3. Rekruttering
  4. Religion og livssyn i arbeidslivet
  5. Trakassering og seksuell trakassering
  6. Individuell tilrettelegging i arbeidslivet
  7. Lønn som fortjent

LDOs mål er at modulene både skal fungere som grunnopplæring i diskrimineringsrett og som inspirasjon til metoder for kursopplegg, slik at deltakerne vil ta i bruk kursene i sine respektive organisasjoner og/eller settes i stand til å holde egne kurs om de samme temaene.

Les mer