Kjønnsforskning NÅ 2017

8jun
8. juni 2017 - 8:30 til 9. juni 2017 - 14:00

Universitetet i Oslo

Konferansen samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet er å ta pulsen på forskningsfeltet: få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå, og diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet. Fokus er på både teoretiske og metodiske problemstillinger.

Konferansen er en av de viktigste arenaene for norske kjønnsforskere til å bli kjent med kollegaer fra andre fagmiljøer, inngå i nettverkssamarbeid og/eller rekruttere potensielle samarbeidspartnere til nye prosjekter.

Les mer om arrangementet her