Akademisk kjønnskultur i endring?

3mai
3. mai 2017 - 14:00 til 17:00

Oslo

Seminaret vil tematisere både et historisk og nåtidig blikk på arbeid for likestilling i akademia.

I 2003 ble UiO dømt i ESA domstolen fordi det var brudd på EØS sitt likebehandlingsprinsipp å øremerke vitenskapelige stillinger til kvinner. Derfor måtte UiO finne på nye tiltak for å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Hva skjedde i kjølvannet av ESA dommen og hvordan er situasjonen i dag?

Seminaret vil presentere nyere forskning om kjønn og likestilling på UiO, samt forskning fra andre universiteter i Norge.

Les mer hos Senter for tverrfaglig kjønnsforskning