Åpent seminar om anti-diskriminering

9apr
9. april 2018 - 14:00 til 16:00

Universitetet i Stavanger

Til seminaret kommer forsker Mona Bråten (Fafo) som har forsket på seksuell trakassering, Luca Dalen Espseth fra Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og en representant fra Studentorgansisasjonen StOr.

Les mer