Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Følg oss!

Følg kifinfo på sosiale medier:
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

 


Konferanse om strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent?

NTNU og Kif-komiteen arrangerer konferanse 6. juni i Trondheim.

Se program

Påmeldingsfristen er 15. mai. Meld deg på!

 


«Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

Kif-komiteen har bestilt en utredning om karrieren til forskere med innvandrerbakgrunn og annen etnisk bakgrunn. 11. mars lanseres rapporten fra AFI og NIFU med et heldagsseminar i Oslo.

Les rapporten

 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.


Oppslagstavla:

Likestilling kommer ikke av seg selv – vi må jobbe med det. Jeg var den kvinnelige foreleseren som sendte «guttene» på gangen for å få rom til en samtale med de kvinnelige studentene, skriver Lise Rakner, professor ved Institutt for sammenliknende politikk på UiB. Les innlegget hos Studvest

Målet er at ingen skal måtte sitte igjen ved UiB. Viserektor Oddrun Samdal svarer på innleggene fra en foreleser og en student om da jentene måtte sitte igjen på ved Universitetet i Bergen. Les innlegget hos Studvest

Kjønnspoeng skal utredes. Mot Regjeringens vilje vedtok Stortinget å utrede og vurdere en ordning med fast antall kjønnspoeng. Kunnskapsministeren kan ikke si når utredningen vil være ferdig. Les mer hos Universitetsavisa

Kjønnsubalanse blant historikere – bare et spørsmål om tid? I denne artikkelen utforsker artikkelforfatterne kjønnsubalansen i akademia ved å se nærmere på et spesifikt fag, som alltid har vært en slags «gutteklubb» i norsk akademia, nemlig historie. Les artikkelen hos Idunn

Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. I rapporten kan vi blant annet lese at det er høyest grad av tilfredshet med faglige prioriteringer og kommunikasjon med ledelsen blant respondenter i teknologiske fag og blant mannlige respondenter. Les rapporten

Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. I arbeidsnotatet mangler det indikatorer på klasse, kjønn og etnisitet. Neste gang skal imidlertid sosial bakgrunn tas med, noen som vil styrke kvaliteten på resultatene, ifølge NIFU. Les arbeidsnotatet

Flyktningers vei mot høyere utdanning i Norge: Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning i 2011, og ble rådet til å bli renholder. I stedet skrev han mastergrad om flyktningers muligheter og utfordringer på vei mot høyere utdanning, Les saken hos UiO.

Fra Magasinet

Rektorer vil ikke ha vikeplikt for likestilling

Universitetene og høyskolene står overfor en omfattende fusjoneringsprosess. – Det er ofte mange ting som haster mer enn likestilling i slike store prosesser. Samtidig bør det stå høyt på agendaen, sier prorektor ved landets største universitet.

(27.04.2016) Les mer

Europeiske land samarbeider for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Selv om ideen om et nettverk for likestilling i det europeiske forskningsområdet (ERA) kom allerede i 2004, ble GENDER-NET først lansert i 2013, som første ERA-NET med tema likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

(21.04.2016) Les mer

Norge – likestillingssinke i Europa

Norske forskere er ikke særlig flinke til å søke på de høythengende ERC-stipendene – og ser vi på kjønnsbalansen blant stipendmottakerne, havner vi på en dundrende jumboplass.

(05.04.2016) Les mer

Kvinnelige forskere holdes igjen av gratispassasjerer

Et nytt prosjekt, forankret i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med kunnskap fra kjønnsforskning, skal få kvinnelige talenter opp og fram. 

(01.04.2016) Les mer

Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

Personer med innvandringsbakgrunn er mer motiverte til å forske og ta doktorgrad enn personer uten innvandringsbakgrunn. Likevel er det ingen fordel å være innvandrer i akademia, viser ny rapport. 

(30.03.2016) Les mer

Statssekretær roser ny mangfoldsrapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

(16.03.2016) Les mer

Er det på tide med mannskvotering i helsefag?

Det er ikke mangel på gode argumenter for kjønnsbalanse og mangfold i helsefagene.

(29.02.2016) Les mer

Svensk millionsatsing på likestilling

Om et drøyt år skal alle svenske universiteter og høgskoler ha en plan for integrering av likestilling i hele sitt arbeid. Genussekretariatet ved Göteborgs universitet har fått jobben med å støtte arbeidet med et av de største likestillingsprosjektene i svensk akademia noensinne.

(23.02.2016) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!