Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Likestillingskutt. Potten til likestillingsarbeid blir redusert fra 4,8 til 2 millioner kroner i budsjettforslaget for 2015 ved Universitetet i Bergen. Les mer hos På Høyden

Lego-forskere. Da seniorforsker Ellen Kooijman foreslo tre kvinnelige forskere i Lego, ble det en verdensnyhet. Les mer hos Curie

Appell. Høyere utdanning og forskning er under økende press, mener Den europeiske paraplyorganisasjonen ETUCE (European Trade Union Committee for Education). I appellen foreslår ETUCE tiltak som: en politikk for utvikling av alle forskningsområder og en politikk for økt likestilling. Les mer hos Forskerforbundet

Gender Summit Toolbox. Se høydepunkter og les presentasjonene fra Gender Summit-konferansene hos Gender Summit

BALANSE-prosjekter. Forskningsrådet fikk inn 19 søknader til BALANSE-programmets utlysning av midler med frist 15. oktober. Innen 1. februar 2015 blir det klart hvilke prosjekter som får støtte. Les mer hos Forskningsrådet

Ny bok. Antallet kvinner i høyere utdanning har økt markant, men i toppen av utdanningssystemet har kvinner stadig trange kår. Professor Bente Rosenbeck ser i denne boka på foregangskvinner i Danmark og Norden og på forestillingen om at likestilling i akademia kommer av seg selv. Les mer om boka Har videnskaben køn? Kvinder i forskning

Til høring: innstegsstillinger. Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår på høring. Det følger ikke lønnsmidler med de 300 stillingene. Høringsfristen er 10. januar 2015. Les mer hos Forskerforbundet Innstegsstillinger (les mer hos kifinfo.no)

Fra Magasinet

Både kvinner og menn velger høystatusfag

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre velger farmasi, odontologi og medisin, men nesten ingen velger allmennlærerutdanning.

(30.10.2014) Les mer

Pioner ærekrenket i roman

I 1939 var den unge geologistudenten Brit Hofseth med på en ekspedisjon til Grønland. To år senere publiserte en av reisekameratene en roman hvor botanikeren Norunn benytter anledningen til å i tur og orden forføre mennene på en lignende reise. Fortsatt blandes fiksjon og virkelighet i minnet om Brit Hofseth.

(23.10.2014) Les mer

Fleire utanlandske forskarar, men ujamt fordelt

Dei siste ti åra har talet på utanlandske forskarar i Noreg eksplodert. Det er i tråd med offisielle målsettingar, men vi veit førebels lite om kva det har å seie for norsk forsking.

(20.10.2014) Les mer

Over og ut for likestillingsprisen

Den årlige likestillingsprisen for kjønnsbalanse i forskning er et avsluttet kapittel, fremgår det av statsbudsjettet som legges frem i dag. – Det er leit å miste utmerkelsen av de som har jobbet hardt med et viktig og ofte vanskelig felt, mener Kif-komiteens leder Curt Rice.

(08.10.2014) Les mer

– Ikke revolusjonerende nok

Det er 15 år siden gender mainstreaming ble et begrep i EU, men fortsatt er det stor kjønnsubalanse i forskning og høyere utdanning i hele Europa. Kan Horisont 2020 ordne opp?

(26.09.2014) Les mer

Suksess med likestillingstiltak

Mer selvtillit, motivasjon og flere publikasjoner er resultatet når et universitet og et forskningsinstitutt satte i gang tiltak for bedre kjønnsbalanse blant forskerne.

(19.09.2014) Les mer

Kvinnelige ingeniørstudenter må være «en av gutta»

– Kvinner på teknologiske studier møter motstand og diskriminering, sier sosiolog Lena Wiik Olsen.

(11.09.2014) Les mer

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

(29.08.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.