Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Londa Schiebinger (bilde) er en av innlederne på EnGendering Excellence.

Les mer om konferansen

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Kvinner publiserer mer. Ved Norges Handelshøyskole (NHH) var det totalt sett en nedgang i antall publikasjonspoeng i fjor, mens det var en jevn økning blant de kvinnelige forskerne. I 2014 sto kvinnene for rundt 37 prosent av NHHs publikasjonspoeng. Les mer hos Paraplyen

Rapport om diskriminering. Den nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser blant annet at norskfødte med innvandrerforeldre opplever like mye diskriminering i høyere utdanning som innvandrere, og menn mer enn kvinner. Les mer og last ned rapporten hos ISF

Valg i Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO har siden 2010 bare hatt én kvinnelig leder. I helga skal det avgjøres om neste leder blir Therese Eia Lerøen fra Høgskolen i Oslo og Akershus, eller Tommy Aarethun fra Universitetet i Bergen. Les mer hos Universitas

Mentorprosjekt i Bergen. 22 kvinnelege adeptar frå Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Havforskingsinstituttet har fått eigen mentor. Målet med prosjektet er å få fleire kvinner i toppstillingar. Les meir hos På Høyden

Trenger sykepeleiere av begge kjønn. Mann? Vi ønsker deg velkommen til bachelorstudiet i sykepleie, skriver studenter og lærere på studiet. Les innlegget hos Sykepleien.no

Kritisk til innstegsstillinger. Curt Rice, leder for Kif-komiteen og påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er kritisk til Kunnskapsdepartementets nye rekrutteringsstillinger. Les mer hos Khrono

Ullen stillingskategori. – Nøkkelen til kvifor kvinner forsvinn frå akademia ligg i postdok-stillingane, seier Anne Beate Maurseth frå Universitetet i Bergen. Les meir hos På Høyden

Fra Magasinet

Ris og ros til arbeid for likestilling

Kif-komiteen sin strategi for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfald i forsking fram mot 2017 er ferdig. Tilbakemeldingar frå sektoren viser at institusjonane set pris på ein aktiv komité, men skulle ønske at omgrepet «etnisk mangfald» var tydelegare.

(15.04.2015) Les mer

Ta doktorgraden hos en bedrift

– Nærings-ph.d. er perfekt for den som både har lyst til å jobbe i en bedrift og ta doktorgrad samtidig, sier Annette Linda Vestlund i Forskningsrådet. Foreløpig er det flest menn som benytter seg av tilbudet.

(27.03.2015) Les mer

Kraftig auke i kvinnelege innovasjonsleiarar

Då Forskingsrådet nyleg peika ut 17 nye senter for forskingsdriven innovasjon, hadde ein tredel av dei nye sentera kvinneleg leiar. Forskingsrådet meiner bevisstgjering er hovudårsaka til auken.

(24.03.2015) Les mer

– Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice. 

(11.03.2015) Les mer

− Psykologien trenger flere menn

Guttedagen på Psykologisk institutt vil forhåpentligvis øke andelen mannlige søkere til psykologstudiet, men mye tyder på at det må sterkere lut til for å jevne ut kjønnsbalansen.

(05.03.2015) Les mer

Vil kvotere minoriteter

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

(27.02.2015) Les mer

Kvinner og innovasjon – en eksotisk kombinasjon

Kvinner blir sett på som en ressurs, men også som et eksotisk innslag i innovasjonsfeltet. Det viser foreløpige funn fra prosjektet Gender and innovation in Norway.

(24.02.2015) Les mer

Lite kunnskap om studenttrakassering

Studenter vegrer seg mot å melde fra om trakassering. Læresteder må forplikte seg sterkere til studentenes trakasseringsvern, mener studentrepresentant og studentombud.

(11.02.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.