Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: The year the Nobel Prize forgot to ignore women

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, skriver om hvordan nobelprisvinner May-Britt Moser forandrer bildet av kvinner i forskning.

Les blogginnlegget "The year the Nobel Prize forgot to ignore women"


Oppslagstavla:

26 millioner til likestilling. Den svenske regjeringen øker tempoet i likestillingsarbeidet, og gir 26 millioner svenske kroner til likestillingen ved 41 myndigheter, deriblant Universitets- och högskolerådet og Universitetskanslersämbetet. Les mer hos genus.se

Ingen kvinner i styret. NTNU Accel kritiseres for å bare ha menn i styret. Flere perspektiver og kjønnsbalanse er lønnsomt, skriver kronikkforfatterne. Les Ingen kvinner i styret = ingen nytenkning

Foreslå styrekandidater. Forskningsrådet ønsker kandidater til fire divisjonsstyrer, gjerne én eller flere kandidater og like mange kvinner og menn. Les mer hos Forskningsrådet

Flest kvinner fikk opprykk. Totalt 14 personer fikk opprykk til toppstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Av de 14 som oppnådde toppkompetanse i fjor er 11 kvinner. Les Rektoratets blogg

Mangfoldskomité på plass. Mangfoldskomiteen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt sitt første møte. Arbeidet er avgrenset til tre aspekter ved mangfold: kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Les Rektoratets blogg

Lønn og kjønn. Berkeley-universitetet finner at blant professorene tjener kvinner og etniske minoriteter i gjennomsnitt mindre enn hvite, mannlige professorer. Størst forskjell er knyttet til kjønn. Les mer hos Inside Higher Ed

Nordisk ministerråd. Danmark tok over formannskapet i rådet fra nyttår, og en av prioriteringene deres er å minske ungdommers kjønnsbundne utdanningsvalg. Les mer hos NIKK

Fra Magasinet

Niqabforbud er ikke i strid med loven

Juridisk kan man argumentere både for og mot bruk av niqab ved høyere utdanningsinstitusjoner. Et forbud kan sende et tydelig signal i likestillingsøyemed, men det kan også virke ekskluderende og føre til mer ekstreme holdninger.

(30.01.2015) Les mer

Innstegsstillingar er ikkje tilpassa kvinners karriereløp

Det er vanskelegare for kvinner å møte krava for å kvalifisere til innstegsstillingar, hevdar forskar.

(22.01.2015) Les mer

– Mangfold gir bedre resultater

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

(16.01.2015) Les mer

Kan kvinner egentlig forske?

Argumentene for at kvinner er annenrangs vitenskapspersoner har blitt videreført og gjenoppfunnet i nye sammenhenger opp gjennom århundrene, mener historiker Bente Rosenbeck.

(09.01.2015) Les mer

Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

(19.12.2014) Les mer

Går sammen for å løfte kvinnelige talenter

Nettverkskonferanse skal samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag.

(18.12.2014) Les mer

Fjernar gulrøter for likestillingsarbeid

Etter at statlege premieordningar for likestillingsarbeid i akademia er blitt fjerna, er det no opp til kvar enkelt institusjon å betre kjønnsbalansen i akademiske toppstillingar.

(16.12.2014) Les mer

Lærte seg et nytt fag for å få jobb i Norge

Flere kvinner enn menn har partnere som også er forskere. Kreftforskeren Yanran Cao lærte seg marinbiologi for å kunne få jobb i samme by som sin professorektemann i Norge.

(10.12.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.