Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Følg oss!

Følg kifinfo på sosiale medier:
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

 


Konferanse om strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent?

NTNU og Kif-komiteen arrangerer konferanse 6. juni i Trondheim.

Se program

Utsatt frist: du kan fortsatt melde deg på!

 


«Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

Kif-komiteen har bestilt en utredning om karrieren til forskere med innvandrerbakgrunn og annen etnisk bakgrunn. 11. mars lanseres rapporten fra AFI og NIFU med et heldagsseminar i Oslo.

Les rapporten

 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.


Oppslagstavla:

Statistikk fra NTNU. NTNU er landets største universitet med 6 700 årsverk. Fersk statistikk viser at det går gal vei for kvinnene på den akademiske karrierestigen ved NTNU. Ikke bare ved de teknisk-naturvitenskapelige fagene, men også innen humaniora, arkitektur og medisin. Se grafene hos Universitetsavisa

Nasjonal satsing på menn. Rektor Gunnar Bovim foreslår i et brev til Kunnskapsdepartementet at NTNU blir vertskap for en nasjonal satsing i å rekruttere menn til utdanninger med kvinnedominans. Universitetet er allerede vertskap for en tilsvarende satsing for å trekke flere jenter til realfag og teknologi. Les mer hos Universitetsavisa

Flest kvinner fullførte doktorgrad. I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, men i 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad. Se statistikken hos SSB

Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. En ny artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hevder at selv om etnisk kapital kan forklare utdanningsdrivet blant barn av innvandrerforeldre, vil det også kunne ha negativ innvirkning på læring, skoleresultater og framtidig suksess i utdanningssystemet. Les artikkelen hos Idunn

Boys to Men: the Underachievement of Young Men in Higher Education – and How to Start Tackling It. Bare rundt ti prosent av fattige, hvite menn i Storbritannia tar høyere utdanning, viser en ny rapport. Les rapporten

179 år av ensamhet. I denne antologien forteller ti kvinner fra den svenske mannsbastionen Handelshögskolan om sine tanker og strategier. Les mer hos Albert Bonniers förlag

Gender Differences in Recognition for Group Work. For hver artikkel en kvinnelig forsker publiserer på egen hånd, øker sjansene for fast ansettelse med åtte prosent. Men om hun publiserer den samme artikkelen med en medforfatter, øker sjansene for fast ansettelse med bare to prosent. For menn har alle publikasjoner den samme positive effekten – uavhengig av om forskningen er et resultat av eget arbeid eller samarbeid. Last ned artikkelen

Fra Magasinet

Dårlige holdninger på autopilot

Fordommer kan påvirke akademisk karriere. Såkalt gender bias og implicit bias kan hindre kvinner og minoriteters karriereløp. Men det hjelper å være klar over det.

(24.05.2016) Les mer

– Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet

Arvid Hallén var ærlig i sin oppsummering av drøyt to års arbeid med integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Norge har ikke kommet langt nok.

(10.05.2016) Les mer

Rektorer vil ikke ha vikeplikt for likestilling

Universitetene og høyskolene står overfor en omfattende fusjoneringsprosess. – Det er ofte mange ting som haster mer enn likestilling i slike store prosesser. Samtidig bør det stå høyt på agendaen, sier prorektor ved landets største universitet.

(27.04.2016) Les mer

Europeiske land samarbeider for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Selv om ideen om et nettverk for likestilling i det europeiske forskningsområdet (ERA) kom allerede i 2004, ble GENDER-NET først lansert i 2013, som første ERA-NET med tema likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

(21.04.2016) Les mer

Norge – likestillingssinke i Europa

Norske forskere er ikke særlig flinke til å søke på de høythengende ERC-stipendene – og ser vi på kjønnsbalansen blant stipendmottakerne, havner vi på en dundrende jumboplass.

(05.04.2016) Les mer

Kvinnelige forskere holdes igjen av gratispassasjerer

Et nytt prosjekt, forankret i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med kunnskap fra kjønnsforskning, skal få kvinnelige talenter opp og fram. 

(01.04.2016) Les mer

Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

Personer med innvandringsbakgrunn er mer motiverte til å forske og ta doktorgrad enn personer uten innvandringsbakgrunn. Likevel er det ingen fordel å være innvandrer i akademia, viser ny rapport. 

(30.03.2016) Les mer

Statssekretær roser ny mangfoldsrapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

(16.03.2016) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!