Ressursbank for likestilling i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: A hat trick full of sex – 3 recent publications on gender equality

Curt Rice, Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, blogger om kjønnsperspektiver i forskning.

Les blogginnlegget "A hat trick full of sex"


Oppslagstavla:

Bare 11 prosent menn. For første gang er sykepleie det mest populære faget på Universitetet i Stavanger med 459 søkere. Men bare 11 prosent av søkerne er menn. Les mer hos Rogalands avis

Unge forskere, globale bekymringer. Organisasjonen Global Young Academy har spurt 650 unge forskere fra mange land om deres utfordringer, som diskriminering, balanse mellom arbeid og privatliv og usikkerhet om fremtidig inntekt og stilling. Les mer og last ned rapporten hos På Høyden

Forskningsrapport. En britisk rapport presenterer forskning om kjønn og ledelse innen høyere utdanning. Et viktig funn er at menn har bedre muligheter enn kvinner i karriereløpet, og at mulighetene kan bli påvirket av fordommer. Summary Report

Guttejuks. Redaktør for Sykepleien.no mener vi må diskutere kjønnspoeng for menn som søker opptak på sykepleieutdanningen. Les Lederkommentaren

Fortsatt bare menn. Fire danske forskere skriver kronikk om generasjonsskiftet blant landets dekaner, som bare fører til ansettelse av nye mannlige dekaner. Ved Syddansk Universitet er rektor og alle de seks andre i ledelsen menn. Alle sju sekretærer er kvinner. Les kronikken hos KVINFO

Utlysning. Forskningsrådet lyser ut inntil 40 millioner kroner til BALANSE-prosjekter for å fremme kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Søknadsfristen er 15. oktober. Les mer hos Forskningsrådet

60 millioner til unge forskere. Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) deler ut 6 millioner svenske kroner, til sammen 60 millioner, til ti prosjekter i programmet kalt "underrepresentert kjønn". Les mer hos SSF

Fra Magasinet

Mer makt for EUs likestillingsgruppe

Mastodonten EU-kommisjonen er i bevegelse. Med nytt forskningsprogram og en rådgivende likestillingsgruppe med ny status, får både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning høyere prioritet.

(27.06.2014) Les mer

Skjult trakassering i akademia

– Det er faktisk ikke sånn at noen våkner om morgenen og planlegger å trakassere andre, men det skjer likevel, sier likestillingsrådgiveren fra NTNU. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at omfanget av seksuell trakassering ikke gjenspeiles i det fåtallet av saker som bringes inn for domstolene.

(26.06.2014) Les mer

Prioriterer kjønn, vanskeligere med mangfold

Flere universiteter og høgskoler prøver å forbedre mer enn bare kjønnsbalansen. Noen kaller det mangfold, andre inkludering eller anti-diskriminering, men hvordan går arbeidet?

(24.06.2014) Les mer

Rike, hvite menn på toppen i CERN

Kvinnelige fysikere ved CERN er låst fast i en struktur og kultur som opprettholder en massiv mannsdominans på alle nivåer. Kvinnekampen og likestillingen har ikke nådd fysikken, hevder vitenskapshistoriker.

(12.06.2014) Les mer

Sakte, men sikkert flere kvinner mot toppen

Mye kan tyde på at ting er i ferd med å skje med kjønnsbalansen i norsk akademia. Men det tar lang tid før endringene slår ut på professornivå, som fortsatt er tungt mannsdominert.

(28.05.2014) Les mer

– Innstegsstillinger gagner ikke kvinner

Regjeringens forslag om å innføre innstegsstillinger er mer til skade for likestillingen enn til gunst, mener professor Curt Rice.

(23.05.2014) Les mer

Frist med gode levekår, ikke med fosser og fjell

– Norge er et av de mest attraktive landene i verden for forskere med ambisjoner om spennende jobber og ønsker om et balansert liv. Vi har en unik kombinasjon av infrastruktur, arbeids- og familiekultur. Det er dette vi må formidle til utenlandske forskere, ikke turistreklamen, sier direktør Silvija Seres.

(20.05.2014) Les mer

En liten seier for komiteen

På ti år har bevilgningen til Komité for kjønnsbalanse i forskning verken blitt oppjustert eller prisregulert. For første gang får komiteen en økning fra regjeringen.

(14.05.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.