Ressursbank for likestilling i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Ledige stillinger

2 seniorrådgiver-/rådgiverstillinger tilknyttet Komité for kjønnsbalanse i forskning.

UHRs sekretariat søker to personer som vil være med å påvirke utviklingen og arbeide for bedre kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning i Norge. Søknadsfrist er 24. april. 

Les mer og søk på stillingen


Kif-komiteens blogg: A fresh policy on gender balance and gendered research

Den nye lederen for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, blogger om innovasjon, ledelse og en inspirerende ny policy fra Norges forskningsråd.

Les blogginnlegget om høy kvalitet og bedre kjønnsbalanse i forskning


Oppslagstavla:

Jentedagen. Prorektor Sunniva Whittaker ved Norges handelshøyskole (NHH) stiller spørsmålet: Er jentedagen på NHH et tiltak som er utgått på dato? Les rektorbloggen

Call for papers. Lunds universitet arrangerer konferanse om kjønn i høyere utdanning i Europa 22.-24. mai. Frist for å sende inn papers er 25. april. Les mer hos Lunds universitet

Ny likestillingsmelding. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) trakk den forrige likestillingsmeldingen, men nå skal de i gang med ny. Les mer hos BLD

Konferanse. Nå kan du melde deg på Gender Summit, en konferanse for å fremme kjønnsdimensjonen i Horisont 2020. Frist for å levere abstract er 14. april. Les mer på konferansens hjemmeside

Uønskede arkeologer. Kvinnelige arkeologer, som kvinnelige polforskere, ble utestengt fra feltarbeid i polare strøk helt fram til 90-tallet. Les mer hos NRK

Lovfeste retten til utsatt eksamen. Med lovendringen vil regjeringen sikre studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

300 innstegsstillinger i 2015. Regjeringen har fått kritikk for forslaget med nye midlertidige stillinger kun i realfag. Men fra våren 2015 innføres ordningen – innen alle fagområder – og med krav på fast ansettelse etter endt åremålsperiode, med visse forbehold. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Fra Magasinet

Små bemerkninger med store konsekvenser

Til tross for formelle rettigheter og likestillingstiltak, fortsetter kvinner i akademia å stange hodet i veggen, mener Randi Gressgård.

(11.04.2014) Les mer

Kjønnsdelte framtidshåp

Både kvinnelige og mannlige dataingeniørstudenter forteller at de har drevet med data helt fra barndommen. Men det er bare for mennene at det blir en støtte under studiet.

(07.04.2014) Les mer

Må man være en tøff mann for å bli polarforsker?

Historien i Elisabeth Isakssons fag er fullt av skjeggete, gamle menn, og helt fram til 1990-tallet ble kvinnelige forskere nektet adgang til baser på polområdene. Men noe har skjedd.

(31.03.2014) Les mer

Ny komité med kjønn+

I ti år har Kif-komiteen jobbet for bedre kjønnsbalanse i forskningssektoren. Den nye komiteen er utvidet med tre medlemmer og skal få bredere arbeidsområde i løpet av våren.

(21.03.2014) Les mer

− Glasstaket kan utfordres

Postdoktor Anja Røyne oppfordrer kvinner til å ”klore seg fast i akademia”. − Jeg kan ikke tenke meg et yrke som er bedre tilpasset småbarnsforeldre, sier hun.

(07.03.2014) Les mer

– Arbeidet må starte tidligere

Norsk institutt for naturforskning arbeider bredt for å sikre en bedre kjønnsbalanse i forskerstaben. Men det er fortsatt langt igjen til målet om 50 prosent kvinnelige biologer på instituttet. Direktøren mener likestillingsarbeidet må starte allerede på universitetene.

(28.02.2014) Les mer

Fra likestilling til kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse er like mye et kvalitetsspørsmål som et rettighetsspørsmål. Det er et grunnleggende prinsipp for Forskningsrådets nye likestillingspolicy, som blant annet sier at minst 40 prosent av prosjektlederne skal være kvinner.

(28.02.2014) Les mer

Kickoff for BALANSE

− BALANSE-programmet skal først og fremst bidra til å fremme kvalitet. Vi må ha mest mulig vett inn i forskningsmiljøene, framhevet divisjonsdirektør Jesper Simonsen da han åpnet programmets kickoff-seminar. 

(11.02.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.