Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Årets gründerkvinne. Vinnerne av Innovasjon Norges gründerpris, Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen, har begge doktorgrad fra Universitetet i Tromsø. Nå driver de med forskning, rådgivning og formidling i kompetansebedriften SALT. Les mer hos Innovasjon Norge

Mentorprogram for studenter. Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider med Oslo kommune om et eget mentorprogram for flerkulturelle masterstudenter. Definisjonen av flerkulturell er at studentene behersker flere kulturer. Les mer hos Khrono

Statistikk fra forskningssektoren i England. "Equality Challenge Unit" presenterer utdanningsinstitusjonenes utfordringer med likestilling knyttet til alder, funksjonsevne, etnisitet og kjønn. Les Equality in higher education: statistical report 2014

CERNs første kvinnelige generaldirektør. I dag har CERN valgt fysikeren Fabiola Gianotti til ny generaldirektør. Gianotti tiltrer 1. januar 2016. Les mer hos CERN

Likestillingsprisen kuttes – er vi i mål? Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, sier det er synd at likestillingsprisen fjernes og mener at universitetene ikke er i mål med likestillingsarbeidet. Les rektorbloggen

Global Gender Gap Report 2014. De nordiske landene er på topp fem over verdens mest likestilte land. Likestilt helse og utdanning er noen av årsakene. Les mer og last ned rapporten hos World Economic Forum

Eksamensfusk. Mannlige utenlandske studenter blir oftest tatt i juks, viser rapport fra klagenemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Er etnisk norske studenter flinkere til å jukse og unngår dermed å bli tatt, spør Betty Jacobsen fra HiOA. Les mer hos Khrono

Fra Magasinet

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

(14.11.2014) Les mer

Idéhistorikeren som ble IT-dekan

Hun jobber fremtidsrettet med å skape mangfold og endring i IT-bransjen, men Oda-prisvinner Beathe Due mener det er like viktig å være bevisst på fortiden når endring skal skje. – Det er verdt å huske på at data ikke alltid har vært et guttefag, sier Due.

(11.11.2014) Les mer

Gjer porten vid

Frå hjelp med opphaldsløyve til krasjkurs i norsk kultur: Forskingsinstitusjonane legg stadig meir arbeid i tilrettelegging for internasjonale arbeidstakarar.

(07.11.2014) Les mer

Både kvinner og menn velger høystatusfag

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre velger farmasi, odontologi og medisin, men nesten ingen velger allmennlærerutdanning.

(30.10.2014) Les mer

Pioner ærekrenket i roman

I 1939 var den unge geologistudenten Brit Hofseth med på en ekspedisjon til Grønland. To år senere publiserte en av reisekameratene en roman hvor botanikeren Norunn benytter anledningen til å i tur og orden forføre mennene på en lignende reise. Fortsatt blandes fiksjon og virkelighet i minnet om Brit Hofseth.

(23.10.2014) Les mer

Fleire utanlandske forskarar, men ujamt fordelt

Dei siste ti åra har talet på utanlandske forskarar i Noreg eksplodert. Det er i tråd med offisielle målsettingar, men vi veit førebels lite om kva det har å seie for norsk forsking.

(20.10.2014) Les mer

Over og ut for likestillingsprisen

Den årlige likestillingsprisen for kjønnsbalanse i forskning er et avsluttet kapittel, fremgår det av statsbudsjettet som legges frem i dag. – Det er leit å miste utmerkelsen av de som har jobbet hardt med et viktig og ofte vanskelig felt, mener Kif-komiteens leder Curt Rice.

(08.10.2014) Les mer

– Ikke revolusjonerende nok

Det er 15 år siden gender mainstreaming ble et begrep i EU, men fortsatt er det stor kjønnsubalanse i forskning og høyere utdanning i hele Europa. Kan Horisont 2020 ordne opp?

(26.09.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.