Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice (bilde) er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen


Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Les mer om konferansen


Oppslagstavla:

Publication rate expressed by age, gender and academic position. Kjønn, alder og stilling påvirker publiseringsraten. En ny studie med 12 400 norske universitetsforskere viser at vitenskapelig stilling har størst betydning. Les artikkelen hos ScienceDirect

Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan. Svensk rapport viser at det tar lenger tid for kvinner enn for menn fra doktorgrad til lektorstilling, og at tyngdepunktet som lektor er på undervisning for kvinner og forskning for menn. Les mer og last ned rapporten hos forskning.se

Studentparlamentsvalg. Heidi Bang fra Sosialdemokratene vil jobbe for et mer likestilt universitet. Det er valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Les mer hos Universitas

Populær sommerskole med realfag. Mens nasjonale tall viser at bare 16 prosent av uteksaminerte studenter i real- og teknologifag er kvinner, var det 44 prosent jenter på fjorårets sommerskole på Forskerfabrikken. Les mer hos Abelia

Intervju med ny rektor. – Det er bra med en utenlandsk rektor på Norges mest mangfoldige institusjon, sier Curt Rice. Den nye rektoren starter 1. august. Se intervju hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Nordisk forskningsprogram. NordForsk står bak et nytt program om likestilling i forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Les mer hos NordForsk

Ny rektor ved HiOA. Curt Rice, professor ved UiT og leder for Kif-komiteen, blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Les mer hos Khrono

Fra Magasinet

Ta doktorgraden hos en bedrift

– Nærings-ph.d. er perfekt for den som både har lyst til å jobbe i en bedrift og ta doktorgrad samtidig, sier Annette Linda Vestlund i Forskningsrådet. Foreløpig er det flest menn som benytter seg av tilbudet.

(27.03.2015) Les mer

Kraftig auke i kvinnelege innovasjonsleiarar

Då Forskingsrådet nyleg peika ut 17 nye senter for forskingsdriven innovasjon, hadde ein tredel av dei nye sentera kvinneleg leiar. Forskingsrådet meiner bevisstgjering er hovudårsaka til auken.

(24.03.2015) Les mer

– Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice. 

(11.03.2015) Les mer

− Psykologien trenger flere menn

Guttedagen på Psykologisk institutt vil forhåpentligvis øke andelen mannlige søkere til psykologstudiet, men mye tyder på at det må sterkere lut til for å jevne ut kjønnsbalansen.

(05.03.2015) Les mer

Vil kvotere minoriteter

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

(27.02.2015) Les mer

Kvinner og innovasjon – en eksotisk kombinasjon

Kvinner blir sett på som en ressurs, men også som et eksotisk innslag i innovasjonsfeltet. Det viser foreløpige funn fra prosjektet Gender and innovation in Norway.

(24.02.2015) Les mer

Lite kunnskap om studenttrakassering

Studenter vegrer seg mot å melde fra om trakassering. Læresteder må forplikte seg sterkere til studentenes trakasseringsvern, mener studentrepresentant og studentombud.

(11.02.2015) Les mer

Niqabforbud er ikke i strid med loven

Juridisk kan man argumentere både for og mot bruk av niqab ved høyere utdanningsinstitusjoner. Et forbud kan sende et tydelig signal i likestillingsøyemed, men det kan også virke ekskluderende og føre til mer ekstreme holdninger.

(30.01.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.