Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Historisk i England. Med Valerie Amos på SOAS, University of London får England sin første svarte, kvinnelige universitetsleder. Les mer hos The Independent

Sverige vil ha bedre vilkår for unge forskere. Den svenske regjeringen har bedt Ann Fust fra Vetenskapsrådet om å utrede vilkår og karriereveier for unge forskere. Utredningen skal være ferdig 31. mars 2016. Les mer hos Vetenskapsrådet

Free to think. Organisasjonen "Scholars at Risk" har i rapporten kartlagt 333 angrep på universiteter og akademikere i 65 land. Angrep kan blant annet hindre tilgang til høyere utdanning, spesielt for kvinner og minoriteter. Les rapporten hos Scolars at Risk

Norges forskningsråd i Brussel. Oppmerksomheten i Horisont 2020 har vendt mot nye akser, som kjønn og åpen tilgang til forskningsresultater, sier avtroppende forskningsråd Erik Yssen. Les mer hos Forskningspolitikk

GENINNO-prosjektet: kjønn og innovasjon. Kjønnsbalanse er mer enn telling, men når VRI-regionene skal rapportere om kjønnsbalansen i prosjektene sine, hopper de ofte over den vanskelige diskusjonen av hva kjønnsbalanse egentlig er. Les mer hos Trøndelag forskning og utvikling

Personal vid universitet och högskolor 2014. Det forskende og undervisende personalet blir stadig mer velutdannet, viser svensk statistikk. I løpet av ti år har andelen med utdanning på forskernivå økt fra 58 til 67 prosent, andelen kvinner med forskerutdanning har økt raskere enn andelen menn. Les Statistiska meddelanden

Sverige: doktorgradsstatistikk. Flere kvinner enn menn begynner på en doktorgrad etter at de har fylt 40 år. 19 prosent av kvinnene var over 40, men bare 12 prosent av mennene, og en større andel menn enn kvinner var yngre enn 29 år. Les hele Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Fra Magasinet

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(24.06.2015) Les mer

Bedre arbeidsmiljø gir flere kvinnelige fysikere

 – Elektroner og stjerner har ikke kjønn. Men fysikkens historie, klasserom, laboratorier og pauserom er langt fra kjønnsløs, mener fysikkprofessor.

(23.06.2015) Les mer

‒ Latskap å bare forske på hannmus

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunnmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

(18.06.2015) Les mer

Folk flest meiner naturvitskap er for menn

Over heile verda blir naturvitskap oppfatta som ein aktivitet som passar best for menn, viser ein ny studie. Lyspunktet er at stereotypiane er svakare i landa med flest kvinnelege forskarar og naturvitskapsstudentar.

(09.06.2015) Les mer

Sterkt utdanningsdriv blant minoriteter

Mange norskfødte med innvandrerbakgrunn satser på høyere utdanning, men hva skjer etterpå?

(03.06.2015) Les mer

Sju nye likestillingsprosjekter

I år har fem universiteter og to høgskoler fått til sammen 30 millioner kroner fra Forskningsrådets BALANSE-program. Universiteter og høgskoler vil ikke lenger fikse kvinnene, nå vil de fikse kulturen og organisasjonen.

(22.05.2015) Les mer

Kvinner i Vesten kan bli klima-tapere

Det er ikke bare kvinner i utviklingsland som rammes av klimaendringene. Kvinner i Vesten er også utsatt. Det mener forsker Gotelind Alber, som vil ha kvinner og kjønnsperspektiv inn i klimapolitikken.

(19.05.2015) Les mer

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver.  – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

(15.05.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!