Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

EnGendering Excellence

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer konferanse om kjønnsperspektiver i forskning 4.-5. juni i Oslo.

Londa Schiebinger (bilde) er en av innlederne på EnGendering Excellence.

Les mer om konferansen

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Svensk ekspertgruppe er klar. Det er åtte medlemmer i ekspertgruppa for økt likestilling i høyere utdanning og forskning i Sverige, fire kvinner og fire menn. Om ett års tid kommer ekspertene med sine forslag, og på slutten av året kommer hovedkonklusjonene. Les mer hos regeringen.se

Kjønn i fysioterapiutdanningen. Et sentralt funn i en ny doktoravhandling er forholdet mellom behandling og omsorg, og at mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av å gi omsorg. Les mer og last ned avhandlingen hos forskning.no

Studievalg splitter fortsatt kjønnene. Anders Kvernmo Langset, leder for Norsk studentorganisasjon, er bekymret over den vedvarende trenden med kjønnsdelte studier i norsk høyere utdanning. Les mer hos Universitas

Undersøkelse av eksamensjuks. Ni prosent mannlige studenter og to prosent kvinnelige studenter oppgir å ha jukset på eksamen, flest ved Universitetet i Oslo. Men undersøkelsen møter kritikk. Les mer hos Universitas

Flest kvinner fullfører utdanning. Det var flest kvinner som fullførte utdanninger innen helse-, sosial- og idrettsfag, og flest menn som fullførte naturvitenskap, økonomiske og administrative fag i 2013/2014. På doktorgradsnivå ble over 49 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner. Les mer hos SSB

Akademiet for yngre forskere. Et nystartet, tverrfaglig vitenskapsakademi søker etter 20 forskere. Akademiet skal ha bred geografisk representasjon og jevn kjønnsfordeling. Søkerne må ikke fylle mer enn 38 år i år. Fristen for å søke er 15. juni. Les mer hos Akademiet for yngre forskere

Women’s Representation in Science Predicts National Gender-Science Stereotypes. En amerikansk studie av kjønnssteretypier i 66 land viser at sterke fordommer i Skandinavia, og i enda større grad i Nederland, henger sammen med dårlig kjønnsbalanse. Les mer og last ned artikkelen hos Science

Fra Magasinet

Sju nye likestillingsprosjekter

I år har fem universiteter og to høgskoler fått til sammen 30 millioner kroner fra Forskningsrådets BALANSE-program. Universiteter og høgskoler vil ikke lenger fikse kvinnene, nå vil de fikse kulturen og organisasjonen.

(22.05.2015) Les mer

Kvinner i Vesten kan bli klima-tapere

Det er ikke bare kvinner i utviklingsland som rammes av klimaendringene. Kvinner i Vesten er også utsatt. Det mener forsker Gotelind Alber, som vil ha kvinner og kjønnsperspektiv inn i klimapolitikken.

(19.05.2015) Les mer

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver.  – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

(15.05.2015) Les mer

Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia

Det finst mykje forsking på barrierar for kjønnsbalanse i akademia, men lite på etnisk mangfald. No utlyser Kif-komiteen ei utreiing som skal bøte på dette.

(30.04.2015) Les mer

Må tenke nytt om diskriminering

Studentmassen vokser stadig, og diskrimineringsvernet er utvidet. Hvordan bør universiteter og høgskoler håndtere diskriminering av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, funksjonshemming og sosial bakgrunn?

(29.04.2015) Les mer

Ny rekrutteringsmetode ga mer mangfold

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

(21.04.2015) Les mer

Ris og ros til arbeid for likestilling

Kif-komiteen sin strategi for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfald i forsking fram mot 2017 er ferdig. Tilbakemeldingar frå sektoren viser at institusjonane set pris på ein aktiv komité, men skulle ønske at omgrepet «etnisk mangfald» var tydelegare.

(15.04.2015) Les mer

Ta doktorgraden hos en bedrift

– Nærings-ph.d. er perfekt for den som både har lyst til å jobbe i en bedrift og ta doktorgrad samtidig, sier Annette Linda Vestlund i Forskningsrådet. Foreløpig er det flest menn som benytter seg av tilbudet.

(27.03.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.