Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Workshop om etnisk mangfold

Hvordan håndterer universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter internasjonalisering og mangfold blant ansatte?

Bli med på Kif-komiteens workshop om etnisk mangfold i praksis: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse 28. oktober i Oslo.

Påmeldingsfrist: 14. oktober

Les mer og meld deg på
 


Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo drives av KILDEN på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Curt Rice er leder for komiteen i perioden 01.01.2014 til 31.12.2017.

Mer om Kif-komiteen

Følg oss!
Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter


Oppslagstavla:

Studentrekruttering. Nina Kotte fra NTNU måtte inn på fem sykepleierutdanninger før hun fant bilde av en mannlig sykepleierstudent. Sykepleierutdanningene kan lære NTNUs rekruttering, mener Kotte. Les mer hos Sykepleien.no

Vägval för framtidens forskningssystem. Vetenskapsrådet gir råd for å forbedre det svenske forskningssystemet. Ett av rådene er å styrke likestillingen på universiteter og høgskoler ved å integrere likestilling i alle strategiske satsinger. Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

Arbeidsgruppe om midlertidighet. Hvem er midlertidig ansatt på universiteter og høgskoler, hvor lenge, og blir de fast ansatt? Det er noen av spørsmålene vi vil få svar på når den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppa leverer sin rapport 18. desember. Les mer hos Khrono

Akademiet for yngre forskere. Nå har nærmere 160 søkere blitt til 20 medlemmer i Akademiet for yngre forskere. Akademiet skal ha jevn kjønnsbalanse og reflektere at yngre forskere i Norge er en internasjonalt sammensatt gruppe. Les mer på deres nettside

Sverige: 20 millioner til likestilling. Göteborgs universitet får 20 millioner svenske kroner av regjeringen for å jobbe med likestillingsintegrering på universiteter og høgskoler. Les mer hos Göteborgs universitet

Mangfold gir bedre resultater – Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning, sier Curt Rice fra Kif-komiteen. Les hele saken hos karrieremuligheter.no.

Nøkkeltall for utdanning. Statistisk sentralbyrå lanserte nylig nye nøkkeltallsider for utdanning. Her kan man blant annet se utdanningsnivå blant kvinner og menn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og hvilke fag innvandrere og norskfødte med innvandringsbakgrunn velger. Se sidene hos SSB.

Fra Magasinet

Ombod skal sikre likestilling

Strukturreforma i universitets- og høgskulesektoren er i full gang, og fleire institusjonar står midt oppe i store samanslåingsprosessar. Kva skjer med likestillingsarbeidet når institusjonar slår seg saman?

(06.10.2015) Les mer

Instituttet hvor over halvparten av forskerne er utenlandske

Forskningsinstituttet Simula vant likestillingsprisen i 2013 etter å ha arbeidet hardt for å bedre kjønnsbalansen. Men over halvparten av forskerne er utenlandske, og Simula vil både bli bedre på kjønnsbalanse og etnisk mangfold.

(22.09.2015) Les mer

Ønsker mer forskermangfold

– Vi vil ha en like god diskusjon rundt etnisk mangfold som det finnes rundt kjønn, sier Ella Ghosh fra Kif-komiteen. Onsdag 28. oktober inviterer komiteen til workshop om mangfoldsledelse.

(21.09.2015) Les mer

Forskningsrådets aldersregler rammer kvinner

Er du eldre enn 39 år og har mindre enn seks års erfaring etter avlagt doktorgrad? Da kan du ikke lenger søke forskningsmidler fra Forskningsrådets Fri prosjektstøtte. – Aldersdiskriminering, mener Elisabeth Staksrud.

(11.09.2015) Les mer

Høyere stilling gir flere publikasjoner - for begge kjønn

Kvinnelige forskere publiserer mindre enn sine mannlige kollegaer. Men det skyldes først og fremst at kvinner befinner seg lavere i det akademiske stillingshierarkiet, ifølge ny studie.

(28.08.2015) Les mer

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.

(25.08.2015) Les mer

Skal forske på etniske minoriteters karriereveier i forskningssektoren

Forskning på etniske minoriteter i akademia er et relativt blankt felt i Norge. Det har forskningsinstituttene AFI og NIFU nå fått i oppdrag å gjøre noe med.

(06.08.2015) Les mer

‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

(24.06.2015) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!