Ressursbank for likestilling i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Kif-komiteens blogg: 2 ways quotas for women raise quality

Det blir sagt at kjønnskvotering er urettferdig og fører til dårligere kvalitet.

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, kommer med noen innvendinger i dette blogginnlegget.

Les blogginnlegget "2 ways quotas for women raise quality"


Oppslagstavla:

Horisont 2020. Kjønn har en tverrgående rolle i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Kjønnsperspektiver skal integreres, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse. Les mer hos Forskningsrådet

Nytt navn og nytt mandat. Kunnskapsdepartementet har bestemt at det nye navnet på Kif-komiteen skal være Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Les om komiteen og nytt mandat

Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) har samlet erfaringer fra 37 likestillingsprosjekt i rapporten "Jämställdhet i högskolan – ska den nu ordnas en gång för alla?". En anbefaling er at vi må stille spørsmålstegn ved akademia som en meritokratisk organisasjon. Les mer og last ned rapporten hos UHR

Agnes Wold. Svensk professor og overlege som avslørte kjønnsdiskriminering i akademia for 20 år siden. Nå er hun sommergjest i svensk P1 og snakker om alt fra likestilling til helsemyter. Les nettpraten og hør programmet hos Sveriges Radio

Fieldsmedaljen. Prisen har blitt delt ut til fremragende matematikere under 40 år hvert fjerde år siden 1936, men i år går den for første gang til en kvinne. Les mer hos The Guardian

Ungdata 2013. Ungdomsskoleelever fra 150 kommuner er spurt om helse, rus, utdanning og mer. 61 prosent av elevene tror at de vil ta høyere utdanning, noe flere jenter enn gutter. Les mer og last ned rapporten hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Færre kvinner blant nye professorer. Andelen kvinner blant nyutnevnte professorer går nedover. Mens andelen var på 36 prosent i 2012, gikk den ned til 33 prosent i fjor. Les mer hos Khrono

Fra Magasinet

− Kjønnsperspektiver i forskning redder liv og sparer penger

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.

(29.08.2014) Les mer

Teknologiutdannede kvinner ender opp utenfor bransjen

Kvinner med naturvitenskapelig og teknologisk utdanning er oftere mistilpasset enn sine mannlige kollegaer i overgangen fra masterstudier til arbeid, viser ny rapport. Det gjelder ikke for andre fagfelt.

(27.08.2014) Les mer

Aktivt arbeid hindrer diskriminering

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er viktig for å oppnå kjønnsmessig og etnisk likestilling i akademia, mener ekspert på diskrimineringsjus Ronald Craig. Likevel er ordningens framtid usikker.

(26.08.2014) Les mer

Blir komité for kjønnsbalanse og mangfold

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

(19.08.2014) Les mer

Mer makt for EUs likestillingsgruppe

Mastodonten EU-kommisjonen er i bevegelse. Med nytt forskningsprogram og en rådgivende likestillingsgruppe med ny status, får både kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning høyere prioritet.

(27.06.2014) Les mer

Skjult trakassering i akademia

– Det er faktisk ikke sånn at noen våkner om morgenen og planlegger å trakassere andre, men det skjer likevel, sier likestillingsrådgiveren fra NTNU. En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at omfanget av seksuell trakassering ikke gjenspeiles i det fåtallet av saker som bringes inn for domstolene.

(26.06.2014) Les mer

Prioriterer kjønn, vanskeligere med mangfold

Flere universiteter og høgskoler prøver å forbedre mer enn bare kjønnsbalansen. Noen kaller det mangfold, andre inkludering eller anti-diskriminering, men hvordan går arbeidet?

(24.06.2014) Les mer

Rike, hvite menn på toppen i CERN

Kvinnelige fysikere ved CERN er låst fast i en struktur og kultur som opprettholder en massiv mannsdominans på alle nivåer. Kvinnekampen og likestillingen har ikke nådd fysikken, hevder vitenskapshistoriker.

(12.06.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.