Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Meld deg på nyhetsbrevet

Ressursheftet "Fremtidsdrømmer" kan bestilles fra Kif-komiteen eller lastes ned.

Håndboka "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse" lansert i mars 2010

Ledig midlertidig stilling som prosjektmedarbeider – førstekonsulent / rådgiver

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning søker etter en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. Søknadsfrist er 27. februar 2015.

Stillingen er midlertidig fra 15. april og ut året.

KILDEN drifter flere nettsider for eksterne oppdragsgivere, deriblant kifinfo.no, som i løpet av 2015 skal få nye nettsider. Stillingen er tilknyttet arbeidet med KILDEN og kifinfo.

Ledig stilling


Oppslagstavla:

Rektorkandidat. 14 personer har søkt stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Curt Rice, leder for Kif-komiteen, har søkt stillingen. Les intervju hos Khrono

Rektor anklaget for seksuell trakassering. Rektoren ved Høgskolen i Gävle, Maj-Britt Johansson, skal granskes etter påstander om seksuell trakassering mot en mannlig ansatt. Les mer hos Khrono

Masterprogram får stryk. Nokut har revidert faget "Gender and Development" ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Mastergradsprogrammet blir ikke godkjent i sin nåværende form. Les mer hos På Høyden

Kritikk fra Curt Rice. Kif-komiteens leder påpeker at studien om "the leaking pipeline" viser at det ikke er flere kvinner som tar doktorgrad, men færre menn. Viktige spørsmål er derfor hvorfor færre menn fullfører doktorgrad nå enn før, og hvorfor ikke flere kvinner tar doktorgrad. Les kronikken Don't be fooled by the closing gender gap in science PhDs

Hvordan blir universitetslærere vurdert? En forsker ved et amerikansk universitet laget en database med ordene fra 14 millioner vurderinger på studentnettsiden "Rate My Professors". De mest positive ordene blir i mye større grad brukt om menn enn om kvinner. Les mer hos Inside Higher Ed

De 100 mest produktive forskerne. På lista over de 100 forskerne ved Universitetet i Bergen med flest publiseringspoeng, er det 68 menn og 32 kvinner, og flest forskere fra HF- og SV-fakultetene. Les mer hos På Høyden

Artikkel om "the leaking pipeline". En amerikansk studie om kvinner og menns frafall fra matematikk, naturvitenskap og teknologi, finner at det ikke er flere kvinner enn menn som forlater akademia. Les artikkelen The bachelor’s to Ph.D. STEM pipeline no longer leaks more women than men: a 30-year analysis

Fra Magasinet

Vil kvotere minoriteter

Organisasjonen Transnational Arts Production foreslår kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn til styrer og ledelse i kulturlivet, etter å ha sett effekten av kjønnskvotering. Likestillings- og diskrimineringsombudet er skeptisk.

(27.02.2015) Les mer

Kvinner og innovasjon – en eksotisk kombinasjon

Kvinner blir sett på som en ressurs, men også som et eksotisk innslag i innovasjonsfeltet. Det viser foreløpige funn fra prosjektet Gender and innovation in Norway.

(24.02.2015) Les mer

Lite kunnskap om studenttrakassering

Studenter vegrer seg mot å melde fra om trakassering. Læresteder må forplikte seg sterkere til studentenes trakasseringsvern, mener studentrepresentant og studentombud.

(11.02.2015) Les mer

Niqabforbud er ikke i strid med loven

Juridisk kan man argumentere både for og mot bruk av niqab ved høyere utdanningsinstitusjoner. Et forbud kan sende et tydelig signal i likestillingsøyemed, men det kan også virke ekskluderende og føre til mer ekstreme holdninger.

(30.01.2015) Les mer

Innstegsstillingar er ikkje tilpassa kvinners karriereløp

Det er vanskelegare for kvinner å møte krava for å kvalifisere til innstegsstillingar, hevdar forskar.

(22.01.2015) Les mer

– Mangfold gir bedre resultater

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

(16.01.2015) Les mer

Kan kvinner egentlig forske?

Argumentene for at kvinner er annenrangs vitenskapspersoner har blitt videreført og gjenoppfunnet i nye sammenhenger opp gjennom århundrene, mener historiker Bente Rosenbeck.

(09.01.2015) Les mer

Diskriminering forsterkar det kjønnsdelte arbeidslivet

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

(19.12.2014) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.