Statistikk

Det skortar på kjønnsbalanse i akademia, både når det gjeld fagområde, løn og akademisk nivå. Ekspertar tar til orde for å innføre sterkare tiltak for å oppnå kjønnsbalanse.
March 11, 2019
Å telle henholdsvis kvinner og menn regnes stort sett som ganske uproblematisk. Men hvordan måler man mangfold?
November 24, 2017
De er dårligst i klassen her i Norden når spørsmålet kommer til kjønnsbalanse i akademia. Hva er det med Danmark?
October 4, 2017
Ny statistikk:
Mobile forskere som har flyttet hit grunnet en vitenskapelig stilling, utgjør det store flertallet av minoriteter i norsk akademia.
April 19, 2017
Andelen innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn har økt i alle stillingsgrupper og fagområder i norsk forskning. Det kommer fram i den første offisielle mangfoldstatistikken for akademia.
December 7, 2016
Kifs mangsfoldsrapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

March 16, 2016

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er viktig for å oppnå kjønnsmessig og etnisk likestilling i akademia, mener ekspert på diskrimineringsjus Ronald Craig. Likevel er ordningens framtid usikker.

August 26, 2014