Curt Rice

Biography: 

Rektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Leder, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning