About kifinfo


Kif-komiteens plakat “Mission: Gender Balance”, vinner av plakatkonkurransen på EU-konferansen i 2011 (nedlastbart vedlegg i faktaboks).

Nettstedet kifinfo.no er en ressursbank for deg som jobber med, eller er opptatt av å fremme likestillings- og mangfoldsarbeid i forskningssektoren.

Vi lager nyhetssaker som presenteres på framsiden og i magasinet, og formidler publikasjoner og nyheter under oppslagstavla og mediespeil. På nettsiden har vi også samlet nyttige lenker, relevant litteratur og statistikk for deg som ønsker mer informasjon om temaet. I tillegg har vi laget en katalog over ulike virkemidler som brukes for å fremme likestilling og mangfold, funnet fram eksempler på virkemidler som har vist seg som særlig vellykkede, og gått i dybden på noen av dem for å gi innspill til deg som jobber konkret for å fremme likestilling og mangfold ved en institusjon.

Nettstedet ble lansert på nett i mai 2005, og drives av Kilden kjønnsforskning.no på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

Nettstedet oppdateres kontinuerlig. Kristin Aukland og Ellen Sandum har ansvar for dette arbeidet hos Kilden.

For spørsmål og kommentarer, ta kontakt med oss på post@kilden.forskningsradet.no eller 22 03 80 86.

Plakat

Kif-komiteen utarbeidet en ny plakat i 2016: Equality in Norway. Inequality in academia

Kif-komiteens plakat Mission: Gender Balance (fra 2011) vant plakatkonkurransen på EU-konferansen European Gender Summit, som ble avholdt 8.-9. november 2011: Mission: Gender Balance