Ressursbank for likestilling i forskning

Statistikk

Del Del på FacebookTwitter
Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)

Publikasjonen She Figures presenterer hvert tredje år statistikk over kvinner i forskning i alle landene tilknyttet EUs forskningssamarbeid. Ettersom Norge er assosiert medlem i EUs rammeprogram for forskning, er Norge også med i datagrunnlaget.

Ifølge She figures 2009 utgjorde kvinner 30 prosent av forskerne i landene tilknyttet EUs forskningssamarbeid i 2006. Andelen kvinnelige professorer lå på 18 prosent. Andelen kvinnelige forskere har likevel vokst raskere enn andelen mannlige forskere (6,3 prosent årlig fra 2002 til 2006 sammenlignet med 3,7 prosent for menn). Det er i privat sektor at kvinneandelen innen forskning er lavest.

Kvinner utgjorde 45 prosent av alle doktorgradsstipendiatene i EU-27 i 2006. Andelen kvinner var lik eller høyere enn andelen menn innen for alle fagfelt, med unntak for naturvitenskapelige fag, matematikk og IT (41 prosent), og for ingeniørfag, produksjon og konstruksjon (25 prosent).

Tallene viser at forskningssektoren fremdeles er sterkt preget av en vertikal kjønnssegregering. Kvinner utgjorde i 2006 44 prosent av de vitenskapelig ansatte i kategorien C (det laveste trinnet på en typisk akademisk karriere), 36 prosent i kategori B og kun 18 prosent i kategori A (som omfatter professorer). Innenfor naturvitenskapelige fag og ingeniørfag var kvinneandelen enda lavere. Situasjonen ser ut til å være best for de yngste generasjonene av kvinnelige akademikere, men kjønnsgapet er fortsatt vedvarende.

I EU-27 var kun 13 prosent av institusjonene innen høyere utdanning ledet av kvinner, og bare 9 prosent av universitetene hadde en kvinnelig leder i 2006.

She Figures 2009 inneholder et rikt tallmateriale og statistiske analyser på en rekke felt. Last ned heftet fra faktaboks til høyre.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.