Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Statistikk

Del Del på FacebookTwitter
Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)

Publikasjonen She Figures presenterer hvert tredje år statistikk over kvinner i forskning i alle landene tilknyttet EUs forskningssamarbeid. Ettersom Norge er assosiert medlem i EUs rammeprogram for forskning, er Norge også med i datagrunnlaget.

Ifølge She figures 2009 utgjorde kvinner 30 prosent av forskerne i landene tilknyttet EUs forskningssamarbeid i 2006. Andelen kvinnelige professorer lå på 18 prosent. Andelen kvinnelige forskere har likevel vokst raskere enn andelen mannlige forskere (6,3 prosent årlig fra 2002 til 2006 sammenlignet med 3,7 prosent for menn). Det er i privat sektor at kvinneandelen innen forskning er lavest.

Kvinner utgjorde 45 prosent av alle doktorgradsstipendiatene i EU-27 i 2006. Andelen kvinner var lik eller høyere enn andelen menn innen for alle fagfelt, med unntak for naturvitenskapelige fag, matematikk og IT (41 prosent), og for ingeniørfag, produksjon og konstruksjon (25 prosent).

She Figures 2012 inneholder et rikt tallmateriale og statistiske analyser på en rekke felt. Last ned heftet fra faktaboks til høyre.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!