Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Helsinkigruppa for kjønn i forskning og innovasjon

Del Del på FacebookTwitter
Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)Helsinkigruppa tok initiativ til publikasjonen med statistikk og analyser av kjønn i forskning, "She figures", og bruker den aktivt som et underlag for diskusjoner. (Bilde fra She figures 2012)

Helsinkigruppa for kjønn i forskning og innovasjon (The Helsinki Group on Gender in Research and Innovation) ble nedsatt i 1999. Denne gruppa, som har fått navn etter sitt første møte i Helsinki, skal være en møteplass mellom nasjonale representanter fra alle EU-landene, samt fra landene som er assosierte medlemmer av EUs forskningsprogram. Fra Norge deltar Lise Christensen, spesialrådgiver i Norges forskningsråd og Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Helsinkigruppa har som mål å fremme kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning på europeisk nivå. Den møtes to ganger i året og er et organ for dialog om nasjonal politikk, virkemidler og beste praksis for å fremme likestilling mellom kvinner og menns deltakelse i forskning. Gruppa gir også EU-kommisjonen rapporter over situasjonen for likestilling i forskning i medlemslandene. Helsinkigruppas viktigste oppgaver er nedfelt i gruppas mandat fra 2013.

Medlemmene i Helsinkigruppa utarbeidet i 2002 nasjonale rapporter om kvinner i forskning i de respektive landene. Basert på disse bidragene beskriver og analyserer rapporten National policies on women and science in Europe situasjonen for kvinner i forskning i EU-landene, og politikken som føres i de forskjellige landene. Rapporten Benchmarking policy measures for gender equality in science, som ble lagt fram i 2008, presenterte tiltak for å fremme likestilling i forskning i de enkelte EU-landene.

Les mer om Helsinkigruppa i magasinet: Mer makt for EUs likestillingsgruppe, EU oppsummerer og En titt i korridorene.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!