Ressursbank for likestilling i forskning

Helsinkigruppen for kvinner og forskning

Del Del på FacebookTwitter
Rapporten "Benchmarking policy measures for gender equality in science" fra 2008 presenterer tiltak for å fremme likestilling i forskning i de enkelte EU-landene.Rapporten Benchmarking policy measures for gender equality in science fra 2008, presenterer tiltak for å fremme likestilling i forskning i de enkelte EU-landene.

Helsinkigruppen for kvinner og forskning (The Helsinki Group on Women and Science) ble nedsatt i 1999. Denne gruppen, som har fått navn etter sitt første møte i Helsinki, skal være en møteplass mellom nasjonale representanter fra alle EU-landene, samt fra landene som er assosierte medlemmer av EUs rammeprogram. Fra Norge deltar Lise Christensen, spesialrådgiver i Norges forskningsråd og Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Helsinkigruppen har som mål å fremme likestilling i forskning på europeisk nivå. Den møtes to ganger i året og er et organ for dialog om nasjonal politikk, virkemidler og beste praksis for å fremme kvinners deltakelse i forskning. Gruppen gir også EU-kommisjonen rapporter over situasjonen for kvinner i forskning i medlemslandene. Helsinkigruppens viktigste oppgaver er nedfelt i gruppens mandat som ble vedatt i 2007.

Medlemmene i Helsinkigruppen utarbeidet i 2002 nasjonale rapporter om kvinner i forskning i de respektive landene. Basert på disse bidragene beskriver og analyserer rapporten National policies on women and science in Europe situasjonen for kvinner i forskning i EU-landene, og politikken som føres i de forskjellige landene. Rapporten Benchmarking policy measures for gender equality in science, som ble lagt fram i 2008, gir en oppdatering av den tidligere rapporten (se lenkeboks til høyre).

Les mer om Helsinkigruppen i magasinet: EU oppsummerer og En titt i korridorene.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.