Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Likestillingsprisen

Del Del på FacebookTwitter
Pokal

Kunnskapsdepartementets likestillingspris er en pris for å fremme likestilling ved forskningsinstituttene og i universitets- og høgskolesektoren. Prisen går til den/de institusjoner og/eller forskningsinstitutter som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen, og har blitt delt ut årlig siden 2007.

Likestillingsprisen på 2 millioner kroner er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid.

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) utlyser, vurderer og innstiller til likestillingsprisen.

Likestillingsprisen for 2013 har gått til Simula Research Laboratory.

Del Del på FacebookTwitter

Likestillingsprisen

Kunnskapsdepartementet deler ut likestillingsprisen som er på 2 millioner kroner. Prisen er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid. Den har blitt delt ut totalt sju ganger, for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.

Likestillingsprisen 2013 gikk til Simula Research Laboratory. Det er første gang et forskningsinstitutt får Kunnskapsdepartementets likestillingspris.

Les nyhetssaker om likestillingsprisen 2013.

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.