Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nettverk

Del Del på FacebookTwitter
Se vår oversikt over nettverk, både norske og nordiske, for studenter og for forskere. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)Se vår oversikt over nettverk, både norske og nordiske, for studenter og for forskere. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

På disse sidene har vi samlet oversikter over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge. I tillegg presenterer vi aktuelle nettverk i Norden.

European platform of women scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På plattformens hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.
Se: European platform of women scientists

Om du har tips på flere nettverk eller andre kommentarer til oversiktene, kan du sende en e-post til: post@kilden.forskningsradet.no

I menyen til venstre finner du følgende nettverk:

 • Forskernettverk: Dette er først og fremst nettverk etablert av kvinnelige forskere i mannsdominerte fagfelt.
   
 • Studentnettverk: Disse nettverkene har som mål å forbedre forholdene for kvinnelige studenter og rekruttere flere kvinner til faget.
   
 • I regi av institusjonene: Kompetanseheving, økt trivsel samt økt kvinneandel, er noen av målene til nettverkene som er drevet av utdanningsinstitusjoner, fakulteter, eller institutter.
   
 • Bransje- og profesjonsnettverk: Nettverkene ønsker blant annet å bidra til å øke kvinneandelen innen sin bransje.
   
 • Likestillingsnettverk: Nettverk for likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling i forskningssektoren.
   
 • Nettverk i Norden: En oversikt over aktuelle nettverk fra Danmark, Sverige, Finland, samt et samnordisk nettverk.
Del Del på FacebookTwitter

Nettverksmidler

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har to ganger utlyst nettverksmidler for å styrke kjønnsbalansen i forskning, i 2011 og i 2009.

I 2009 utlyste Kif-komiteen 600 000 kroner til støtte for opprettelse eller styrking av nettverk for kvinnelige forskere i mannsdominerte fag. Støtten ble delt på 15 forskjellige nettverk.

Bakgrunnen for utlysningen i 2011 var den gode oppslutningen fra forrige rundes utlysning, og at innrapporteringen fra de som mottok støtte viste gode resultater. Kif-komiteen vedtok å gi totalt 416 000 kroner i støtte til 10 forskernettverk. Summen det enkelte nettverket fikk varierte fra 35 000 kroner til 50 000 kroner.

Kjønnsforskning

Se oversikt over sentre, miljøer og nettverk innen kjønnsforskning i Norge, Norden og Europa hos Kilden kjønnsforskning.no.

Eksterne lenker

Kilden kjønnsforskning.no

(kjonnsforskning.no)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!