Ressursbank for likestilling i forskning

Abonnér på nyhetsbrev

Hver måned sender vi ut et nyhetsbrev med oppdateringer fra Ressursbanken. Vil du motta nyhetsbrevet, kontakt oss:

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.