Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Abonnér på nyhetsbrev

Hver måned sender vi ut et nyhetsbrev med oppdateringer fra kifinfo. Vil du motta nyhetsbrevet, kontakt oss:

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!