Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Arrangement

Del Del på FacebookTwitter

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Her finner du oversikt over en rekke av disse.

(Illustrasjonsbilde: iStock)(Illustrasjonsbilde: iStock)

Lanseringsseminar: «Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

Kif-komiteen ba AFI og NIFU om å undersøke karriereveier og barrierer for mangfold i akademia. Hvilke barrierer møter etniske minoriteter ved norske høgskoler, universiteter og forskningsinstitutt?

Rapporten ble presentert på et seminar i Oslo 11. mars 2016.

Les mer om seminaret
Les rapporten
Les Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Workshop om etnisk mangfold i praksis: Internasjonalisering, innvandring og mangfoldsledelse

Hvordan håndterer universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter internasjonalisering og mangfold blant ansatte? Hvilke utfordringer møter ledere og de som selv tilhører gruppen etniske minoriteter?

Utdanningsinstitusjonene skal fremme like muligheter for etniske minoriteter og skal motarbeide diskriminering.

Kif-komiteen arrangerte workshop om etnisk mangfold 28. oktober 2015.

Les mer om workshopen

EnGendering Excellence

(Foto: Drew Coffman, creativecommons.org)(Foto: Drew Coffman, creativecommons.org)

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en konferanse om kjønnsperspektiver i forskningens innhold.

Konferansen ble avholdt 4. og 5. juni 2015 i Oslo.

Les mer om konferansen
Les Bedre arbeidsmiljø gir flere kvinnelige fysikere
Les ‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller
Les ‒ Latskap å bare forske på hannmus

«Kif-effekten»

Komité for kjønnsbalanse i forskning feiret tiårs-jubileum med heldagsseminar 4. desember 2013. Snart ti år etter at første komité var på plass, var det på tide å se hvilken betydning Kif-komiteens arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning.

Les mer om seminaret
Les Ny komité på plass neste år

Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes?

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte seminar 8. november 2013. Nyere forskning viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er ingen grunn til å tro at akademia er et unntak. Problemet forsvinner ikke av seg selv. Hva vet vi om seksuell trakassering i akademia?

Les mer om seminaret
Les – Håndtering av seksuell trakassering er viktigere enn forebygging
Les Seksuell trakassering på agendaen

Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar i forbindelse med stemmerettsjubileet i Norge. 100-årsjubileet for allmenn stemmerett ble feiret med seminaret Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?,
24. oktober 2013.

Les mer om seminaret
Les Fra stemmerett til forskningsstemme

Kurs i likestillingsarbeid

Universitetet i Agders studiesenter på Lesbos i Hellas. (Foto: Jan Arve Olsen)Universitetet i Agders studiesenter på Lesbos i Hellas. (Foto: Jan Arve Olsen)

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en ukes intensivkurs for de som jobber med likestilling ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner i Norge. Kurset ble holdt 21.-28. september 2013 på Lesbos i Hellas.

Les mer om kurset
Les Klar for likestillingskurs

Kvalitet - et spørsmål om (s)kjønn?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar 30. november i anledning Vitenskapsåret 2011.

Les mer om seminaret


Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinners og menns utradisjonelle studievalg

Konferansen ble holdt i Kristiansand 15.-16. september 2011. Komité for kjønnsbalanse i forskning var arrangør sammen med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Universitetet i Agder.

Les mer om konferansen


Likestilling på instituttene
- status og satsing


Konferansen ble arrangert 29. oktober 2009 i Oslo.

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeidet om arrangementet.

Les mer om konferansen

KVALITET 2009

Nordisk konferanse om likestilling i forskning.

Relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet var hovedtema ved den nordiske forskningspolitiske konferansen KVALITET 2009, som ble avholdt i Oslo 23.-24. mars 2009.

Les mer om konferansen

Kunnskapsseminar 2006

24. oktober 2006 inviterte komiteen en rekke fagpersoner til et seminar der de bad om innspill i forhold til kunnskapsgrunnlaget knyttet til kjønn og likestilling i akademia. Bakgrunnen for møtet var komiteens intensjon om å foreslå et nytt forskningsprogram om kjønn og likestilling i akademia.

Les mer om seminaret

 

Ett trinn opp - en konferanse om ledelse for likestilling i akademia

10. januar 2006 inviterte Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning til konferanse i Oslo. Her møttes internasjonale forskere, myndigheter, likestillingsrådgivere og ledere i UoH-sektoren for å diskutere rammene for arbeidet med likestilling i forskning og akademia. Målet var å føre debatten om virkemidler for likestilling videre, og bidra til å bringe spørsmålet opp på ledelses- og myndighetsnivå.

Les mer om konferansen

Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning arrangerte et miniseminar med tittel Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning, 21. juni 2004 i Forskningsrådets lokaler. Hovedmålsettingen med seminaret var å innhente innspill og konkrete råd som grunnlag for komiteens arbeid, samt skape allianser for komiteens arbeid.

Les mer om seminaret

 

 

Del Del på FacebookTwitter

Nettverk for likestillingsarbeidere

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006. Dette nettverket samler likestillingsrådgivere fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene.

Nettverket har administrativ støtte fra Universitets- og høgskolerådet, finansiert av midler fra Kif-komiteen.

Se oversikt over nettverksmøtene her:

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!