Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Arrangement

Del Del på FacebookTwitter

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Her finner du oversikt over en rekke av disse.

EnGendering Excellence

(Foto: Drew Coffman, creativecommons.org)(Foto: Drew Coffman, creativecommons.org)

Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en konferanse om kjønnsperspektiver i forskningens innhold.

Konferansen ble avholdt 4. og 5. juni 2015 i Oslo.

Les mer om konferansen

«Kif-effekten»

Komité for kjønnsbalanse i forskning feiret tiårs-jubileum med heldagsseminar 4. desember 2013. Snart ti år etter at første komité var på plass, var det på tide å se hvilken betydning Kif-komiteens arbeid har hatt for økt kjønnsbalanse i forskning.

Les mer om seminaret
Les Ny komité på plass neste år

Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes?

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte seminar 8. november 2013. Nyere forskning viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er ingen grunn til å tro at akademia er et unntak. Problemet forsvinner ikke av seg selv. Hva vet vi om seksuell trakassering i akademia?

Les mer om seminaret
Les – Håndtering av seksuell trakassering er viktigere enn forebygging
Les Seksuell trakassering på agendaen

Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar i forbindelse med stemmerettsjubileet i Norge. 100-årsjubileet for allmenn stemmerett ble feiret med seminaret Bruk stemmen – ta stemmen. Ytringsrettens normer og sanksjoner?,
24. oktober 2013.

Les mer om seminaret
Les Fra stemmerett til forskningsstemme

Kurs i likestillingsarbeid

Universitetet i Agders studiesenter på Lesbos i Hellas. (Foto: Jan Arve Olsen)Universitetet i Agders studiesenter på Lesbos i Hellas. (Foto: Jan Arve Olsen)

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) arrangerte en ukes intensivkurs for de som jobber med likestilling ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner i Norge. Kurset ble holdt 21.-28. september 2013 på Lesbos i Hellas.

Les mer om kurset
Les Klar for likestillingskurs

Kvalitet - et spørsmål om (s)kjønn?

Komité for kjønnsbalanse i forskning og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo arrangerte seminar 30. november i anledning Vitenskapsåret 2011.

Les mer om seminaret


Fremtidsdrømmer? Erfaringskonferanse om kvinners og menns utradisjonelle studievalg

Konferansen ble holdt i Kristiansand 15.-16. september 2011. Komité for kjønnsbalanse i forskning var arrangør sammen med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Universitetet i Agder.

Les mer om konferansen


Likestilling på instituttene
- status og satsing


Konferansen ble arrangert 29. oktober 2009 i Oslo.

Kif-komiteen, Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) samarbeidet om arrangementet.

Les mer om konferansen

KVALITET 2009

Nordisk konferanse om likestilling i forskning.

Relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet var hovedtema ved den nordiske forskningspolitiske konferansen KVALITET 2009, som ble avholdt i Oslo 23.-24. mars 2009.

Les mer om konferansen

Kunnskapsseminar 2006

24. oktober 2006 inviterte komiteen en rekke fagpersoner til et seminar der de bad om innspill i forhold til kunnskapsgrunnlaget knyttet til kjønn og likestilling i akademia. Bakgrunnen for møtet var komiteens intensjon om å foreslå et nytt forskningsprogram om kjønn og likestilling i akademia.

Les mer om seminaret

 

Ett trinn opp - en konferanse om ledelse for likestilling i akademia

10. januar 2006 inviterte Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning til konferanse i Oslo. Her møttes internasjonale forskere, myndigheter, likestillingsrådgivere og ledere i UoH-sektoren for å diskutere rammene for arbeidet med likestilling i forskning og akademia. Målet var å føre debatten om virkemidler for likestilling videre, og bidra til å bringe spørsmålet opp på ledelses- og myndighetsnivå.

Les mer om konferansen

Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning arrangerte et miniseminar med tittel Integrering av likestillingsarbeidet – Kvinner i forskning, 21. juni 2004 i Forskningsrådets lokaler. Hovedmålsettingen med seminaret var å innhente innspill og konkrete råd som grunnlag for komiteens arbeid, samt skape allianser for komiteens arbeid.

Les mer om seminaret

 

 

Del Del på FacebookTwitter

Nettverk for likestillingsarbeidere

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006. Dette nettverket samler likestillingsrådgivere fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene.

Nettverket har administrativ støtte fra Universitets- og høgskolerådet, finansiert av midler fra Kif-komiteen.

Se oversikt over nettverksmøtene her:

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!