Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Aktuelt

Del Del på FacebookTwitter

EU-rapport

En ny rapport om likestilling i forskning i 31 europeiske land viser at i over halvparten av landene finnes det tiltak for kvinnelige forskeres karriere, og kjønnsbalansen bedrer seg sakte. (19.12.2014)
Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Åpen høring

EU-kommisjonen inviterer alle til å komme med innspill til prioriteringer i arbeidsprogrammet til "Science with and for Society" i Horisont 2020. (26.09.2014)
Les mer hos EU-kommisjonen

Horisont 2020

Kjønn har en tverrgående rolle i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Kjønnsperspektiver skal integreres, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse. (28.08.2014)
Les mer hos Forskningsrådet

Ny EU-strategi

I den nye strategien trekker regjeringen fram økt vektlegging av likestilling i programmet Horisont 2020. Et tiltak er at Komité for kjønnsbalanse i forskning skal bidra til å styrke kvinneandelen i norsk deltakelse i Horisont 2020 og ERA-aktiviteter. (18.06.2014)
Les EU-strategien

EU søker eksperter

EU-kommisjonen søker "gender experts" til det nye forskningsprogrammet Horisont 2020. (17.01.2014)
Les mer hos Koordinationen for Kønsforskning

575 mill. euro til 312 forskere

Det europeiske forskningsrådet deler ut 575 millioner euro til 312 toppforskere midtveis i karriereløpet. Kvinneandelen er 24 prosent, noe høyere enn i 2012. (16.01.2014)
Les mer hos EU-kommisjonen

Horisont 2020 i gang

EU-parlamentet har gitt sin tilslutning til Horisont 2020. Det som gjenstår er et vedtak blant medlemsstatene før det er klart for oppstart av det nye rammeprogrammet. Parlamentet forsikret at det også skal gå penger til å fremme likestilling. (29.11.2013)
Les mer hos Europa-Parlamentet

Likestilling i FP7

I siste nyhetsbrev fra European Platform of Women Scientists (EPWS) står det blant annet om kvinners deltakelse og kjønnsdimensjonen i EUs 7. rammeprogram. (29.11.2013)
Les nyhetsbrevet hos EPWS

Forskeres arbeidsforhold

Ny EU-rapport viser blant annet at kvinners muligheter for toppstillinger fortsatt er lav, og at fremgangen går veldig sakte. (19.11.2013)
Les mer og last ned Researchers’ Report 2013 hos Forskningsrådet

Utlysninger i Horisont 2020

De første utlysningene i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020, kommer etter planen 11. desember. (26.09.2013)
Les mer hos Forskningsrådet

Gender Equality Index

The European Institute for Gender Equality (EIGE) har lansert den første likestillingsindeksen for EU. Områdene som er undersøkt er arbeid, penger, kunnskap, tid, makt og helse. (09.07.2013)
Les mer hos EIGE

Horisont 2020 med mål om likestilling

En talsmann for EU-kommisjonen bekrefter til danske Information at det for første gang i de europeiske forskningsprogrammenes historie er fastsatt et mål om likestilling for alle programmene i Horisont 2020. (08.07.2013)
Les mer hos Information.dk

Ja til Horisont 2020

Regjeringen har varslet at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. (22.05.2013)
Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Nytt om EU-forskningen

Forskningsrådet oppfordrer norske samfunnsfaglige og humanistiske miljøer til å delta i spørreundersøkelse om Horisont 2020. (03.05.2013)
Les mer i nyhetsbrevet hos Forskningsrådet

She figures 2012

Ferske tall fra EUs rapport med statistikk om kjønn i forskning og innovasjon, She figures, er lagt fram. Andelen kvinnelige forskere stiger, men er stadig underrepresentert. (11.04.2013)
Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

EU søker

EU-kommisjonen skal opprette rådgivende grupper innenfor en rekke temaer knyttet til det nye rammeprogrammet Horisont 2020. Fristen for første runde er 6. mars. (28.01.2013)
Les mer hos EU-kommisjonen

Advanced Grants

I den siste utdelingen har European Research Council delt ut 680 millioner euro til 302 forskningsledere fra 24 land. Bare 15 prosent er kvinner. (24.01.2013)
Les mer hos Europa.eu

Vinnervideoer

EU måtte trekke den forrige videoen i kampanjen "Science: It's a girl thing" etter sterk kritikk. Så ble det utlyst en videokonkurranse, og nå er vinnerne kåret. (30.11.2012)
Se videoene hos Science, it's your thing

Studie

Alarmerende lave tall for kvinnelige forskere i "harde" fag. Det viser en verdensomspennende studie. (29.10.2012)
Les mer hos EU-kommisjonen

Bli hørt!

EU-kommisjonen har flere høringer ute for å få vite hva forskningsmiljøene mener om innholdet i det neste rammeprogrammet for forskning, Horisont 2020. (26.09.2012)
Les mer og kom med innspill hos Forskningsrådet

Doktoravhandling

Lut Mergaert spør i sin avhandling "The Reality of Gender Mainstreaming Implementation. The Case of the EU Research Policy" hvorfor implementeringen av EUs likestillingsdirektiv går så tregt. (29.06.2012)
Les mer og last ned avhandlingen hos KILDEN

Mislykket reklame

I forbindelse med kampanjen Science: It's a girl thing for å få flere kvinnelige forskere, har EU lansert en reklamevideo som har fått sterk kritikk for å være diskriminerende. Nå er videoen fjernet. (25.06.2012)
Les mer og se videoen hos Dagbladet

Horisont 2020

Nå har Norge sendt inn sitt fjerde innspill til EU i forbindelse med utviklingen av det nye programmet for forskning og innovasjon. I innspillet foreslås det sterkere insentiver for kjønnsbalanse. (15.05.2012)
Les mer og last ned innspillet hos Den norske EU- delegasjonen

Tilknytning til EU- forskning

For første gang er det blitt gjort en gjennomgang av Norges mulige tilknytningsformer til EUs neste rammeprogram for forskning, Horisont 2020. (27.03.2012)
Les mer og last ned rapporten "Norway's affiliation with European Research Programmes" hos Kunnskapsdepartementet

EUs nye forsknings- og utdanningsprogram

Statssekretær Kyrre Lekve understreket behovet for sterkere insentiver for bedre kjønnsbalanse i møter med EU-parlamentarikere sist uke. (20.03.2012)
Les mer hos Den norske EU- delegasjonen

Utlysning

Det lyses ut 37,4 millioner euro til blant annet kjønn og likestilling i forskning. Programmet er Vitenskap i samfunnet (Science in Society) under EUs 7. rammeprogram. Søknadsfristen er 22. februar. (09.01.2012)
Les mer hos Forskningsrådet

Rapport fra høring

Innspillene til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, "Horizon 2020", er oppsummert i rapporten "Public Consultation on the Future of Gender and Innovation in Europe". (29.11.2011)
Les rapporten

EU-rapport

En ny rapport fra EU-kommisjonens ekspertgruppe for strukturell endring peker på fem hindre for likestilling i forskning og foreslår tiltak for forandring. (16.11.2011)
Last ned rapporten hos EU-kommisjonen

EU-utlysning

EU etterlyser kunnskap om kjønn og karriereløp blant forskere som søker stipend hos Det europeiske forskningsråd (ERC). Både forskere som får stipend fra ERC, de som ikke lykkes og de som ikke søker. Prosjektperioden er inntil ett år og søknadsfristen er 12. januar 2012. (27.10.2011)
Les mer hos CORDIS

Offentlig konsultasjon

Interessenter oppfordres til å gi innspill til "ERA Framework", rammeverk for det europeiske forskningsområdet. I informasjonen framhever EU viktigheten av kjønnsbalanse i forskning. Fristen er 30. november. (20.09.2011)
Les mer hos Kunnskapsdepartementet
Last ned dokumentet og spørreskjemaet hos EU-kommisjonen

Først ute

Fredsforskningsinstituttet PRIO slutter seg til EUs "Charter og Code" som det første forskningsinstituttet. "Charter og Code" kan bidra til å fremme kjønnsbalanse, med prisnipper som mer fleksible karriereløp og åpenhet i rekrutteringsprosesser. (31.08.2011)
Les mer hos Forskningsrådet

EUs 7. rammeprogram

I EU-kommisjonens årsrapport for rammeprogrammet, "Fourth FP7 Monitoring Report", kan du i kapittel 2.5 lese om kjønnsbalanse og kvinners deltakelse i komiteer og FP7-prosjekter. (29.08.2011)
Last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Nytt rangeringsverktøy

EU-kommisjonen står bak pilotprosjektet U-Multirank, et globalt verktøy for å sammenligne universiteter og høgskoler. U-Multirank skal ikke bare fokusere på forskning, men også undervisning, læring og kjønnsbalanse blant studentene. (12.07.2011)
Les mer og se presentasjonen hos Den norske EU-delegasjonen

80 milliarder euro til forskning

I EUs budsjettforslag for 2014-20 er forskning og innovasjon et av satsingsområdene. 80 milliarder euro er satt av. (05.07.2011)
Les mer hos Forskningsrådet

Nytt rammeprogram for forskning

EUs nye program som skal avløse FP7 fra 2014, skal hete "Horizon 2020 - the framework Programme for Research and Innovation". (27.06.2011)
Les mer hos Forskningsrådet

Nytt fra EU

Europaparlamentet har vedtatt sin posisjon om nytt langtidsbudsjett for EU, og en resolusjon om midtveisevalueringen av det syvende rammeprogrammet. I resolusjonen sies det blant annet at kvinners deltakelse må styrkes. (21.06.2011)
Les mer hos Den norske EU-delegasjonen

 

Les mer om EU og likestilling i forskning i Oppslagstavla

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!