Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.

2014

November

SIS-RRI Conference: Science, Innovation and Society: Achieving Responsible Research and Innovation

Dato: 19.-21. november
Sted: Roma, Italia
Arrangør: National Research Council of Italy (CNR)

Omtale: Under the auspices of the Italian Presidency, Rome will host an international event on science, innovation and society to promote genuine dialogue and close cooperation between science and society stakeholders to connect talent and ideas on 19-21 November.

In this unique historical city which is a living example of the wonders that can be achieved when society and the science community interact, participants will have the opportunity to engage with high-level speakers on issues revolving around 6 key areas:

  • Public Engagement
  • Gender Equality
  • Science Education
  • Ethics
  • Open Science
  • Governance

The participation is free. Please register here by the 8th of November.
Lenke: http://www.sis-rri-conference.eu/registration/

Gender Medicine: Harnessing the power of sex and gender analysis for research and innovation

Dato: 21. november
Sted: Maastricht, Nederland
Arrangør: Maastricht University

Omtale: The Department of Health, Ethics and Society (HES) organizes a conference on Gender Medicine (GM) to assess the state-of-the-art of Gender Medicine at Maastricht University and to look ahead to future challenges. The conference will also mark the farewell of Ineke Klinge to Maastricht University. Appointed at the European Commission as chair of the Horizon 2020 Advisory Group on Gender, she will continue to be engaged in this promising research field through international committees and advisory boards.

Three themes will be on the agenda: research, education and policy.
Lenke: http://www.lnvh.nl/agenda/detail/...

NEONdagene 2014 i Stavanger

Dato: 25.-27. november
Sted: Stavanger, Norge
Arrangører: Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, IRIS, Statoil og Petroleumstilsynet

Omtale: NEONdagene 2014 arrangeres i tidsrommet 25-27. november 2014, på Campus Ullandhaug i Stavanger. Årets konferanse sammenfaller med Universitetet i Stavangers 10-årsjubileum og Høgskolen i Stord Haugesunds 20-årsjubileum. Konferansen arrangeres under temaet “Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?”

Send inn abstracts!
Det er åpnet for å sende inn abstracts/sammendrag til de planlagte sesjonene. Forslag sendes til sesjonsledere/kontaktperson for den enkelte sesjon, og fristen er satt til 1. september.
En av sesjonene er Kjønn og ledelse i organisasjoner
Lenke: http://rokkan.uni.no/sites/neonnet/neondagene-2014-i-stavanger/

God rekruttering er likestilt rekruttering

Dato: 28. november
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Omtale: God rekruttering er rekruttering der den som er best kvalifisert får jobben. Er du trygg på at det skjer i din virksomhet? Fredag 28. november inviterer LDO til konferanse der vi får presentert ny kunnskap. Vi utfordrer sentrale aktører innen HR og rekruttering til å tenke nytt om godt rekrutteringsarbeid.

Smakebiter fra programmet:

God rekruttering: Betydningen av en god start
Espen Skorstad, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og adm.dir. i cut-e Norge

Når rekruttering likner på dating
Jon Rogstad, professor og forskningsleder, Fafo, og Erika Braanen Sterri forsker, Fafo

Hvordan vurdere kandidater? Ulike verktøy og metoder
Helene Tronstad Moe, 1. amanuensis på Markedshøyskolen og Senior Manager i KPMG

Tilfører mangfoldstiltak noen verdi i rekrutteringen?
Claus Jervell, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet
Påmelding: pamelding@ldo.no
Lenke: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/...

Desember

Likestillingskonferanse: Seksuell orientering og kjønnsidentitet – diskriminering på arbeidsplassen?

Dato: 5. desember
Sted: Bergen, Norge
Arrangør: Universitetet i Bergen

Omtale: Universitetet i Bergen (UiB) arrangerer sin årlige likestillingskonferanse 5. desember, denne gang med seksuell orientering og kjønnsidentitet i forhold til diskriminering på arbeidsplassen som fordypningstema.

Konferansen er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling som har som målsetting at UiB skal være et åpent og inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet, seksuell orientering og kjønnsidentitet, språk og alder.

På årets konferanse vil dere møte forskere, aktivister og praktikere som fra sine ulike ståsteder vil bidra til å belyse temaet seksuell orientering og kjønnsidentitet i forhold til diskriminering på arbeidsplassen.

Kim Friele og Norman Anderssen er blant mange spennende foredragsholdere. Konferansen åpnes av rektor Dag Rune Olsen og avsluttes med en paneldebatt som ledes av Linda Eide.
Lenke: http://www.uib.no/foransatte/...


2015

Mars

Nettverkskonferanse 2015

Dato: 12.-13. mars
Sted: Kristiansand, Norge
Arrangører: Universitetet i Agder og Senter for likestilling

Omtale: De årlige nettverkskonferansene samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling fra ulike institusjoner i forskningssektoren.

Denne gang er det Universitetet i Agder (UiA) og Senter for likestilling som arrangerer konferansen.

Hovedtema er rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger, med vekt på fagene teknologi og økonomi. Koblingen mellom akademia og næringsliv vil også være et tema på konferansen. Mer informasjon kommer!
Kontaktperson: Randi Øverland, likestillingsrådgiver på UiA: randi.overland@uia.no
Les om tidligere nettverkskonferanser

April

Gender Summit 5 Africa 2015: Poverty alleviation and economic empowerment through scientific research & innovation: Better Knowledge From and For Africa

Dato: 28.-30. april
Sted: Cape Town, Sør-Afrika
Arrangør: The Human Sciences Research Council, Sør-Afrika

Omtale: Africa has been used as a site and source of many research pursuits. Currently we are the world’s fastest growing continent with an exceptional opportunity for economic growth and prosperity, mainly due to our natural and human resources. African researchers have produced proven evidence that Africa has the capacity to produce research that has a social impact, employing varied scientific disciplines.

The Gender Summit Africa (GSA) is set to be one of the activities that we embark upon to stimulate meaningful conversations that will ensure that Africa’s research agenda is strengthened as we reflect on how our science, technology, infrastructure, capital and skills could be used to realize the continent’s full potential for the benefit of its entire people.
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs5-about

Juni

Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

Dato: 4.-6. juni
Sted: Praha, Tsjekkia
Arrangør: National Contact Centre for Women and Science at the Institute of Sociology of the Academy of Sciences

Omtale: During the last two centuries, the access of women to higher education has become much easier in most developed countries. At the same time the significant transformations in science and technology have also affected the participation of women in the scientific enterprise as knowledge producers, science managers, and educators. Especially in the last three decades, given the changes in our perception of the role of science and technology in society, scholars have explored different sites of knowledge production and have highlighted the changing roles of both men and women in the sciences.

The task of the conference is to map the historical path of women from equal opportunities in education to the position of knowledge producers, science managers and educators in the light of the gendered transformations of the sciences in the 20th and 21st centuries.
Lenke: http://en.zenyaveda.cz/news/conference-gendering...

August

Gender Summit 6 Asia Pacific 2015

Dato: 27.- 28. august
Sted: Seoul, Sør-Korea
Arrangører: National Research Foundation, Korea Institute of Science and Technology Evaluation and Planning, Center for Women in Science, Engineering and Technology

Mer informasjon kommer!
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs6-about

November

Gender Summit 7 Europe 2015

The GS7EU will be held in November in Europe. Mer informasjon kommer!
Lenke: http://gender-summit.com/gs7-about
 

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.