Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.


2015

Mars

8. mars-arrangementer

Høgskolen i Oslo og Akershus: Kvinnedagsmarkering: Lunsj og likestilling

Hvorfor jobber flere kvinner enn menn deltid. Og tåler unge jenter dagens prestasjonskultur dårligere enn gutta? Velkommen til lunsjmøte om likestilling!

Sted: Festsalen i Pilestredet 52, Oslo
Dato og tid: fredag 6. mars kl. 11.30 - 14.00

HiOA markerer også dette året kvinnedagen med et lunsjmøte. Vi byr både på noe å bite i og noe å tenke på:

 • Langt flere kvinner enn menn velger å jobbe deltid . Skjønner de ikke sitt eget beste?
 • Tåler unge jenter dagens prestasjonskultur dårligere enn gutta?
 • Gir en forskningsbasert tilnærming til rekruttering bedre kjønnsbalanse?

Lenke og påmelding: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Kvinnedags...

UiT Norges arktiske universitet: UiT-frokost med Sidsel Wold: Er netthets et likestillingsproblem?

Sted: Auditorium 2, UiT, Tromsø
Dato og tid: 6. mars kl. 09.00-11.00

Omtale: Er kjønn relevant når man ytrer seg i offentligheten og i sosiale medier spesielt? UiTfrokost markerer 8. mars med spennende debatt.
Lenke: http://uit.no/tavla/artikkel/406998/uitfrokost...

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo: De nye feminismene

Sted: Gamle festsal, Domus Academica, Oslo
Dato og tid: søndag 8. mars 2015 11:00 - 13:30

Hvilke former for organisering, aktivisme og uttrykksmåter er viktige nå? Viderefører dagens engasjement spørsmål og saker fra den tidligere kvinnebevegelsen, eller er temaene og innfallsvinklene annerledes? Hva er forholdet mellom det personlige og det politiske i feminismene anno 2015? Er vi inne i en ny feministisk bølge?
Ordstyrer: Marina Tofting, Kommunikasjonsdirektør, UiO.

Innledere:

 • Oda Faremo Lindholm (forfatter av Bullshitfilteret, Gyldendal 2014)
 • Susanne Skjørberg (redaktør for bloggkollektivet MadDam)
 • Victoria Wæthing og Karen Thue (forfattere av Blåstrømper, Kagge 2014)
 • Noor Jdid (stipendiat, Institutt for Fredsforskning, PRIO)

Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt...

Nettverkskonferanse 2015: Talenter i spill

Dato: 12.-13. mars
Sted: Kristiansand, Norge
Arrangører: Universitetet i Agder og Senter for likestilling

Omtale: De årlige nettverkskonferansene samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling fra ulike institusjoner i forskningssektoren.

Denne gang er det Universitetet i Agder (UiA) og Senter for likestilling som arrangerer konferansen.

Hovedtema er rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger, med vekt på fagene teknologi og økonomi. Koblingen mellom akademia og næringsliv vil også være et tema på konferansen.
Kontaktperson: Randi Øverland, likestillingsrådgiver på UiA: randi.overland@uia.no
Lenke: http://www.uia.no/arrangementer/talenter-i-spill...
Les om denne og tidligere nettverkskonferanser

RIKS-lunsjseminar: "Diskrimineringsvern i konkurrencestat og økonomisk krise"

Dato: 18. mars
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn - RIKS ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Omtale: Dansk professor Hanne Petersen fra Københavns Universitet innleder om utviklingstendenser fra Ligebehandlingsnævnets praksis i Danmark fra 2009 -2014. På bakgrunn av utviklingstrekk fra Ligebehandlingsnævnets praksis de senere år, innleder Petersen om diskrimineringsvernet i et Danmark rammet av økonomisk krise.
Det blir servert lunsj, kaffe og te.
Lenke: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/riks/...

April

2015 Annual Meeting

Dato: 21.-23. april
Sted: Palo Alto, California, USA
Arrangør: Organization for the study of sex differences (OSSD)

Omtale: Keynote Speakers:

 • David Page, Ph.D: Sex and disease: Do males and females read their genomes differently?
 • Vera Regitz Zagrosek, Ph.D: Sex and gender differences in cardiovascular diseases

The 2015 OSSD meeting will be held on the campus of Stanford University, Palo Alto CA on April 21-23. Abstracts are due by March 1, 2015, and Early Bird Registration ends March 13, 2015.
Lenke: http://www.ossd.wildapricot.org/2015meeting

Fördelning eller förfördelning? Genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och -beredning

Dato: 23. april
Sted: Stockholm, Sverige
Arrangør: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Omtale: Under seminariet presenteras tre nya studier av relevans för forskningens villkor. Nationella sekretariatet för genusforskning ger inblickar i en ny forskningsöversikt om jämställdhet och genus i beredningsprocessen.

Snart påbörjas arbetet i forskningsberedningen inför forskningspropositionen 2016. Med anledning av detta bjuder Nationella sekretariatet för genusforskning in till ett seminarium om genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och forskningsberedning.
Lenke: http://www.su.se/utbildning/studentliv/studentkalender...

Medisinsk kvinneforskning – revisited

Dato: 27. april
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: Seminaret tar sikte på å belyse utvalgte tema innen kvinners helse for å identifisere kunnskapshull og tverrfaglige utfordringer i dag. Faglig ansvarlige: Berit Schei (NTNU/STK), Johanne Sundby (HELSAM), Solveig Laugerud (STK)
Gratis og åpent for alle, men deltakelse krever påmelding i nettskjema innen 19. april.
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

Gender Summit 5 Africa 2015: Poverty alleviation and economic empowerment through scientific research & innovation: Better Knowledge From and For Africa

Dato: 28.-30. april
Sted: Cape Town, Sør-Afrika
Arrangør: The Human Sciences Research Council, Sør-Afrika

Omtale: Africa has been used as a site and source of many research pursuits. Currently we are the world’s fastest growing continent with an exceptional opportunity for economic growth and prosperity, mainly due to our natural and human resources. African researchers have produced proven evidence that Africa has the capacity to produce research that has a social impact, employing varied scientific disciplines.

The Gender Summit Africa (GSA) is set to be one of the activities that we embark upon to stimulate meaningful conversations that will ensure that Africa’s research agenda is strengthened as we reflect on how our science, technology, infrastructure, capital and skills could be used to realize the continent’s full potential for the benefit of its entire people.
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs5-about

Mai

Women in Science Symposium 2015

Dato: 22. mai
Sted: Uppsala, Sverige
Arrangør: Young Academy of Europe (YAE)

Omtale: 2015 is the International Year of Light. To celebrate this, the YAE will be hosting a symposium co-organized by SciLifeLab and co-sponsored by the Academia Europaea and Uppsala University to celebrate the accomplishments of illuminating women in science.

The focus of the symposium will be on gender issues facing women in science, both addressing the concerns of young scientists and also an examination of how these issues have developed over the past decades. Topics that will be covered (amongst others) include the changing face of gender aspects in science and technology, the gendered aspect of excellence initiatives, a comparative analysis of gendered disciplines in universities, and personal accounts of pathways to excellence.
The registration deadline is 20 April 2015.
Lenke: http://yacadeuro.org/workshops/womeninscience2015.htm

Juni

Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

Dato: 4.-6. juni
Sted: Praha, Tsjekkia
Arrangør: National Contact Centre for Women and Science at the Institute of Sociology of the Academy of Sciences

Omtale: During the last two centuries, the access of women to higher education has become much easier in most developed countries. At the same time the significant transformations in science and technology have also affected the participation of women in the scientific enterprise as knowledge producers, science managers, and educators. Especially in the last three decades, given the changes in our perception of the role of science and technology in society, scholars have explored different sites of knowledge production and have highlighted the changing roles of both men and women in the sciences.

The task of the conference is to map the historical path of women from equal opportunities in education to the position of knowledge producers, science managers and educators in the light of the gendered transformations of the sciences in the 20th and 21st centuries.
Lenke: http://en.zenyaveda.cz/news/conference-gendering...

Glasstaket: Metaforen og mekanismene

Dato: 15.-16. juni
Sted: Trondheim, Norge
Arrangør: ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning, CORE

Omtale: I samarbeid med forskere ved NTNU arrangerer ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning åpne forelesninger, debatt og tverrfaglig forskerworkshop om metaforen "glasstak" og mekanismene den brukes til å beskrive.

Påmeldingen til konferansens første dag (åpne forelesninger og debatt) åpner senere, mens fristen for innsendelse av abstracts til forskerworkshopen er 1. februar. Workshopen tar sikte på å romme ulike fagdisipliner, det være seg økonomi, sosiologi og andre.

«Glasstak» er en metafor for usynlige barrierer mot avansement i organisasjoner og næringsliv. Begrepet brukes oftest om organisasjonsinterne forhold som hindrer kvinner i å nå toppen. Metaforen er mye anvendt, men også omdiskutert. I både norsk og internasjonal forskningslitteratur knytter det seg uenighet til hvorvidt glasstaket eksisterer, og hvorvidt det bidrar til å forklare hvorfor det er langt flere menn enn kvinner i samfunnets eliteposisjoner.
Lenke: http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/...

August

Gender Summit 6 Asia Pacific 2015: Better Science & Technology for Creative Economy: Enhancing the Societal Impact through Gendered Innovations in Research, Development and Business

Dato: 27.- 28. august (26 August: Pre-Summit on Curriculum & Education on Gendered Dimensions)
Sted: Seoul, Sør-Korea
Arrangører: National Research Foundation, Korea Institute of Science and Technology Evaluation and Planning, Center for Women in Science, Engineering and Technology

Omtale: The aim of the Gender Summit 6 Asia-Pacific 2015 is to introduce compelling research evidence on benefits of addressing gender issues in science and technology to improve quality of research and innovation. It is designed to interconnect all relevant stakeholders to develop strategies on how discussions and technological collaborations on gender diversity can open up opportunities to create new markets for scientific research and innovations.
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs6-about

November

Gender Summit 7 Europe 2015: Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes

Dato: 6.-7. november
Sted: Berlin, Tyskland

Omtale:

 • Day 1: From the margins of science into the mainstream of research and innovation.
 • Day 2: Realising the full scope of policy impact: no more excuses.

Lenke: http://gender-summit.com/gs7-about
 

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.