Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.

2016

Juni

Mangfoldsledelse i akademia

Dato: 1. juni
Sted: Oslo
Arrangør: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Omtale: HiOA inviterer til en konferanse der vi utvider mangfoldsbegrepet, og spør hvordan mangfold kan overføres til ledelse.

UHI-sektorens likestillingsarbeid har tradisjonelt sett vært fokusert på kjønnslikestilling. De siste årene har imidlertid fokuset i større grad blitt utvidet til å gjelde «mangfold» i sin helhet; blant annet fikk Kif-komiteen for en tid tilbake utvidet sitt mandat til å omhandle «Kjønnsbalanse og mangfold i forskning».

Men hva legges i begrepet og hvordan kan ambisjonen om mangfold overføres til ledelse?

Målgruppe: HiOA-tilsatte som vil lære mer om høgskolens kjerneverdi «mangfold» og  ledere og likestillingsmedarbeidere i universitets-, høgskole- og instituttsektoren
Lenke: http://www.hioa.no/Hva-skjer/Konferanse-Mangfoldsledelse-i-akademia
Påmelding

Rokkanfrokost: Farefull ferd mot toppen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Dato: 2. juni
Sted: Bergen
Arrangør: Universitetet i Bergen

Omtale: Forskerne Gry Brandser og Sevil Sümer presenterer utvalgte funn fra prosjektet «Balanse-Bergen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen» på Rokkanfrokost.

Prosjektet Balanse-Bergen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen, og er finansiert av Norges forskningsråds program Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.
Lenke: http://www.uib.no/balanse/98213/rokkanfrokost

Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Dato: 6. juni
Sted: Trondheim, Norge
Arrangører: NTNU og Kif-komiteen

Omtale: Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse.

Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både innebærer at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. En slik endringsprosess gir mulighet til å bygge strukturer og kulturer som fremmer kjønnsbalanse og likestilling i de nye institusjonene. Dessuten er det viktig at kjønnsbalanse og likestilling tas med i definisjonen av hva som bidrar til kvalitet og innovasjon i kunnskapsproduksjonen ved de nye institusjonene.

Konferansen vil gi praktisk og teoretisk innsikt i strukturreformen som en organisasjonsendringsprosess og hva den kan bety for arbeidet med kjønnbalanse og likestillig ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten vil institusjonene som har vært i eller er i en fusjonsprosess dele sine erfaringer, og gi råd om hva som er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal holdes høyt på dagsordenen også i de nye institusjonene.
Lenke: http://kifinfo.no/artikkel/vis.html?tid=92738
Les mer hos NTNU
Meld deg på

Kjønnsbalanse i kulturlivet og i forskning – felles utfordringer?

Dato: 7. juni
Sted: Oslo
Arrangør: Norges forskningsråd

Omtale: Manglende kjønnsbalanse er også en utfordring andre steder enn i akademia, blant annet innen kunst- og kulturfeltet. Forskningsrådet inviterer derfor kunstnere og forskere til en diskusjon om felles utfordringer og løsninger. 

Målgrupper: Alle som jobber innen kunstfeltet eller forskning, og er interessert i linken mellom disse feltene.

BALANSE-programmet
Norges forskningsråd har etablert/tatt initiativ til programmet BALANSE der hensikten er å bedre kjønnsbalansen i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Mens kvinner i dag utgjør et flertall blant stipendiater og nær halvparten av det vitenskapelige personalet, er bare rundt 25 prosent av professorene ved landets høyskoler og universiteter kvinner. Til nå har programmet finansiert 11 BALANSE-prosjekter ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.
Lenke: http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/...

A European Strategy for Gender Equality: Combating Discrimination in the Workplace and Beyond

Dato: 22. juni
Sted: Brussel
Arrangør: Public Policy Exchange

Omtale: Gender equality is a fundamental right recognised by the Treaty of Rome in 1957 as well as by the EU Charter of Fundamental Rights. The promotion of gender equality is therefore not only essential from a human rights perspective, but also makes sense from an economic viewpoint. It means equal access to resources, as well as empowerment and visibility of both women and men in all spheres of public and private life.

In order to reinforce the continuous work made so far, the European Commission released in December 2015 a Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 which sets the framework for the Commission’s future work towards the promotion of gender equality. The Council of Europe, through its Europe Gender Equality Strategy (2014-2017) has also set guidelines that will lead the activities of the organisation towards its ambitious achievements.

Delegates will:

 • Share comparative knowledge on gender-based discrimination, violence and harassment by raising awareness of current challenges in Europe
 • Explore innovative solutions to fight the causes of gender inequalities at work and beyond
 • Promote measures to enhance the potential of women entrepreneurs

Lenke: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GF22-PPE2

September

9th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Dato: 12.-14. september
Sted: Paris, Frankrike
Arrangører: The French National Center for Scientific Research (CNRS), the Université Paris Diderot, and the Université Sorbonne Paris Cité (USPC), with support from the French Ministry for National Education, Higher Education and Research

Omtale: The three French organizing institutions – CNRS, Université Paris Diderot and Université Sorbonne Paris Cité – and the French Ministry of National Education, Higher Education and Research, wish to inform you that the 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education will be taking place on 12-14 September 2016, in Paris, France, hosted by the Université Paris Diderot.

The European Conferences on Gender Equality in Higher Education have, since 1998, brought regularly together hundreds of gender equality actors from Europe and beyond. The conferences provide an international forum to discuss and exchange information and experiences and share research results on the changes and challenges related to gender in academia, gender equality promotion and interventions in higher education and research institutions.

France is hosting this event for the first time. Gender research, including research on women in academia in particular, is well developed in France and has grown considerably these past ten years. France has also put into action since 2012 an important legislative and regulatory machinery aimed at ensuring effective equality between women and men in all sectors of society and in higher education and research particularly. Its institutions, as well as its associations and companies, are involved in numerous actions, and partners in various European networks. Notably, France is project coordinator for the GENDER-NET ERA-NET, which will be holding its final conference as part of this 9th Conference.

Deadline for submission has been set to February 29th, 2016.
For further information, please contact: 9euconfgenderparis@listes.uspc.fr
Lenke: http://www.genderportal.eu/events/9th-european-conference...

Oktober

LERU-LU gender conference 2016

Dato: 4.-5. oktober
Sted: Lund, Sverige
Arrangør: Lunds universitet

Omtale: A conference on implementation of a critical diversity perspective in the academia! The conference will take place at Lund University on October 4-5, 2016 and is a joint project from the STEM-faculties and LERU.

The conference should be a meeting point for researchers and practitioners in the field. The themes of the conference will be:

 • Engineering progress for women in science, technology and medicine. What may work and what does not? Are there working ”check-lists” to follow to create better conditions?
 • Best practices that work. Are there good examples we can learn from?
 • What is the fore-front in gender and diversity within science, technology and medicine? What is the latest in research and how can it be implemented?

Lenke: http://gender2016.blogg.lu.se/

November

Joint FESTA-GARCIA conference

Dato: 7.-8. november
Sted: Brussel, Belgia
Arrangør: FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia)

Omtale: The event is going to be an extraordinary occasion to illustrate and compare the actions taken and the results obtained within two major sister projects concerned with gender equality in the academia, and to launch a broader discussion on gender equality initiatives at the EU level, focussing on their effectiveness and possible future developments.
Lenke: http://festagarcia.fbk.eu/home

Gender Summit 9 Europe: Gender-based research, innovation and development for sustainable economies and societal wellbeing

Dato: 8.-10. november
Sted: Brussel
Arrangør: Gender summit

Omtale: The Gender Summit is a platform for evidence-based and consensus-led dialogue between scientists, policy makers, gender scholars, and key stakeholder groups in science endeavours. The 2016 Gender Summit Europe coincides with important policy developments in Europe and globally that look towards science knowledge and technological innovation to create a better future for all. Significant here are: the new EU Gender Action Plan and Horizon 2020; the UN Sustainable Development Goals; the African Union’s Africa 2063 and Continental Strategy for Education in Africa agenda; and the OECD vision for Inclusive Innovation. It is, therefore, right that this year’s Gender Summit should also open up dialogue on how understanding of sex/gender issues in research and innovation can also ensure sustainable and effective development.

Themes:

 1. New research on when, why and how sex-gender issues impact on quality of research, innovation, and development outputs and outcomes
 2. How gender continues to be addressed in Horizon 2020
 3. How to mainstream gender into the EU new vision for ERA of Open Innovation, Open Science, Open to the World
 4. How the global policy agendas to make the world a better place for all can benefit from incorporating scientific understanding of sex-gender issues
 5. New efforts to develop reliable, and region and sector sensitive, performance metrics and gender equality indicators and statistics, and to integrate them into research, innovation, and development policy actions
 6. The contributions made by the Gender Summit platform, and its global community of experts and practitioners, to advance gender-sensitive and responsive research, innovation, and development.

Call for Papers open: http://gender-summit.com/about-gs9-2
Lenke: http://gender-summit.com/about-gs9

 

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!