Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.

2016

Februar

Hvorfor er det få kvinner i forskningens lederposisjoner?

Dato: 12. februar
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: Forskningsrådets BALANSE-program

Omtale: Hva kan forklare kvinners fravær i forskningens lederposisjoner? Og hvilken betydning har den kjønnsmessige ubalansen for kvaliteten på fremtidens forskning?  En studie gjennomført blant kvinnelige akademikere ved tre undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Bergen kan gi noen svar på disse spørsmålene.

Kvinner utgjør flertallet av studenter og stipendiater ved landets universitet og høgskoler, men er i mindretall i de akademiske toppstillingene.

Studien inngår i samarbeidsprosjektet Balanse-Bergen og er gjennomført av forskere ved Uni Research Rokkansenteret.  Balanse-Bergen et er samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Havforskningsinstituttet
Lenke: www.forskningsradet.no/no/Arrangement/...

Det ordner seg nok - om kjønn, organisasjon og ledelse

Dato: 17. februar
Sted: Oslo, Norge
Arrangører: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: Hvorfor går det så tregt med endringer i kjønnsbalanse i både gamle og nye organisasjoner? Hvorfor er det så vanskelig å oppnå likestilling i næringsliv og akademia? Hva skjer med forholdet mellom kvinner og menn, mellom kvinnelighet og mannlighet, i organisasjoner i endring?

Vi har invitert professor Anna Wahl, Kungliga Tekniska Høgskolan, Stockholm,  til å belyse området organisasjon og ledelse med et spesielt blikk på akademia. Likestillingsgjøring er sentralt i hennes forskningsvirksomhet. Hun har forsket på både kvinnelig og mannlig lederskap i ulike typer arbeidsorganisasjoner. 
Påmeldingsfrist 10. februar 2016.
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

Nettverkskonferanse 2016: Glasstak i akademia

Dato: 18.-19. februar
Sted: Bodø, Norge
Arrangør: Nord universitet

Omtale: Nord universitet er arrangør for konferansen i 2016 hvor Kif-komiteen har hovedinitiativet.

Hva er forklaringen på kjønnsubalansen på øverste nivå i det faglige stillingshierarkiet ved norske universiteter og høyskoler? Ligger forklaringen i usynlige strukturelle forhold, nedarvede mannskulturer, uvillige kvinner eller er det bare snakk om et historisk etterslep?

På denne konferansen retter vi fokus på kjønnsubalansen i de faglige toppstillingene og spør hvordan vi kan forstå den og hva vi kan gjøre med den.
Lenke: http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/...
Les saken: Retter lupen mot glasstaket på Nettverkskonferansen
Les om denne og tidligere nettverkskonferanser.

Mars

Lanseringskonferanse for utredning om mangfold i akademia

Dato: 11. mars
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen)

Omtale: Lanseringskonferanse for utredning om mangfold i akademia – en rapport på et viktig og underforsket fagfelt. Det finnes mye solid forskning som understøtter arbeid for kjønnsbalanse i forskning. Da Kif-komiteen fikk utvidet mandatet til å gjelde etnisk mangfold, oppdaget den at det fantes lite relevant norsk forskning på dette feltet. Foreløpig vet vi lite om karrieren til forskere med innvandrerbakgrunn og annen etnisk bakgrunn, og UH-sektoren og forskningsinstituttene trenger statistikk og kvalitativ kunnskap i møte med økt mangfold blant de ansatte.

Det skal være et heldagsseminar i Oslo sentrum om mangfold i akademia med lansering av en rapport fra AFI og NIFU om mangfold i akademia. Blant innledere er statssekretær Bjørn Haugstad, komiteleder Curt Rice (Kif-komiteen) og forsker Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet. Det blir debatt og  kommentarer fra forskere og involverte institusjoner.

Mer info om møtested, program og påmeldingsinformasjon kommer snart!

Juni

Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Dato: 6. juni
Sted: Trondheim, Norge
Arrangører: NTNU og Kif-komiteen

Omtale: Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse.

Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både innebærer at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. En slik endringsprosess gir mulighet til å bygge strukturer og kulturer som fremmer kjønnsbalanse og likestilling i de nye institusjonene. Dessuten er det viktig at kjønnsbalanse og likestilling tas med i definisjonen av hva som bidrar til kvalitet og innovasjon i kunnskapsproduksjonen ved de nye institusjonene.

Konferansen vil gi praktisk og teoretisk innsikt i strukturreformen som en organisasjonsendringsprosess og hva den kan bety for arbeidet med kjønnbalanse og likestillig ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten vil institusjonene som har vært i eller er i en fusjonsprosess dele sine erfaringer, og gi råd om hva som er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal holdes høyt på dagsordenen også i de nye institusjonene.

Forsker i organisasjon og ledelse, Anna Wahl, professor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm kommer. Mer informasjon om innledere kommer snart!

September

9th European Conference on Gender Equality in Higher Education

Dato: 12.-14. september
Sted: Paris, Frankrike
Arrangører: The French National Center for Scientific Research (CNRS), the Université Paris Diderot, and the Université Sorbonne Paris Cité (USPC), with support from the French Ministry for National Education, Higher Education and Research

Omtale: The three French organizing institutions – CNRS, Université Paris Diderot and Université Sorbonne Paris Cité – and the French Ministry of National Education, Higher Education and Research, wish to inform you that the 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education will be taking place on 12-14 September 2016, in Paris, France, hosted by the Université Paris Diderot.

The European Conferences on Gender Equality in Higher Education have, since 1998, brought regularly together hundreds of gender equality actors from Europe and beyond. The conferences provide an international forum to discuss and exchange information and experiences and share research results on the changes and challenges related to gender in academia, gender equality promotion and interventions in higher education and research institutions.

France is hosting this event for the first time. Gender research, including research on women in academia in particular, is well developed in France and has grown considerably these past ten years. France has also put into action since 2012 an important legislative and regulatory machinery aimed at ensuring effective equality between women and men in all sectors of society and in higher education and research particularly. Its institutions, as well as its associations and companies, are involved in numerous actions, and partners in various European networks. Notably, France is project coordinator for the GENDER-NET ERA-NET, which will be holding its final conference as part of this 9th Conference.

Deadline for submission has been set to February 29th, 2016.
For further information, please contact: 9euconfgenderparis@listes.uspc.fr
Lenke: http://www.genderportal.eu/events/9th-european-conference...

November

Joint FESTA-GARCIA conference

Dato: 7.-8. november
Sted: Brussel, Belgia
Arrangør: FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia)

Omtale: Save the date!
Mer info kommer.
Lenke: http://www.festa-europa.eu/

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!