Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.


2015

April

Hvordan bli professor i Norge?

Dato: 27. april
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Norges forskningsråd

Omtale: Forskningsrådet ønsker å belyse veien mot professorstilling, samt åpne for en diskusjon om hva som egentlig kreves for å bli professor i Norge i dag.

Overraskende få kjenner kriteriene for opprykk til professor, og kriteriene og kravene varierer fra institusjon til institusjon, og fra fag til fag. Uklarhet om veien til professortittelen ser ut til å ramme særlig kvinner. Mange opplever at akademisk karriere er noe som er privatisert og individualisert. Vil større åpenhet kunne bidra til å endre kjønnsubalansen på professornivå i dagens akademia?
Lenke: http://www.forskningsradet.no/servlet/...

Medisinsk kvinneforskning – revisited

Dato: 27. april
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: Seminaret tar sikte på å belyse utvalgte tema innen kvinners helse for å identifisere kunnskapshull og tverrfaglige utfordringer i dag. Faglig ansvarlige: Berit Schei (NTNU/STK), Johanne Sundby (HELSAM), Solveig Laugerud (STK)
Gratis og åpent for alle, men deltakelse krever påmelding i nettskjema innen 19. april.
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

Gender Summit 5 Africa 2015: Poverty alleviation and economic empowerment through scientific research & innovation: Better Knowledge From and For Africa

Dato: 28.-30. april
Sted: Cape Town, Sør-Afrika
Arrangør: The Human Sciences Research Council, Sør-Afrika

Omtale: Africa has been used as a site and source of many research pursuits. Currently we are the world’s fastest growing continent with an exceptional opportunity for economic growth and prosperity, mainly due to our natural and human resources. African researchers have produced proven evidence that Africa has the capacity to produce research that has a social impact, employing varied scientific disciplines.

The Gender Summit Africa (GSA) is set to be one of the activities that we embark upon to stimulate meaningful conversations that will ensure that Africa’s research agenda is strengthened as we reflect on how our science, technology, infrastructure, capital and skills could be used to realize the continent’s full potential for the benefit of its entire people.
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs5-about

Mai

Felles lanseringskonferanse for Forskingsbarometeret og Tilstandsrapporten for høgre utdanning

Dato: 5. mai
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Kunnskapsdepartementet

Omtale: Tema for konferansen er samarbeid mellom akademia og næringslivet
og korleis universiteta og høgskolane har kontakt med samfunnet rundt. Den amerikanske professoren Andrew Van de Ven held hovedinnlegget.
Frist for påmelding er 28. april 2015.
Informasjon og påmelding

The relevance of gender perspectives: Seminar on gender research at UiT – the experiences and activities of 5 Prof IIs

Dato: 20.-21. mai
Sted: Tromsø, Norge
Arrangør: UiT Norges arktiske universitet

Omtale: Universitetet i Tromsø ble vinner av Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 mill. kroner for 2011. Universitetsledelsen besluttet at midlene skulle brukes til å styrke kjønnsperspektivet i forskning og utdanning ved å lyse ut professor II stillinger med dette som oppgave. Som resultat av dette ble det opprettet åtte professor II ved UiT Norges arktiske universitet som har hovedfokus på kjønnsperspektiv i forskning. 

Allmennmedisinsk forskningsgruppe fikk tilknyttet en av disse og har også tatt på seg å arrangere et felles seminar for initiativet. Seminarets formål er å vise hva de enkelte professorene har bidratt med innen sine felter, og hva dette har ført til, når det gjelder utvikling innen forskningen og innen utdanning. Samtidig vil vi diskutere veien videre for det opprinnelige initiativ.
Lenke: http://uit.no/tavla/artikkel/406440/the...

Women in Science Symposium 2015

Dato: 22. mai
Sted: Uppsala, Sverige
Arrangør: Young Academy of Europe (YAE)

Omtale: 2015 is the International Year of Light. To celebrate this, the YAE will be hosting a symposium co-organized by SciLifeLab and co-sponsored by the Academia Europaea and Uppsala University to celebrate the accomplishments of illuminating women in science.

The focus of the symposium will be on gender issues facing women in science, both addressing the concerns of young scientists and also an examination of how these issues have developed over the past decades. Topics that will be covered (amongst others) include the changing face of gender aspects in science and technology, the gendered aspect of excellence initiatives, a comparative analysis of gendered disciplines in universities, and personal accounts of pathways to excellence.
The registration deadline is 20 April 2015.
Lenke: http://yacadeuro.org/workshops/womeninscience2015.htm

Juni

EnGendering Excellence

Tid: 4.-5. juni
Sted: Oslo, Norge
Arrangører: Norges forskningsråd og Kif-komiteen

Omtale: Forskningsrådet og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer en konferanse om kjønnsperspektiver i forskning.

Dag 1
4. juni kl. 12-00-15.00
Forskerseminar med innlegg fra norske/nordiske forskere. Program er under utarbeidelse.

Dag 2.
5. juni kl. 10.00-1500
Her blir det et tydelig forskningspolitisk siktemål med flere internasjonale innledere. Fremragende internasjonale forskere vil presentere hvorfor kjønnsperspektiver er grunnleggende for å sikre høy kvalitet på deres forskning.
Les mer om konferansen: http://kifinfo.no/c45573/artikkel/vis.html?tid=90728
Påmelding: http://www.forskningsradet.no/en/Event/...

Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

Dato: 4.-6. juni
Sted: Praha, Tsjekkia
Arrangør: National Contact Centre for Women and Science at the Institute of Sociology of the Academy of Sciences

Omtale: During the last two centuries, the access of women to higher education has become much easier in most developed countries. At the same time the significant transformations in science and technology have also affected the participation of women in the scientific enterprise as knowledge producers, science managers, and educators. Especially in the last three decades, given the changes in our perception of the role of science and technology in society, scholars have explored different sites of knowledge production and have highlighted the changing roles of both men and women in the sciences.

The task of the conference is to map the historical path of women from equal opportunities in education to the position of knowledge producers, science managers and educators in the light of the gendered transformations of the sciences in the 20th and 21st centuries.
Lenke: http://en.zenyaveda.cz/news/conference-gendering...

Glasstaket: Metaforen og mekanismene

Dato: 15.-16. juni
Sted: Trondheim, Norge
Arrangør: ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning, CORE

Omtale: I samarbeid med forskere ved NTNU arrangerer ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning åpne forelesninger, debatt og tverrfaglig forskerworkshop om metaforen "glasstak" og mekanismene den brukes til å beskrive.

Påmeldingen til konferansens første dag (åpne forelesninger og debatt) åpner senere, mens fristen for innsendelse av abstracts til forskerworkshopen er 1. februar. Workshopen tar sikte på å romme ulike fagdisipliner, det være seg økonomi, sosiologi og andre.

«Glasstak» er en metafor for usynlige barrierer mot avansement i organisasjoner og næringsliv. Begrepet brukes oftest om organisasjonsinterne forhold som hindrer kvinner i å nå toppen. Metaforen er mye anvendt, men også omdiskutert. I både norsk og internasjonal forskningslitteratur knytter det seg uenighet til hvorvidt glasstaket eksisterer, og hvorvidt det bidrar til å forklare hvorfor det er langt flere menn enn kvinner i samfunnets eliteposisjoner.
Lenke: http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/...

August

Gender Summit 6 Asia Pacific 2015: Better Science & Technology for Creative Economy: Enhancing the Societal Impact through Gendered Innovations in Research, Development and Business

Dato: 27.- 28. august (26 August: Pre-Summit on Curriculum & Education on Gendered Dimensions)
Sted: Seoul, Sør-Korea
Arrangører: National Research Foundation, Korea Institute of Science and Technology Evaluation and Planning, Center for Women in Science, Engineering and Technology

Omtale: The aim of the Gender Summit 6 Asia-Pacific 2015 is to introduce compelling research evidence on benefits of addressing gender issues in science and technology to improve quality of research and innovation. It is designed to interconnect all relevant stakeholders to develop strategies on how discussions and technological collaborations on gender diversity can open up opportunities to create new markets for scientific research and innovations.
Lenke: http://www.gender-summit.com/gs6-about

November

Gender Summit 7 Europe 2015: Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes

Dato: 6.-7. november
Sted: Berlin, Tyskland

Omtale: The call for abstracts for the Gender Summit 7 EU, to be held in Berlin in Nov 2015, is now open. Abstracts may be selected for one or more of the following: inclusion in the abstract compendium; inclusion in the poster exhibition; to present orally at the event.

Subthemes include:

  • Equity in assessment of scientific merit
  • Gender at the heart of scientific research
  • Representing human diversity as research variable
  • Improving science careers: many paths to excellence
  • Scientific excellence: a multi-dimensional concept
  • Quantifying the socio-economic impact of gender (in)equality in science
  • Policies for systematic and lasting change
  • Policy makers as drivers of change
  • Day 1: From the margins of science into the mainstream of research and innovation.
  • Day 2: Realising the full scope of policy impact: no more excuses.

Lenke: http://gender-summit.com/gs7-about
 

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.