Ressursbank for likestilling i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.

2014

August

Søkerkonferanse BALANSE-programmet

Dato: 20. august
Sted: Oslo, Norge
Arrangører: Norges forskningsråd

Omtale: Potensielle søkere og andre interesserte inviteres til søkerkonferanse med informasjon om utlysningen som har søknadsfrist 15. oktober.

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) inviterer potensielle søkere og andre interesserte til søkerkonferanse. På konferansen vil det bli gitt informasjon om utlysningen som har søknadsfrist 15. oktober og om programmet generelt. Arrangementet er åpnet og uten påmelding.
Lenke: http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/...

Kjønn, innovasjon og ledelse

Dato: 21. august
Sted: Grimstad, Norge
Arrangør: VRI Agder

Omtale: VRIs partnerskapskonferanse setter fokus på betydningen av god kjønnsbalanse for bedriftens innovasjonsevne og konkurransekraft, og tilbyr et halvdagsseminar hvor forskningsfronten på feltet presenteres. Her vil også gode eksempler fra agderregionen presenteres, og det blir mulighet til å knytte nye kontakter.
Lenke: http://www.vri-agder.no/kjonn-innovasjon-og-ledelse/

FEBS EMBO 2014 conference

Dato: 30. august-4. september
Sted: Paris, Frankrike
Arrangører: EMBO (excellence in the life sciences), The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) and the French Society for Biochemistry and Molecular Biology (SFBBM)

Omtale: The Federation of European Biochemical Societies (FEBS), EMBO - Excellence in life sciences, and the French Society for Biochemistry and Molecular Biology (SFBBM) will hold a joint conference for the life sciences in 2014.

2014 marks the 50th anniversary of FEBS and EMBO, and the centennial of the SFBBM. This year's meeting replaces the normally separate annual conferences of FEBS and EMBO, and combining our communities, we expect to bring together a wide range of researchers.

Special Sessions:

 • SFBBM SESSION: The 100th anniversary of SFBBM, the French Society for Biochemistry and Molecular Biology
 • FEBS Letters Award Session
 • FEBS Journal Award Session
 • Science and Society Session
 • EMBO Scientific Publishing Session
 • FEBS | EMBO Women in Science Session
 • FEBS Education Session "What skills and knowledge are required to improve molecular life science education" 
 • FEBS Education Session "New technologies available to teach molecular life science"

Lenke: http://www.febs-embo2014.org/
Special Sessions: http://www.febs-embo2014.org/programme/...

September

The 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education: Building futures – equality challenges in higher education: Encouraging Theory and practice dialogues

Dato: 3.-5. september
Sted: Wien, Østerrike
Arrangør: Vienna University of Technology

Omtale: The European conferences on gender equality in higher education have since 1998 brought regularly together hundreds of gender equality practitioners, researchers and administrators from Europe and beyond. The conferences provide an international forum to discuss and exchange information and experiences and share research results on the changes and challenges related to gender in academia, gender equality promotion and interventions in higher education and research institutions.

The first European conference on gender equality in higher education was organized in Finland by the University of Helsinki in 1998, and since then the conferences have traveled across Europe: to Zürich (2000), Genoa (2003), Oxford (2005), Berlin (2007), Stockholm (2009), Bergen (2012), and now in 2014 in Vienna.
Lenke: http://gender2014.conf.tuwien.ac.at/

Kjønnsbalanse og likestilling – hvor går vi nå?

Dato: 9. september
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: Hvordan studerer vi kjønnsbalanse i dag og hva slags forskning og tiltak trenger vi for å bedre kjønnsbalansen ved universitetet og i arbeidslivet? Hvilke utfordringer ser vi for likestillings- og kjønnsbalanseforskningen på tvers av fag og sektorer?

Med utgangspunkt i Forskningsrådets nye satsing på kjønnsforskning som kalles BALANSE-programmet, inviterer vi forskere fra institutt- og universitetssektoren til diskusjon om hvordan vi tenker og forsker på kjønnsbalanse og likestilling både i akademia og instituttsektoren.
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

Careers in Astrophysics

Dato: 18.-19. september
Sted: København, Danmark
Arrangør: Nordic Network for Early Career Researchers in Astrophysics

Omtale: Life without tenure can be challenging in so many ways. This lunch-to-lunch workshop will take a look at several topics that can or should concern you, if you are a post-doc. Which career options does an astrophysicist have? What is the best strategy for securing a permanent position? How can I learn to become a better scientist? When can I start a family? Should I stay in academia?

There will be a mixture of talks, moderated discussions and group work. And time for social networking! We will hear from someone recently getting that permanent hire, someone deeply concerned about university careers and gender, someone from the interface of science and engineering, someone balancing family and career ambitions, someone bringing scientists and potential employers closer, and from each other.

This workshop is aimed at post-docs in astrophysics working in the Nordic countries. Applications from late-stage Ph.D. students, post-docs from neighbouring fields, and those based outside the Nordic countries will be considered if there is space.
Lenke: http://dark.nbi.ku.dk/calendar/calendar2014/nordic_workshop/

Oktober

Nordic Fields of Higher Education Conference: Nordic model at times of crisis – what is at stake?

Dato: 8.-9. oktober
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

Omtale: The core question for the conference is: What do we really know about the Nordic model for higher education? Read more about the conference theme here.

The conference marks the end of a Nordforsk funded project/network “Nordic Fields of Higher Education” by highlighting key findings and results from the project. The presenters include network members who have worked in these topics as well as selected external high quality scholars. The conference will be organised around sessions that focus on one or more of the following four topics:

 • Recruitment and social structures of higher education in the Nordic countries
 • Dropout and study progression in Nordic higher education
 • Organizational features (processes of change) of Nordic higher education systems
 • Transitions from upper secondary education to higher education

Lenke: http://www.nifu.no/en/nfhe/

Seminar om kjønn i akademia – en casestudie av et dansk universitet

Dato: 21. oktober
Sted: Stavanger, Norge
Arrangør: Nettverk for kjønnsforskning

Omtale: Akademia er et av de arbeidssteder som fortsatt opplever kjønnsubalanse i Danmark: langt flere menn enn kvinner ender i professorstillinger, og tekniske og humanistiske fagområder domineres fortsatt av henholdsvis menn og kvinner. Hva betyr denne ubalansen for de som jobber i akademia? Doktorgradsstipendiat Maria Dockweiler legger frem utkast til en artikkel med arbeidstittelen «Gender in Academia – a case study of a Danish University». Studiet er basert på intervju med 10 forskere på et dansk universitetet, med utgangspunkt i om og hvordan kjønn spiller en rolle i hverdagen som forsker. Artikkelen sendes ut til deltakere i god tid innen seminaret.
For påmelding, send e-post til: maria.dockweiler@uis.no
Les om Nettverk for kjønnsforskning

Integrering av kjønnsperspektiver i forskning – status og resultater

Dato: 23. oktober
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: I anledning det årlige nasjonale kontaktmøtet og fagrådsmøte i kjønnsforskning inviterer vi til et dialogmøte mellom sentrale aktører i Forskningsrådet og kjønnsforskningsmiljøet. Seminaret setter søkelys på Forskningsrådets målsetting om å integrere kjønnsperspektiver i forskning. Hvordan gjøres det? Hvor langt har Forskningsrådet kommet med sin ambisjon om å integrere kjønnsperspektiver i forskning ved opprettelse av nye programmer og satsinger?
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

Gender and Migration in Different Tracks of Higher Education

Dato: 31. oktober-1. november
Sted: Zollikofen, Sveits
Arrangører: Research Committee Gender Studies, Swiss Sociological Association, Women’s and Gender Studies, German Sociological Association and the section on Feminist Theory and Gender Studies, Austrian Sociological Association.                   

Omtale: Higher education faces increasing trends of internationalization. A growing part of the faculty at universities (US) and universities of applied science (UAS) has an international background. In parallel the number of students with foreign nationality or a migration background has risen within the last decades. Although much less is known about the situation in higher professional training and education (PET)- a form of higher education widespread in the German-speaking countries – it is likely that PET also faces a growing number of students with migration experiences.

Up to date, little is known about whether and how trends of internationalization in higher education affect social inequality. This holds in particular regrading educational opportunities for young men and women with a migration background and/or foreign nationality and degrees earned abroad.

Please send proposals for oral presentations to:
Irene Kriesi: irene.kriesi@ehb-schweiz.ch
Abstracts (max. 400 words) should be written in English and include a clear description of the research question, theoretical framework, data, analytical strategy and -if already available- main findings. The deadline for submission is 30 April 2014. The conference language will be English. All abstracts will be peer reviewed.
Lenke: http://www.ccpr.ucla.edu/blog/?p=5109

November

Jämställdhetskonferens

Dato: 5. november
Sted: Stockholm, Sverige
Arrangør: Universitets- och högskolerådet

Omtale: Jämställdhetskonferensen är ett led i Universitets- och högskolerådets regeringsuppdrag att sprida resultaten av de projekt som finansierats av Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Konferensdagen kommer att innehålla presentationer och diskussioner av både hinder för och goda exempel på hur man med olika metoder och på olika nivåer kan arbeta med jämställdhet på lärosätena. Konferensen riktar sig till beslutsfattare från skola till högskola, aktiva i myndigheter och intresseorganisationer inom utbildningsområdet, likabehandlingsansvariga, jämställdhetsansvariga och andra intresserade.
Lenke: http://www.uhr.se/Om-UHR/Konferenser/Jamstalldhetskonferens/

Seksualisering, trakassering og kultur for likestilling

Dato: 12. november
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Omtale: Kan seksualiserende språk og omgangsformer opprettholdes om en ønsker en kultur for likestilling? Hva slags ny kunnskap finnes om seksualisering og trakassering i forskjellige sammenhenger?

På dette seminaret samler vi forskere som har jobbet med seksualiserende språkbruk og omgangsformer i både yrkeskulturer, ungdomskulturer og subkulturer. Ut fra denne nye forskningen diskuterer vi hvordan seksualisering og trakassering er knyttet sammen, og hvilke tiltak som finnes for å håndtere seksuell trakassering.
Lenke: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/...

NEONdagene 2014 i Stavanger

Dato: 25.-27. november
Sted: Stavanger, Norge
Arrangører: Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, IRIS, Statoil og Petroleumstilsynet

Omtale: NEONdagene 2014 arrangeres i tidsrommet 25-27. november 2014, på Campus Ullandhaug i Stavanger. Årets konferanse sammenfaller med Universitetet i Stavangers 10-årsjubileum og Høgskolen i Stord Haugesunds 20-årsjubileum. Konferansen arrangeres under temaet “Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?”

Send inn abstracts!
Det er åpnet for å sende inn abstracts/sammendrag til de planlagte sesjonene. Forslag sendes til sesjonsledere/kontaktperson for den enkelte sesjon, og fristen er satt til 1. september.
En av sesjonene er Kjønn og ledelse i organisasjoner
Lenke: http://rokkan.uni.no/sites/neonnet/neondagene-2014-i-stavanger/

2015

Juni

Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

Dato: 4.-6. juni
Sted: Praha, Tsjekkia
Arrangør: National Contact Centre for Women and Science at the Institute of Sociology of the Academy of Sciences

Omtale: During the last two centuries, the access of women to higher education has become much easier in most developed countries. At the same time the significant transformations in science and technology have also affected the participation of women in the scientific enterprise as knowledge producers, science managers, and educators. Especially in the last three decades, given the changes in our perception of the role of science and technology in society, scholars have explored different sites of knowledge production and have highlighted the changing roles of both men and women in the sciences.

The task of the conference is to map the historical path of women from equal opportunities in education to the position of knowledge producers, science managers and educators in the light of the gendered transformations of the sciences in the 20th and 21st centuries.
Lenke: http://en.zenyaveda.cz/news/conference-gendering...

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.