Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Kalender

Del Del på FacebookTwitter

Her oppdaterer vi jevnlig med aktuelle nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer.


2015

Desember

Final Conference of the STAGES PROJECT

Dato: 3. desember
Sted: Brussel, Belgia
Arrangør: STAGES

Omtale: The complete Agenda of the STAGES project “Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science” Final Conference is now online. The main aim of the event is to present the final achievements of the STAGES action plans and the final guidelines of the project. A public debate on new policies and instruments to promote structural change processes to achieve gender equality in science will be opened.

FIRST SESSION
From European and national policies to tailored action plans
for gender equality in science
SECOND SESSION
Lessons learned emerging from the Action Plans:
the STAGES Guidelines
THIRD SESSION
Gender equality in science as a sustainable policy effort
Lenke: http://projectstages.it/index.php/en/archivio-speed-en/item...

Smaken av balanse - Likestilling- og mangfoldskonferanse

Dato: 4. desember
Sted: Bergen, Norge
Arrangør: Universitetet i Bergen

Omtale: Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 4.desember. Dette er den 4. konferansen i rekken for oppfølging av Handlingsplan for likestilling 2012 – 2015. Planen går ut til nyttår, og det er tid for oppsummering og å peke på veien videre. 

I de tidligere konferansene har vi fokusert på ulike diskrimineringsgrunnlag, på hvordan holdninger og fordommer skapes og vedlikeholdes, hvilke konsekvenser det har for rekruttering av medarbeidere og for arbeidsmiljøet, læringsmiljøet og forskningen. På denne siste konferansen i rekken ønsker vi å vie tid til oppsummering og refleksjon rundt de erfaringene vi har høstet med denne planen. Samtidig vil vi også presentere  Balanse-prosjektet og resultatene fra det så langt, da er prosjektet nærmere 2 år inne i prosjektperioden.
Påmeldingsfrist 10. november: http://www.uib.no/foransatte/92291/smaken-av-balanse-likestilling-og-mangfoldskonferanse

Linker mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning

Dato: 10. desember
Sted: Oslo, Norge
Arrangør: Forskningsrådets Balanseprogram

Omtale: Hva er forbindelsen mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning? Forskningsrådets BALANSE-program inviterer til workshop om denne tematikken. 

Arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i akademia er et strategisk og politisk arbeid som sikter mot strukturell og kulturell endring. Likestillingsforskning studerer disse prosessene og gir oss tall og analyser til videre arbeid. Kjønnsforskning er ikke nødvendigvis knyttet opp mot likestilling og kjønnsbalanse, likevel er det visse nære forbindelser mellom dem. Mange hevder at dersom vi får flere kvinner i toppstillinger og i forskningsledelse vil vi også få mer forskning med kjønnsperspektiver.

Målet med workshopen å utforske forbindelsene mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning, samt å se på hvilke punkter disse skiller lag. Målgrupper: Likestillingsforskere, likestillingsrådgivere, kjønnsforskere og alle som jobber i skjæringspunktet mellom disse.
Lenke: http://www.forskningsradet.no/prognett-balanse...

2016

Februar

Nettverkskonferansen 2016

Dato: 18.-19. februar
Sted: Bodø, Norge
Arrangør: Universitetet i Nordland

Omtale: De årlige nettverkskonferansene samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling fra ulike institusjoner i forskningssektoren.

Les om tidligere nettverkskonferanser.

Denne gang er det Universitetet i Nordland som arrangerer konferansen. Mer info kommer!

Juni

Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Dato: 6. juni
Sted: Trondheim, Norge
Arrangører: NTNU og Kif-komiteen

Omtale: Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse.

Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både innebærer at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. En slik endringsprosess gir mulighet til å bygge strukturer og kulturer som fremmer kjønnsbalanse og likestilling i de nye institusjonene. Dessuten er det viktig at kjønnsbalanse og likestilling tas med i definisjonen av hva som bidrar til kvalitet og innovasjon i kunnskapsproduksjonen ved de nye institusjonene.

Konferansen vil gi praktisk og teoretisk innsikt i strukturreformen som en organisasjonsendringsprosess og hva den kan bety for arbeidet med kjønnbalanse og likestillig ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten vil institusjonene som har vært i eller er i en fusjonsprosess dele sine erfaringer, og gi råd om hva som er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal holdes høyt på dagsordenen også i de nye institusjonene.

Forsker i organisasjon og ledelse, Anna Wahl, professor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm kommer. Mer informasjon om innledere kommer snart!

Del Del på FacebookTwitter

Se

Tidligere arrangement

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har avholdt flere konferanser og møter. Følg lenken under for å lese mer om disse. Nettverksmøter for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren inngår også i oversikten.

Nordkalender

Se også kalender over norske, nordiske og internasjonale arrangement på feltet kjønnsforskning hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Eksterne lenker

Nordkalender

(nordkalender.org)

KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!