Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning 2007-2010

Del Del på FacebookTwitter

Komiteen startet sitt arbeid 1. april 2007, og ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2007-2010. Komiteen ble ledet av Gerd Bjørhovde, professor ved Universitetet i Tromsø. Mandatet ble utvidet til også å gjelde forskningsinstituttsektoren, i tillegg til universitets- og høgskolesektoren.

Komiteen avløste tidligere Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning som virket fra 2004 til 2007, nedsatt av tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet. Professor Kari Melby ledet denne komiteen.

Den ble opprettet for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Sekretariatet for komiteen var lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!