Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning 2004-2007

Del Del på FacebookTwitter

Komité for integreringstiltak ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 og virket fram til januar 2007. Komiteens mandat var å arbeide for integrering av likestilling i universitets- og høyskolesektoren. Professor Kari Melby ledet komiteen. Sekretariatet var lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Komiteen ble opprettet for en treårsperiode, med en påfølgende evaluering av tiltaket. Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen lå i utredningen Kvinner i forskning - fra kvotering til integrering som Norges forskningsråd gjorde etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

I februar 2007 leverte komiteen sin sluttrapport Kjønnsbalanse i akademia - gyldne muligheter.

Del Del på FacebookTwitter
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!