Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn og likestilling i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land (27.05.2015) Forskning.no

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de heller omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.
http://forskning.no/2015/05/lytring-gir-deg-nye-stemmer-og-perspektiver

Gutter jukser klart mest (27.05.2015) Universitas (UiO)

Nesten fem ganger så mange menn som kvinner har jukset på eksamen. Mobilbruk skal være den enkleste juksemetoden, ifølge erfaren jukser.
http://universitas.no/nyheter/60661/gutter-jukser-klart-mest

Mannlige studenter jukser mest (27.05.2015) NRK

Og de bruker mobilen til å jukse.
http://www.nrk.no/ostfold/mannlige-studenter-jukser-klart-mest-1.12379725

Studievalg splitter fortsatt kjønnene (27.05.2015) Universitas (UiO)

Utjevning av kjønnsforskjeller i utdanning står stille. NSOs leder frykter at talenter går tapt fordi studenter ikke tør å bryte med kjønnsforventninger.
http://universitas.no/nyheter/60663/studievalg-splitter-fortsatt-kjonnene

Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2013/2014 (22.05.2015) Statistisk sentralbyrå

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2013/14. Kvinner fullførte 61 prosent av disse.
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/eksuvh/aar/2015-05-22

Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivåer (22.05.2015) Forskning.no

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høyskoler i studieåret 2013/14. Det er 3000 flere enn året før. Kvinneandelen var 61 prosent.
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2015/05/flest-kvinner-fullforer-utdanning-pa-alle-nivaer

Science still seen as male profession, according to international study of gender bias (22.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Science still seen as male profession, according to international study of gender bias.
http://news.sciencemag.org/social-sciences/2015/05/science-still-seen-male-profession-according-international-study-gender-bias

Forsker-opprør på twitter (22.05.2015) Khrono

Etter at en mannlig professor kalte teknologi-forskere for «gutter med leker», gjorde kvinnene opprør i sosiale medier.
http://khrono.no/2015/05/kvinnelige-forskere-gjor-oppror-pa-twitter

Sånn ser faktisk en forsker ut (21.05.2015) Kvinneguiden

Etter at en professor uttalte at vitenskapsmenn er "boys with their toys", gjorde tech-damene opprør.
http://www.klikk.no/kvinneguiden/article1581820.ece

Vanligt med kvotering på lärosätena (20.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Trots att man inte får öronmärka en plats åt personer av ett visst kön är det vanligt att svenska lärosäten har meriteringsstöd eller liknande som fungerar just så, enligt stiftelsen Centrum för rättvisa.
http://www.ingenjoren.se/2015/05/vanligt-med-kvotering-pa-larosatena/

Legger fram hemmelige bevis mot iranske NTNU-stipendiater (20.05.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Kongen i statsråd har godkjent bevisførsel av gradert informasjon og bruk av skyggeadvokat i statens forsvar mot to NTNU-stipendiaters saksøking av Utlendingsnemda.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article50588.ece

Harvard beskyldes for diskriminering (20.05.2015) Dagens Næringsliv

Harvard University bekyldes for å diskriminere asiatisk-amerikanske studenter ved opptak.
https://www.dn.no/talent/2015/05/18/0752/harvard-beskyldes-for-diskriminering

Debat: De ukendte kendte kvinder (20.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

MIDTJYSKE MENINGER. Forleden dag fejrede Google den danske videnskabskvinde Inge Lehmanns fødselsdag. Hun kunne være blevet 127 år, hvis hun altså ikke var død i 1993 i en alder af 104. Lehmann blev verdensberømt i 1930erne, da hun opdagede, at jorden har en fast kerne og ikke en flydende, som videnskaben indtil da havde antaget. Det er da rimelig stort.
http://mja.dk/artikel/de-ukendte-kendte-kvinder

Curt Rice er fornøyd - så langt (19.05.2015) Khrono

Ny ledelse. Påtroppende rektor Curt Rice er strålende fornøyd med de siste lederansettelsene, men han ønsker seg en bedre kjønnsbalanse når hele ledergruppa er på plass - nærmere jul.
http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt

Kommentarer: «Meningers mot» (19.05.2015) Dagens Næringsliv

Skipsreder Elisabeth Grieg er så søt når hun er sint.
http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2015/05/19/2152/Ledelse/meningers-mot

Kvindelige forskere sidder fast på karrierestigen (18.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Forskere fra CBS og Ålborg Universitet viser i en opsigtsvækkende rapport, at mænd dominerer ledelsen af turismeforskningen på globalt plan.
http://www.cbsobserver.dk/kvindelige-forskere-sidder-fast-paa-karrierestigen

Forsker: – Mange tiår unna likelønn (15.05.2015) Fri Fagbevegelse

Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.
http://frifagbevegelse.no/forsiden/_mange_ti%C3%A5r_unna_likelnn_342116.html

How to redress the gender imbalance (14.05.2015) Times Higher Education (THE)

Amanda Goodall and Margit Osterloh explore the causes of and solutions to the dearth of women at the top of UK academia.
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.aspx?storyCode=2020135

KTH-professor i expertgrupp för jämställdhet (13.05.2015) Delegationen för jämställdhet i högskolan

Fler kvinnliga professorer och en rättvisare fördelning av forskningsanslag. Det är några av målen som regeringens expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan ska ta sig an. KTH-professorn och vicerektorn Gustav Amberg är en av experterna i gruppen.
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-professor-i-expertgrupp-for-jamstalldhet-1.567016

Få kvinder når til tops i forskerverden (11.05.2015) Danmarks Radio

Trods gode intentioner på hovedstadens universiteter halter de langt efter vores nabolande, når det kommer til ligestilling i forskerverden.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2015/05/11/072740.htm

Sådan får vi flere kvindelige topforskere (11.05.2015) Videnskab.dk

Tre kvinder modtager i dag en pris, som skal sætte fokus på, at langt færre kvinder end mænd, når til tops i forskningsverdenen. Det sker netop som en særlig taskforce udgiver ny rapport om, hvordan Danmark får flere kvindelige topforskere.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-far-vi-flere-kvindelige-topforskere

– Det er kult å jobbe med barn! (11.05.2015) NRK

I seks år har gutter fra ungdomsskoler prøvd seg i barnehager i Lillehammer. Nå sier 64 prosent av dem at de ønsker å jobbe som barnehagelærere.
http://www.nrk.no/ho/_-det-er-kult-a-jobbe-med-barn_-1.12355017

L'Oréal/UNESCO´s legatuddeling 2015 (11.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

H.K.H. Prinsesse Marie deltager mandag den 11. maj 2015 som protektor for Den danske UNESCO-nationalkommision i L'Oréal/UNESCO´s legatuddeling til kvinder inden for naturvidenskab.
http://kongehuset.dk/Menu/nyheder/lorealunescos-legatuddeling-2015

Finn dere noen menn! (08.05.2015) Morgenbladet

Det var tilbakemeldingen to kvinnelige forskere fikk på artikkelen de hadde sendt inn til tidsskriftet Plos One.
http://morgenbladet.no/ideer/2015/finn_dere_noen_menn#.VUzim5PD9Fs

Fler kvinnor stängs av för fusk (07.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Antalet disciplinärenden som leder till avstängning eller varning på universitet och högskolor, har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren. Under 2014 blev 773 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en ökning med fem procent jämfört med 2013.
http://www.uka.se/arkiv/rapporter/disciplinarenden2014viduniversitetochhogskolor.5.27b94bbc14c9e215aaa2a44.html

Irgens har søkt prorektorjobb - innstillinger stort sett klare (06.05.2015) Khrono

Slik innstillingen til ny ledelse ved HiOA ser ut nå er 2 av 7 kvinner. Tre kandidater står ikke på noen offentlig søkerliste. To fortsetter i sin nåværende stilling.
http://khrono.no/campus/2015/05/ny-ledelse-hioa

Flest kvinner blant de midlertidig ansatte (05.05.2015) Khrono

Tilstandsrapporten. Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt innen høyere utdanning. Forskjellen er særlig stor blant forskere og undervisere.
http://khrono.no/2015/05/midlertidighet

Flest kvinner tar doktorgrad (05.05.2015) Regjeringen.no

Tilstandsrapporten for høyere utdanning og Forskningsbarometeret.
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/tilstandsrapporten-og-forskningsbarometeret/id2409831/

Kvinner tar flest doktorgrader (05.05.2015) VG

Fra før har de best karakterer, lavest frafall på videregående og høyest utdanning. Nå tar jentene også flere doktorgrader enn gutta.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/kvinner-tar-flest-doktorgrader/a/23446609/

Samarbeidet mellom Norge og Portugal blomstrer (04.05.2015) Regjeringen.no

Visste du at Norge og Portugal samarbeider om klimautfordringer og forvaltning av ressurser til havs? At vi hjelper 2000 portugisiske entreprenører med å realisere ideene sine? Eller at Portugal har importert det norske konseptet «Den kulturelle skolesekken»?
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/portugal-samarbeid/id2409594/

Ønsker seg flere mannlige kollegaer (30.04.2015) Journalen

Aldri før har det vært flere søkere til sykepleierutdanningen enn i år. Men selv om utdanningen er populær, ser det ut til at det fortsatt blir få menn å se i hvite kjortler på høgskolene til høsten.
http://journalen.hioa.no/journalen/incoming/2015/04/30/onsker-seg-flere-mannlige-kollegaer

Waaler vil bli prorektor (30.04.2015) Khrono

Dekan for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nina Waaler, har nå søkt jobben som prorektor for utdanning ved høgskolen. Halvannen måned etter søknadsfristen.
http://khrono.no/campus/2015/04/waaler-vil-bli-prorektor

Q&A with Curt Rice (30.04.2015) Times Higher Education (THE)

We speak to an American linguist who will become the first foreigner to head a Norwegian institution of higher education.
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article

Velger kvinner feil vei? (28.04.2015) Forskerforum

- Det må finnes flere veier til professortittelen, sier Gry Agnete Alsos. Hun advarer kvinner mot å drive for mye «akademisk husarbeid».
http://forskerforum.no/wip4/velger-kvinner-feil-vei/d.epl?id=2499238

Sterke på forskning (28.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Ferske tall viser at HBV ligger godt over gjennomsnittet for de statlige høyskolene når det gjelder publiseringspoeng per faglig stilling. – Dette kommer hele institusjonen til gode, sier prorektor for forskning, Jorun Ulvestad.
http://www.hbv.no/aktuelt/sterke-pa-forskning-article143671-6683.html

Få menn vil bli lærere i barneskolen (27.04.2015) NRK

Nesten 80 prosent av søkerne til barneskole-linjene ved lærerutdanningene er nå kvinner, viser ferske tall fra Samordnet opptak. Kunnskapsministeren vil bruke videreutdanning og karrieremuligheter for å bedre kjønnsbalansen.
http://www.nrk.no/hordaland/fa-menn-vil-bli-laerere-i-barneskolen-1.12330902

Nordiske ministre samles om uddannelser (27.04.2015) PressWire

De nordiske undervisnings- uddannelses- og forskningsministre mødes i Danmark for at drøfte fælles løsninger på fælles nordiske udfordringer som negativ social arv, lige muligheder for kvinder og mænd i forskningsverdenen samt antiradikalisering.
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/38052/pressrelease/93524

Norske mannlige studenter forventer 45.000 kroner mer i startlønn enn kvinner (25.04.2015) E24

Årets store studentundersøkelse fra Universum viser at mannlige studenter forventer 10,3 prosent høyere startlønn enn det kvinnelige studenter gjør.
http://e24.no/jobb/universum-listene/norske-mannlige-studenter-forventer-45-000-kroner-mer-i-startloenn-enn-kvinner/23440223

Prorektor vil lære de unge kvinder at sige ’pyt’ (24.04.2015) Politiken

Mange unge kvinder planlægger studieliv, karriere og familieliv fra en tidlig alder. Og det kan tynge. Aarhus Universitet vil være klarere omkring forventningerne til de studerende for at forbedre kvindernes trivsel.
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2641387/prorektor-vil-laere-de-unge-kvinder-at-sige-pyt/

– Heilt absurd å leggja vekt på biologisk alder (22.04.2015) Uniforum (UiO)

– Så lenge ein forskar ikkje innfrir dei biologiske aldersgrensene til Forskingsrådet, blir ikkje forskaren sin søknad vurdert. Det meiner førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for media og kommunikasjon, UiO.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/04/--heilt-absurd-a-leggja-vekt-pa-biologisk-alder.html

Kunnskap trumfer kjønn (22.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Møter kvinnelige ledere større motstand enn menn? Er det lettere for «gutta» å bli oppfattet som gode ledere? Nye studier fra BI gir svar.
http://www.ledernytt.no/kunnskap-trumfer-kjoenn.5538441-310784.html

Får ikke søke forskningsmidler (22.04.2015) Forskerforum

Forskningsrådet diskriminerer forskere på bakgrunn av alder, mener førsteamanuensis.
http://www.forskerforum.no/wip4/faar-ikke-soeke-forskningsmidler/d.epl?id=2485741

Flere enn noen gang søker høyere utdanning (22.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Samordna opptak melder at 127 929 personer per april har søkt høyere utdanning. Det er 8000 flere enn i fjor.
http://dusken.no/artikkel/25067/flere-enn-noen-gang-sker-hyere-utdanning/

Nordics top gender equality, but IT still men's club (22.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Nordic countries regularly snatch the top positions in gender equality surveys – in the recent Global gender gap report by World Economic Forum, Iceland, Finland, Norway, Sweden and Denmark took the top five spots – but even these poster boys (or girls) of gender equality haven’t figured out how to get more women into the IT sector.
http://www.computerweekly.com/news/4500244804/Nordics-top-gender-equality-but-IT-still-mens-club

Rekordmange vil bli sykepleiere (22.04.2015) Sykepleien

Hele 12.362 personer har sykepleierutdanning som sitt førstevalg til høstens studier. Dette er en økning på 17,5 prosent fra året før, og sykepleie er dermed blant studiene som øker mest i popularitet.
https://sykepleien.no/2015/04/rekordmange-vil-bli-sykepleiere

Søkningen til oljefag falt med 73 prosent (22.04.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Krisen i oljenæringen slår rett inn i søkertallene på NTNU. Tallet på primærsøkere til petroleumsfag har falt med 73 prosent.
http://www.universitetsavisa.no/student/article50071.ece

Forskares villkor måste förbättras (22.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Hösten 2016 kommer regeringen att presentera en ny forskningsproposition. Laila Abdallah på Sveriges Ingenjörer som bevakar forskningsområdet har förväntningar på vad propositionen kommer att innehålla. Några frågor hoppas hon särskilt få se att regeringen prioriterar.
http://www.ingenjoren.se/2015/04/ingenjorerna-vill-se-satsningar-pa-forskning/

Kvinnor undervisar, män forskar (21.04.2015) Curie

En rapport från Vetenskapsrådet om karriärvägar visar på en strukturell skillnad mellan könen: Kvinnor undervisar i större utsträckning medan männen forskar i högre grad. Och kvinnor har fortfarande en långsammare karriärutveckling än män.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-04-21-kvinnor-undervisar-man-forskar.html

Seks yngre forskere får prestisjefylt europeisk finansiering (20.04.2015) Norges forskningsråd

Fem forskere fra Universitetet i Oslo og en fra Bergen har oppnådd det prestisjefylte Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Seks_yngre_forskere_far_prestisjefylt_europeisk_finansiering/1254008246148?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Likestilling og like muligheter (18.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Therese Eia Lerøen er valgt som ny leder for Norges studentorganisasjon (NSO). Hun trekker fram variasjon i undervisnings- og vurderingsmetoder, likestilling og like muligheter i høyere utdanning.
http://dusken.no/artikkel/25049/likestilling-og-like-muligheter-i-hyere-utdanning/

NSO-valg: Jentene rykker inn (18.04.2015) Khrono

Ny ledelse. Fire kvinner. To menn. Og en av hvert kjønn fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Her har du den nye ledelsen i Norsk Studentorganisasjon.
http://khrono.no/2015/04/jentene-rykker-inn

Kvinnelønna synker (17.04.2015) Sykepleien

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. I dag starter lønnsforhandlingene i offentlig sektor.
https://sykepleien.no/2015/04/kvinnelonna-synker

Women twice as likely to be hired for academic posts as men (17.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The bias faced by women pursuing academic careers in science and engineering may be a thing of the past – at least at one point on the career ladder. Researchers in the US said they were shocked to find that, in a series of experiments designed to simulate the hiring process, women were twice as likely as men to be ranked first for a tenure track job.
http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/04/women-twice-likely-be-hired-men-academic-posts

Hvilken badeand tror du er jente? (17.04.2015) Sykepleien

Det er ikke mye inspirasjon å hente i leketøyshyllene for barn som vil leke sykepleier. I alle fall ikke for gutta.
https://sykepleien.no/2015/04/hvilken-badeand-tror-du-er-jente

Endelig etiske retningslinjer på NTNU (17.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I februar tok NTNU-ledelsen tak i at NTNU var det eneste norske universitetet uten etiske retningslinjer for forhold mellom studenter og ansatte. Nå er retningslinjer vedtatt.
http://dusken.no/artikkel/25040/endelig-etiske-retningslinjer-pa-ntnu/

Kritisk til ny prøveordning (17.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

300 talentfulle forskere skal bli ansatt ved Norges universiteter og høyskoler. Forskerforbundet mener likestillingen vil lide.
http://dusken.no/artikkel/25039/forskerforbundet-kritisk-til-ny-prveordning/

Ingen lovnader (17.04.2015) Khrono

Landsmøte. Statssekretær Bjørn Haugstad hadde ikke med seg noen tiltak som koster penger til studentenes landsmøte.
http://khrono.no/student/2015/04/sporretime-haugstad-nso

9 ways to boost your chances of promotion in academia (16.04.2015) Times Higher Education (THE)

‘Academic citizenship’ is the key to moving up the career ladder, argues Richard J. Williams.
http://www.timeshighereducation.co.uk/comment/opinion/9-ways-to-boost-your-chances-of-promotion-in-academia/2019661.article

Favoriserer menn? (16.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Stortinget har sagt ja til en prøveordning med innstegsstillinger i forskningsmiljøer, men ordningen kan komme til å favorisere menn, ifølge kjønnsforskere.
http://www.tannlegetidende.no/i/2015/4/d2e7

Minoritetsmenn diskrimineres oftere enn kvinner (16.04.2015) Avisen Agder

Menn med innvandrerbakgrunn blir oftere diskriminert enn innvandrerkvinner, viser rapport fra Institutt for samfunnsforskning.
http://avisenagder.no/index.php?NyhetID=139151&Type=NTB&page=vis_nyhet

Diskriminering kan gå i arv (16.04.2015) Institutt for samfunnsforskning

Statlige overgrep, historisk undertrykking og marginalisering kan hope seg opp over generasjoner. Det kan bidra til at minoriteter diskrimineres her og nå.
http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Diskriminering-kan-gaa-i-arv

Forsker: Sexismen i den akademiske verden er en afsluttet æra (16.04.2015) Videnskab.dk

I mange år har opfattelsen været, at kvinder har været dårligere stillet end mænd, når de søgte akademiske stillinger i det videnskabelige felt.
http://videnskab.dk/kort-nyt/forsker-sexismen-i-den-akademiske-verden-er-en-afsluttet-aera

Forskes mye mer på innvandrere enn på samer (16.04.2015) Forskning.no

Årsaken er blant annet at det finnes mye statistikk som gjelder innvandrere, mens forskerne ikke har tilgang til tilsvarende data om samer.
http://forskning.no/2015/04/innvandrere-mer-pop-enn-samer

Stockholms universitets hedersdoktorer 2015 (16.04.2015) Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning.
http://www.su.se/om-oss/akademiska-h%C3%B6gtider/hedersdoktorer/stockholms-universitets-hedersdoktorer-2015-1.232826

- Nok er nok. Vi finner oss ikke i dette lenger! (15.04.2015) Aftenposten

Norske kvinner tar et oppgjør med seksuell trakassering i Twitter-kampanje. - Et samfunnsproblem, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.
http://www.aftenposten.no/kultur/--Nok-er-nok-Vi-finner-oss-ikke-i-dette-lenger--7982979.html

Valg i Norsk studentorganisasjon: Lerøen mot Aarethun (15.04.2015) Universitas (UiO)

I helgen skal det avgjøres om det er komitéfavoritten eller lokalutfordreren som sikrer seg ledervervet i NSO.
http://universitas.no/nyhet/60479/leroen-mot-aarethun

Nedgang i publiseringsvolum på NHH (15.04.2015) Paraplyen

NHH-forskerne har produsert 22,9% færre publibasjonspoeng i 2014 enn i 2013. - Variasjoner fra år til år er forventet, sier Helge Thorbjørnsen, viserektor for forskning.
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2015/april/nedgang-i-publi/

Millionene ruller for Norge i amerikansk likestillingssak (14.04.2015) Aftenposten

Ellen Ewald fikk en kvart million kroner lavere lønn enn sin mannlige kollega og gikk til sak mot arbeidsgiveren Norge. Nå kan saken koste Norge flere titalls millioner kroner.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Millionene-ruller-for-Norge-i-amerikansk-likestillingssak-7981165.html

Jobbyte vanligt bland ingenjörschefer (14.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Ungefär var fjärde ingenjörschef som svarade på Sveriges Ingenjörers senaste löneenkät hade bytt jobb. Trots att kvinnliga ingenjörschefer verkar byta jobb i något högre utsträckning låg deras löner ändå generellt sett på en lägre nivå. Men bland yngre chefer på enhetsnivå var skillnaderna mindre.
http://www.ingenjoren.se/2015/04/jobbyte-vanligt-bland-ingenjorschefer/

Studenter kan lage kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen (14.04.2015) Universitetsavisa (NTNU)

I et brev til norske universiteter og høgskoler lister Utenriksdepartementet opp en rekke studier der det er fare for ulovlig kunnskapsoverføring.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article49772.ece

Vil prioritera likestilling i det nye universitetet (13.04.2015) Høgskolen Stord/Haugesund

Likestillings- og inkluderingsrådet(LIR) førebur seg til den moglege fusjonen med UIS, og vil ha likestilling og inkludering med på agendaen i fusjonsforhandlingane.
http://www.hsh.no/nyheter/2015040000002597

Kven skulle parast med kven? (13.04.2015) På Høyden (UiB)

Dei 22 mentorane og adeptane var spente på kven dei skal jobba tett saman med det neste året. Kikki Kleiven frå geovitskap er svært nøgd med å ha fått ein læremeister frå eit heilt anna fakultet: Ernst Nordtveit frå juss.
http://pahoyden.no/2015/04/kven-skulle-parast-med-kven

«Jentene i Sogn og Fjordane har god sjølvtillit og står støtt i seg sjølve. Men så veks dei opp.» (12.04.2015) Firda

Gunhild Berge Stang, frå Sogn og Fjordane Venstre, brukte taletida si på Venstre sitt landsmøte til å tale kvinners sak.
http://www.firda.no/_Jentene_i_Sogn_og_Fjordane_har_god_sj_lvtillit__Men_s__veks_dei_opp__-5-15-50850.html

NSO-Therese: Vil ha mer mangfold og likestilling (11.04.2015) Khrono

Valg. Det er viktig at NSO er en organisasjon som ikke bare løfter problemer, men som også har gode løsninger, mener lederkandidat Therese Eia Lerøen fra HiOA.
http://khrono.no/2015/04/therese-vil-lede-nso

Hjem til SV (10.04.2015) På Høyden (UiB)

Alette Gilhus Mykkeltvedt er tilbake på fakultetet der hun tok sitt hovedfag. Etter å ha vært en periode hos medisinerne, er hun nå tilbake på SV.
http://pahoyden.no/2015/04/hjem-til-sv

NSO-Tommy: Vil ha tett oppfølging av medlemslag (10.04.2015) Khrono

Valg. Tommy Aarethun fra Universitetet i Bergen ønsker å lede Norsk Studentorganisasjon det neste året. Om han får det kan lokale tillitsvalgte vente seg tettere oppfølging.
http://khrono.no/2015/04/tommy-vil-bli-leder-i-nso

– Nøkkelen ligg i postdok-kategorien (09.04.2015) På Høyden (UiB)

Anne Beate Maurseth er attende i vitskapeleg stilling etter å ha prøvd noko anna. Ho meiner at noko av nøkkelen til kvifor kvinner forsvinn frå akademia ligg i postdok-stillingane.
http://pahoyden.no/2015/04/nokkelen-ligg-i-postdok-kategorien

Utvalg for likestilling (08.04.2015) Forskerforum

- Sverige har en feministisk regjering, og likestilling står høyt på regjeringens agenda.
http://www.forskerforum.no/wip4/utvalg-for-likestilling/d.epl?id=2449243

Rice vil ikke ha de nye forskerstillingene (08.04.2015) Khrono

Forskning. 300 talentfulle unge forskere skal ansettes i en prøveordning ved landets universiteter og høyskoler. Påtroppende rektor Curt Rice er kritisk til ordningen.
http://khrono.no/2015/04/185-stillinger-unge-forskere-fordelt

Vil ha fleire leiande kvinner i akademia (08.04.2015) Khrono

Likestilling. Saman med Havforskings-instituttet, Høgskolen i Bergen og Uni Rokkansenteret er Universitetet i Bergen med på eit prosjekt der målet er å få inn fleire kvinner i akademiske toppstillingar.
http://khrono.no/samfunn/2015/04/vil-ha-fleire-leiande-kvinner

Vet du hvilket studium det er hardest å komme inn på? (04.04.2015) Dagens Næringsliv

Ett studieprogram slår medisin. Interaktiv søketjeneste: Sjekk karakterene ved alle studiesteder og studieretninger i Norge.
http://www.dn.no/talent/2015/04/04/1117/Utdannelse/vet-du-hvilket-studium-det-er-hardest--komme-inn-p

Chhura skal bli helsesøster (02.04.2015) Khrono

Helsesøster. Han kan bli den femte mannen i Norge som blir helsesøster.
http://khrono.no/student/2015/03/en-mannlig-helsesosterstudent

UCU calls for wage audits as gender pay gap endures (02.04.2015) Times Higher Education (THE)

THE analysis reveals progress in closing gap, but female academics still earn nearly £6K less than men.
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/ucu-calls-for-wage-audits-as-gender-pay-gap-endures/2019452.article

Jämn könsfördelning i Future Forests (01.04.2015) Genus

I forskningsprogrammet Future Forests är jämställdhet prioriterat. Lika många tjänster för kvinnor som för män finansieras. Publicerade artiklar där Future Forests forskare står som första författare är också jämnt fördelade mellan könen.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//jamn-konsfordelning-i-future-forests.cid1284005

Fem forskare prisas (01.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Richard Neutze, Erik Ingelsson, Kaj Nyström, Mattias Jakobsson och Egor Babaev är årets vinnare av Göran Gustafssonprisen.
http://www.lifesciencesweden.se/jobb-karriar/fem-forskare-prisas/

Forskningspengar går oftare till män (01.04.2015) Svenska Dagbladet

Vetenskapsrådet fördelar årligen 6,4 miljarder. Rådets uppgift är att stödja de bästa forskarna, oavsett om de är kvinnor eller män. Men två nya rapporter har givit oss anledning att ifrågasätta om rådets nuvarande strategi verkligen främjar jämställdhet, skriver forskarna Jørgen Elklit och Birgitta Wistrand.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forskningspengar-gar-oftare-till-man_4454055.svd

Ikke totalforbud mot niqab (01.04.2015) Khrono

Niqab. Det blir ikke noe generelt forbud mot å bruke heldekkende ansiktsplagg på Høgskolen i Oslo og Akershus.
http://khrono.no/campus/2015/03/ikke-totalforbud-mot-niqab

23 prosent kvinnelege professorar (31.03.2015) På Høyden (UiB)

Talet på kvinner som tek doktorgrad har dobla seg sidan 2006. Men kva skjer med dei etterpå? – Mange kvinnelege ph.d-ar gir ikkje automatisk fleire kvinnelege professorar, seier forskar Agnete Vabø.
http://pahoyden.no/2015/03/23-prosent-kvinnelege-professorar

Rice ber kvinner søke lederjobber ved HiOA (29.03.2015) Khrono

Rekruttering. Det har meldt seg 17 kvinnelige søkere til lederjobbene som er utlyst på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Påtroppende rektor, Curt Rice, ønsker seg enda flere kvinner å velge mellom.
http://khrono.no/campus/2015/03/sokere-pa-toppjobber-pa-hioa

Emosjonelt farvel med universitetet (27.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

De siste dagene har vært heseblesende for tromsø-amerikaneren Curt Rice. Snart forlater han campus på Breivika til fordel for rektorstolen ved landets største høyskole. En av de store bekymringene for ham nå er hvordan han skal klare å beholde dialekten.
http://www.itromso.no/pluss/article10797315.ece

Vitenskapelig stilling viktigere enn alder (27.03.2015) Dagens Medisin

Hvilken vitenskapelig stilling en har er viktigere enn kjønn og alder for forskningsproduktiviteten, viser ny studie.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/vitenskapelig-stilling-mer-avgjorende-enn-alder/

Med fire hjul på Høyden (26.03.2015) På Høyden (UiB)

Då sosiologiprofessor Atle Møen var stipendiat, kunne han ikkje sitja saman med resten av fagmiljøet. I dag skryt han av tilrettelegginga for rullestolbrukarar hos UiB.
http://pahoyden.no/2015/03/med-fire-hjul-pa-hoyden

Svårt för forskare att få fast anställning inom högskolan (25.03.2015) Forskning.se

Det tar allt längre tid att få fast anställning som forskare i Sverige, visar en analys som Vetenskapsrådet publicerar idag. Den visar också att kvinnors och mäns karriärutveckling går olika fort liksom att förhållandena mellan olika ämnesområden skiljer sig åt. Vetenskapsrådet efterlyser nu ett nationellt samordnat karriärsystem inom högskolan.
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/svartforforskareattfafastanstallninginomhogskolan.5.426a72d614c33b887a02ef.html

Hva skal du stemme? (25.03.2015) Universitas (UiO)

I mylderet av lister som stiller til valg til Studentparlamentet på UiO kan man lett miste oversikten. Derfor har vi bedt toppkandidatene fortelle hva som er viktigst for deres lister.
http://universitas.no/nyhet/60446/hva-skal-du-stemme-

Curt Rice blir Høgskolens nye rektor (24.03.2015) Universitas (UiO)

UiT-professoren tar over etter Kari Toverud Jensen.
http://universitas.no/nett/60418/curt-rice-blir-hogskolens-nye-rektor

Sommerskole skaper enorm interesse for realfag (24.03.2015) Abelia

Tusenvis av barn i hele Norge skal bruke sommerferien til å lære mer om realfag. – Det er helt nødvendig for å rekruttere flere til fagene i fremtiden, sier gründeren av Forskerfabrikken, Hanne S. Finstad.
http://abelia.no/utdanning/sommerskole-skaper-enorm-interesse-for-realfag-article3356-139.html

Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (24.03.2015) Forskerforum

Høyskolens første ansatte rektor.
http://www.forskerforum.no/wip4/curt-rice-blir-ny-rektor-ved-hoegskolen-i-oslo-og/d.epl?id=2397531

Curt Rice ny rektor ved HiOA (24.03.2015) Khrono

Ny rektor. Tromsøprofessor Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
http://khrono.no/campus/2015/03/rice-ny-rektor

– Interessant valg som toppleder (24.03.2015) Dagens Næringsliv

Å ansette en utenlandsk toppleder i norsk akademia er et veldig interessant valg, så sant han eller hun har forutsetning for å forstå norsk kultur, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.
http://www.dn.no/talent/2015/03/24/1524/-interessant-valg-som-toppleder

Kunsten å få kvinner til IT-bransjen (21.03.2015) Aftenposten

Flere kvinner finner veien inn i den mannsdominerte IT-bransjen. Men ennå er de ikke flere enn én av fire. Bedriften Compello har imidlertid knekt koden.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Kunsten-a-fa-kvinner-til-IT-bransjen-7951240.html

Drømmer om å finne opp en tidsmaskin (20.03.2015) Forskning.no

Under tellekanten: Blogg-professor Jill Walker Rettberg lar seg begeistre av asiatiske blogger, drømmer om å finne opp en tidsmaskin og satser på Holbergprisen i 2035.
http://forskning.no/internett-medievitenskap-informasjonsteknologi/2015/03/drommer-om-finne-opp-en-tidsmaskin

Likestilling i nordisk akademia – fokus i nytt forskningsprogram (19.03.2015) NIKK

Et fellesnordisk forskningsprogram for likestilling skal få fortgang i arbeidet med kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger i Norden. NIKK ringte Jesper Werdelin Simonsen, leder av programkomiteen for det nye programmet.
http://www.nikk.no/nyheter/likestilling-i-nordisk-akademia-fokus-i-nytt-forskningsprogram/

Krever kjønnspoeng på UiO (18.03.2015) Universitas (UiO)

Forrige uke ble det innført kjønnsnøytrale utjevningspoeng ved NTNU i Trondheim. Nå håper studentleder Marianne Andenæs at UiO vil gjøre det samme.
http://universitas.no/nyheter/60404/krever-kjonnspoeng-pa-uio

Start prosessen to år i forkant (18.03.2015) Norges forskningsråd

European Centre for Women and Technology (ECWT) fikk støtte fra Horisont 2020 til å utvikle et nettverk for kvinnelige entreprenører. Grundig forarbeid og konsultasjoner med Forskningsrådet la grunnlaget for suksessen.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Start_prosessen_to_ar_i_forkant/1254006070180?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Skal gutane få eigne poeng? (17.03.2015) På Høyden (UiB)

– Ein bør få velja om ein vil gå til ein mannleg eller kvinneleg lege eller psykolog, seier Marius Prytz. Som mannleg psykologistudent er han ein sjeldan rase. No diskuterer UiB om ein skal innføra kjønnspoeng.
http://pahoyden.no/2015/03/skal-gutane-fa-eigne-poeng

Innfører kjønnspoeng for menn (16.03.2015) Forskerforum

Med økende kvinneandel blant studentene, kan det bli behov for mannspoeng ved flere studier.
http://forskerforum.no/wip4/innfoerer-kjoennspoeng-for-menn/d.epl?id=2374236

«Det er ikke bra om ni av ti psykologer er kvinner» (15.03.2015) Aftenposten

Marianne Andenæs, leder av Studentparlamentet i Oslo, vil innføre kjønnspoeng på universitetet for å få mer balanse på veldig kjønnsskjeve fag.
http://www.osloby.no/Det-er-ikke-bra-om-ni-av-ti-psykologer-er-kvinner-7940550.html

– Universiteter og høyskoler har et spesielt ansvar for likestilling (13.03.2015) Universitetet i Agder

Kunnskapsinstitusjonenes hovedoppgaver er sentrale for at vi oppdager og fremmer resultatene om fordelene med økt likestilling og kjønnsbalanse, understreket professor Curt Rice under nettverkskonferansen «Talenter i spill».
http://www.uia.no/nyheter/universiteter-og-hoeyskoler-har-et-spesielt-ansvar-for-likestilling

- Vi er et team i alt vi gjør (13.03.2015) Universitetet i Agder

Forskerparet Hanne og Tor Stensola fortalte om sine liv og sitt felles prosjekt; nevrovitenskapen, på konferansen «Talenter i spill» ved Universitetet i Agder.
http://www.uia.no/nyheter/vi-er-et-team-i-alt-vi-gjoer

Hälften kvinnor bland högskolerektorerna i Stockholm (13.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Cecilia Rydinger Alin, Paula Crabtree, Karin Henriksson-Larsén, Marta Kuzma, Maria Lantz, Anna Norlén, Astrid Söderbergh Widding och Moira von Wright. I Stockholm är hälften av alla högskolerektorer kvinnor. En glädjande siffra inför den Internationella kvinnodagen. Men än har lärosätena en bra bit kvar innan högskolan är jämställd.
http://www.mynewsdesk.com/se/stockholm_academic_forum/pressreleases/haelften-kvinnor-bland-hoegskolerektorerna-i-stockholm-1129979?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Kvinner publiserer mindre enn menn (12.03.2015) NIFU

Kristoffer Rørstad og Dag W. Aksnes ved NIFU har en artikkel i nyeste utgave av tidsskriftet Journal of Informetrics. I studien har de undersøkt hvordan en forskers årlige publiseringsvolum påvirkes av forskerens kjønn, alder og vitenskapelige stilling.
http://www.nifu.no/news/kvinner-publiserer-mindre-enn-menn/

- Denne kampen skal vi vinne (12.03.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Iranersaken skal behandles av Oslo tingrett i mai - Jeg er sikker på at vi vinner, sier NTNU-stipendiaten Hamideh Kaffash.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article49326.ece

NTNU vil innføre kjønnspoeng for gutter (11.03.2015) Dagens Næringsliv

... men kjønnspoengene fjernes hvis balansen mellom kjønnene blir god nok.
http://www.dn.no/talent/2015/03/11/1805/Utdannelse/ntnu-vil-innfre-kjnnspoeng-for-gutter

Nå kan også guttene få kjønnspoeng (11.03.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Slik vil NTNU sikre jevn kjønnsfordeling.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article49256.ece

Topprådene til forskertalentene (10.03.2015) På Høyden (UiB)

Våg å stille vågale forskningsspørsmål, ikke vent en dag med å etablere nettverk, og improvisér. Les de beste rådene fra de ferske Meltzerprisvinnerne.
http://pahoyden.no/2015/03/toppradene-til-forskertalentene

445 doktorgrader i medisin og helsefag avlagt i fjor (10.03.2015) Dagens Medisin

Det er 40 færre enn året før.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/445-doktorgrader-i-medisin-og-helsefag-i-fjor/

Mistet jobben på kvinnedagen (10.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I 10 år var Ingrid Hovda Lien (40) midlertidig ansatt ved UiT – Norges arktiske universitet. På kvinnedagen gikk oppsigelsestiden hennes ut, og hun står nå uten jobb.
http://www.itromso.no/nyheter/article10734375.ece

SFI: Mandefag og kvindefag er skyld i ulige løn mellem kønnene (09.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Mænd og kvinder arbejder i hver deres sektorer, og det er en af forklaringerne på, at kvinderne ifølge en fremskrivning først vil få lige meget i løn som mænd i 2126. Det fortæller afdelingschef Lisbeth Pedersen fra SFI, som har lavet beregningen.
http://www.jv.dk/artikel/1962774:Indland--SFI--Mandefag-og-kvindefag-er-skyld-i-ulige-lOen-mellem-kOennene?rss

Sterotyper styr hur kvinnor och män forskar (08.03.2015) Dagens Nyheter

Ju mer uttalad idén är om att det krävs medfödd briljans för att lyckas i ett forskningsområde desto färre kvinnor finns i fältet, enligt en amerikansk studie.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sterotyper-styr-hur-kvinnor-och-man-forskar/

Alexandra Charles: ”Kvinnor diskrimineras inom hjärtforskning” (08.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kvinnor diskrimineras ofta i vårdsammanhang på grund av att den mesta forskning fortfarande fokuserar på män. Det menar Alexandra Charles, ordförande i 1,6miljonerklubben. Ett exempel, menar hon, är hjärt- och kärlsjukdom som idag är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor – och där unga kvinnors hjärthälsa dessutom blir allt sämre. – Hjärtforskningen saknar fortfarande genusperspektiv, skriver hon på Kurera debatt.
http://kurera.se/alexandra-charles-kvinnor-diskrimineras-inom-hjartforskning/

Kvinner skremmes av stillingsannonser (08.03.2015) Fædrelandsvennen

Nesten hver tredje kvinne sier hun må beherske 90 prosent eller mer av kvalifikasjonskravene i en stillingsannonse for å søke jobben. - Kvinner trenger gjerne å bli oppmuntret til å søke, sier Åsta Louise Einstabland ved UiA.
http://www.fvn.no/lokalt/Kvinner-skremmes-av-stillingsannonser-2772763.html

- Ikke glem kvinners rett til utdanning (08.03.2015) Nettavisen

Fattigdom kan reduseres dersom jenter i utviklingsland får rett til utdanning, sier Høyres Afshan Rafiq på den internasjonale kvinnedagen.
http://www.nettavisen.no/politikk/--ikke-glem-kvinners-rett-til-utdanning/8551849.html

Uenige om tiltak for flere kvinnelige forskere (08.03.2015) Forskning.no

Flere kvinner enn menn planlegger en vitenskapelig karriere, men flest menn blir i akademia. Amerikanske forskere foreslår tiltak mot kvinneflukt, men møter motbør i Norge.
http://forskning.no/2015/03/syv-strategier-fa-flere-kvinnelige-forskere

Professorn: Chansa mer och höj era resultat, tjejer (08.03.2015) Dagens Nyheter

En kille med naturvetenskaplig utbildning lyckas bäst på högskoleprovet. Det visar forskningen – men tjejerna kan bli bättre om de vågar chansa.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/professorn-chansa-mer-och-hoj-era-resultat-tjejer/

Tre rektorkandidater til finale (08.03.2015) Khrono

Det et tre aktuelle kandidater igjen til rektorstillingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Torsdag møter de innstillingsrådet i en ekstra finalerunde.
http://khrono.no/2015/03/ingen-avklaring-om-ny-rektor

Framtidig likestilling på UiA (08.03.2015) Fædrelandsvennen

En ny toppledelse ved Universitetet i Agder åpner for langt bedre kjønnsbalanse blant faglige ledere. Eller kanskje ikke?
http://www.fvn.no/mening/synspunkt/Framtidig-likestilling-pa-UiA-2772383.html

– Vi behøver en markering (08.03.2015) Haugesunds Avis

Lise Langåker mener likestilling er som husarbeid. Det tar aldri slutt og må gjøres hele tiden.
http://www.h-avis.no/__Vi_beh_ver_en_markering-5-62-25798.html

The weaker sex (07.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Boys are being outclassed by girls at both school and university, and the gap is widening.
http://www.economist.com/news/international/21645759-boys-are-being-outclassed-girls-both-school-and-university-and-gap?fsrc=scn%2Ftw%2Fte%2Fpe%2Fed%2Ftheweakersex

Female scientists face same obstacles everywhere (06.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Curt Rice is head of Norway’s governmental committee on gender balance in research, and has advised the European Science Foundation on encouraging more women to take up science careers.
http://www.scidev.net/global/gender/feature/female-scientists-face-obstacles-gender-women.html

Hedres for jentetiltak - dropper jentepoengene (06.03.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Nito – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon ga NTNU pris for rekruttering av jenter til teknologiyrker. Samtidig vurderer universitetet å kutte i jentepoeng.
http://www.universitetsavisa.no/student/article49139.ece

Menn som ikke liker karrierekvinner (06.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Glasstaket eksisterer i et av verdens mest likestilte land. En ny studie viser at vi er mer kritiske til karrierekvinner enn karrieremenn.
http://www.tankesmienagenda.no/innlegg/menn-som-ikke-liker-karrierekvinner/

Kommisjonen fortsetter å fremme likestilling (06.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, bekrefter Kommisjonen igjen sin vilje til å takle utfordringene knyttet til likestilling i EU.
http://www.eeas.europa.eu/delegations/norway/press_corner/all_news/news/2015/20150603_1_no.htm?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Stappfull festsal på kvinnemarkering (06.03.2015) Khrono

8. mars. Bandet Halvsøstra med Hege Rimestad i spissen og forskere med Curt Rice i spissen spilte og snakket for stappfull festsal på høgskolen fredag.
http://khrono.no/2015/03/stappfull-kvinnemarkering

- Kjønnsbalanse blant professorene er mulig (06.03.2015) Forskerforum

Universitetet med høyest andel kvinner blant professorene ligger hestehoder foran nabouniversitetet, som er klassens versting. Sjekk din institusjon i vår landsoversikt.
http://www.forskerforum.no/wip4/-kjoennsbalanse-blant-professorene-er-mulig/d.epl?id=2343970

Høgskolen i Buskerud og Vestfold diskriminerte iransk student (06.03.2015) Forskning.no

Mahtab Emami får ikke studere ved høgskolen fordi hun er iransk. – Ulovlig diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.
http://forskning.no/2015/03/hogskolen-i-buskerud-og-vestfold-diskriminerte-iransk-student

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet (06.03.2015) Genus

I två nya rapporter tar Vetenskapsrådet greppet om bristen på jämställdhet i akademin. Den ena rapporten konstaterar att den låga andelen kvinnor bland professorerna kräver ett aktivt arbete från flera aktörer för att kunna åtgärdas. Den andra pekar på formalisering av bedömningsprocesser som ett medel för att nå målet om en jämn könsfördelning av forskningsstöd.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//vetenskapsradet-belyser-bristen-pa-jamstalldhet.cid1276620

Questions and Answers: What is the EU doing for women's rights and gender equality? (05.03.2015) European Commission

What do the EU Treaties say about gender equality?
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4563_en.htm

Kvinnene inntar akademia men det går tregt på toppnivå (05.03.2015) Khrono

Kvinnene inntar akademia og er i flertall både blant studenter og ansatte, men utviklingen går tregt på toppen. Tre av fire professorer er fortsatt menn.
http://khrono.no/samfunn/2015/03/kvinner-i-forstestillinger

The glass-ceiling index (05.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Where is the best place in the world to be a working woman?
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/03/daily-chart-1

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad (05.03.2015) Forskning.no

2014 var første år hvor flere kvinner enn menn tok doktorgrad.
http://forskning.no/kjonn-og-samfunn-skole-og-utdanning/2015/03/flere-kvinner-enn-menn-tar-doktorgrad

Kutter ut jentepoengene i flere fag fra høsten 2017 (05.03.2015) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU vil avvikle de omstridte jentepoengene i fire studieprogram fra og med opptaket 2017. Flere fag står for tur.
http://www.universitetsavisa.no/student/article49077.ece

Rekordmange utenlandske studenter i Norge (04.03.2015) Forskning.no

Siden 2005 er det blitt dobbelt så mange internasjonale studenter i Norge. Nå utgjør denne gruppen nesten 10 prosent av det totale antallet studenter her i landet.
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2015/03/rekordmange-utenlandske-studenter-i-norge

Strømmer til Norge (04.03.2015) Universitas (UiO)

Siden 2005 er det blitt dobbelt så mange internasjonale studenter i Norge. Utbyttet vil være begrenset uten bedre integrering, advarer NIFU-forsker.
http://universitas.no/nyhet/60308/strommer-til-norge

Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan (04.03.2015) Genus

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att utse och kalla samman en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. Gruppen kommer att utgöra ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan under mandatperioden.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//regeringen-utser-expertgrupp-for-jamstalldhet-i-hogskolan.cid1276263

Skæv kønsfordeling på erhvervsuddannelser fører til øget fravær (03.03.2015) Berlingske Tidende

Hvis kvinderne er minoritet på en erhvervsuddannelse, er der større risiko for, at de bliver væk fra undervisningen, viser en ny rapport.
http://www.bt.dk/danmark/skaev-koensfordeling-paa-erhvervsuddannelser-foerer-til-oeget-fravaer

Göteborgs universitet inför kvinnodagen 8 mars 2015 – öppen seminariedag och expertlistor för journalister (03.03.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Latinamerikas feministiska rörelser, jämställdhet enligt kvinnokonventionen och buzz words inom genusforskningen. Det är några av programpunkterna bland våra öppna föreläsningar fredagen den 6 mars, inför internationella kvinnodagen. För dig som är journalist har vi också uppdaterat två av våra expertlistor – en med närmare 200 kvinnor som forskar inom allt från klimatfrågor och varumärken till barns spelande och bröllopsvanor, och en med experter inom jämställdhet och genus.
http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet/r/goteborgs-universitet-infor-kvinnodagen-8-mars-2015---oppen-seminariedag-och-expertlistor-for-journa,c9733127

– Kvinner mer utsatt for netthets (02.03.2015) Universitetet i Tromsø

Er netthets et likestillingsproblem? Ja, mener den profilerte NRK-journalisten Sidsel Wold og redaktør i nettavisen «forskning.no», Nina Kristiansen. Fredag tar de debatten på UiT.
http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=408717

Med mennesket i fokus (02.03.2015) Høgskolen i Oslo og Akershus

– Sykepleieyrket er ikke lenger et kvinneyrke, mener sykepleiestudentene Magnus Haugland Halvorsen (22) og Daniel Hustad Singh (19). De er to av stadig flere mannlige studenter ved sykepleiestudiet på HiOA.
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Med-mennesket-i-fokus

I kø for å sikre seg realfagsjenter (01.03.2015) Aftenposten

Jentene utgjør bare en tredjedel av studentene på realfag. Andelen har stått stille de siste ti årene.
http://www.aftenposten.no/okonomi/article7917674.ece
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.