Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn, likestilling og mangfold i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

6 mill til kvinnesatsing i sørøst (26.05.2016) Khrono

Gamle Høgskolen Buskerud/Vestfold har fått seks millioner kroner til et prosjekt for å øke andelen kvinner i faglige toppstillinger og ledelse. Etter fusjonen har andelen kvinnelige professorer gått ned.
http://khrono.no/2016/05/fikk-6-mill-til-kvinnesatsing-i-sorost

Stadig færre menn studerer (24.05.2016) Forskerforum

Gutter står overfor en utdanningskrise, ifølge ny britisk rapport.
http://www.forskerforum.no/stadig-faerre-menn-studerer/

”Slik kan vi ikke ha det på NTNU” (24.05.2016) Universitetsavisa (NTNU)

UA mener: NTNU har ikke råd til å vente i tyve år på likestilling.
http://www.universitetsavisa.no/uamener/2016/05/24/%E2%80%9DSlik-kan-vi-ikke-ha-det-p%C3%A5-NTNU%E2%80%9D-57711.ece

Ti grafer som viser hvordan det står til med kjønnsbalansen (23.05.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Innen den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofilen er det 85 prosent mannlige professorer. For universitetet som helhet er andelen menn i akademiske toppstillinger 76 prosent.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/05/23/Ti-grafer-som-viser-hvordan-det-st%C3%A5r-til-med-kj%C3%B8nnsbalansen-57702.ece

- Det handler ikke om kvinner, det handler om mannskultur (23.05.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Likestillingspilene peker gal vei på samtlige av NTNUs fakulteter. - Arbeidet må tilføres mer ressurser, faglige ledere må ta mer ansvar og professorene må på banen, mener likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/05/23/Det-handler-ikke-om-kvinner-det-handler-om-mannskultur-57671.ece?device=pc

Do white people want merit-based admissions policies? Depends on who their competition is. (22.05.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The outcome of the pending Fisher v. Texas Supreme Court case on affirmative action rests on whether the Supreme Court determines that race, as used in the University of Texas admissions policy, violates the equal protection clause of the 14th Amendment.
http://www.vox.com/2016/5/22/11704756/affirmative-action-merit

Ethics and the Eye of the Beholder (20.05.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Thomas Pogge, one of the world’s most prominent ethicists, stands accused of manipulating students to gain sexual advantage. Did the fierce champion of the world's disempowered abuse his own power?
https://www.buzzfeed.com/katiejmbaker/yale-ethics-professor?utm_term=.ld6lLqGwn&utm_content=buffer5cdaf&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#.vnAyRgEPY

Europa åpner opp for forskere og studenter (19.05.2016) Forskerforum

Mykere regler for oppholdstillatelse skal gjøre Europa mer attraktivt for akademikere.
http://www.forskerforum.no/europa-apner-opp-for-forskere-og-studenter/

60 lederjobber skal lyses ut, nå kaller Bovim på kvinnene (19.05.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Rundt 60 lederstillinger ved NTNU skal besettes det neste året. Kvinner og utlendinger står øverst på rektor Gunnar Bovims ønskeliste.
http://www.universitetsavisa.no/incoming/2016/05/19/60-lederjobber-skal-lyses-ut-n%C3%A5-kaller-Bovim-p%C3%A5-kvinnene-57619.ece

Hva skal til for at flyktningene lykkes på arbeidsmarkedet? (19.05.2016) Forskning.no

Flyktningene skal i jobb. – Vi må prøve ut flere ulike tiltak for å finne ut hva som virker best for integrering, mener forsker.
http://forskning.no/2016/05/i-jobb-i-norge-hva-skal-til-flyktningene-lykkes

Nå må NTNU starte med aktiv gutterekruttering (18.05.2016) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU skal utnytte lang erfaring med jenterekruttering til å hanke inn flere gutter til helsefag- og lærerutdanning der jentene dominerer.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/05/18/N%C3%A5-m%C3%A5-NTNU-starte-med-aktiv-gutterekruttering-57579.ece

Universities ‘should set targets’ on recruiting male students (12.05.2016) Times Higher Education (THE)

Hepi calls for action on sector’s gender gap to tackle male ‘underachievement’.
https://www.timeshighereducation.com/news/universities-should-set-targets-recruiting-male-students

Mannstung ledelse i Sørøst (12.05.2016) Khrono

– Kjønnsbalansen vil se bedre ut om 4-8 år, sier styreleder Rune Nilsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge etter at nytilsatt toppledelse nå består av ni menn og to kvinner.
http://www.khrono.no/samfunn-struktur/2016/05/mannstungt-i-sorost

Flest kvinner fullførte doktorgrad (11.05.2016) Statistisk sentralbyrå

I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, men i 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad.
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/eksuvh

Studenter utanför EU tvingas betala dubbelt på svenska högskolor (10.05.2016) Sveriges Radio

Utomeuropeiska studenter som studerar på svenska högskolor tvingas ibland betala dubbelt så mycket som vad själva utbildningen kostar, enligt Ekots granskning.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6427939

4 av 5 somaliske innvandrerkvinner er uten jobb - SSB mener integreringen «går rimelig bra» (09.05.2016) Aftenposten

- Det er vanskelig å tolke tallene annerledes enn at integreringen i Norge er rimelig vellykket, sier seniorforsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/4-av-5-somaliske-innvandrerkvinner-er-uten-jobb---SSB-mener-integreringen-gar-rimelig-bra-8461454.html

Kvinder fremtidens ledere (09.05.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

En research rapport fra PROBANA viser, at om få ganske år bryder kvinderne igennem i hobetal på erhvervslivets topposter i både den private og offentlige sektor. Undersøgelsen dokumenterer også, at allerede nu klarer danske virksomheder med kvindelige ledere sig bedre på bundlinjen end dem, der kun har mænd på topposterne, og at virksomheder med kvinder i topledelsen målt på bruttoavancen generelt ligger 7 procentpoint over konkurrerende virksomheder uden kvinder i toppen.
https://www.pressesystemet.dk/pressemeddelelser/kvinder-fremtidens-ledere-12455/

Kampen om værdierne: Positiv særbehandling (07.05.2016) Information

Er positiv særbehandling og kønskvoter udtryk for diskrimination eller ligestilling? Det diskuterer professorerne Hans Bonde og Anette Borchorst, når Information prøver at forstå en af tidens store værdikampe.
https://www.information.dk/debat/2016/05/kampen-vaerdierne-positiv-saerbehandling

Manglande inkludering av utanlandske forskarar (06.05.2016) Forskerforum

Innvandrarar i akademia vil helst ikkje bli sette på som innvandrarar. Det skapar vanskar for mangfaldsarbeidet ved institusjonane.
http://www.forskerforum.no/manglande-inkludering-av-utanlandske-forskarar/

Viktigere å bli noe, enn å unngå kjønnsstereotyp utdanning (04.05.2016)

Studenter fra familier der mor og far kun har gått ut grunnskolen, velger utdanninger der de kan bli noe, helst litt raskt. Da spiller det mindre rolle om utdanningen domineres av det motsatte kjønn.
http://kjonnsforskning.no/nb/2016/05/viktigere-bli-noe-enn-unnga-kjonnsstereotyp-utdanning

Flest menn har søkt lederstillinger i Sørøst (04.05.2016) Khrono

11 menn og 5 kvinner har søkt seks lederstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sju vil bli viserektor for forskning, men ingen utfordrer Kristian Bogen som prorektor.
http://khrono.no/2016/04/mannstunge-sokerlister-i-sorost

Vil ha flere kvinner til teknologistudiene (02.05.2016)

Flere kvinner skal inspireres til å velge teknologiske fag, skriver NHO i et nyhetsbrev.
http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Vil_ha_flere_kvinner_til_teknologistudiene/3cf10a30-6567-4b4f-8cda-e0ce2e5a4d6c

Skeptisk Røe Isaksen utreder kjønnspoeng (28.04.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er noe motvillig i gang med å utrede en ordning med ekstrapoeng for kjønn ved opptak til studier med skjev balanse mellom menn og kvinner.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/04/28/Skeptisk-R%C3%B8e-Isaksen-utreder-kj%C3%B8nnspoeng-57194.ece

Etterlyste flere søkere, fikk 70 prosent økning (28.04.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Tegnspråk- og tolkeutdanningen har en kraftig økning i søkere, men om kjønnsfordelingen forandrer seg gjenstår å se.
http://www.universitetsavisa.no/student/2016/04/28/Etterlyste-flere-s%C3%B8kere-fikk-70-prosent-%C3%B8kning-57117.ece

Academia and motherhood: We can have both (27.04.2016)

At least a few times every semester, I find myself in a discussion with a female student surrounding her confusion and anxiety over whether to start a family, and when. I think that these women are comfortable discussing these issues with me, despite the pervasive assumption that family lives should never be discussed in academia, because I break that rule.
https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2016/04/27/academia-and-motherhood-we-can-have-both/

Ruser seg til en dårligere karakter (27.04.2016) Universitas (UiO)

Tolv prosent av mannlige studenter mener rusvanene deres går utover studiet, dobbelt så mange som kvinner.
http://universitas.no/nyheter/61475/ruser-seg-til-en-darligere-karakter

– Diskriminering er feil uansett kva formålet er (27.04.2016) Studvest (UiB)

UiB ber om gutekvotering på psykologistudiet. Det får styremedlem i Bergen Unge Høgre til å sjå raudt.
http://www.studvest.no/diskriminering-er-feil-uansett-kva-formalet-er/

Ber om å få gutekvote for psykologar (26.04.2016) På Høyden (UiB)

Det er 1280 søkjarar til 87 studieplassar i psykologi. Dekan Jarle Eid lurer på kor mange av dei som kjem inn som er menn. No ber UiB om eigen kvote for underrepresentert kjønn.
http://pahoyden.no/2016/04/ber-om-fa-gutekvote-psykologar

Bare hvite på scenen (26.04.2016) Uniforum (UiO)

Selv da det var duket for afroamerikansk musikk i Universitetets aula, stod det bare hvite på scenen. 64 foredragsholdere og musikere stod på ulike scener på årets UiO-festival. Kun én av dem hadde ikke-vestlig bakgrunn.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/04/bare-hvite-pa-scenen.html

Flere vurderer guttekvotering (26.04.2016) Khrono

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 26 av 72 bachelorstudier over 80 prosent søkere av det ene kjønn. Rektor Curt Rice vil vurdere kvotering - det samme gjør flere andre utdanninger i landet.
http://khrono.no/2016/04/kjonnspoeng

Fra Gløs til Brussel for å snakke om jenter og IKT (26.04.2016) Universitetsavisa (NTNU)

- Kvinner må ikke bli stående igjen som kun brukere av teknologi. Vi må være med og utvikle den også, sier NTNU-student Kamilla Kristine Fredriksen.
http://www.universitetsavisa.no/student/2016/04/26/Fra-Gl%C3%B8s-til-Brussel-for-%C3%A5-snakke-om-jenter-og-IKT-57067.ece

Likestilling kommer ikke av seg selv – vi må jobbe med det (25.04.2016) Studvest (UiB)

Jeg var den kvinnelige foreleseren som sendte «guttene» på gangen for å få rom til en samtale med de kvinnelige studentene. Dette var en spontan handling – noe jeg aldri har gjort før. Hva får en ellers ganske rasjonell lærer til å sende halve klassen på dør ti minutter for tidlig?
http://www.studvest.no/likestilling-kommer-ikke-av-seg-selv-vi-ma-jobbe-med-det/

Hvor har det blitt av alle gutta? (24.04.2016) Studvest (UiB)

Ingeborg Sivertstøl skriver om jentene på sammenliknede politikk som måtte sitte igjen fordi foreleseren mente at de burde delta mer. Da jeg leste det var jeg tilbake på U.Phil cirka 2008 på sampol-forelesning. Jeg ser meg selv tydelig ta notater, mens jeg irriterer meg over hvor mye mennene snakker. Jeg kan pensum bedre, tenker jeg. Likevel rekker jeg ikke opp hånda. Jeg har lært at det er best slik.
http://www.studvest.no/hvor-har-det-blitt-av-alle-gutta/

Hvorfor sier dere ingen ting? (22.04.2016) Bergens Tidende

På en av mine første forelesninger måtte de kvinnelige studentene sitte igjen etter timen. Hvorfor? Vi tiet i forsamlingen.
http://www.bt.no/meninger/debatt/Hvorfor-sier-dere-ingen-ting-3583458.html

Færre etniske drenge end piger får en uddannelse (22.04.2016)

Blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er der flest piger, der får en uddannelse. Dog kan et projekt som det landsdækkende iværksætter-initiativ "Mind Your Own Business" være med til at sende flere etniske drenge i den rigtige retning.
http://www.fyens.dk/indland/Faerre-etniske-drenge-end-piger-faar-en-uddannelse/artikel/2978856

Hvite menn som pusher 500 (22.04.2016) Universitetsavisen

Hvis vi fortsetter å nesten utelukkende lese hvite, vestlige menn, vil vi gå glipp av andre perspektiv, skriver UAs spaltist Nora Warholm Essahli.
http://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/2016/04/22/Hvite-menn-som-pusher-500-57009.ece

Da jentene på sampol måtte sitte igjen (21.04.2016) Studvest (UiB)

På en av mine første forelesninger i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen måtte de kvinnelige studentene sitte igjen etter en forelesning. Hvorfor? Vi «tiet i forsamlingen».
http://www.studvest.no/da-jentene-pa-sampol-matte-sitte-igjen/

– Fusjoner er en risikabel strategi (21.04.2016) Forskning.no

– Det finnes masse forskning som viser at fusjoner er en risikabel strategi. Mange fusjoner når ikke målene sine, og det gjelder også innen høyere utdanning, sier fusjonsforsker Mats Persson ved Høgskolen i Østfold.
http://forskning.no/politikk-skole-og-utdanning/2016/04/fusjoner-en-risikabel-strategi

Malia Bouattia elected first black female NUS president (20.04.2016) Times Higher Education (THE)

High-profile critic of Prevent has attracted criticism from Jewish student societies over her comments on Israel-Palestine conflict.
https://www.timeshighereducation.com/news/malia-bouattia-elected-first-black-female-nus-president

Verdien av doktorgrad (19.04.2016) Fredriksstad Blad

Omtrent 1.500 personer avlegger doktorgrad i Norge hvert år. Én av tre er utenlandske, og det er flest kvinner.
http://www.f-b.no/nyheter/feature/forskning/verdien-av-doktorgrad/f/5-59-429028?key=2016-04-19T16:10:18.000Z/intermedium/d6c07c6e50647e1c42c1bf03e0a90387c5ec2d8f

Everything wrong with Silicon Valley culture in one gross presentation (19.04.2016)

This tech recruiter is convinced diversity makes Silicon Valley a landscape of entitled, fragile brats. Here's why he's wrong.
http://www.vox.com/2016/4/19/11451092/alex-st-john-tech-recruiting-millennials-women

Tradisjonelle søkertall blant studentene (19.04.2016) Studentliv

Årets søkertall viser at det fortsatt er en svært skjev fordeling mellom kvinner og menn som søker seg til enkelte studieretninger. Dette er dessverre ingen overraskelse. Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at denne utviklingen vil fortsette dersom regjeringen ikke tar dette på alvor.
http://student.no/pressemeldinger/tradisjonelle-sokertall-blant-studentene/

Med et skeivt blikk på mannlige sykepleiere (18.04.2016) Gaysir

Mannlige sykepleiere opplever å bli diskriminert i møte med et sterkt kvinnedominert yrke, men hvordan er det å være mannlig sykepleier og skeiv?
https://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=17484

Skapte egen arbeidsplass (18.04.2016) Haugesunds Avis

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser i 2012 var det 94.000 ansatte med fullført utdanning fra høgskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte.
http://www.h-avis.no/nyheter/arbeidsliv/haugesund/skapte-egen-arbeidsplass/s/5-62-247966?key=2016-04-18T17:30:15.000Z/intermedium/6bdc3b7f73e1a7e3b9cf30f65dda7f1682705d52

- Komplekst å arbeide med mangfald (15.04.2016) Forskerforum

Ein mogleg måte institusjonane kan handtere mangfaldsarbeid på, er å bruke verktøy som hjelper dei til å tenkje kritisk om eigne avgjerder.
http://www.forskerforum.no/wip4/-komplekst-aa-arbeide-med-mangfald/d.epl?id=2563037

Rektorer: Kvinner er mindre interessert i økonomi enn menn (14.04.2016) Aftenposten

Skoleledere er overrasket over at kunnskapsforskjellene er så store som en fersk måling tyder på.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Rektorer-Kvinner-er-mindre-interessert-i-okonomi-enn-menn-8430234.html

Innvandrarar vil ha likebehandling (14.04.2016) Forskerforum

Innvandrarar i akademia vil helst ikkje bli sett på som innvandrarar. Det er eit dilemma for mangfaldsarbeidet ved institusjonane.
http://www.forskerforum.no/wip4/innvandrarar-vil-ha-likebehandling/d.epl?id=2563032

Hilde har satt seg et mål: I 2016 skal hun løfte fram 366 fabelaktige kvinner (11.04.2016) Nordlys

Nummer 100 er bare 17 år gammel jente som ble kjendis over natten.
http://www.nordlys.no/tromso/helse/kultur/hilde-har-satt-seg-et-mal-i-2016-skal-hun-lofte-fram-366-fabelaktige-kvinner/s/5-34-398979?key=2016-04-11T09:10:17.000Z/intermedium/f4e251d1c0530509c267fb46a36fa0329ed702f2

Vil ha flere menn til å jobbe i barnehage (10.04.2016) Forskning.no

Tenåringsgutter skal lokkes til barnehageyrket ved å få en prøvesmak på hvordan det er å jobbe der.
http://forskning.no/barn-og-ungdom-pedagogiske-fag/2016/04/barnehage-menn

Forskere i sundhed og sygdom hitter mest hos Det Frie Forskningsråd (08.04.2016)

Flest mænd i eliten: Årsrapporten for 2015 beskæftiger sig også med kønsfordeling og opgør penge til hhv. mænd og kvinder for Sapere Aude programmets forskellige bevillinger – ”Forskertalent”, ”Forskningsleder” og ”Topforsker”.
http://ugeskriftet.dk/nyhed/forskere-i-sundhed-og-sygdom-hitter-mest-hos-det-frie-forskningsraad

Professor Kari Børresen døde 5. april (08.04.2016) Aftenposten

Kari Elisabeth Børresen (16. oktober 1932 - 5. april 2016) var seniorprofessor i teologi, kjent for sitt arbeid med religionsvitenskapelig kjønnsforskning.
http://www.aftenposten.no/dodsfall/Nekrolog-Kari-Borresen-8423787.html

Tyngden du trenger (08.04.2016) Morgenbladet

(Betalingsmur) Er det mulig for en kvinne å bli professor i økonomisk historie på BI? Handelshøyskolen har luftige ambisjoner, men møter knallhard kritikk.
https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/04/tyngden-du-trenger

Disturbing details of sexual harassment scandal at UC Berkeley revealed in files (07.04.2016) The Guardian

Documents offer redacted versions of investigation reports and disciplinary actions for cases involving staff that substantiated allegations of misconduct
http://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/06/uc-berkeley-staff-sexual-harassment-scandal

Roser NHOs jentesatsing (06.04.2016)

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm roser NHOs satsing på jenter og teknologi. Nå ønsker hun seg flere menn i omsorgsyrker.
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-i-2016/roser-nhos-jentesatsing/

Student viste sexvideo – får advarsel (06.04.2016) På Høyden (UiB)

En mannlig student har fått en formell advarsel fra UiB etter å ha vist en sexvideo av ekskjæresten på et vorspiel i fadderuken.
http://pahoyden.no/2016/04/student-viste-sexvideo-far-advarsel

Vil knuse mytene rundt jenter og realfag (05.04.2016) NRK

For få jenter vil bli teknologer her til lands. Ved bruk av en rekke rollemodeller ønsker NHO og regjeringen å gjøre noe med det.
http://www.nrk.no/norge/vil-knuse-mytene-rundt-jenter-og-realfag-1.12886378?utm_source=hioa&utm_medium=some&utm_campaign=amplify

Welcoming Back Accused Serial Harasser (05.04.2016) Insidehighered.com

Faculty and students protest return of professor accused of harassment and assault to campus after a one-term unpaid leave.
https://www.insidehighered.com/news/2016/04/05/ucla-students-and-faculty-protest-return-professor-accused-sexual-assault-and?utm_content=buffera8000&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=IHEbuffer

Dei er i landstoppen i mannlege barnehagetilsette (31.03.2016) NRK

Jølster kommune er i landstoppen når det gjeld antall mannlege barnehagetilsette, medan dei fleste andre kommunar heng etter.
http://www.nrk.no/sognogfjordane/denne-barnehagen-er-i-landstoppen-1.12878341

Mest forskningsmidler til kreft, hjerte og mental helse (31.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning og forskning innen mental helse følger deretter.
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Mest-forskningsmidler-til-kreft,-hjerte-og-mental-helse.aspx

Får kjeft for å prioritere kjønnsbalanse (30.03.2016) Dagens Næringsliv

UD valgte en mann til en FN-komité fordi det utelukkende sitter kvinner der. Det vil ikke kvinnelobbyen og en rekke jus­professorer ha noe av.
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/03/30/1813/Likestilling/fr-kjeft-for--prioritere-kjnnsbalanse

CBS ’Worst in Class’ med hensyn til ligestilling (29.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kun 16 procent af professorerne på CBS er kvinder. Blandt årsagerne er børn. Barsel koster på CV’et. Men der er også andre grunde til patriarkatet, og ifølge rektor Per Holten-Andersen kan det tage årtier endnu at få fuldstændig ligestilling.
http://www.cbsobserver.dk/cbs-worst-class-med-hensyn-til-ligestilling

Flyktningers vei mot høyere utdanning i Norge (29.03.2016) Universitetet i Oslo

Juhar Yasin Abamosa flyktet fra Etiopia til Norge i 2011. Nå har han fullført mastergrad ved Institutt for pedagogikk. Dette etter at han fikk anbefalinger om å jobbe innenfor renholdsbransjen.
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/flyktningersutdanning.html

Utredning om karriärvägar för unga forskare överlämnas (29.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tog idag emot utredningen ”Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare” av regeringens särskilda utredare utredare Ann Fust, Vetenskapsrådets förvaltningschef.
http://www.forskasverige.se/utredning-om-karriarvagar-for-unga-forskare-overlamnas-2016-03-29/

Tryggare villkor för doktorander och en attraktiv meriteringsanställning (29.03.2016) Regeringen.se

Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det föreslår utredaren Ann Fust i forskar-karriärutredningen som i dag lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/tryggare-villkor-for-doktorander-och-en-attraktiv-meriteringsanstallning/

Tryggare villkor för doktorander och en attraktiv meriteringsanställning (29.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det föreslår utredaren Ann Fust i forskarkarriärutredningen som i dag lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
http://news.cision.com/se/utbildningsdepartementet/r/tryggare-villkor-for-doktorander-och-en-attraktiv-meriteringsanstallning,c9943875

Sådan kan CBS vinde ligestillingskampen (29.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kun 16,1 procent af CBS’ professorer er kvinder. En kedelig statistik i et land, der bryster sig af at være foregangsland i forhold til ligestilling. Hvorfor er fordelingen så skæv, og hvad kan vi gøre for at rette op på balancen? CBS OBSERVER har spurgt nogle af CBS’ professorer – af begge køn.
http://www.cbsobserver.dk/saadan-kan-cbs-vinde-ligestillingskampen

Kunne ikke norsk da han kom i 2011, nå har han mastergrad (25.03.2016) E24

Da Juhar Yasin Abamosa (34) kom til Norge som flyktning fra Etiopia i 2011, ble han rådet til å droppe universitetet og heller bli renholder. Det gikk han ikke med på.
http://e24.no/jobb/nav/kunne-ikke-norsk-da-han-kom-i-2011-naa-har-han-mastergrad-flyktningen-juhar-34-nektet-aa-foelge-raadet-om-aa-bli-renholder/23643329

Do new mothers doing a PhD get enough support? (24.03.2016) Times Higher Education (THE)

Gaining a PhD is a tough act for most students, so how do those with new babies cope while having the additional demands of parenthood?
https://www.timeshighereducation.com/news/do-new-mothers-doing-a-phd-get-enough-support

Nordiske studenter er mest tradisjonelle i Europa (22.03.2016) Khrono

Kjønn. Norden er bant verdens mest likestilte land, likevel velger kvinnelige studenter her mer tradisjonelt enn sine medsøstre i ande europeiske land.
http://www.khrono.no/2016/03/norden-henger-etter-pa-kjonnsfordeling-pa-ikt-fag

Nu lanseras nya genus.se (21.03.2016) Newsdesk

Är du nyfiken på ny genusforskning? Söker du finansiering till ditt forskningsprojekt? Vill du veta vilka myndigheter och lärosäten som jobbar med jämställdhetsintegrering? Då kommer du att få stor glädje av nya genus.se.
http://www.mynewsdesk.com/se/nationella-sekretariatet-for-genusforskning/pressreleases/nu-lanseras-nya-genus-se-1349593?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Oppnevnte mann til kvinnekomité (21.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Utenriksdepartementet har utnevnt Gunnar Bergby (69), direktør i Høyesterett, som norsk kandidat til FNs kvinnekomite. Utnevnelsen går på tvers av anbefalingen til kvinnelobbyer i Norge og Sverige.
http://www.advokatbladet.no/2016/03/oppnevnte-mann-til-kvinnekomite/

Ansetter Knut framfor Muhammed (18.03.2016) Universitetet i Oslo

Til tross for at begge er vokst opp i Norge og har samme utdanning og yrkeserfaring, velger norske arbeidsgivere oftere Knut enn Muhammed.
http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/foretrekker-knut-framfor-muhammed-.html

Akademisk dugnad for flyktninger (17.03.2016) Universitetet i Tromsø

– Akademia er globalt, og vi må også gjøre noe, sier seniorrådgiver ved UiT, Astrid Elisabeth Revhaug, om flyktningkrisen som verden står overfor.
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=461037

Vanskeligere for innvandrere å gjøre karriere i akademia (16.03.2016) Norges forskningsråd

En ny undersøkelse viser at personer med innvandrerbakgrunn har høyere forskerambisjoner enn personer med etnisk norsk bakgrunn, men at det likevel er vanskeligere for dem å gjøre karriere i norsk høyere utdanning og forskning.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Vanskeligere_for_innvandrere_a_gjore_karriere_i_akademia/1254016805752?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Innfører kjønnspoeng for menn (16.03.2016) Forskerforum

Med økende kvinneandel blant studentene, kan det bli behov for mannspoeng ved flere studier.
http://www.forskerforum.no/innf-rer-kj-nnspoeng-for-menn/

53 prosent av doktorandene var kvinner i 2015 (15.03.2016) Uniforum (UiO)

Antallet kvinner som tar doktorgrad, har aldri før vært så høyt som i 2015. Av de 1436 nye doktorandene i 2015, var 756 kvinner, viser tall fra doktorgradsregisteret til NIFU.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/03/53-prosent-av-doktorandene-var-kvinner-i-2015.html

Hverdagsfeministene (15.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

De sitter i kommunestyrer, de er unge studenter og de er pensjonister. Ulike på hver sin måte, men én ting til felles. De er hverdagsfeministene.
http://feature.nernett.com/hverdags-feministene/

Aldri har flere kvinner tatt doktorgrad (15.03.2016) Khrono

Doktorgrad. Helt ferske tall viser at det var 53 prosent kvinner blant de som tok doktorgrad i 2015. Universitet i Oslo har flest doktorander og aldri har det vært flere med utenlansk statsborgerskap blant doktorandene.
http://khrono.no/2016/03/flere-kvinner-tar-doktorgrad

53 prosent kvinner blant doktorandene i 2015 (15.03.2016) NIFU

Ny doktorgradsstatistikk viser at det ble avlagt 1436 doktorgrader i Norge i 2015, omtrent samme antall som i 2014. Kvinner sto for 756 disputaser, som var flere enn noe tidligere år. Det innebærer at 53 prosent av gradene ble avlagt av kvinner.
http://www.nifu.no/news/53-prosent-kvinner-blant-doktorandene-i-2015/

Norske kvinner må bli opptatte av teknologi (14.03.2016) Abelia

Norske kvinner må sette teknologi høyere på sin agenda. Det er deres billett til aktivt å forme det Norge de ønsker seg.
https://www.abelia.no/arbeidsgivertjenester/arbeidslivspolitikk/nyheter/norske-kvinner-ma-bli-opptatte-av-teknologi/

Innvandrarar forbigåtte i norsk akademia (14.03.2016) Forskerforum

Ønsket om mangfald i akademia blir ikkje omsett i praksis, meiner vitskapleg tilsette med innvandrarbakgrunn.
http://www.forskerforum.no/wip4/innvandrarar-forbigaatte-i-norsk-akademia/d.epl?id=2562739

Hun klarte det umulige. Nå kan hun sitte på en gullgruve. (14.03.2016) Agderposten

Historien til Nuria Espallargas handler om menn i dress som smiler overbærende til den unge forskeren og sier at «det får du ikke til». Den handler om en hemmelig oppskrift, og om kvinnen som til slutt kunne møte de samme mennene i dress og si «der ser dere, jeg klarte det».
http://www.aftenposten.no/okonomi/Hun-klarte-det-umulige-Na-kan-hun-sitte-pa-en-gullgruve-8389056.html

Lansering av AFI-rapport om karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia (11.03.2016) Høgskolen i Oslo og Akershus

Fredag 11.mars arrangeres det lanseringsseminar i regi av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsking (Kif-komitéen) som er oppdragsgiver for rapporten.
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Lansering-av-AFI-rapport-om-karriereloep-og-barrierer-for-innvandrere-i-norsk-akademia

Nå er det jentedominans på alle «prestisjestudiene» – her vil de kvotere inn gutter (11.03.2016) TV2

På profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet i Oslo er bare 1 av 5 gutter. Profesjonsstudent Tore Bergby Handeland er vant til å være en minoritet.
http://www.tv2.no/nyheter/8123901/

What Works: Gender Equality by Design, by Iris Bohnet (10.03.2016) Times Higher Education (THE)

Book of the week: With people vulnerable to bias, lack of diversity might be better tackled at organisational level, Victoria Bateman says.
https://www.timeshighereducation.com/books/review-what-works-gender-equality-by-design-iris-bohnet-harvard-university-press

Faginnholdet og forskerne må feminiseres (10.03.2016) Universitas (UiO)

Studenter trenger kvinnelige rollemodeller – også i auditoriene.
http://universitas.no/side-2/61312/faginnholdet-og-forskerne-ma-feminiseres

Valgte NTNU den svakeste søknaden? (10.03.2016) Forskerforum

Moderat kjønnskvotering har vært en del av vurderingen.
http://www.forskerforum.no/wip4/valgte-ntnu-den-svakeste-soeknaden/d.epl?id=2562671

Kvinnedagen: - Vi er ikke framme ennå (08.03.2016) Universitetet i Tromsø

– Likelønn og vold mot kvinner må fortsatt være kampsaker i dagens Norge, sier jusprofessor. Lønnsforskjellene er også viktige i parforholdet, mener professoren.
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=459154

Kvinner overtar mannsdominerte legespesialiteter (08.03.2016) Dagens Medisin

I dag dominerer mannlige spesialister i 33 av 45 spesialiteter. Blant legene som nå er under spesialisering, er det kvinneflertall i 30 av de 45 spesialitetene.
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/03/08/kvinner-overtar-mannsdominerte-legespesialiteter/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Jenter velger mer utradisjonelt (08.03.2016) Forskning.no

Kjønnsdelingen i høyere utdanning jevnes ut, men det ser ikke like lyst ut for fag- og yrkesopplæringene. I tillegg er det fortsatt ganske uaktuelt for de fleste gutter og menn å jobbe innenfor de kvinnedominerte yrkene, for eksempel i helse- og omsorgssektoren.
http://forskning.no/2016/03/jenter-velger-mer-utradisjonelt

– For få kvinnelige professorer (08.03.2016) NRK

Ved norske universitetet er bare 26 prosent av professorene kvinner. Ved teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger er andelen så lav som ni prosent. Nå forskes det på hvorfor det er slik.
http://www.nrk.no/rogaland/darlig-likestilling-blant-norske-professorer-1.12840133

Her er tipsene til å kombinere vitenskapelig karriere og familieliv (08.03.2016) På Høyden (UiB)

Hvordan kan man kombinere foreldrerolle og vitenskapelig karriere i en tid der foreldrepolitiet, og kanskje spesielt mammapolitiet, lusker rundt hver busk?
http://pahoyden.no/2016/03/her-er-tipsene-til-kombinere-vitenskapelig-karriere-og-familieliv

Kvinner tjener en husleie mindre i måneden enn menn (08.03.2016) Stavanger Aftenblad

- Vi har et akademisk system der kvinner i mye mindre grad enn menn er professorer. Og du tjener bedre som professor enn som amanuensis.
http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Kvinner-tjener-en-husleie-mindre-i-maneden-enn-menn-3884905.html

Kvinner tar over som legespesialistar (08.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I dag er det overvekt av menn i 33 av 45 forskjellige spesialiseringar for legar. Men blant legane som no utdannar seg til spesialistar er det kvinnefleirtal i 30 av dei 45 faga.
http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/npk/kvinner-tar-over-som-legespesialistar

Handelshögskolans ensamma kvinnor (05.03.2016) Dagens Nyheter

Personliga berättelser som ger en större bild. Tio kvinnor från Handelshögskolan i Stockholm beskriver hur de har upplevt den manliga bastionen.
 På internationella kvinnodagen den 8 mars släpps deras antologi.
http://www.dn.se/ekonomi/handelshogskolans-ensamma-kvinnor/

Internationella kvinnodagen – experter vid Stockholms universitet (02.03.2016) Stockholms universitet

Här är några av de forskare vid universitetet med inriktning på genus, jämställdhet eller feminism.
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/internationella-kvinnodagen-experter-vid-stockholms-universitet

Høyskolen milevis foran universitetet (02.03.2016) Universitas (UiO)

HiOA skøyter inn mot tilnærmet kjønnslikhet blant professorer. Et stykke bak i løypa finner vi UiO med kladder under skia.
http://universitas.no/nyheter/61278/hoyskolen-milevis-foran-universitetet

More women in senior university jobs, says report (02.03.2016) Times Higher Education (THE)

The share of women in management or governor roles has steadily increased over the past two years, analysis shows.
https://www.timeshighereducation.com/news/more-women-senior-university-jobs-says-report

Hon kan bli KTHs nya rektor (01.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Som lärare och forskare på KTH under 90-talet var Sigbritt Karlsson fackligt aktiv och engagerad i jämställdhets- och mångfaldhetsfrågor. Nu är hon föreslagen att bli KTHs första kvinnliga rektor.
http://www.ingenjoren.se/2016/03/hon-kan-bli-kths-nya-rektor/

Få kvinner på toppen (01.03.2016) Forskerforum

Er ikke kvinner gode nok til å få midler fra Forskningsrådets Toppforsk-satsning? - Det er verken lett for kvinner eller menn i dagens akademia, sier arbeidslivsforsker.
http://www.forskerforum.no/wip4/faa-kvinner-paa-toppen/d.epl?id=2562376

Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden (01.03.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet.
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2016/3/jamstalldhet-och-meritokrati-krockande-principer-i-universitetsvarlden-/

Women under-represented in world’s science academies (29.02.2016) Nature

Fewer than half of academies have policies in place to boost gender equality in membership.
http://www.nature.com/news/women-under-represented-in-world-s-science-academies-1.19465

Det skjeve studium (28.02.2016) Universitas (UiO)

Feilslått rekruttering av jenter kan være en årsak til at mindre enn én av fem ingeniørstudenter er kvinner.
http://universitas.no/kultur/61265/det-skjeve-studium
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!