Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn og likestilling i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Mer jämställt i kyrkan än i akademin (25.09.2014) Curie

Jämställdheten är bättre i kyrkan än i akademin, menar den nytillträdda ärkebiskopen Antje Jackelén.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-09-25-mer-jamstallt-i-kyrkan-an-i-akademin.html

Pris till unga forskare i Europa (25.09.2014) European Commission

En prisutdelning i Warszawa bildade den högtidliga avslutningen på en tävling där Europas mest lovande unga forskare presenterade sina forskningsprojekt för en internationell panel.
http://ec.europa.eu/news/science/140925_sv.htm

Første kvinne ut i rommet på 17 år (25.09.2014) NRK

Russerne var de første til å sende en kvinne ut i rommet, men etter det har det gått tregt. Nå er den fjerde kvinnelige kosmonauten på vei. 17 år etter den forrige.
http://www.nrk.no/verden/mot-strommen-ut-i-rommet-1.11951123

Den harde veien opp (24.09.2014) Uniforum (UiO)

Færre kvinner enn menn utnevnes til professorer eller vinner forskningspriser. Samtidig skaffer flere kvinner enn menn seg høyere utdanning, og nesten halvparten av alle doktorgrader tas av kvinner. Hva skal til for å lykkes i en forskerkarriere?
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/09/den-harde-veien-opp-kvinner-i-akademia.html

NIH vill ta bort könsskillnader i biomedicinsk forskning (24.09.2014) Läkemedelsvärlden

Amerikanska National Institutes of Health vill att biomedicinska studier görs för båda könen redan på en preklinisk nivå.
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/nih-vill-ta-bort-konsskillnader-i-biomedicinsk-forskning-13240

- Utlendinger forbigås ved ansettelser (23.09.2014) Forskerforum

Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013.
http://www.forskerforum.no/wip4/-utlendinger-forbigaas-ved-ansettelser/d.epl?id=2184738

Olika behandling för kvinnor och män (23.09.2014) Läkemedelsvärlden

Kvinnor med högt blodtryck får en annan behandling än män. Det visar en avhandling på fler än 40 000 patienter.
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/olika-behandling-kvinnor-och-man-13231

Høyskole mangler menn (23.09.2014) Forskerforum

Samisk høgskole i Kautokeino søker etter en stipendiat i pedagogikk ved lærerutdanningen.
http://www.forskerforum.no/wip4/hoeyskole-mangler-menn/d.epl?id=2184737

”Feminiserade storstäder dominerar snart världen” (22.09.2014) Dagens Nyheter

Tyst revolution. En ny världsordning växer fram, där kvinnor i städer går främst. Kvinnor dominerar nu högre utbildning. I amerikanska och brittiska storstäder tjänar unga kvinnor redan mer än unga män. Att följa med i denna utveckling är en avgörande politisk fråga, skriver Kjell A Nordström och Per Schlingmann.
http://www.dn.se/debatt/feminiserade-storstader-dominerar-snart-varlden/

Kvinnor ska handplockas när nya professorer utses (22.09.2014) Sydsvenskan

I somras stoppade rektor Per Eriksson under en vecka alla utnämningar av professorer. Anledningen: det är alldeles för få kvinnor. LTH, Ekonomihögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten beskrivs som ”enkönade” fakulteter.
http://www.sydsvenskan.se/lund/kvinnor-ska-handplockas-nar-nya-professorer-utses/

Håndplukker kvinner til nye professorater (22.09.2014) Universitetsavisa (NTNU)

I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger. Årsak: Det er ansettes for få kvinner. Nå skal de ti neste være kvinner.
http://www.universitetsavisa.no/notiser/article23964.ece

Fagforening om seksuell trakassering: – Et sidespor i likestillingsdebatten (19.09.2014) Uniforum (UiO)

Fagforeningen Akademikerne syntes seksuell trakassering var viet for stor oppmerksomhet i utkastet til ny handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse på UiO. Innspillet førte til justeringer i den endelige planen.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/09/et-sidespor-i-likestillingsdebatten.html

- Mangfold gir bedre forskning (18.09.2014) Forskning.no

Et mangfold av seksuelle legninger og etnisiteter på universitetet gir flere siteringer og mer innovasjon, men også utfordringer, ifølge amerikansk studie.
http://forskning.no/om-forskning-kjonn-og-samfunn/2014/09/etnisk-og-kjonnslig-mangfold-gir-bedre-forskning

Watch out boys, women are getting smarter, faster (18.09.2014) The Guardian

Larry Summers once suggested that the lack of female science professors was due to men being innately smarter. New research suggests it’s nuture, not nature, that is crucial.
http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2014/sep/18/women-getting-smarter-science-professors

Karin Thorburn 50 år (15.09.2014) Paraplyen

Professor Karin Thorburn ved Institutt for Finans fyller 50 år i dag, mandag 15. september.
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2014/september/karin-thor1/

All-female universities provide a vital haven (11.09.2014) Times Higher Education (THE)

Single-sex study is declining in the West, but in many other regions it offers a space where women can thrive, says Kristen Renn.
http://www.timeshighereducation.co.uk/comment/opinion/opinion-all-female-universities-provide-avital-haven/2015634.article

Education at a Glance 2014: OECD Indicators (09.09.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

This annual publication is the authoritative source for accurate and relevant information on the state of education around the world.
http://www.oecd.org/edu/eag.htm

I Norge tar mange over 25 år videregående utdanning (09.09.2014) Statistisk sentralbyrå

I 2012 var 15 prosent av dem som fullførte og besto videregående opplæring i Norge, over 25 år. I de fleste andre OECD-landene utgjorde disse eldste elevene en langt mindre andel. Det kan være store kjønnsforskjeller når det gjelder å gjennomføre videregående skole på normert tid.
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/i-norge-tar-mange-over-25-ar-videregaende-utdanning

Women Are Thriving in Tech -- Why Are They Still Invisible? (09.09.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

With nearly 16 million programmers in the world, at 10 to 15 percent women, there are more than two million female programmers -- but we never see them. Technical women remain largely invisible and behind the scenes despite important and often elite contributions.
http://www.huffingtonpost.com/vivek-wadhwa/women-in-tech_b_5791392.html

Progress on gender equality in public research slow and uneven across Europe (03.09.2014) European Commission

The European Commission has today published a report on gender equality in public research, showing the variety of policies across 31 European countries. Significant progress has been made concerning gender balance in decision-making bodies in 18 countries. However, overall progress is slow and often piecemeal.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2014&na=na-030914

Utmaningarna lika stora efter 40 år (01.09.2014) NIKK

De nordiska länderna toppar internationella undersökningar om jämställdhet. Men utmaningarna som gjorde att Nordiska ministerrådet 1974 beslutade att samarbeta kring jämställdhetspolitiken är i stort sett desamma. Det konstaterades vid en konferens som firade 40 år av nordiskt jämställdhetssamarbete.
http://www.nikk.no/nyheter/utmaningarna-lika-stora-efter-40-ar/

Synes synd på nikab-student (28.08.2014) NRK

Medstudenter ved Høgskolen i Telemark synes det er et vanskelig spørsmål, om studenten som bruker niqab, skal få lov til det eller ikke.
http://www.nrk.no/telemark/synes-synd-pa-nikab-student-1.11903751

Student må slutte om hun ikke tar vekk niqaben (28.08.2014) StavangerAvisen

Høy utdannelse for kvinner er et av likestillingens første bud. Men en student ved studiet i Høgskolen i Telemark må velge om hun fjerner det kjønnsdidkriminerende plagget niqab, eller slutte på skolen.
http://www.stavangeravisen.no/art.asp?id=78670

Fysikk kan godt være rosa (27.08.2014) Stavanger Aftenblad

Sunniva Rose er atomfysiker og "rosablogger." Unge menn plystret da hun entret scenen på ONS.
http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/jobb/Fysikk-kan-godt-vare-rosa-3493754.html

Den snikende femininiseringen (27.08.2014) Universitas (UiO)

Kvinnedominansen i høyere utdanning bør vekke, om ikke vår bekymring, så i alle fall vår oppmerksomhet.
http://universitas.no/kronikk/59622/den-snikende-femininiseringen

Kjønnsbalansen skal voktes i Horisont 2020 (27.08.2014) Universitetsavisa (NTNU)

Kjønnsperspektivet skal integreres i de ulike utlysningene, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse.
http://www.universitetsavisa.no/notiser/article23433.ece

Feminism, maskulinism och nordisk jämställdhet (27.08.2014) Norden

De nordiska regeringarnas jämställdhetssamarbete har bidragit till framgångar som Norden kan dela med sig av ute i världen – men en utmaning är fortfarande att dra in männen i jämställdhetsarbetet.
http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/feminism-maskulinism-och-nordisk-jaemstaelldhet

Ønsker flere mannlige helsesøstre (27.08.2014) Adresseavisen

Aleksander Foss (31) kan bli den første mannlige helsesøster i Trondheim.
http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article10062951.ece

HiOA: Ikke forbud mot niqab (25.08.2014) Khrono

Høgskolen i Oslo og Akershus har ikke noe generelt forbud om bruk av niqab. Likevel mener student Alla Ahmadi (23) at hun har fått et ultimatum: Å slutte på skolen eller slutte med niqab.
http://khrono.no/2014/08/niqab-pa-hioa

Flinke piker, skoletapergutter (25.08.2014) Forskning.no

Hvorfor får jenter bedre karakterer enn gutter? Forskningen spriker i alle retninger.
http://forskning.no/2014/08/og-test

EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning (18.08.2014) Genus

EU:s nya ramprogram för forskning uppmuntrar till att inkludera genusperspektiv i all typ av forskning. På papperet är det ett markant steg framåt för genusfrågor jämfört med tidigare ramprogram, konstaterar Minna Salminen-Karlsson vid Uppsala universitet.
http://genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//eu-s-horisont-2020-ett-steg-framat-for-genusforskning.cid1230064

Nå kommer jentene (18.08.2014) Agderposten

Mange jenter har fått øynene opp for teknologien, og velger nå i større grad å studere dette.
http://www.agderposten.no/nyheter/na-kommer-jentene-1.1314674

Flere jenter velger teknologi (14.08.2014) NHO

– Det er en veldig spennende kombinasjon å jobbe med både tall, mennesker og kreativitet, sier student Karina Bueklev. Mange jenter har fått øynene opp for teknologi gjennom prosjektet "Jenter og teknologi".
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/flere-jenter-velger-teknologi/

Unge sykepleiere vil helst jobbe heltid (13.08.2014) Khrono

Andelen sykepleiere som jobber deltid seks år etter fullført utdannelse er gått ned til 25 prosent. Blant ferske sykepleiere ønsker flere og flere å jobbe heltid.
http://khrono.no/2014/08/unge-sykepleiere-vil-jobbe-heltid

Maryam Mirzakhani får världens finaste matematik-pris (13.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Första gången en kvinna vinner matematikens "nobelpris"
http://feber.se/vetenskap/art/306797/maryam_mirzakhani_fr_vrldens_f/

Lavere andel kvinner blant nye professorer (13.08.2014) Forskerforum

Men totalt er det flere kvinner blant akademikertoppene.
http://www.forskerforum.no/wip4/lavere-andel-kvinner-blant-nye-professorer/d.epl?id=2180828

Ber skolene droppe kjønnspoeng (13.08.2014) NRK

Sivert Bjørnstad (Frp) mener kvalitet er viktigere enn kjønnskvotering, og ber norske skoler droppe kjønnspoeng.
http://www.nrk.no/trondelag/ber-skolene-droppe-kjonnspoeng-1.11877847

Fields Medal mathematics prize won by woman for first time in its history (13.08.2014) Guardian

Maryam Mirzakhani, who was born and raised in Iran, has been awarded the highest honour a mathematician can attain.
http://www.theguardian.com/science/2014/aug/13/fields-medal-mathematics-prize-woman-maryam-mirzakhani?CMP=fb_gu%20%28__%22http://www.theguardian.com/science/2014/aug/13/fields-medal-mathematics-prize-woman-maryam-mirzakhani?CMP=fb_gu__%22%29

Wold är en radioröst man vill höra mer av (11.08.2014) Expressen

En salt sanningssägare spräckte hälsomyter och avslöjade den ojämlika forskarvärlden. Professorn och överläkaren Agnes Wold är en radioröst man vill höra mer av.
http://www.expressen.se/noje/wold-ar-en-radiorost-man-vill-hora-mer-av/

Færre kvinner blant de nyutnevnte professorene (11.08.2014) Khrono

Andelen kvinner blant nyutnevnte professorer i Norge gikk ned i fjor og er nå 33 prosent.
http://khrono.no/campus-samfunn/2014/07/faerre-kvinner-blant-nye-professorer

Professor: — Gode rollemodeller er gull (11.08.2014) Khrono

Nyutnevnte kvinnelige professorer mener det er viktig at trykket for å øke kvinneandelen på toppen i akademia holdes oppe. Andre ønsker ikke spesielle kvinnetiltak.
http://khrono.no/samfunn/2014/08/overrasket

Færre kvinner blant ferske professorer (11.08.2014) Universitetsavisa (NTNU)

Kvinneandelen blant nyutnevnte professorer i Norge gikk ned ifjor og er nede i 33 prosent.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article22976.ece

Delen nyutnemnde kvinnelege professorar går ned (11.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Delen kvinner blant nyutnemnde professorar går nedover, viser nye tal. I 2012 var delen 36 prosent, medan han i fjor gjekk ned til 33 prosent.
http://www.mre.no/npkdirekte/5342696.o2.html

Agnes Wold (11.08.2014) Sveriges Radio

Överläkaren och professorn Agnes Wold gick till storms mot ett stort antal myter i sitt Sommarprogram.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/414728?programid=2071

Sommar i P1 11/8: Agnes Wold (11.08.2014) Göteborgs-Posten

Med glimtar av skön humor talar Agnes Wold i Sommar om kvinnors lika rättigheter i den akademiska världen.
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2455263-sommar-i-p1-11-8-agnes-wold

Akademisk kjendistoppmøte (08.08.2014) Morgenbladet

Det er snart tid for en nær-olympisk øvelse når Universitetet i Oslo (UiO) 2. september avvikler årsfest med æresdoktorkreering.
http://morgenbladet.no/ideer/2014/akademisk_kjendistoppmote#.U-SGEWM3CZQ

Lego satser på intellektuelle kvinner (07.08.2014) Aftenposten

Leketøysgiganten Lego har lyttet til innspill fra en syv år jente: Nå lanseres en ny figurserie - med kvinnelige forskere.
http://www.aftenposten.no/kultur/article7660371.ece#.U-SH22M3CZQ

Jentene tar over prestisjestudiene (07.08.2014) NRK

60 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo er kvinner, og på de mest krevende studiene blir det stadig færre mannlige studenter. – Vi savner gutta, sier jusstudent Ida Andenæs Galtung (23).
http://nrk.no/norge/jentene-tar-over-prestisjestudiene-1.11866832

Fravær av menn på prestisjestudiene (07.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Skolestart er rett rundt hjørnet, men på studier som medisin og jus, glimrer menn med sitt fravær. Professor i pedagogikk mener en for liberal skole har skylden for at gutter faller fra.
http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=14126&expand=3796,22&show=22

Likestilling i horisonten (07.08.2014) Norges forskningsråd

Kjønn har en tverrgående rolle i Horisont 2020. Kjønnsperspektivet skal integreres i de ulike utlysningene, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse. Kjønnsbalanse skal også vektlegges når prosjektsøknadene evalueres.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Likestilling_i_horisonten/1253997897239?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Mener UiA bør kutte i studietilbudet (07.08.2014) NRK

Studiedirektør Bjørn Monstad mener Universitetet i Agder satser for bredt og mener studietilbudet må spisses.
http://www.nrk.no/sorlandet/_-uia-bor-kutte-i-studietilbudet-1.11867744

Legofigurer med kvindelige forskere revet væk (06.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I løbet af få dage er en serie nye figurer med Lego-piger som forskere blevet udsolgt. Tidligere på året efterlyste en 7-årig pige netop Lego-piger, der lavede andet end at shoppe.
http://www.jv.dk/artikel/1802369:Billund--Ligestilling--Legofigurer-med-kvindelige-forskere-revet-vaek?rss

Lego svarer på 7-årigs kritik: Laver nu seje kvinder (06.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

7-årige Charlotte Benjamin sendte et brev til Lego, fordi hun savnede aktive kvindelige legofigurer, der kunne mere end at være smukke. Nu har Lego lavet tre nye kvindelige legofigurer, som er forskere.
http://www.avisen.dk/lego-svarer-paa-7-aarigs-kritik-laver-nu-seje-kvinde_279200.aspx?fk=Read9

KU er et kvindeuniversitet (05.08.2014) Universitetsavisen

Seks ud af ti af årets nye studerende på Københavns Universitet er kvinder. Det cirka lige så store Aarhus Universitet optager stort set lige mange af hvert køn.
http://universitetsavisen.dk/uddannelse/ku-er-et-kvindeuniversitet

Efter rørende brev: Lego hører lille piges bøn om flere Lego-piger (03.08.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

En lille pige fik stor opmærksomhed grundet et brev, hun skrev til Lego. Nu har firmaet handlet efter hendes ønske.
http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/28109190

Så bra var Bea Uusmas sommarprat (03.08.2014) Expressen

Den kvinnliga nörden har svårt att bli accepterad. Bea Uusma gjorde ett helt "Sommar"-program om sin besatthet av Andrées polarexpedition. Det handlade också om rätten att få vara sig själv.
http://www.expressen.se/noje/sa-bra-var-bea-uusmas-sommarprat/

Studenter trakasseres på feltarbeid (30.07.2014) Forskning.no

Spørreundersøkelser viser at mange kvinnelige studenter som reiser på feltarbeid blir seksuelt trakassert av overordnede.
http://www.forskning.no/artikler/2014/juli/398166

Kvinnor vittnar om trakasserier under fältarbete (30.07.2014) Sveriges Radio

Forskare i USA har nyligen gjort en uppmärksammad enkät om sexuella trakasserier och övergrepp under vetenskapligt fältarbete. Många kvinnor hörde av sig med berättelser.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5925281&programid=406

Menn med mastergrad tjener 70.000 kr mer enn kvinner med mastergrad (29.07.2014) E24

- Det er fortsatt slik at kvinner får dårligere lønn enn menn i Norge, bare fordi at de er kvinner.
http://e24.no/jobb/menn-med-mastergrad-tjener-70-000-kr-mer-enn-kvinner-med-mastergrad/23262721

Men earn £2,000 more than women within six months of graduating (28.07.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The gender pay gap between women and men graduates has long been an indicator of pay disparities later along the career path.
https://theconversation.com/men-earn-2-000-more-than-women-within-six-months-of-graduating-29723

Odotontologi - studiet med høyest overvekt av kvinner (27.07.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Odontologi er et av studiene som er vanskeligst å komme inn på. Samtidig er det studiet med høyest overvekt av kvinner.
http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=5509&menunode&zone=1

Flest jenter vil bli sykepleiere: Han er én av få (22.07.2014) Rogalands avis

Før første gang er sykepleien det mest populære studiet på Universitetet i Stavanger. Bare 11 prosent av søkerne er menn.
http://www.rogalandsavis.no/index.php?NyhetID=94779&page=vis_nyhet

Flere kvinner søker på teknologi (19.07.2014) Adresseavisen

Ulike lokkemidler har sørget for økning av kvinnelige søkere til NTNUs teknologifag.
http://www.adressa.no/student/article9934287.ece

Sterke opptakstall for NHH (18.07.2014) NHH Paraplyen

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at NHH fortsatt tiltrekker seg sterke kandidater. Poenggrensene i år er på 53,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 56,2 i ordinær kvote.
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/pressemeldinger/sterke-opp1/

Karakterkravene fortsetter å stige ved NTNU (18.07.2014) Adresseavisen

Og nok en gang er det medisin som er tøffest å komme inn på.
http://www.adressa.no/student/article9930361.ece

Rekordmange får tilbud om studieplass ved UiA (18.07.2014) Universitetet i Agder

6801 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA ved hovedopptaket. Det er 406 flere enn i fjor, som også var rekordår. Svarfristen er lørdag 26. juli. Men UiA har ennå ledige studieplasser som venter på gode søkere.
http://www.uia.no/nyheter/rekordmange-faar-tilbud-om-studieplass-ved-uia

Stadig vanskeligere å komme inn på populære studier (18.07.2014) NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har også i år hatt stor pågang av høyt kvalifiserte søkere. Samtidig fortsetter trenden med at jenter oftere søker seg til teknologiutdanningene.
http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/14/stadig-vanskeligere-aa-komme-inn-paa-populaere-studier

Han søkte bare på ett studium (18.07.2014) Bergens Tidende

Fredrik Bakke (28) hadde karakterer til å kunne velge og vrake blant utdanninger. Han ville bare én ting. I dag kom søkertallene for høyere utdanning.
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Han-sokte-bare-pa-ett-studium-3160220.html#.U9ey0WM3CZQ

The universities that educate the world’s most powerful women (18.07.2014) Times Higher Education (THE)

Analysis by Times Higher Education reveals the institutions that produce the most successful women on the planet.
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/the-universities-that-educate-the-worlds-most-powerful-women/2014583.article

Flest kvinner på prestisjestudiene (18.07.2014) Bergens Tidende

Medisin, psykologi, odontologi og juss domineres av kvinner.
http://www.bt.no/incoming/Flest-kvinner-pa-prestisjestudiene-3160412.html#.U9ejLGM3CZQ

15 universities that educated the world’s most powerful women (17.07.2014) Times Higher Education (THE)

A fundamental role for the world’s top universities is the development of future global leaders – be it in politics, business or arts and culture.
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/news/15-universities-that-educated-the-worlds-most-powerful-women

Girls Love Science. We Tell Them Not To. (17.07.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

A recent article argued that ‘biology and nature sway females away from science.’ Not so fast.
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/17/girls-love-science-we-tell-them-not-to.html

Kvinnene rykker fra mennene (09.07.2014) Nytt i uka

I 1990 var det mennene som hadde høyeste utdannelse i Ålesund kommune og på Sunnmøre. Nå er dette snudd helt på hodet, og kvinnene har et klart høyere nivå. Avstanden ser ut til å øke mellom kjønnene.
http://www.nyttiuka.no/default.aspx?id=56484

En spark i baken på akademin (05.07.2014) Genus

Jämställdhetsarbetet på akademin går för långsamt. Det menade deltagarna på SUHF:s jämställdhetsseminarium på onsdagen under Almedalsveckan. – Regeringen har fastställt mål för varje lärosäte när det gäller nyrekryterade kvinnliga professorer. Men vad händer om man inte når målen? undrade exempelvis SUHF:s ordförande Pam Fredman.
http://genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//en-spark-i-baken-pa-akademin.cid1228138

Student nektes niqab på Universitetet i Oslo: – De hadde ingen god begrunnelse (03.07.2014) Universitas (UiO)

En kvinnelig student blir nektet å bruke niqab i visse undervisningssituasjoner på institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. – En rent faglig begrunnelse, sier instituttlederen.
http://universitas.no/nett/59565/-de-hadde-ingen-god-begrunnelse

Unge forskere - globale bekymringer (01.07.2014) Khrono

Unge forskere holder ut med kjedelig papirarbeid, urettferdige rekrutteringsprosesser og årevis med usikkerhet, fordi de trives med uavhengigheten, fleksibiliteten og kreativiteten i jobben.
http://khrono.no/2014/06/unge-forskere-globale-bekymringer

Elite labs hire more men than women (01.07.2014) Nature

Women account for half of qualified candidates but are outnumbered in labs led by top male academics.
http://www.nature.com/news/elite-labs-hire-more-men-than-women-1.15483
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.