Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn, likestilling og mangfold i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Jämlik hjärtforskning i fokus under Woman in red 2016 (11.02.2016) Newsdesk

Hjärt- kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor över 55 år. Ändå är kunskapen om kvinnohjärtat otillräcklig, både inom forskarvärlden och bland allmänheten.
http://www.mynewsdesk.com/se/1-6-miljonerklubben/pressreleases/jaemlik-hjaertforskning-i-fokus-under-woman-in-red-2016-1314916?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Bare to av ti professorer er kvinner (11.02.2016) Avisa Nordland

Onsdag sendte Lisbeth Morlandstø professorsøknaden. Men åtte av ti professorer på universitetet er menn.
http://www.an.no/bare-to-av-ti-professorer-er-kvinner/o/5-4-256536?key=2016-02-11T09:20:10.000Z/intermedium/bbcd960703cc9aad63737f1e9b3a18a8b6eddc41

Mørkhudede er oftere i fengsel enn på universitet (31.01.2016) Nettavisen

Nå vil Storbritannia vite om justismyndigheter og utdanningsinstitusjoner er rasistiske.
http://www.nettavisen.no/nyheter/mrkhudede-er-oftere-i-fengsel-enn-pa-universitet/3423186907.html

Revealed: how ethnic minority graduates lose out on jobs (30.01.2016) The Guardian

A groundbreaking study identifies significant disparities in life chances among UK students.
http://www.theguardian.com/education/2016/jan/30/ethnic-minority-graduates-earn-less-struggle-to-build-careers?CMP=Share_AndroidApp_Copy_to_clipboard

Imponert av NTNUs innsats for flyktninger (28.01.2016) Universitetsavisa (NTNU)

Flyktninger med akademisk bakgrunn tas inn som hospitanter og deltar i kurs og fagmiljøer på NTNU. Samarbeidspartner Flyktninghjelpen, med Jan Egeland i spissen, er imponert.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/01/28/Imponert-av-NTNUs-innsats-for-flyktninger-54684.ece

– Ingen grunn til å velge bort realfagsstudier (28.01.2016) Universitetet i Tromsø

Tvillingene Annette og Tanita Fossli Brustad (26) tok masterutdanninger med toppkarakterer - samtidig. Nå jobber de begge ved UiT Narvik.
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=450430

Gender bias: a ladder made for men (27.01.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

How does explicit and implicit bias affect gender balance in academia?
http://www.euroscientist.com/a-ladder-made-for-men/

Dette gjør universiteter og høgskoler for flyktninger (27.01.2016) Khrono

Flyktninger. Alt fra ingeniør bachelorutdanning, via akademisk dugnad, forelesningsrekker og sosiale og faglige arrangementer for flyktninger er i gang eller under planlegging ved flere av landets høyeste utdanningsinstitusjoner.
http://khrono.no/samfunn/2016/01/dette-gjor-akademia-flyktninger

Jentepoeng fjernes (26.01.2016) Under Dusken (NTNU)

Universitetsavisa skriver i dag om at jentepoeng fjernes fra en del studier. Fram til nå har 15 av mastergradsutdanningene i teknologi ved NTNU hatt jentepoeng.
http://dusken.no/artikkel/25607/jentepoeng-fjernes/

Ber statsråd om å gripe inn overfor helhvit konferanse (26.01.2016) An.no

Kunnskapsministeren bør gripe inn overfor den helhvite konferansen. Det mener Gry Tinde i aksjonsgruppa «allwhitepanel».
http://www.an.no/ber-statsrad-om-a-gripe-inn-overfor-helhvit-konferanse/s/5-4-246171

Forskningsprogram om jämställdhet i akademin (26.01.2016) NIKK

Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.
http://www.nikk.no/nyheter/forskningsprogram-om-jamstalldhet-akademin/

Jentepoeng fjernes fra halvparten av studiene (25.01.2016) Universitetsavisen

Endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning gjør at jentepoeng forsvinner fra mange studier ved NTNU fra og med i høst.
http://www.universitetsavisa.no/student/2016/01/25/Jentepoeng-fjernes-fra-halvparten-av-studiene-54609.ece

Jentepoeng blir borte fra mange av NTNU-studiene (25.01.2016) Adresseavisen

Fra høsten forsvinner jentepoengene ved mange av sivilingeniørstudiene ved NTNU.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2016/01/25/Jentepoeng-blir-borte-fra-mange-av-NTNU-studiene-12073560.ece

‘Biased’ students give BME academics lower NSS scores, says study (21.01.2016) Times Higher Education (THE)

University of Reading research finds link between undergraduate satisfaction and ethnicity of lecturers.
https://www.timeshighereducation.com/news/biased-students-give-bme-academics-lower-nss-scores-says-study

What future for women in Chinese higher education? (21.01.2016) Times Higher Education (THE)

A paper argues that China’s one-child policy helped women to break into higher education. With the demise of the policy, could female progress go into reverse?
https://www.timeshighereducation.com/news/what-future-women-chinese-higher-education

Kvinneoverflod på medisin (19.01.2016) Studvest (UiB)

Kvinneflertallet på norske medisinstudier fortsetter å øke. På UiB er hele 76 prosent kvinner. – Kan gå glipp av gode leger, sier studentleder.
http://www.studvest.no/kvinneoverflod-pa-medisin/

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten (11.01.2016) Genus

Nu ger regeringen alla högskolor och universitet uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, får i uppdrag att vara stödfunktion i deras arbete med jämställdhetsintegrering.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//nytt-jamstalldhetsuppdrag-till-alla-larosaten.cid1348453

Högskolan siktar mot jämn könsfördelning (09.01.2016) Hallands Nyheter

Att Mittuniversitetet fälldes i AD för diskriminering när forskningsmedel öronmärktes för kvinnor stoppar inte Högskolan i Halmstads mål om en jämnare könsfördelning på alla områden.
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4602574-hogskolan-siktar-mot-jamn-konsfordelning

Kvindelige ingeniører bliver citeret mindre trods bedre udgivelser (08.01.2016) Videnskab.dk

Ingeniørfaget har længe været et mandsdomineret område, og nu viser ny forskning en paradoksal tendens inden for området: Kvindelige ingeniører bliver publiceret i mere prestigefyldte tidsskrifter, men deres arbejde får mindre opmærksomhed end mændenes.
http://videnskab.dk/kort-nyt/kvindelige-ingeniorer-bliver-citeret-mindre-trods-bedre-udgivelser

Female engineers publish in better journals, but receive fewer citations (07.01.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Nearly everyone agrees that science has a gender problem. But the size of the gap depends on the area of science. Now, a study of nearly 1 million engineering paper co-authorships puts hard numbers on the problem in this male-dominated scientific field, and finds a paradoxical trend: Female engineers are publishing in slightly more prestigious journals on average than their male colleagues, but their work is getting less attention.
http://www.sciencemag.org/news/2016/01/female-engineers-publish-better-journals-receive-fewer-citations

Utforsket sammenhengen kjønnsbalanse og kjønnsforskning (07.01.2016) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Gir kjønnsbalanse i akademia mer forskning med kjønnsperspektiv? Det var blant spørsmålene som ble stilt da forskningsrådets BALANSE-program inviterte til workshop i desember om forholdet mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning.
http://www.likestillingsforskning.no/Om-CORE/Nyheter/Utforsket-sammenhengen-kjoennsbalanse-og-kjoennsforskning

Stipendiat uten studierett på 1800-tallet (06.01.2016) Uniforum (UiO)

Birgitte Esmark (1841–1897) var den første kvinne som fikk stipend ved Det Kongelige Frederiks Universitet. På dette fotografiet fra 1882 poserer hun i fotostudio med hov, botaniserkasse, oppbevaringsflasker, geologhammer og en paraply.
http://www.uniforum.uio.no/tilbakeblikk/2015/stipendiat-uten-studierett-pa-1800-tallet.html

Blant tilsatte i tabu-alderen (03.01.2016) Khrono

Hormoner. Har noen forsket på hvordan overgangsalderen hos kvinner og menn påvirker arbeidsmiljøet i akademia? — Nei, men det var en interessant problemstilling, sier professor Trine B. Haugen.
http://khrono.no/campus-samfunn/2015/12/testosteron-og-ostrogen-i-akademia

Inga kvinnor sökte professur (28.12.2015) Upsala Nya Tidning

En fakultet vid SLU letade efter en ny professor, men av 34 sökande var alla män. Varför få kvinnor söker högre tjänster har nu utretts i ny analys.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/inga-kvinnor-sokte-professur-4040923.aspx

Har flest studenter med barn (20.12.2015) Khrono

25 prosent av norske studenter har barn, og det er den høyeste andelen i Europa. Therese Moe (30) får hverdagen til å gå rundt med tre barn og journaliststudier.
http://khrono.no/2015/12/norske-studenter-har-flest-barn

Professor Grete Brochmann: Vi må gi flyktningene høyere utdanning (20.12.2015) Aftenposten

– De som skal bli i Norge må integreres i arbeidslivet, og da er det ingen vei utenom å oppkvalifisere innvandrere med lav utdanning. Det kommer til å koste både tid og penger, men alternativet er dyrere og uholdbart menneskelig sett.
http://www.aftenposten.no/kultur/Professor-Grete-Brochmann-Vi-ma-gi-flyktningene-hoyere-utdanning-8279558.html

Stort frafall på doktorgraden i informatikk, men ikke i Bergen (19.12.2015) Forskning.no

Informatikk skiller seg ut fra matematisk-naturvitenskapelige fag med langt lavere gjennomføring av doktorgrader. Men ikke på Universitetet i Bergen - der fullfører nesten alle doktorgraden.
http://forskning.no/2015/12/frafall-informatikk

Lyckad satsning på kvinnliga professorer (18.12.2015) Umeå universitet

Universitetets satsning på kvinnliga gästprofessorer och meriteringsbidrag för kvinnor har gett resultat. Sedan 2010 – då satsningen inleddes – har andelen kvinnliga professorer ökat från 22 till 30 procent, vilket är högst andel i landet.
http://www.umu.se/ViewPage.action?contentId=261035&languageId=3&siteNodeId=4432

Makten skiftar kön (18.12.2015)

Fler och fler tjejer pluggar vidare på högskolor och universitet. I dag utgör kvinnorna ungefär 60 procent av alla högskolestudenter.
http://www.nsd.se/opinion/makten-skiftar-kon-9747210.aspx

Rapport ber om tiltak mot midlertidige stillinger (18.12.2015) Forskning.no

Utvalget som har vurdert tjenestemannsloven, vil stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser og oppsigelse i statlige etater og virksomheter. Leder av Forskerforbundet, Petter Aaslestad er fornøyd med forslaget.
http://forskning.no/samfunn-arbeid/2015/12/rapport-ber-om-tiltak-mot-midlertidige-stillinger

Kritisk til ny lov (18.12.2015) Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det fremlagte forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov gir et svekket diskrimineringsvern. Det kommer frem i ombudets høringssvar som ble levert i dag.
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/kritisk-til-ny-lov/

Tabu å snakke om doktorgraden som tar tid (17.12.2015) Forskning.no

Marianne Løken har hatt doktorgradsavhandlingen hengende over seg i drøye sju år. Hun nekter å ta på seg hele skylden alene.
http://forskning.no/2015/12/tabu-snakke-om-doktorgraden-som-tar-tid

Nine finalists compete for the EU Prize for Women Innovators 2016 (17.12.2015) European Commission

Nine outstanding women entrepreneurs who have brought their breakthrough ideas to the market are entering the final stage of the EU Prize for Women Innovators 2016. The shortlist of contestants is announced today by the European Commission.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-171215

En röst för de unga forskarna (17.12.2015) Curie

Tydligare karriärvägar, jämlikhet, bättre villkor för forskning, dialog med allmänhet och möjlighet att påverka forskningspolitiken. Det är några av de frågor som Sveriges unga akademi driver sedan den grundades för fyra år sedan.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-12-17-en-rost-for-de-unga-forskarna.html?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Making gender equality a priority in research institutions (16.12.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Research organisations and universities need to make a number of changes to the way they operate if they are to make gender equality a reality. In cooperation with the European Commission, EIGE has started a project that gives clear methodological guidelines on how to implement such institutional changes.
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/making-gender-equality-priority-research-institutions?utm_source=newsletter15&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Søk støtte til Nordic Centres of Excellence – Solving the gender paradox (15.12.2015) NordForsk

NordForsk lyser nå ut midler innenfor programmet "Gender in the Nordic Research and Innovation Area". Søknadsfristen er 27. april 2016.
http://www.nordforsk.org/no/news/sok-stotte-til-nordic-centres-of-excellence-2013-solving-the-gender-paradox?utm_source=NordForsk+newsletter&utm_campaign=194fb9dbf2-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_DAILY_SCANDINAVIAN&utm_medium=email&utm_term=0_cb35b01bf4-194fb9dbf2-335443213

Hard konkurranse om å bli SFF (15.12.2015) Norges forskningsråd

Forskningsrådet har mottatt 150 søknader om å bli SFF med en samlet søknadssum på 21,5 milliarder kroner. De tre største universitetene dominerer søkerlisten. I slutten av mars blir det klart hvem som går videre til trinn 2 i søknadsbehandlingen.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Hard_konkurranse_om_a_bli_SFF/1254014259027?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Etterlyser kvinnelige stipendiater i Bergen (14.12.2015) Khrono

Stipender. «Seriøst? Fire hvite unge menn får tilsaman 80 millioner fra Bergen forskningsstiftelse sitt rekrutteringsprogram? Var virkelig ingen dyktige kvinner nominert?»
http://khrono.no/campus/2015/12/etterlyser-kvinnelige-stipendiater

Isolerte på toppen (14.12.2015) Klassekampen

Kvinnelege professorar kjenner seg fagleg ekskluderte, viser rapport frå Universitetet i Bergen.
http://www.klassekampen.no/article/20151214/ARTICLE/151219984

– Jeg har vært utrolig heldig (14.12.2015) På Høyden (UiB)

Professor Pinar Heggernes har søkt om FRIPRO-midler tre ganger. Hver gang har hun fått penger. Hva er hemmeligheten?
http://pahoyden.no/2015/12/jeg-har-vaert-utrolig-heldig

Høyring av Forskingsrådets rekrutteringspolicy (14.12.2015) Norges forskningsråd

Vi ønskjer no innspel frå forskingsmiljøa på Forskingsrådets nye policy for forskarrekruttering og -karriereløp. Fristen for å sende inn innspel er 10. februar 2016.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Hoyring_av_Forskingsradets_rekrutteringspolicy/1254014212616?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

Kvinnelege professorar fagleg marginaliserte og isolerte (10.12.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Ny undersøking i Bergen overraskar.
http://www.universitetsavisa.no/forskning/2015/12/10/Kvinnelege-professorar-fagleg-marginaliserte-og-isolerte-53864.ece

Vil ha flere mannlige studenter (10.12.2015) Forskerforum

Jobber med plan for rekruttering.
http://forskerforum.no/wip4/vil-ha-flere-mannlige-studenter/d.epl?id=2560475

Kvinner vil – men slepp dei til? (09.12.2015) På Høyden (UiB)

Kvinnelege professorar rapporterer at dei er sosialt isolerte og fagleg marginaliserte.
http://pahoyden.no/2015/12/kvinner-vil-men-slepp-dei-til

Almås ett av forskertalentene (08.12.2015) NHH Paraplyen

Førsteamanuensis Ingvild Almås er ett av landets unge forskertalenter som nå får midler fra Norges forskningsråd. Almås mottar 5,1 millioner kroner i støtte til et nytt forskningsprosjekt.
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2015/desember/almas-ett-av-fo/

Professor: Mænd bliver favoriseret inden for vores felt (06.12.2015) Politiken

Mænd dominerer den akademiske verden – men ikke på et forskningscenter for astrofysik.
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2963460/professor-maend-bliver-favoriseret-inden-for-vores-felt/

For få kvinder går forskervejen (05.12.2015) Berlingske Tidende

Universiteterne kæmper med at få kvinder til at blive forskere. Bl.a. fordi kvinder efterlyser tryghed i ansættelsen, og det er svært at tilbyde.
http://www.b.dk/nationalt/for-faa-kvinder-gaar-forskervejen

Universiteter ændrer taktik i jagten på kvinder (05.12.2015) Politiken

Der skal nye metoder i brug for at sikre flere kvinder i forskning. Under hver femte professor er kvinde.
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2963217/universiteter-aendrer-taktik-i-jagten-paa-kvinder/

Mannstungt på fusjonstoppen (04.12.2015) Universitetsavisa (NTNU)

De tre gruppene på toppen av prosjektorganisasjonen som loser NTNU-fusjonen i havn består av 29 personer, hvorav 8 kvinner. Kjønnsbalansen er skjevest i sekretariatet, som består av 1 kvinne og 10 menn.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2015/12/04/Mannstungt-p%C3%A5-fusjonstoppen-53741.ece

Germaine Greer: having her speak at Cardiff University was the right thing to do (03.12.2015) Times Higher Education (THE)

The eminent scholar’s views are controversial, says v-c Colin Riordan, but providing a forum for debate is core to universities’ mission.
https://www.timeshighereducation.com/comment/germaine-greer-having-her-speak-at-cardiff-university-was-the-right-thing-to-do

Et spørsmål om tillit (02.12.2015) Forskerforum

Plutselig måtte hun forhandle lønn og dra på møter i Forskerforbundet. Er det du som sitter med vervet neste gang og må lese deg opp på tariffavtaler og lovverk?
http://www.forskerforum.no/wip4/et-spoersmaal-om-tillit/d.epl?id=2560214

Pregnant scientist booted from conference lineup (01.12.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

You're uninvited because you're pregnant.
http://money.cnn.com/2015/12/01/technology/pregnant-entrepreneur-european-conference/index.html

‘Kvindehjerner’ og ‘mandehjerner’ findes ikke (01.12.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Ny forskning peger på, at man ikke kan dele hjerner op i to kønsbestemte kasser. Den enkelte hjerne er en individuel størrelse med både mandlige og kvindelige elementer.
http://ing.dk/artikel/kvindehjerner-og-mandehjerner-findes-ikke-180599

Søker nye muligheter i Norge (01.12.2015) Uniforum (UiO)

Et liv i Norge kan gi muligheter både for jobb og videre studier. Informasjonsdager som denne er viktige, mener Asmelash Berhane fra Etiopia.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/12/soker-nye-muligheter-i-norge.html

Ingenjörer vill se bättre villkor på högskolan (01.12.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Visstidsanställningar avskräcker akademiker från att göra karriär på högskolan. Därför måste villkoren där bli bättre och mer lika dem i näringslivet. Det är ett av Sveriges Ingenjörers medskick till utredningen om karriärvägar för forskare som pågår.
http://www.ingenjoren.se/2015/12/ingenjorer-vill-se-battre-villkor-pa-hogskolan/

75 flyktninger påmeldt infomøte om utdanning på UiO (30.11.2015) Uniforum (UiO)

NOKUT skryter av UiOs initiativ.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/11/vil-snakke-med-hver-enkelt-flyktning.html

Kvinner (og menn) i faglige toppstillinger (27.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Prorektor Jorun Ulvestad leder HBV-prosjektet KLOK, som tar sikte på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger. Ett av grepene er å invitere menn til å delta.
http://www.hbv.no/aktuelt/kvinner-og-menn-i-faglige-toppstillinger-article149244-6683.html

Female academic leaders suffer more from ‘workaholic’ hours culture (26.11.2015) Times Higher Education (THE)

Higher levels of stress among senior women revealed by Leadership Foundation report.
https://www.timeshighereducation.com/news/female-academic-leaders-suffer-more-from-workaholic-hours-culture

Ikke god nok forskningskvalitet i Sverige (26.11.2015) Forskerforum

- Universitetene og høyskolene må ansette færre, men bedre forskere.
http://www.forskerforum.no/wip4/ikke-god-nok-forskningskvalitet-i-sverige/d.epl?id=2559992

"En viktig og helt nødvendig bok" (26.11.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Målgruppa for nye NTNUs omstillingshåndbok er ledere og alle andre ansatte, men den finnes kun på norsk. - En viktig og helt nødvendig bok, sier fusjonsprosjektets øverste tillitsvalgte, Øystein Risa.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/2015/11/26/En-viktig-og-helt-n%C3%B8dvendig-bok-53530.ece

Vi må tenke nytt i en ekstraordinær situasjon! (26.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Dette var NOKUTs direktør Terje Mørlands appell på den nylig avsluttede NOKUT-konferansen om godkjenning av utenlandsk utdanning.
http://www.nokut.no/Vi-ma-tenke-nytt-i-en-ekstraordinar-situasjon#.Vl8ReL_S2Cg

– Hvem du kjenner bestemmer om du får jobb (25.11.2015) Forskning.no

Hvem du kjenner, kan bestemme om du får jobb på et universitet. Det hevder statssekretær Bjørn Haugstad (H).
http://forskning.no/om-forskning/2015/11/haugstad-hvem-du-kjenner-bestemmer-om-du-f%C3%A5r-jobb

Vil styrke samarbeidet om samisk forskning (25.11.2015) Norges forskningsråd

Forskningsrådet og Sametinget vil gjøre den samiske forskningen til et enda bedre verktøy for samisk samfunnsutvikling.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Vil_styrke_samarbeidet_om_samisk_forskning/1254013719849/p1174467583739

Upprättelse för forskningens bortglömda kvinnor (25.11.2015) Svt.se

Forskningens framstående kvinnor skrevs ut ur historien: Nu lyfts de fram i nytt kvinnobiografiskt lexikon från Göteborgs universitet.
http://www.svt.se/kultur/forskningens-bortglomda-kvinnor-far-upprattelse

I Portugal behövs ingen kvotering (25.11.2015) Curie

I Portugal stödjer samhället kvinnor i att göra karriär. Utmaningen inom akademin handlar mer om att hitta en egen nisch inom forskningen för att klara konkurrensen och effekten av den ekonomiska krisen.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-11-25-i-portugal-behovs-ingen-kvotering.html?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Jämställda löner – om 118 år (24.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Lön. Trots att allt fler kvinnor i världen utbildar sig och arbetar är inkomstklyftorna mellan könen stora. Enligt en ny rapport från World economic forum kommer de inte att vara utraderade förrän år 2133.
https://akademssr.se/reportage/jamstallda-loner-om-118-ar?d=block_1&v=frontpage

Hanekamp om kvinner i akademia (24.11.2015) Ukeavisen Ledelse

Det tar tid å bli professor. At andelen kvinnelige professorer er lavere enn menn har en naturlig forklaring, og har ingen ting med diskriminering å gjøre mener førsteamanuensis Helge Nordahl. Vi har ikke tid til å vente. Forskning viser at kvinner diskrimineres, kontrer professor Curt Rice.
http://www.dagensperspektiv.no/2015/hanekamp-om-kvinner-i-akademia

– Kvinnemangelen omspunnet av myter (24.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Ikke kjør fast debatten om lav kvinneandel til et spørsmål om ekstremt arbeidspress eller mangel på hjemmeværende ektefelle, sier Anne Sofie Bjørkholt.
http://www.advokatbladet.no/2015/11/kvinnemangelen-omspunnet-av-myter/

Æresdoktor i både England og Sverige (23.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kari Fasting er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Chichester og ved Høgskolen i Malmø.
http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/aresdoktor-i-bade-england-og-sverige/

Kvin­ne­lige forskere ble bedt om å få en mann til å lese gjennom (23.11.2015) ABCNyheter

Da ble det Twitter-storm.
http://www.abcnyheter.no/livet/2015/11/23/194884133/kvinnelige-forskere-ble-bedt-om-fa-en-mann-til-lese-gjennom

Danmark mangler kvinder i forskningen (23.11.2015) Københavns Universitet

Karriere Mange danske kvinder med en ph.d.-grad inden for naturvidenskab vælger jobs inden for erhvervslivet i stedet for at forfølge en forskerkarriere, fordi de mener, at det giver bedre jobsikkerhed og bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Det er en skam, mener Københavns Universitet, som på fredag slår dørene op for et arrangement, der sætter fokus på, hvordan universiteterne kan tiltrække flere kvindelige forskere, og hvad der skal til for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø for begge køn.
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2015/11/danmark-mangler-kvinder-i-forskningen/

To søkere trakk seg i protest mot UiA (23.11.2015) Agderposten

To søkere til en dekanstilling ved UiA trakk seg i protest mot ansettelsesprosessen.
http://www.agderposten.no/nyheter/to-sokere-trakk-seg-i-protest-mot-uia-1.1474274

Styreleder Haanes: Ønsker åpenhet og kjønnsbalanse (22.11.2015) Khrono

Ny leder. Vidar Haanes ble klappet inn som ny styreleder i Universitets- og høgskolerådet - ikke uten debatt. Nå ønsker han å åpne organisasjonen og få klare regler om kjønnsbalanse i styret.
http://khrono.no/2015/11/ny-styreleder-uhr

Slik styrker du sjansene i Horisont 2020 (19.11.2015) Norges forskningsråd

Nåløyet for å få godkjent søknader til Horisont 2020 er trangt. Men kjenner du evalueringsprosessen fra innsiden, skriver du bedre søknader.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Slik_styrker_du_sjansene_i_Horisont_2020/1254013638201

Styrerabalder i UHR (19.11.2015) Forskerforum

UHRs nye kvinnelige nestleder ble valgt inn etter et benkeforslag. En merkelig forestilling, sier vraket nestlederkandidat.
http://www.forskerforum.no/wip4/styrerabalder-i-uhr/d.epl?id=2559775

Nytt nordisk forskningsprogram om kjønnsbalanse (19.11.2015) Norges forskningsråd

Forskningsrådet er en viktig bidragsyter til NordForsks nye forskningsprogram om kjønnsbalanse innen forskning og innovasjon.
http://www.forskningsradet.no/prognett-balanse/Nyheter/Nytt_nordisk_forskningsprogram_om_kjonnsbalanse/1254013640634/p1253964606571

UHR: Benkeforslag ga kvinnelig nestleder (18.11.2015) Khrono

Styrevalg. Én kvinne ble stemt inn i toppen styret i Universitets- og høgskolerådet: Valgkomiteens egen Liv Reidun Grimstvedt. Dermed ble valgkomiteens nestlederkandidat, Ole-Gunnar Søgnen, kvotert ut.
http://khrono.no/2015/11/styrevalg-uhr

Göteborgs universitet vill ha fler manliga studenter (18.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Göteborgs universitet tar nu fram en handlingsplan för att få fler män att börja studera.
http://universitetslararen.se/2015/11/18/goteborgs-universitet-vill-ha-fler-manliga-studenter/

Savner likestilling i den nye strategien (17.11.2015) På Høyden (UiB)

I utkastet var likestillingsbegrepet med. Men når strategien ble vedtatt i universitetsstyret, var begrepet borte. Skuffende, synes likestillingskomiteen.
http://pahoyden.no/2015/11/savner-likestilling-i-den-nye-strategien

Tyskland förlorar kvinnors kompetens (17.11.2015) Curie

Tyskland har en låg andel kvinnliga forskare, speciellt på högre positioner. Tidningen Curie har besökt Jacobs University i Bremen och pratat med professor Katja Windt om hur villkoren kan förbättras för kvinnor inom forskningen.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-11-17-tyskland-forlorar-kvinnors-kompetens.html

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia (17.11.2015) Ukeavisen Ledelse

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og det jobber omtrent like mange kvinner som menn som forskere i Norge. Men i toppen – blant professorene – er 74 prosent menn – kun 26 prosent er kvinner. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. – Kvinner må produsere mer for å bli vurdert likt som menn, hevder HIOA-rektoren.
http://www.dagensperspektiv.no/2015/kvinner-diskrimineres-pa-toppen-i-norsk-akademia

Mannstungt i UHR-toppen (17.11.2015) Khrono

Styrevalg. Det blir menn i alle topp-posisjonene i Universitets- og høgskolerådet (UHR), hvis valgkomitéens innstilling blir fulgt. Komiteen for kjønnsbalanse ber representantskapsmøte se bort fra innstillingen og velge en kvinnelig rektor til ny leder.
http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/11/manntungt-pa-uhr-toppen

Nyt nordisk forskningsprogram om kønsbalance på vej (16.11.2015) NordForsk

NordForsk offentliggør primo januar 2016 et opslag for ansøgninger til et nyt forskningsprogram om kønsbalance inden for forskning og innovation 'Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area.'
http://www.nordforsk.org/no/news/nordisk-forskningsprogram-om-ligestilling-pa-vej?utm_source=NordForsk+newsletter&utm_campaign=8c761243b9-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_DAILY_SCANDINAVIAN&utm_medium=email&utm_term=0_cb35b01bf4-8c761243b9-335443213

Ofrene for terror i Paris: Får sympati og støtte i akademia (15.11.2015) Khrono

Terror. Høgskoler og universiteter landet rundt markerer sin sympati med Frankrike etter terrorangrepet i Paris. Førsteamanuensis Lars Gule oppfordrer studenter til å bidra.
http://khrono.no/2015/11/paris-november-2015

Kvinnliga forskare i fokus för vetenskaplig tidskrift (12.11.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

– Genom att enbart fokusera på kvinnliga forskare, vill jag visa upp och belysa deras kompetens. Jag vill ge unga kvinnor en känsla av att: "Ja, vi kan!".
http://news.cision.com/se/lund-university/r/kvinnliga-forskare-i-fokus-for-vetenskaplig-tidskrift,c9865988

Somaliske feminister på oslobesøk: - Sats på skole og karriere! (12.11.2015) Aftenposten

- Vis Norge at dere er til å stole på. Somaliske feminister fra USA og England oppfordrer norsksomaliere til å satse på livet i Norge.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Somaliske-feminister-pa-oslobesok---Sats-pa-skole-og-karriere-8236762.html

Hvordan går det for postdoktorene? (12.11.2015) Forskerforum

Fagfelt kan ha noe å si for hvor sannsynlig det er at du får fast jobb etter post.doc.
http://forskerforum.no/wip4/hvordan-gaar-det-for-postdoktorene/d.epl?id=2559601

Därför vill inte Mittuniversitetets rektor fortsätta (12.11.2015) Sundsvalls Tidning

Anders Söderholm kommer inte att fortsätta som rektor för Mittuniversitetet. I december börjar jakten efter en ny. – Det känns som det varit en bra tid, säger Anders Söderholm till P4 Västernorrland.
http://www.st.nu/allmant/medelpad/darfor-vill-inte-mittuniversitetets-rektor-fortsatta-1
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!