Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn og likestilling i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Manlig lektor diskriminerades – fick inte del av forskningsstöd för kvinnor (15.07.2015) Dagens Juridik

En manlig lektor vid Mittuniversitetet blev utsatt för diskriminering när universitetet använde sig av så kallat meriteringsstöd för att nå en jämnare könsfördelning bland sina professorer. Men mannen har inte rätt till högre skadestånd än de 25 000 kronor som medgivits av staten, slår Arbetsdomstolen fast.
http://www.dagensjuridik.se/2015/07/manlig-lektor-diskriminerades-fick-inte-del-av-forskningsstod-kvinnor

Mittuniversitetet dömt för könsdiskriminering (15.07.2015) Dagens Nyheter

Arbetsdomstolen (AD) dömer Mittuniversitetet att betala 25.000 kronor i skadestånd till en manlig lektor som inte kommit i fråga för ett stöd som riktats enbart till kvinnliga forskare. AD bedömer dock att diskrimineringen var "mindre allvarlig".
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mittuniversitetet-domt-for-konsdiskriminering/

Ransedokken: Oslo og Bergen bør se litt ekstra til NTNU (10.07.2015) Khrono

Ledelse. Prorektor Olgunn Ransedokken mener de gamle universitetene, Oslo og Bergen, bør ta en ekstra titt mot NTNU og det de får til i Trondheim.
http://khrono.no/campus/2015/06/de-gamle-bor-se-litt-ekstra-til-ntnu

Kroniken: Diskriminerende adgangskrav på erhvervsuddannelserne (08.07.2015) Politiken

Adgangskrav udelukker unge, der ellers ville have gennemført uddannelsen.
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2749986/diskriminerende-adgangskrav-paa-erhvervsuddannelserne/

Høy innvandring skader ikke (03.07.2015) Dagsavisen

Det er ingen kobling mellom hvor mange innvandrere et land har og hvor godt de blir integrert, konkluderer ny undersøkelse.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/h%C3%B8y-innvandring-skader-ikke-1.372246

New handbook on gender and urban climate policy (01.07.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

GenderCC, UN Habitat and the German development agency GIZ have released a comprehensive new guidebook on gender-sensitive urban climate policies.
http://www.gendercc.net/network/gendercc-news/news-details/article/new-handbook-on-gender-and-urban-climate-policy/9.html?no_cache=1

Ser över unga forskares villkor (01.07.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Ann Fust från Vetenskapsrådet utreder hur unga forskares arbetsvillkor kan ändras för att locka fler till Sverige.
http://www.lifesciencesweden.se/forskning/ser-over-unga-forskares-villkor/

Menn overvurderer matte-evnene sine (29.06.2015) Aftenposten

Menn tror de er matte-eksperter, kvinner kjenner sine regneferdigheter best.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Menn-overvurderer-matte-evnene-sine-8072413.html

UK gains its first-ever female black university leader (29.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The UK has gained its first-ever female black university leader in the form of Baroness Valerie Amos.
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-gains-its-firstever-female-black-university-leader-10352821.html

Strømmer til sommerskoler (28.06.2015) VG

- Realfagsskole er bedre enn sommerferie, mener Emil (9).
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sommer/stroemmer-til-sommerskoler/a/23475899/

Menn tror de er bedre i matte enn de er (26.06.2015) Forskning.no

Mannlige studenter overvurderer hvor gode de er i matematikk. Det kan være en av grunnene til at flere menn enn kvinner velger realfag, tror forskere.
http://forskning.no/2015/06/menn-tror-de-bedre-i-matte-enn-de-er

Regeringen agerar för bättre anställningsvillkor för unga forskare (26.06.2015) Regeringen.se

Redan i regeringsförklaringen lyfte statsminister Stefan Löfven att anställningsvillkoren för unga forskare ska förbättras. Regeringen har nu fattat beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över hur Sverige kan säkra återväxten av framstående unga forskare.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringen-agerar-for-battre-anstallningsvillkor-for-unga-forskare/

Gender Equality Index Puts Pressure on EU Governments (26.06.2015) NIKK

An index presented 25 June shows that the EU countries remain far from gender equal. The Nordic member states top the list, despite their still highly segregated labour markets.
http://www.nikk.no/en/news/gender-equality-index-puts-pressure-on-eu-governments/

- Krigen mot terror kjempes på universitetene (25.06.2015) Forskerforum

Angrep på universiteter og forskere er et økende problem. Det konkluderer en ny internasjonal rapport om akademisk frihet presentert i Oslo.
http://forskerforum.no/wip4/-krigen-mot-terror-kjempes-paa-universitetene/d.epl?id=2553805

Kjønnsbalanse er mer enn telling (25.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Når VRI-regionene skal rapportere om kjønnsbalansen i prosjektene sine, hopper de ofte over den vanskelige diskusjonen av hva kjønnsbalanse egentlig er og hva det innebærer for dem. I stedet ender en opp med fokus på telling av antall kvinner og menn i styrende organer. - Manglende kunnskap om betydningen av kjønn og mangfold kan føre til at en oppfyller alle tellekrav på overflaten, men likevel ender opp med at menn dominerer for eksempel innovasjonsarbeidet i bedriften, sier Margrete Haugum.
http://www.tfou.no/default.asp?id=2069

Tre kvinner oppnevnt som nye styreledere (25.06.2015) Khrono

Styre. Her finner du folkene som Kunnskapsdepartementet har oppnevnt til å styre noen av landets høgskoler de neste fire årene. Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen mangler ennå.
http://khrono.no/2015/06/dette-er-statens-nye-styrerepresentanter

Professor: Lærebøkene er sexistiske (24.06.2015) Hegnar Online

I fysikklærebøkene er kvinner fremstilt som ballerinaer og prinsesser, sier Tomas Brage ved Lund Universitet. Han tror det kan bidra til at kvinner velger faget vekk.
http://www.hegnar.no/kvinner/artikkel552328.ece

Intervju med Erik Yssen: Horisont 2020 – et program for forskning, innovasjon og omstilling (24.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Regjeringen har gitt sin «marsjordre» til norske forskningsmiljøer om at de må hente hjem vesentlig mer av midlene vi betaler ut i form av store og økende kontingenter for norsk deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Forskningspolitikk har snakket med Norges avtroppende forskningsråd i Brussel, Erik Yssen, om det som nå foregår i EU på forsknings- og innovasjonsområdet, og om de muligheter og betingelser som norske forskere står overfor når de skal innfri regjeringens ambisiøse returmål.
http://fpol.no/intervju-med-erik-yssen-horisont-2020-et-program-for-forskning-innovasjon-og-omstilling/

- Seunn Smith-Tønnessen blir ny UiA-direktør (24.06.2015) Fædrelandsvennen

Hun har vært journalist, Donn-keeper og har trent Amazon. Nå blir hun direktør på UiA.
http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Seunn-Smith-Tonnessen-blir-ny-UiA-direktor-2840354.html

Kvinnelige ingeniører blir utsatt for diskriminering (23.06.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Om lag 25 prosent av kvinnelige ingeniører rapporterer om kjønnsdiskriminering på arbeidsplassen, viser en svensk undersøkelse. – Kvinner i teknofag møter mye motstand, sier masterstudent ved NTNU.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article51181.ece

Women in science hits the headlines (23.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Following Professor Sir Tim Hunt’s off-the-cuff remarks at a lunch in South Korea earlier this month, there has been an increased focus on the issues faced by women in science.
http://www.ecu.ac.uk/news/women-in-science-hits-the-headlines/

- Krevende å integrere kjønn (23.06.2015) Forskerforum

- Men forskningen vi finansierer vil kunne tjene på å inkorporere kjønnsperspektiv, sier Forskningsrådet.
http://forskerforum.no/wip4/-krevende-aa-integrere-kjoenn/d.epl?id=2553681

160 vil bli nye Akademi-medlemmer (22.06.2015) Forskning.no

Men bare 20 får bli med det nye Akademiet for unge forskere.
http://forskning.no/om-forskning-forskningsformidling-forskningspolitikk/2015/06/160-vil-bli-akademi-medlemmer

Hver fjerde kvinnelige ingeniør har opplevd å bli diskriminert på jobben (19.06.2015) Teknisk ukeblad

Svensk undersøkelse.
http://www.tu.no/karriere/2015/06/19/hver-fjerde-kvinnelige-ingenior-har-opplevd-a-bli-diskriminert-pa-jobben

- Vi tør ikke ansette iranere (18.06.2015) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU holder av stipendiatstillingene til Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad til rettssaken mot staten er avgjort, men avslagene på oppholdstillatelse tvinger frem diskriminering.
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article51131.ece

Støtter krav om kjønnsperspektiv i forskning (18.06.2015) Forskerforum

At medisintidsskrift har begynt å kreve et kjønnsperspektiv er på høy tid. Det mener redaktøren for Legeforeningens tidsskrift, som selv ikke vil innføre kjønnskrav.
http://www.forskerforum.no/wip4/stoetter-krav-om-kjoennsperspektiv-i-forskning/d.epl?id=2553449

Nesten én av tre har høyere utdanning (18.06.2015) Forskning.no

Over 1,3 millioner personer i Norge har nå høyere utdanning, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2015/06/nesten-en-av-tre-har-hoyere-utdanning

Danskenes råd for likestilling i forskning (18.06.2015) Forskerforum

En dansk ekspertgruppe som har hatt i oppdrag å foreslå tiltak for å få flere kvinner i forskning, har offentliggjort sine konklusjoner.
http://www.forskerforum.no/wip4/danskenes-raad-for-likestilling-i-forskning/d.epl?id=2553451

Ja til flere mannlige lærerstudenter - og hyppigere politiattester (17.06.2015) Universitetet i Tromsø

De mannlige lærerstudentene ved UiT og ansatte ved lærerutdanningen vil ha hyppigere politiattester for å forebygge overgrep. I tillegg vil de ha søkelys på behovet for menn med lærerutdanning og at ikke framtidige studenter ombestemmer seg på grunn av de tragiske sakene i Nord-Norge.
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=423211

Nordiske forskere delte kunnskap om kjønnsdeling (17.06.2015) Institutt for samfunnsforskning

Kjønnsdelte utdanningsløp og arbeidsmarkeder skaper hodebry i de nordiske landene. Svenske, danske og finske forskere besøkte nylig norske kolleger for å diskutere temaet.
http://likestillingsforskning.no/Om-CORE/Nyheter/Nordiske-forskere-delte-kunnskap-om-kjoennsdeling

– Jeg er optimist (16.06.2015) Adresseavisen

Hamideh Kaffash var optimistisk og kampvillig da Oslo tingrett startet rettsaken der to iranske NTNU-stipendiater saksøker Utlendingsmenda.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11210991.ece

Kärlek på labbet (16.06.2015) Curie

Nobelpristagaren Tim Hunt skapade nyligen rubriker genom ett uttalande där han föreslår att forskningsmiljöer bör vara könssegregerade. Problemet med att ha kvinnor i labbet är enligt Hunt att ”man blir kär i dem, de blir kära i en och de gråter när man kritiserar dem”.
http://bloggar.tidningencurie.se/emmafrans/karlek-pa-labbet/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

– Derfor støtter jeg HeForShe (16.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

– Likestilling mellom kjønn har både faglig og personlig betydning for meg, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, som i dag sluttet seg til den verdensomspennende FN-kampanjen HeForShe.
http://www.parat.com/News.aspx?amid=359508&m=7#.VYElVkbD_JA

– Eg er interessert i dippeduttar, men er kritisk (15.06.2015) Uniforum (UiO)

– Spør oss om korleis det er mogleg å få til god forsking på tvers av fag som litteratur, teologi, medisin, juss, naturvitskap, økonomi og matematikk. Det kan me, seier nytilsett senterleiar Anne-Jorunn Berg på Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved UiO.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/06/eg-er-interessert-i-dippeduttar.html

Personal vid universitet och högskolor 2014 (15.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka.
http://www.uka.se/arkiv/statistiskameddelanden/personalviduniversitetochhogskolor2014.5.68b9da0d14d8a7e2f5a7954.html

Akademisk position - en genusfråga (15.06.2015) Genus

I en kommande forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning analyseras studier av jämställdhet i forskningsfinansiering. En av författarna är Louise Grip: – Studierna av kollegial bedömning visar att partiskhet och diskriminering hänger samman med outtalade föreställningar om kvalitet.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//akademisk-position-en-genusfraga.cid1310047

Forskningspengar ligger oanvända (15.06.2015) Svt.se

Forskningen vid Uppsala universitet sker inte effektivt nog. Vunna pengar i stenhård konkurrens ligger oanvända.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/forskningspengar-ligger-oanvanda

NHH-program ga kvinneløft (14.06.2015) Bergens Tidende

Norges Handelshøyskole (NHH) gikk fra null til 14 kvinnelige professorer. - Tiltakene var helt klart medvirkende til at jeg kunne bli professor, sier Inger Stensaker.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/NHH-program-ga-kvinneloft-3380442.html

De hudløse studentene (14.06.2015) Dagbladet

Amerikanske studenter nekter å lese skildringer av voldtekt og rasisme. Hva skjer når den enkeltes følelser blir fasit for om noe er rett eller galt?
http://www.dagbladet.no/2015/06/14/kultur/meninger/kommentar/39631684/

Nobelprisvinner sjokkerer med sexistiske uttalelser (12.06.2015) Universitetsavisa (NTNU)

- Du blir forelsket i dem, de blir forelsket i deg, og når du kritiserer dem begynner de å gråte, sier Sir Tim Hunt om kvinnelige forskere.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article50973.ece

Ökning av antalet doktorsexamina under 2014 (11.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Förra året utfärdades 2 840 doktorsexamina, vilket var 200 fler än året innan. Antalet doktorsexamina har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Det visar det senaste statistiska meddelandet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
http://www.uka.se/nyheter/okningavantaletdoktorsexaminaunder2014.5.2c1cf90714d8a7973b2a439.html

Nobel laureate Tim Hunt resigns after 'trouble with girls' comments (11.06.2015) The Guardian

UCL professor steps down after saying he was in favour of single-sex labs because girls fall in love with men, and ‘when you criticise them, they cry’.
http://www.theguardian.com/education/2015/jun/11/nobel-laureate-sir-tim-hunt-resigns-trouble-with-girls-comments

Var fjärde kvinnlig ingenjör diskrimineras (11.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Mer än var fjärde kvinnlig ingenjör har känt sig diskriminerad på sin arbetsplats på grund av sitt kön. ”Fullständigt oacceptabelt och lite chockerande”, säger Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer. Bland männen är det en av hundra som känt sig diskriminerad.
http://www.ingenjorskarriar.se/pa_jobbet/article3914707.ece

Female scientists post 'distractingly sexy' photos (11.06.2015) BBC

Female scientists have been sharing "distractingly sexy" photos of themselves after a feminist website encouraged them to respond to comments by a Nobel laureate.
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-33099289

Nobelprisvinderen Tim Hunt træder tilbage efter kommentar om "piger, der græder" (11.06.2015) Jyllands-Posten

Ifølge den britiske biokemiker Tim Hunt er det problematisk, at kvinder og mænd forsker i samme laboratorier.
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7784859/Nobelprisvinderen-Tim-Hunt-tr%C3%A6der-tilbage-efter-kommentar-om-piger-der-gr%C3%A6der/

Nobelpristagare sade att kvinnor leder till problem – väljer att sluta (11.06.2015) Dagens Nyheter

Nobelpristagaren Tim Hunt har hamnat i blåsväder efter att ha fällt kritiserade kommentarer om kvinnor, skriver flera medier.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nobelpristagare-sade-att-kvinnor-leder-till-problem-valjer-att-sluta/

Dette er drømmejobben til jusstudentene (10.06.2015) E24

For sjette året på rad er Politiet den mest populære arbeidsgiveren.
http://e24.no/jobb/universum-listene/her-vil-jusstudentene-jobbe/23467934

Nobel scientist Tim Hunt: female scientists cause trouble for men in labs (10.06.2015) The Guardian

English biochemist tells conference women in laboratories ‘fall in love with you and when you criticise them, they cry’.
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/10/nobel-scientist-tim-hunt-female-scientists-cause-trouble-for-men-in-labs

Tim Hunt apologises for comments on his 'trouble' with female scientists (10.06.2015) The Guardian

Nobel laureate caused outrage after telling conference he had reputation as a chauvinist and said of women in labs, ‘when you criticise them, they cry’.
http://www.theguardian.com/science/2015/jun/10/tim-hunt-apologises-comments-trouble-female-scientists

Tim Hunt, where’s the science in your prejudice against women? (10.06.2015) The Guardian

The Nobel prizewinning scientist accuses women of being over-emotional in the male world of rationalist truth-seeking. Perhaps it’s not his female colleagues who are the problem.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/10/tim-hunt-science-prejudice-against-women

Cry, cry, cry (for Tim Hunt and backwards Nobel laureates) (10.06.2015) The Guardian

Professor Tim Hunt’s comments on women are not just ridiculous: they endanger the future of equality in science.
http://www.theguardian.com/science/occams-corner/2015/jun/10/cry-cry-cry-for-backwards-nobel-laureates

Tim Hunt should treat female scientists with the respect that he enjoys (10.06.2015) The Guardian

Women, eh? Can’t work with ‘em, can’t complain about them without all bloody hell breaking loose on Twitter. What’s a scientist to do?
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/10/tim-hunt-women-scientists-nobel-prizewinner

Female Scientists Respond Brilliantly To Biochemist Calling Women Distractions (10.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

After asserting that female scientists should be segregated from their male peers because they distract them, fall in love with them and cry, British biochemist Tim Hunt issued a half-hearted apology Wednesday -- and women in science are letting him have it.
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/10/tim-hunt-female-scientists_n_7553992.html?ncid=tweetlnkushpmg00000067

Ingen tiltak mot midlertidighet på universiteter og høyskoler (09.06.2015) Aktuell

Stortinget vil ikke redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren. Det beklager NTL-leder John Leirvaag.
http://aktuell.no/ntl-magasinet/ingen_tiltak_mot_midlertidighet_p%C3%A5_universiteter_og_hyskoler_347408.html

"Forskningsrådet tar på sig en stor kostym" (09.06.2015) Genus

Norges forskningsråd hyllas för policyn som ska uppmuntra fler att forska med genusperspektiv, men de möter inte bara applåder. Vid konferensen EnGendering Excellence hördes flera kritiska röster.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext/-forskningsradet-tar-pa-sig-en-stor-kostym-.cid1309279

Genusforskning på liv och död (09.06.2015) Genus

Genusforskningen kan bidra med ny kunskap inom många olika områden. Det menar Londa Schiebinger, som är världsledande med sin forskning inom medicin och teknik. - Genus spelar roll. Det är en fråga om liv och död, sa hon vid konferensen EnGendering Excellence i Oslo.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/genusflodet/genusflodet-detalj/genusforskning-pa-liv-och-dod.cid1309285

Ministern hyllar akademisk frihet (09.06.2015) Curie

Hon utlovar fortsatt satsning på forskning, men med en tydligare koppling till högre utbildning. Vägen till excellens går genom akademisk frihet och långsiktighet – och rekrytering av unga forskartalanger, menar Helene Hellmark Knutsson.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-06-09-ministern-hyllar-akademisk-frihet.html?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Forskningsminister vill se över systemet (07.06.2015) Dagens Nyheter

Forskningsbidrag samlas på hög i stället för att användas, visar DN:s granskning. Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), vill se över systemet så att fler unga och kvinnliga forskare får ta del av pengarna.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskningsminister-vill-se-over-systemet/

- Kjønn må med (05.06.2015) Forskerforum

Det kan bli umulig å publisere i Science eller Nature hvis artikkelen din ikke har et kjønnsperspektiv, sier Stanford-professor.
http://www.forskerforum.no/wip4/-kjoenn-maa-med/d.epl?id=2552758

Seks markante kvinder: Her er kvindernes udfordringer i dag (05.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det er 100 år siden, kvinderne fik stemmeret, og i dag har Danmark en kvindelig statsminister. Men hvordan ser kvindernes situation egentlig ud i dag? Seks markante kvinder giver deres bud.
http://www.avisen.dk/seks-markante-kvinder-her-er-kvindernes-udfordringe_327844.aspx

The perils of juggling motherhood and academic work (04.06.2015) Times Higher Education (THE)

When Patty Ramirez became pregnant during her PhD she assumed she could ‘have it all’. The reality was far more stressful.
https://www.timeshighereducation.co.uk/content/the-perils-of-juggling-motherhood-and-study

Långsam karriär i akademin (04.06.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Antalet osäkra anställningar ökar och det tar längre tid för forskare att få fast anställning inom akademin. Det visar rapporten Forskningens framtid! Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan.
http://www.lifesciencesweden.se/forskning/langsam-karriar-i-akademin/

Horisont 2020 krever kjønnsperspektiver (01.06.2015) Universitetsavisa (NTNU)

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. – Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article50785.ece

Første kvinnelige leder for Svenska Akademien (01.06.2015) Forskning.no

Professor Sara Danius har overtatt som første kvinnelige leder for Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris.
http://forskning.no/forskningspriser-forskningspolitikk/2015/06/forste-kvinnelige-leder-svenska-akademien

Kvindelig professor med i den videnskabelige elite (01.06.2015) PressWire

Professor ved Institut for Organisation Majken Schultz er blevet optaget i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Udnævnelsen er en anerkendelse af CBS’ forskning, mener hun.
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/27319/pressrelease/94183

Norske sjefskvinner: – Ingeniørutdanningen var helt avgjørende (30.05.2015) E24

Nå vil de løfte flere kvinnelige ingeniører opp i næringslivet.
http://e24.no/jobb/norske-sjefskvinner-ingenioerutdanningen-var-helt-avgjoerende/23461575

Oxford University first female head (28.05.2015) BBC

Oxford University is set to have a female head for the first time in its history, with the nomination of Louise Richardson as vice chancellor.
http://www.bbc.com/news/education-32916421

David Miller: Most people think ‘man’ when they think ‘scientist’ – how can we kill the stereotype? (28.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Children learn to associate science with men at early ages. Over 40 years ago, less than 1% of American and Canadian elementary school children drew a woman when asked to draw a scientist. My latest research, published in Journal of Educational Psychology, shows that gender-science stereotypes persist even now, worldwide.
https://theconversation.com/most-people-think-man-when-they-think-scientist-how-can-we-kill-the-stereotype-42393

Fire millioner til mer likestilling (28.05.2015) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU-professor Vivian Anette Lagesen har fått fire millioner kroner for å bedre kjønnsbalansen ved NTNU.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article50747.ece

Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land (28.05.2015) Høgskolen i Oslo og Akershus

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fysioterapeuter-i-Norge-mer-likestilte-enn-i-andre-land

Gutter jukser klart mest (27.05.2015) Universitas (UiO)

Nesten fem ganger så mange menn som kvinner har jukset på eksamen. Mobilbruk skal være den enkleste juksemetoden, ifølge erfaren jukser.
http://universitas.no/nyheter/60661/gutter-jukser-klart-mest

Mannlige studenter jukser mest (27.05.2015) NRK

Og de bruker mobilen til å jukse.
http://www.nrk.no/ostfold/mannlige-studenter-jukser-klart-mest-1.12379725

Leger og forskere fikk priser (27.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

En rekke leger og forskere mottok priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.
http://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Leger-og-forskere-fikk-priser/

Studievalg splitter fortsatt kjønnene (27.05.2015) Universitas (UiO)

Utjevning av kjønnsforskjeller i utdanning står stille. NSOs leder frykter at talenter går tapt fordi studenter ikke tør å bryte med kjønnsforventninger.
http://universitas.no/nyheter/60663/studievalg-splitter-fortsatt-kjonnene

Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land (27.05.2015) Forskning.no

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de heller omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.
http://forskning.no/2015/05/lytring-gir-deg-nye-stemmer-og-perspektiver

Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivåer (22.05.2015) Forskning.no

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høyskoler i studieåret 2013/14. Det er 3000 flere enn året før. Kvinneandelen var 61 prosent.
http://forskning.no/skole-og-utdanning/2015/05/flest-kvinner-fullforer-utdanning-pa-alle-nivaer

Science still seen as male profession, according to international study of gender bias (22.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Science still seen as male profession, according to international study of gender bias.
http://news.sciencemag.org/social-sciences/2015/05/science-still-seen-male-profession-according-international-study-gender-bias

Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2013/2014 (22.05.2015) Statistisk sentralbyrå

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2013/14. Kvinner fullførte 61 prosent av disse.
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/eksuvh/aar/2015-05-22

Forsker-opprør på twitter (22.05.2015) Khrono

Etter at en mannlig professor kalte teknologi-forskere for «gutter med leker», gjorde kvinnene opprør i sosiale medier.
http://khrono.no/2015/05/kvinnelige-forskere-gjor-oppror-pa-twitter

Sånn ser faktisk en forsker ut (21.05.2015) Kvinneguiden

Etter at en professor uttalte at vitenskapsmenn er "boys with their toys", gjorde tech-damene opprør.
http://www.klikk.no/kvinneguiden/article1581820.ece

Vanligt med kvotering på lärosätena (20.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Trots att man inte får öronmärka en plats åt personer av ett visst kön är det vanligt att svenska lärosäten har meriteringsstöd eller liknande som fungerar just så, enligt stiftelsen Centrum för rättvisa.
http://www.ingenjoren.se/2015/05/vanligt-med-kvotering-pa-larosatena/

Harvard beskyldes for diskriminering (20.05.2015) Dagens Næringsliv

Harvard University bekyldes for å diskriminere asiatisk-amerikanske studenter ved opptak.
https://www.dn.no/talent/2015/05/18/0752/harvard-beskyldes-for-diskriminering

Debat: De ukendte kendte kvinder (20.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

MIDTJYSKE MENINGER. Forleden dag fejrede Google den danske videnskabskvinde Inge Lehmanns fødselsdag. Hun kunne være blevet 127 år, hvis hun altså ikke var død i 1993 i en alder af 104. Lehmann blev verdensberømt i 1930erne, da hun opdagede, at jorden har en fast kerne og ikke en flydende, som videnskaben indtil da havde antaget. Det er da rimelig stort.
http://mja.dk/artikel/de-ukendte-kendte-kvinder

Legger fram hemmelige bevis mot iranske NTNU-stipendiater (20.05.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Kongen i statsråd har godkjent bevisførsel av gradert informasjon og bruk av skyggeadvokat i statens forsvar mot to NTNU-stipendiaters saksøking av Utlendingsnemda.
http://www.universitetsavisa.no/politikk/article50588.ece

Kommentarer: «Meningers mot» (19.05.2015) Dagens Næringsliv

Skipsreder Elisabeth Grieg er så søt når hun er sint.
http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2015/05/19/2152/Ledelse/meningers-mot

Curt Rice er fornøyd - så langt (19.05.2015) Khrono

Ny ledelse. Påtroppende rektor Curt Rice er strålende fornøyd med de siste lederansettelsene, men han ønsker seg en bedre kjønnsbalanse når hele ledergruppa er på plass - nærmere jul.
http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt

Kvindelige forskere sidder fast på karrierestigen (18.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Forskere fra CBS og Ålborg Universitet viser i en opsigtsvækkende rapport, at mænd dominerer ledelsen af turismeforskningen på globalt plan.
http://www.cbsobserver.dk/kvindelige-forskere-sidder-fast-paa-karrierestigen

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp (15.05.2015) Genus

Regeringen har nu utsett ledamöterna i sin nationella expertgrupp för jämställdhet i högskolan. En av dessa är Fredrik Bondestam, som är forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Han vill bidra med en strukturell förståelse av kvinnors ojämställda villkor i akademin.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//sekretariatet-representerat-i-regeringens-expertgrupp.cid1305067

Forsker: – Mange tiår unna likelønn (15.05.2015) Fri Fagbevegelse

Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.
http://frifagbevegelse.no/forsiden/_mange_ti%C3%A5r_unna_likelnn_342116.html

How to redress the gender imbalance (14.05.2015) Times Higher Education (THE)

Amanda Goodall and Margit Osterloh explore the causes of and solutions to the dearth of women at the top of UK academia.
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.aspx?storyCode=2020135

KTH-professor i expertgrupp för jämställdhet (13.05.2015) Delegationen för jämställdhet i högskolan

Fler kvinnliga professorer och en rättvisare fördelning av forskningsanslag. Det är några av målen som regeringens expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan ska ta sig an. KTH-professorn och vicerektorn Gustav Amberg är en av experterna i gruppen.
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-professor-i-expertgrupp-for-jamstalldhet-1.567016

Professorer bekymret for kvaliteten på doktorgrader (13.05.2015) Forskning.no

Det blir stadig lettere å bli forsker, hevder noen.
http://forskning.no/om-forskning/2015/04/flere-doktorer-lavere-kvalitet

Excellenssatsningar har en stark machoprägel (13.05.2015) Genus

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja Sveriges toppforskning går till 85 procent till manliga huvudsökande, enligt en nyligen publicerad undersökning. – Hela excellensgrejen har haft en stark machoprägel och varit skadlig för forskningen, säger professor Agnes Wold, en av forskarna bakom studien.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//excellenssatsningar-har-en-stark-machopragel.cid1304933

– Det er kult å jobbe med barn! (11.05.2015) NRK

I seks år har gutter fra ungdomsskoler prøvd seg i barnehager i Lillehammer. Nå sier 64 prosent av dem at de ønsker å jobbe som barnehagelærere.
http://www.nrk.no/ho/_-det-er-kult-a-jobbe-med-barn_-1.12355017

Sådan får vi flere kvindelige topforskere (11.05.2015) Videnskab.dk

Tre kvinder modtager i dag en pris, som skal sætte fokus på, at langt færre kvinder end mænd, når til tops i forskningsverdenen. Det sker netop som en særlig taskforce udgiver ny rapport om, hvordan Danmark får flere kvindelige topforskere.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-far-vi-flere-kvindelige-topforskere

L'Oréal/UNESCO´s legatuddeling 2015 (11.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

H.K.H. Prinsesse Marie deltager mandag den 11. maj 2015 som protektor for Den danske UNESCO-nationalkommision i L'Oréal/UNESCO´s legatuddeling til kvinder inden for naturvidenskab.
http://kongehuset.dk/Menu/nyheder/lorealunescos-legatuddeling-2015

Få kvinder når til tops i forskerverden (11.05.2015) Danmarks Radio

Trods gode intentioner på hovedstadens universiteter halter de langt efter vores nabolande, når det kommer til ligestilling i forskerverden.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2015/05/11/072740.htm

Finn dere noen menn! (08.05.2015) Morgenbladet

Det var tilbakemeldingen to kvinnelige forskere fikk på artikkelen de hadde sendt inn til tidsskriftet Plos One.
http://morgenbladet.no/ideer/2015/finn_dere_noen_menn#.VUzim5PD9Fs

Fler kvinnor stängs av för fusk (07.05.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Antalet disciplinärenden som leder till avstängning eller varning på universitet och högskolor, har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren. Under 2014 blev 773 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en ökning med fem procent jämfört med 2013.
http://www.uka.se/arkiv/rapporter/disciplinarenden2014viduniversitetochhogskolor.5.27b94bbc14c9e215aaa2a44.html

Irgens har søkt prorektorjobb - innstillinger stort sett klare (06.05.2015) Khrono

Slik innstillingen til ny ledelse ved HiOA ser ut nå er 2 av 7 kvinner. Tre kandidater står ikke på noen offentlig søkerliste. To fortsetter i sin nåværende stilling.
http://khrono.no/campus/2015/05/ny-ledelse-hioa

Flest kvinner tar doktorgrad (05.05.2015) Regjeringen.no

Tilstandsrapporten for høyere utdanning og Forskningsbarometeret.
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/tilstandsrapporten-og-forskningsbarometeret/id2409831/

Flest kvinner blant de midlertidig ansatte (05.05.2015) Khrono

Tilstandsrapporten. Langt flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt innen høyere utdanning. Forskjellen er særlig stor blant forskere og undervisere.
http://khrono.no/2015/05/midlertidighet

Kvinner tar flest doktorgrader (05.05.2015) VG

Fra før har de best karakterer, lavest frafall på videregående og høyest utdanning. Nå tar jentene også flere doktorgrader enn gutta.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/kvinner-tar-flest-doktorgrader/a/23446609/

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning (04.05.2015) Genus

Stöd till unga forskare, breddad rekrytering, och jämn fördelning av forskningsanslag. Det är exempel på vad regeringen vill satsa på för att uppnå jämställdhet i akademi och i forskningsfinansiering.
http://www.genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext/for-jamn-fordelning-kravs-rattvis-bedomning.cid1290010

Samarbeidet mellom Norge og Portugal blomstrer (04.05.2015) Regjeringen.no

Visste du at Norge og Portugal samarbeider om klimautfordringer og forvaltning av ressurser til havs? At vi hjelper 2000 portugisiske entreprenører med å realisere ideene sine? Eller at Portugal har importert det norske konseptet «Den kulturelle skolesekken»?
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/portugal-samarbeid/id2409594/

Ønsker seg flere mannlige kollegaer (30.04.2015) Journalen

Aldri før har det vært flere søkere til sykepleierutdanningen enn i år. Men selv om utdanningen er populær, ser det ut til at det fortsatt blir få menn å se i hvite kjortler på høgskolene til høsten.
http://journalen.hioa.no/journalen/incoming/2015/04/30/onsker-seg-flere-mannlige-kollegaer

Q&A with Curt Rice (30.04.2015) Times Higher Education (THE)

We speak to an American linguist who will become the first foreigner to head a Norwegian institution of higher education.
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article

Waaler vil bli prorektor (30.04.2015) Khrono

Dekan for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nina Waaler, har nå søkt jobben som prorektor for utdanning ved høgskolen. Halvannen måned etter søknadsfristen.
http://khrono.no/campus/2015/04/waaler-vil-bli-prorektor

Minister: Universiteter skal have flere kvindelige professorer (30.04.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Danmark halter langt efter vores nabolande, når det kommer til ligestilling i forskerverdenen. Det skal ændres via målsætninger og handlingsplaner på universiteterne, lyder nye anbefalinger.
http://www.jv.dk/artikel/2005277:Indland--Minister--Universiteter-skal-have-flere-kvindelige-professorer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!