Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn og likestilling i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Psykt få menn (30.01.2015) Hegnar Online

Kun 11 prosent av avgangsstudentene ved UiOs institutt for psykologi er menn. Nå vurderer de kvotering.
http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/karriere/artikkel534502.ece

Danmark tar över som ordförandeland (29.01.2015) NIKK

Att få fler tjejer att bryta könsbundna mönster och utbilda sig inom naturvetenskap och teknik. Det är ett fokusområde för det nordiska jämställdhetssamarbetet under Danmarks ordförandeskap.
http://www.nikk.no/nyheter/danmark-tar-over-som-ordforandeland/

- Snu i tide (29.01.2015) Forskerforum

En samlet fagbevegelse ga regjeringen klar beskjed: Ikke rør arbeidsmiljøloven.
http://forskerforum.no/wip4/-snu-i-tide/d.epl?id=2225505

Kvindelige forskere vender universitetet ryggen (29.01.2015) KVINFO

Kvinder i Danmark bliver både kandidat og ph.d., men derefter drejer mange om på hælen og forfølger en karriere uden for universitetet. Tilbage sidder mændene på over 80 procent af professoraterne, 70 procent af lektoraterne og 60 procent af postdoc-stillingerne.
http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/kvindelige-forskere-vender-universitetet-ryggen

Forskningsrådet sender unge UiO-forskere ut i verden (29.01.2015) Uniforum (UiO)

Evalueringer har vist at norske forskere er lite mobile. Fem UiO-forskere er tildelt Forskningsrådets nye mobilitetsstipend. Panpsykisme, EUs handelspolitikk, kroppens betydning for barns læring, placeboeffekten og antibiotikaresistente bakterier er temaer UiO-vinnerne skal forske på.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/01/forskningsradet-sender-unge-uio-forskere-ut-i-verd.html

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet (29.01.2015) Genus

Pressmeddelande: Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.
http://genus.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter/fulltext//26-miljoner-kr-till-stod-for-jamstalldhet.cid1262807

Forsvar arbeidsmiljøloven. Appell av Petter Aaslestad (29.01.2015) Forskerforbundet

Kjære venner av en god arbeidsmiljølov; Norge i dag har, i all hovedsak, et godt arbeidsliv. Høy yrkesdeltakelse, høy produktivitet og en rimelig balanse mellom arbeid og fritid, kjennetegner arbeidslivet vårt.
https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2015/forsvar-arbeidsmiljoloven/

Berkeley Finds Faculty Salary Gaps by Gender and Race (28.01.2015) Insidehighered.com

The University of California at Berkeley has found -- and pledged to take action on -- gaps in the average salaries of female and minority professors compared to white male professors.
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2015/01/28/berkeley-finds-faculty-salary-gaps-gender-and-race

Foreslå styrekandidater (27.01.2015) Norges forskningsråd

Forskningsrådet ber om innspill til kandidater til våre fire divisjonsstyrer. Foreslå kandidater fra egen institusjon innen 20. februar.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Foresl_styrekandidater/1254005282782/p1174467583739

Debatt: Sammen bryder vi kønsstereotyperne (26.01.2015) NIKK

I 2014 markerede Nordisk Ministerråd 40-årsjubilæet for det nordiske ligestillingssamarbejde – et produktivt samarbejde, som har haft stor betydning for de nordiske landes topplaceringer i diverse internationale indekser. Resultaterne taler for sig selv: Intet andet sted i verden er kvinder og mænd i dag lige så ligestillede som i Norden. Nu er det tid til at tage endnu et skridt i den rigtige retning.
http://www.nikk.no/nyheter/sammen-bryder-vi-konsstereotyperne/

- Det er opp til alle å være forbilder (23.01.2015) Harstad Tidende

Holdt et flammende innlegg om å inkludere.
http://www.ht.no/incoming/article10570306.ece

Onsdag stanser NTNU (23.01.2015) Universitetsavisa (NTNU)

Onsdag forlater opptil 2400 NTNU-ansatte arbeidsplassen. Både Unio, LO og YS tar medlemmene ut i politisk streik mot forslagene til endring i arbeidsmiljøloven.
http://www.universitetsavisa.no/incoming/article46735.ece

Hun fik kvinderne på universitetet (23.01.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Nielsine Nielsen var en pioner for ligestillingen, og hendes stædighed satte for alvor kønsrevolutionen i gang. Det er i år 130 år siden, at hun som den første kvinde i Danmarkshistorien brød gennem murene til universitetet og blev den første kvindelige læge.
http://www.dagbladene.dk/index.php?area=1&id=284&mod=news

Jurist-kvinner tar ansvar for barna (23.01.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Bare en prosent av juristfedrene svarer at de tar hovedansvaret for barna i en ny undersøkelse.
http://www.advokatbladet.no/2015/01/jurist-kvinner-tar-ansvar-for-barna/

Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua (23.01.2015) E24

I en fersk rapport fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO havner Norge langt nede på listen over andelen kvinner i toppstillinger.
http://e24.no/jobb/norge-har-faerre-kvinnelige-ledere-enn-rwanda-colombia-og-nicaragua/23379861

Even Nordics need more women at the top (22.01.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

At first glance, it may appear that the Nordic countries have little left to do on gender equality. Seen as role models for the rest of Europe, they top the charts for appointing female board members at national research councils and employing women on panels and committees.
http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1349401

Ulik lønn for samme jobb (22.01.2015) Dagens Næringsliv

Alle tre tar doktorgraden ved Universitetet i Ås, men norske Jill Tove Buseth (31) får mer enn fire ganger så godt betalt som sine utenlandske kolleger.
http://www.dn.no/talent/2015/01/22/2149/Utdannelse/ulik-lnn-for-samme-jobb

Jenter for fremtiden (22.01.2015) Universitetet i Tromsø

11. februar arrangeres konferansen «Jenter og teknologi» der målet er å inspirere jenter til å velge studier innen realfag og teknologi.
http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=402531

Færre kvinner i antatte geni-fag (16.01.2015) Forskning.no

Vi tror at noen fag krever mer medfødt talent enn andre. En ny studie peker mot at dette kan være en av grunnene til at vi finner færre kvinner nettopp i disse fagene.
http://forskning.no/2015/01/faerre-kvinner-i-antatte-geni-fag

Kvinner regjerer i administrasjonen (16.01.2015) Forskerforum

Kjønnsubalanse: Kvinneandelen i saksbehandler- og understillinger ved norske universiteter og høyskoler er høy, og stigende.
http://forskerforum.no/wip4/kvinner-regjerer-i-administrasjonen/d.epl?id=2197997

Perceptions of Brilliance and Gender Gaps in Academe (16.01.2015) Insidehighered.com

A new study in the journal Science offers a new theory for gender gaps in academe.
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2015/01/16/perceptions-brilliance-and-gender-gaps-academe

Psykologi jakter på flere menn (14.01.2015) Uniforum (UiO)

Bare 11 prosent av psykologene som uteksamineres fra UiO i år, er menn. Psykologisk institutt håper en egen guttedag for de flinkeste guttene kan bøte på dette.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/01/psykologi--etterlyser-flere-menn.html

Obama hyllar kvinnliga teknikpionjärer (12.01.2015) Ny Teknik

Vita Huset har skapat en sajt där betydande kvinnliga tekniker och forskare lyfts fram.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3875043.ece

Omskoleres til typiske kvinneyrker (12.01.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

I Trondheim rekrutterer prosjektet «Menn i helse» flere hender inn i omsorgstjenesten. Målgruppen er arbeidssøkende menn i alderen 26 til 55 år med rett til ytelser fra NAV.
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Omskoleres-til-typiske-kvinneyrker

Lagbygging en suksessfaktor for Menn i helse (09.01.2015) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Rekrutteringsprosjektet Menn i helse i Trondheim kommune ble en stor suksess! Nå har to masterstudenter fra HiNT funnet svarene på hvorfor.
http://www.hint.no/aktuelt/nyheter/lagbygging_en_suksessfaktor_for_menn_i_helse

Tja til innstegsstillinger (09.01.2015) På Høyden (UiB)

De ulike fakultetene er positive til innføring av innstegsstillinger.Men det er ingen jubel å spore over den nye ordningen.
http://pahoyden.no/2015/01/tja-til-innstegsstillinger

Kvinnor tar större plats i matematiken (08.01.2015) Curie

Den iransk-amerikanska matematikern Maryam Mirzakhani har som första kvinna tilldelats Fieldsmedaljen, matematikens motsvarighet till Nobelpriset.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-01-08-kvinnor-tar-storre-plats-i-matematiken.html

Akademiske pionerar (08.01.2015) Forskerforum

Ei begynte som flyvertinne, andre jobba på kontor. For dei tidlege akademikarkvinnene var det ingen rask veg til karriere.
http://www.forskerforum.no/wip4/akademiske-pionerar/d.epl?id=2194637

Ottersen kritisk til langtidsplanen (06.01.2015) Khrono

Leder for Univeristets- og høgskolerådet Ole Petter Ottersen ønsket et større fokus på høyere utdanning i langtidsplanen for sektoren under dagens høring.
http://khrono.no/samfunn/2015/01/ottersen-kritisk-til-langtidsplanen

Homofobi rammer universitetsansatte (05.01.2015) Forskerforum

For bare ett år siden hadde de tre ansatte ved universitetet i Arkhangelsk støtte fra rektor. Nå har én av dem fått sparken, én er truet med avskjed og én har fått en advarsel. Årsak: De driver med homoaktivisme på fritiden.
http://www.forskerforum.no/wip4/homofobi-rammer-universitetsansatte/d.epl?id=2194321

Kvinnene overtar presteyrket (22.12.2014) Vårt Land

Er allerede i flertall i Danmark. På Norges største presteskole er nå mer enn halvparten av studentene kvinner.
http://www.vl.no/troogkirke/kvinnene-overtar-presteyrket-1.307075

Marit er første kvinnelige stasjonssjef på Troll (19.12.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Marit Øvstedal (34 år) fra Trondheim er den første kvinnen som er stasjonssjef på den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.
http://www.npolar.no/no/nyheter/2014/2014-14-19-trollkvinneligstasjonssjef.html

Innvandrerbarn bryter kjønnsmønstrene på skolen (17.12.2014) Aftenposten

Nordmenn med innvandrerbakgrunn tar høyere utdannelse enn gjennomsnittet, og velger mindre kjønnsstereotypt på skolen.
http://www.aftenposten.no/okonomi/article7830098.ece

Niqabforbudet - Trist og diskriminerende (17.12.2014) Halden Arbeiderblad

Leyla Hasic bruker niqab og er sterkt uenig i høyskolestyrets beslutning om å forby bruk av nikab.
http://www.ha-halden.no/Niqabforbudet___Trist_og_diskriminerende-5-20-4710.html

Se hennes kjole (17.12.2014) Dagbladet

May-Britt Mosers kjole fortjener å bemerkes.
http://www.dagbladet.no/2014/12/17/kultur/meninger/kommentar/mote/36779318/

«Lik rett til utdanning også for niqab-jenter» (17.12.2014) Aftenposten

Det har vært et svært turbulent år for studentbevegelsen. Men det har gått bedre enn fryktet.
http://www.osloby.no/Lik-rett-til-utdanning-ogsa-for-niqab-jenter-7831106.html

Tre av fire på studiet er kvinner. Likevel gjør nesten ingen som Kjersti (34) (17.12.2014) Avisa Nordland

Så mye som 75 prosent av jusstudentene ved Universitetet i Tromsø, Nord-Norges eneste juristutdanning, er kvinner. Trenden er tydelig og har vart i årevis, skriver Nord 24.
http://www.an.no/Tre_av_fire_p__studiet_er_kvinner__Likevel_gj_r_nesten_ingen_som_Kjersti__34_-5-4-3840.html

Velferdsstaten trenger at flere menn gjør som kvinner (16.12.2014) Institutt for samfunnsforskning

Når menn velger utdanning og yrke, gjør de slik de alltid har gjort. Men morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn i stedet gjør som sine søstre.
http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Velferdsstaten-trenger-at-flere-menn-gjoer-som-kvinner

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier (16.12.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Vid 25 års ålder hade 44 procent i årskullen födda 1988 påbörjat högskolestudier, och denna övergångsandel har varit ungefär densamma för samtliga av 1980-talets födelsekullar. Andelen som påbörjar högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå.
http://www.uka.se/arkiv/statistiskameddelanden/hogskolenyborjare201314ochdoktorandnyborjare201213efterforaldrarnasutbildningsniva.5.399bc2be149ce83d9a16441.html#h-Laddanerhelameddelandet

Flere høgskoler vil ha forbud mot niqab (15.12.2014) Khrono

Niqab-forbud. Høgskolen i Østfold forbyr bruk av heldekkende ansiktsplagg i undervisningen. Det samme vurderer Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
http://khrono.no/2014/12/flere-hogskoler-med-niqab-forbud

Menn flest velger yrke som før, men det gjør ikke kvinner (13.12.2014) Aftenposten

Kvinner er mindre kjønnstradisjonelle når de velger fag og yrke enn tidligere, mens menn er like tradisjonstro. Det kan gi utfordringer for helsesektoren fremover.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Menn-flest-velger-yrke-som-for_-men-det-gjor-ikke-kvinner-7823470.html

Derfor lukkast forskarpara (13.12.2014) NRK

Eit felles mål og ein klar arbeidsdeling er felles for suksesspara innan forsking, ifølge vitskapshistorikar.
http://www.nrk.no/viten/derfor-lukkast-forskarpara-1.12091274

Laber interesse for de nye innstegsstillingene (11.12.2014) Uniforum (UiO)

Innstegsstillinger ble antatt å skulle gi tryggere karriereveier for unge forskere i etableringsfasen. Nå som de straks er på plass, er det ikke lenger først og fremst slik de framstår.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/12/laber-interesse-for-de-nye-innstegsstillingene.html

Overcoming unconscious gender bias in science evaluation (10.12.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Never thought of being gender biased when performing evaluations? Taking the implicit association test could help make you more aware of this issue. Scientists often consider themselves to be rational and objective. But a growing batch of literature suggests the opposite. Particularly, when it comes to evaluating research. Male and female scientists alike tend to implicitly undervalue women’s scientific accomplishments.
http://www.euroscientist.com/overcoming-unconscious-gender-bias-science-evaluation/

De bergenske FRIPRO-vinnerne (10.12.2014) På Høyden (UiB)

I dag overrekkes Nobelprisen til to nordmenn. Etterveksten av mulige, fremtidige Nobelvinnere kan like gjerne komme gjennom forskningsrådets FRIPRO.
http://pahoyden.no/2014/12/de-bergenske-fripro-vinnerne

Over én milliard til nye FRIPRO-prosjekter (10.12.2014) Norges forskningsråd

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Over_n_milliard_til_nye_FRIPROprosjekter/1254002670708

Forskningen som förenar Nobelparet (10.12.2014) Curie

May-Britt och Edvard Moser, två av årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, är det fjärde paret som får ett Nobelpris tillsammans. De förenas genom sitt intresse för beteendevetenskap och en önskan att hitta den biologiska förklaringen till beteende.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-12-10-forskningen-som-forenar-nobelparet.html

Trakassert pakistansk professor får vern i Noreg (10.12.2014) Uniforum (UiO)

Ein kvinneleg universitetsprofessor frå Pakistan lever i akademisk eksil i Noreg etter å ha blitt skulda for blasfemi av ultrakonservative, religiøse fundamentalistar i heimlandet.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/12/trakassert-pakistansk-professor-far-vern-i-noreg.html

Håper prisen kan inspirere forskere (10.12.2014) Gemini

NOBELPRIS 2014: May-Britt Moser ønsker at nobelprisen får flere kvinner til å ta større plass.
http://gemini.no/2014/12/haper-prisen-kan-inspirere-flere-forskere/

70 prosent kvinnelige æresdoktorer (08.12.2014) Forskerforum

Kun 36 prosent av nye æresdoktorer ved svenske universiteter i 2014 var kvinner, skriver fagbladet Universitetsläraren.
http://www.forskerforum.no/wip4/70-prosent-kvinnelige-aeresdoktorer/d.epl?id=2192472

Ekspertgruppe vil ha mer realfag i barnehagen (08.12.2014) Kunnskapsdepartementet

Mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagen er et av forslagene fra Ekspertgruppen for realfagene. – Vi tar med oss innspillene fra ekspertgruppen inn i arbeidet med en ny realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Ekspertgruppe-vil-ha-mer-realfag-i-barnehagen.html?id=777110&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_kd

- Man må være villig til å våge (06.12.2014) Universitetsavisa (NTNU)

- Folk har kommet og sagt til oss at man kan ikke ha ektepar som jobber sammen i en lab, men så har de kommet etterpå og sett at men jøss – dette går jo bra!
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article44837.ece

Smekkfulle kurs om stress og hersketeknikker (04.12.2014) Universitetsavisa (NTNU)

Forskerforbundet ved NTNUs nye kurs i stressmestring ble fulltegnet på sju minutter. – Mange ansatte har en jobbhverdag preget av kontinuerlig høyt arbeidspress, sier hovedtillitsvalgt Gry Eva Alterskjær.
http://www.universitetsavisa.no/migration_catalog/Campus/article44589.ece

Reagerer på møte-kritikk (04.12.2014) Khrono

Flere muslimske studenter reagerer sterkt på anklagene mot helgens Islam-seminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Feyza Turkkahraman og Tugba Senel mener kritikken «er basert på overdrivelser og løgn ».
http://khrono.no/2014/12/reagerer-pa-logn-om-islam-seminar

- Kvinner og menn måtte sitte adskilt på islam-seminar på Høgskolen i Oslo og Akershus (03.12.2014) Aftenposten

Kjønnsdelte klasserom er ikke tillatt i Norge, men under et seminar på Høgskolen i Oslo og Akershus forrige uke var kvinner og menn separert av en tom seterad. Helt tilfeldig, ifølge seminarholderen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Kvinner-og-menn-matte-sitte-adskilt-pa-islam-seminar-pa-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-7809496.html

Gjennomslag for studenthelse (02.12.2014) Oppland Arbeiderblad

Stortingets helse- og omsorgskomite avga tirsdag sin innstilling til statsbudsjettet om bevilgninger innen sitt departement. Komiteens flertall, ved representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at helse- og velferdstilbudet til studenter bør styrkes, og foreslår at det gjennomføres pilotprosjekter med etablering av sentre for ung seksualitet.
http://www.oa.no/Gjennomslag_for_studenthelse-5-35-9674.html

Studentane går for kvotering (30.11.2014) Khrono

Balanse. Norsk Studentorganisasjon har diskutert likestilling og mangfald i helga. No går dei for kvotering, kjønnspoeng og sanksjonar mot dei som ikkje tar kjønnsbalanse alvorleg.
http://khrono.no/2014/11/nso-og-kvotering

Niqabsaken utsatt til 2015 (28.11.2014) Khrono

Vedtak om høgskolens nye policy om heldekkende ansiktsplagg er utsatt til neste år. Nå skal forslaget på høring.
http://khrono.no/campus-samfunn/2014/11/niqabsaken-utsatt

Prøver seg for fjerde gang (27.11.2014) Dagens Næringsliv

Mads W. Hjemmen (22) er fast bestemt på å bli pilot. Her prøver han for fjerde gang å komme inn på studiet.
http://www.dn.no/talent/2014/11/27/2154/Utdannelse/prver-seg-for-fjerde-gang

Flere høgskoler vurderer niqab-forbud (27.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det jobbes med å få på plass retningslinjer for bruk av ansiktstildekkende plagg ved flere høgskoler. Et fåtall har tatt klart standpunkt for å tillate niqab-bruk.
http://www.fritanke.no/index.php?NyhetID=9620&page=vis_nyhet

Kvinnearbeidsplassen som bryt statistikken (26.11.2014) På Høyden (UiB)

Medan kvinnelege vitskapeleg tilsette er i mindretal elles, er dei i klart fleirtal hos Hemil-senteret. – Me er opptekne av å avmystifisera forskarlivet, seier instituttleiar Elisabeth Fosse.
http://pahoyden.no/2014/11/kvinnearbeidsplassen-som-bryt-statistikken

Tre millioner til undervisning i køn og ligestilling på pædagoguddannelsen (26.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Pædagoger skal vide mere om kønsidentitet og ligestilling. Derfor afsætter regeringen nu tre millioner kroner til en pulje, så professionshøjskolerne kan søge penge til udvikling af ny viden, undervisningsmateriale og videreuddannelse af undervisere.
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/38052/pressrelease/90171

Flerkulturelt mentorprogram som vekker interesse (21.11.2014) Khrono

Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider med Byrådet i Oslo om et eget mentorprogram for flerkulturelle masterstudenter. — Dette kan faktisk være noe for meg, sier masterstudent Cynthia Ah-Pew.
http://khrono.no/2014/11/starter-mentorprogram-flerkulturelle

Ny TF-dekan: - Vil sveisa saman nytilsette og veteranar (21.11.2014) Uniforum (UiO)

– Eit mål er å sveisa saman dei nytilsette, yngre forskarane med dei som har vore her i fleire tiår. Berre på den måten kan forskinga og undervisninga bli god, meiner Aud V. Tønnessen, som frå nyttår blir dekan ved Det teologiske fakultetet.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/11/ny-tf-dekan%3A---vil-sveisa-saman-nytilsette-og-vete.html

Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut (20.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Andelen kvinnor som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet har ökat från 29 till 35 procent de senaste fem åren. Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om stöd till forskare inom samtliga vetenskapsområden i årets stora utlysning. Av närmare 5 600 inkomna ansökningar beviljades 824.
http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?languageID=1&pressReleaseID=23026

Bidragsbeslut stora utlysningen 2014 (20.11.2014) Vetenskapsrådet

Totalt går 3,4 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden de kommande fem åren. Dessutom går cirka 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.
http://www.vr.se/4.405c4f3813823f65fee4ea0.html

How Zero Gravity Affects Men and Women Differently (19.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

With an upcoming mission to Mars, NASA is studying the ways that living in space affects both men and women.
http://abcnews.go.com/Health/gravity-affects-men-women-differently/story?id=27026408

ERC Starting Grant til Ann-Cecilie Larsen: —We will do cool stuff! (18.11.2014) Universitetet i Oslo

Skal forstå hvordan grunnstoffer blir dannet – og farge håret blått.
http://www.mn.uio.no/fysikk/om/aktuelt/aktuelle-saker/2014/erc-sg-larsen.html

Tidligere ledertalent kåret til Årets gründerkvinne (18.11.2014) E24

Kvinnene bak kunnskapsbedriften Salt vant en halv million kroner.
http://e24.no/jobb/ledertalentene/tidligere-ledertalent-kaaret-til-aarets-gr-nderkvinne/23338427

Nasjonal IT-konferanse (18.11.2014) Høgskoleavisa (HiØ)

– Det viktigste vi gjør er å lage gode fortellinger om teknologi, sa dekan Beate Due fra HiØ under starten på IT-konferansen i et innlegg om «Rekruttering til teknologistudier».
http://www.hiof.no/aktuelt/nyheter/hogskoleavisa/?&displayitem=3921&module=news

- En velfortjent seier (18.11.2014) Abelia

Tirsdag 18. november ble gründerne av SALT Lofoten kåret til Årets Gründerkvinne. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, applauderer vinnerne.
http://abelia.no/innovasjon/en-velfortjent-seier-article3164-135.html

Inspirert av teknologi-camp på NTNU (18.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Mina Elise Øieren Holter fikk mersmak da hun som eneste Nes-elev fikk delta på teknologicampen “Jenteprosjektet Ada” i Trondheim.
http://www.raumnes.no/article/20141118/ARTICLE/141119929

Academia for women: short maternity leave, few part-time roles and lower pay (18.11.2014) The Guardian

Equality Challenge Unit figures reveal a dismal picture for female academics with the continued dominance of men in the sector.
http://www.theguardian.com/education/2014/nov/18/academia-for-women-short-maternity-leave

SALT vant Årets Gründerkvinne (18.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kriss Rokkan Iversen (37) og Kjersti Eline Tønnessen Busch (38) er gründerne av kunnskapsbedriften SALT Lofoten AS. I oktober ble de kåret til Årets gründerkvinne i region Nord. I dag utnevnte næringsminister Monica Mæland dem som vinnere av den nasjonale tittelen og hovedprisen på en halv million kroner.
http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/salt-vant-arets-grunderkvinne/#.VG8RnsnSqZQ

Reaksjoner mot niqab-forbud (17.11.2014) Khrono

Studentene reagerer på at nye retningslinjer for bruk av heldekkende ansiktsplagg på høgskolen eventuelt skal innføres uten at studentene er blitt hørt.
http://khrono.no/2014/11/mener-det-mangler-forstaelse-i-niqab-debatten

Slik fordeles doktorgradene (14.11.2014) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU lager trolig noen flere doktorer enn forventet i år. Flest innen medisin, færrest innen arkitektur og humaniora.
http://www.universitetsavisa.no/incoming/2014/11/14/slik-fordeles-doktorgradene

The future of women-only universities (13.11.2014) Times Higher Education (THE)

Jon Marcus examines the decline of all-female institutions in the West and their rising popularity in the developing world.
http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-future-of-women-only-universities/2016857.article

European Space Probe Lands on Comet; Feminists Rip Project Scientist's 'Sexist' Shirt (12.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The European Space Agency made history on Wednesday, after its Philae lander touched down on Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko – the first spacecraft to land on a comet. CNN, Fox News Channel, and MSNBC all interrupted their regular programming with the breaking news.
http://newsbusters.org/blogs/matthew-balan/2014/11/12/european-space-probe-lands-comet-feminists-rip-project-scientists#.VG8mnou-a2c.facebook

Horisont 2020 räknar inte med humaniora (11.11.2014) Curie

Visionen för EU:s ramprogram Horisont 2020 var att angripa de mest angelägna samhällsutmaningarna med disciplinöverskridande forskning. I verkligheten blev humaniora nästan helt exkluderat, menar Science Europe som riktar skarp kritik mot ramprogrammet.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-11-11-horisont-2020-raknar-inte-med-humaniora.html

Akademins självbild hindrar jämställdhet (10.11.2014) Genus

37 jämställdhetsprojekt i akademin fick 47 miljoner av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Vad hände sedan? En hel del, visade det sig när satsningen sammanfattades vid en konferens den 5 november.
http://www.genus.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/akademins-sjalvbild-hindrar-jamstalldhet.cid1245445

Fler kvinnliga professorer på Lunds universitet (10.11.2014) Sydsvenskan

Det är för få kvinnliga professorer vid Lunds universitet. Nu anslås fyra miljoner kronor för att få rätsida på obalansen.
http://www.sydsvenskan.se/lund/fyra-miljoner-for-fler-kvinnor/

Nesten bare menn leder politiet (08.11.2014) Nettavisen

I politimester Geir Gudmundsens nærmeste ledergruppe er under ti prosent kvinner. Politiet ville jobbet annerledes hvis mangfoldet var større, mener professor.
http://www.nettavisen.ca/news/nesten-bare-menn-leder-politiet

Barn av innvandrere bruker lengre tid på å få jobb (08.11.2014) Forskning.no

Selv om de er vokst opp i Norge og har høy utdanning, har unge med foreldre fra Pakistan og India lavere sjanse for å være i betalt arbeid.
http://forskning.no/innvandring-samfunn-arbeid/2014/11/fra-utdanning-til-arbeid

Kärlek, genialitet och Nobelpris (07.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det finns inget större tema än kärlek. Lena Anderssons förra roman "Egenmäktigt förfarande" är bland de bästa en i Kulturtorget har läst. Världen är full av snillen, men Nobelpris gick bara till ett av snillena som föddes den 7 november. Marie Curie är i en klass för sig för sina två Nobelpris. Kärnfysikern Lise Meitner fick inget Nobelpris.
http://www.allehanda.se/kultur/karlek-genialitet-och-nobelpris

Örebro universitet placerar sig bäst bland landets läkarutbildningar (07.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Medicine studerandes förbund, som är en del av Sveriges läkarförbund, har utvärderat landets sju läkarutbildningar. Örebro universitet får högsta betyg på såväl de praktiska som de teoretiska delarna.
http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_universitet/pressreleases/oerebro-universitet-placerar-sig-baest-bland-landets-laekarutbildningar-1080935?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Hun er ny professor II fra næringslivet (06.11.2014) Universitetet i Tromsø

Norges fiskerihøgskole ønsker et tettere samarbeid med marine næringer. Derfor er Randi Karlsen fra firmaet Brødrene Karlsen på Husøy tildelt et såkalt «VRI-professorat». Totalt har UiT nå tre slike professorater.
http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=394669

Kjønnsforskjellene i tannlegestudiet øker (05.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Trenden med at tannlegestudiet domineres av kvinner fortsetter. I dag er kun 22 prosent av tannlegestudentene menn.
http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=14348&expand=3796,3799,4186&show=4186

CERN Council selects next Director-General (04.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

At its 173rd Closed Session today, CERN Council selected the Italian physicist, Dr Fabiola Gianotti, as the Organization’s next Director-General. The appointment will be formalised at the December session of Council, and Dr Gianotti’s mandate will begin on 1 January 2016 and run for a period of five years. Council rapidly converged in favour of Dr Gianotti.
http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/11/cern-council-selects-next-director-general

Ökad jämställdhet höjer kvaliteten i högskolan (04.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det är dags att öka takten i jämställdhetsarbetet på lärosätena. Universiteten och högskolorna bör integrera jämställdhetsperspektivet i alla beslut, processer och verksamheter: inse att jämställdheten är en kärnfråga och inte en sidofråga.
http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Nyheter/Okad-jamstalldhet-hojer-kvaliteten-i-hogskolan/

Delar ut 829 miljoner (03.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

219 projekt får dela på årets stora utlysning inom medicin och hälsa från Vetenskapsrådet.
http://www.lifesciencesweden.se/finansiering-eller-stod/delar-ut-829-miljoner/

Gutter diskrimineres ikke (03.11.2014) Tønsbergs blad

Jeg har den siste tiden fulgt med i debatten der det fokuseres på at «flinke jenter bør gi mer blaffen» – formuleringen er min tolkning. I denne sammenheng syntes jeg at kronikken i Aftenposten av skribent Guri Idsøe Viken 7. oktober traff spikeren på hodet. Hun fokuserer på at merkelappen «flink pike» er et forsøk på å ta fra oss den autoriteten kunnskap og prestasjon ellers gir.
http://www.tb.no/meninger/gutter-diskrimineres-ikke-1.8641470

Mannlige utenlandske studenter blir oftest tatt i juks (02.11.2014) Khrono

Eksamensfusk. Syttifem prosent av de som ble tatt i juks på eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-14 hadde utenlandsk bakgrunn. Sytti prosent var menn.
http://khrono.no/2014/10/eksamensfusk

– Kvinnelige prester umyndiggjøres (01.11.2014) Vårt Land

Nyslått dekan ved Det teologiske fakultet Aud Tønnesen ber om tilgivelse for sin skarpe tunge.
http://www.vl.no/samfunn/kvinnelige-prester-umyndiggj%C3%B8res-1.277137

Kritisk til likestillingskutt (31.10.2014) På Høyden (UiB)

– Eg er ikkje glad for at potten til likestillingstiltak vert redusert, sa professor Kjersti Fløttum i budsjettdebatten. Ho fekk støtte frå fleire av dei andre styremedlemmene.
http://pahoyden.no/2014/10/kritisk-til-likestillingskutt

Må seia nei til helsestudent frå Gambia (31.10.2014) På Høyden (UiB)

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.
http://pahoyden.no/2014/10/ma-seia-nei-til-helsestudent-fra-gambia

Suspension is a feminist issue (30.10.2014) Times Higher Education (THE)

An academic who suffered sexual harassment criticises the secrecy surrounding such cases.
http://www.timeshighereducation.co.uk/comment/opinion/suspension-is-a-feminist-issue/2016601.article

Forskarkvinna i lego blev världsnyhet (30.10.2014) Curie

När Ellen Kooijman föreslog att Lego skulle tillverka figurer som föreställde kvinnor som forskar blev det snabbt en världsangelägenhet. Själv hade hon aldrig kunnat drömma om att ämnet skulle vara så laddat.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-10-30-forskarkvinna-i-lego-blev-varldsnyhet.html

Tilrettelagt realfagsutdanning i Afrika (30.10.2014) Journalen

Førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Astrid Sinnes, mener det er store kjønnsforskjeller i realfagsutdanningen, særlig i de fattigste landene.
http://journalen.hioa.no/journalen/Nytt_fra_HiOA/2014/10/30/tilrettelagt-realfagsutdanning-i-afrika
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.