Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Mediespeil om kjønn og likestilling i forskning

Her finner du klipp fra aviser og ulike nettsteder. Du kan også søke opp eldre medieklipp, men avisenes nettsteder har ulike arkivrutiner. Vi kan derfor ikke garantere at lenkene fortsatt virker.

Se hennes kjole (17.12.2014) Dagbladet

May-Britt Mosers kjole fortjener å bemerkes.
http://www.dagbladet.no/2014/12/17/kultur/meninger/kommentar/mote/36779318/

Innvandrerbarn bryter kjønnsmønstrene på skolen (17.12.2014) Aftenposten

Nordmenn med innvandrerbakgrunn tar høyere utdannelse enn gjennomsnittet, og velger mindre kjønnsstereotypt på skolen.
http://www.aftenposten.no/okonomi/article7830098.ece

Niqabforbudet - Trist og diskriminerende (17.12.2014) Halden Arbeiderblad

Leyla Hasic bruker niqab og er sterkt uenig i høyskolestyrets beslutning om å forby bruk av nikab.
http://www.ha-halden.no/Niqabforbudet___Trist_og_diskriminerende-5-20-4710.html

Tre av fire på studiet er kvinner. Likevel gjør nesten ingen som Kjersti (34) (17.12.2014) Avisa Nordland

Så mye som 75 prosent av jusstudentene ved Universitetet i Tromsø, Nord-Norges eneste juristutdanning, er kvinner. Trenden er tydelig og har vart i årevis, skriver Nord 24.
http://www.an.no/Tre_av_fire_p__studiet_er_kvinner__Likevel_gj_r_nesten_ingen_som_Kjersti__34_-5-4-3840.html

«Lik rett til utdanning også for niqab-jenter» (17.12.2014) Aftenposten

Det har vært et svært turbulent år for studentbevegelsen. Men det har gått bedre enn fryktet.
http://www.osloby.no/Lik-rett-til-utdanning-ogsa-for-niqab-jenter-7831106.html

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestudier (16.12.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Vid 25 års ålder hade 44 procent i årskullen födda 1988 påbörjat högskolestudier, och denna övergångsandel har varit ungefär densamma för samtliga av 1980-talets födelsekullar. Andelen som påbörjar högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå.
http://www.uka.se/arkiv/statistiskameddelanden/hogskolenyborjare201314ochdoktorandnyborjare201213efterforaldrarnasutbildningsniva.5.399bc2be149ce83d9a16441.html#h-Laddanerhelameddelandet

Velferdsstaten trenger at flere menn gjør som kvinner (16.12.2014) Institutt for samfunnsforskning

Når menn velger utdanning og yrke, gjør de slik de alltid har gjort. Men morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn i stedet gjør som sine søstre.
http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Velferdsstaten-trenger-at-flere-menn-gjoer-som-kvinner

Menn flest velger yrke som før, men det gjør ikke kvinner (13.12.2014) Aftenposten

Kvinner er mindre kjønnstradisjonelle når de velger fag og yrke enn tidligere, mens menn er like tradisjonstro. Det kan gi utfordringer for helsesektoren fremover.
http://www.aftenposten.no/okonomi/Menn-flest-velger-yrke-som-for_-men-det-gjor-ikke-kvinner-7823470.html

Derfor lukkast forskarpara (13.12.2014) NRK

Eit felles mål og ein klar arbeidsdeling er felles for suksesspara innan forsking, ifølge vitskapshistorikar.
http://www.nrk.no/viten/derfor-lukkast-forskarpara-1.12091274

Laber interesse for de nye innstegsstillingene (11.12.2014) Uniforum (UiO)

Innstegsstillinger ble antatt å skulle gi tryggere karriereveier for unge forskere i etableringsfasen. Nå som de straks er på plass, er det ikke lenger først og fremst slik de framstår.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/12/laber-interesse-for-de-nye-innstegsstillingene.html

Forskningen som förenar Nobelparet (10.12.2014) Curie

May-Britt och Edvard Moser, två av årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, är det fjärde paret som får ett Nobelpris tillsammans. De förenas genom sitt intresse för beteendevetenskap och en önskan att hitta den biologiska förklaringen till beteende.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-12-10-forskningen-som-forenar-nobelparet.html

Trakassert pakistansk professor får vern i Noreg (10.12.2014) Uniforum (UiO)

Ein kvinneleg universitetsprofessor frå Pakistan lever i akademisk eksil i Noreg etter å ha blitt skulda for blasfemi av ultrakonservative, religiøse fundamentalistar i heimlandet.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/12/trakassert-pakistansk-professor-far-vern-i-noreg.html

De bergenske FRIPRO-vinnerne (10.12.2014) På Høyden (UiB)

I dag overrekkes Nobelprisen til to nordmenn. Etterveksten av mulige, fremtidige Nobelvinnere kan like gjerne komme gjennom forskningsrådets FRIPRO.
http://pahoyden.no/2014/12/de-bergenske-fripro-vinnerne

Over én milliard til nye FRIPRO-prosjekter (10.12.2014) Norges forskningsråd

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Over_n_milliard_til_nye_FRIPROprosjekter/1254002670708

Overcoming unconscious gender bias in science evaluation (10.12.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Never thought of being gender biased when performing evaluations? Taking the implicit association test could help make you more aware of this issue. Scientists often consider themselves to be rational and objective. But a growing batch of literature suggests the opposite. Particularly, when it comes to evaluating research. Male and female scientists alike tend to implicitly undervalue women’s scientific accomplishments.
http://www.euroscientist.com/overcoming-unconscious-gender-bias-science-evaluation/

Håper prisen kan inspirere forskere (10.12.2014) Gemini

NOBELPRIS 2014: May-Britt Moser ønsker at nobelprisen får flere kvinner til å ta større plass.
http://gemini.no/2014/12/haper-prisen-kan-inspirere-flere-forskere/

Ekspertgruppe vil ha mer realfag i barnehagen (08.12.2014) Kunnskapsdepartementet

Mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagen er et av forslagene fra Ekspertgruppen for realfagene. – Vi tar med oss innspillene fra ekspertgruppen inn i arbeidet med en ny realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Ekspertgruppe-vil-ha-mer-realfag-i-barnehagen.html?id=777110&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_kd

- Man må være villig til å våge (06.12.2014) Universitetsavisa (NTNU)

- Folk har kommet og sagt til oss at man kan ikke ha ektepar som jobber sammen i en lab, men så har de kommet etterpå og sett at men jøss – dette går jo bra!
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article44837.ece

Reagerer på møte-kritikk (04.12.2014) Khrono

Flere muslimske studenter reagerer sterkt på anklagene mot helgens Islam-seminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Feyza Turkkahraman og Tugba Senel mener kritikken «er basert på overdrivelser og løgn ».
http://khrono.no/2014/12/reagerer-pa-logn-om-islam-seminar

Smekkfulle kurs om stress og hersketeknikker (04.12.2014) Universitetsavisa (NTNU)

Forskerforbundet ved NTNUs nye kurs i stressmestring ble fulltegnet på sju minutter. – Mange ansatte har en jobbhverdag preget av kontinuerlig høyt arbeidspress, sier hovedtillitsvalgt Gry Eva Alterskjær.
http://www.universitetsavisa.no/migration_catalog/Campus/article44589.ece

- Kvinner og menn måtte sitte adskilt på islam-seminar på Høgskolen i Oslo og Akershus (03.12.2014) Aftenposten

Kjønnsdelte klasserom er ikke tillatt i Norge, men under et seminar på Høgskolen i Oslo og Akershus forrige uke var kvinner og menn separert av en tom seterad. Helt tilfeldig, ifølge seminarholderen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Kvinner-og-menn-matte-sitte-adskilt-pa-islam-seminar-pa-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-7809496.html

Gjennomslag for studenthelse (02.12.2014) Oppland Arbeiderblad

Stortingets helse- og omsorgskomite avga tirsdag sin innstilling til statsbudsjettet om bevilgninger innen sitt departement. Komiteens flertall, ved representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at helse- og velferdstilbudet til studenter bør styrkes, og foreslår at det gjennomføres pilotprosjekter med etablering av sentre for ung seksualitet.
http://www.oa.no/Gjennomslag_for_studenthelse-5-35-9674.html

Studentane går for kvotering (30.11.2014) Khrono

Balanse. Norsk Studentorganisasjon har diskutert likestilling og mangfald i helga. No går dei for kvotering, kjønnspoeng og sanksjonar mot dei som ikkje tar kjønnsbalanse alvorleg.
http://khrono.no/2014/11/nso-og-kvotering

Niqabsaken utsatt til 2015 (28.11.2014) Khrono

Vedtak om høgskolens nye policy om heldekkende ansiktsplagg er utsatt til neste år. Nå skal forslaget på høring.
http://khrono.no/campus-samfunn/2014/11/niqabsaken-utsatt

Flere høgskoler vurderer niqab-forbud (27.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det jobbes med å få på plass retningslinjer for bruk av ansiktstildekkende plagg ved flere høgskoler. Et fåtall har tatt klart standpunkt for å tillate niqab-bruk.
http://www.fritanke.no/index.php?NyhetID=9620&page=vis_nyhet

Prøver seg for fjerde gang (27.11.2014) Dagens Næringsliv

Mads W. Hjemmen (22) er fast bestemt på å bli pilot. Her prøver han for fjerde gang å komme inn på studiet.
http://www.dn.no/talent/2014/11/27/2154/Utdannelse/prver-seg-for-fjerde-gang

Kvinnearbeidsplassen som bryt statistikken (26.11.2014) På Høyden (UiB)

Medan kvinnelege vitskapeleg tilsette er i mindretal elles, er dei i klart fleirtal hos Hemil-senteret. – Me er opptekne av å avmystifisera forskarlivet, seier instituttleiar Elisabeth Fosse.
http://pahoyden.no/2014/11/kvinnearbeidsplassen-som-bryt-statistikken

Tre millioner til undervisning i køn og ligestilling på pædagoguddannelsen (26.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Pædagoger skal vide mere om kønsidentitet og ligestilling. Derfor afsætter regeringen nu tre millioner kroner til en pulje, så professionshøjskolerne kan søge penge til udvikling af ny viden, undervisningsmateriale og videreuddannelse af undervisere.
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/38052/pressrelease/90171

Flerkulturelt mentorprogram som vekker interesse (21.11.2014) Khrono

Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider med Byrådet i Oslo om et eget mentorprogram for flerkulturelle masterstudenter. — Dette kan faktisk være noe for meg, sier masterstudent Cynthia Ah-Pew.
http://khrono.no/2014/11/starter-mentorprogram-flerkulturelle

Ny TF-dekan: - Vil sveisa saman nytilsette og veteranar (21.11.2014) Uniforum (UiO)

– Eit mål er å sveisa saman dei nytilsette, yngre forskarane med dei som har vore her i fleire tiår. Berre på den måten kan forskinga og undervisninga bli god, meiner Aud V. Tønnessen, som frå nyttår blir dekan ved Det teologiske fakultetet.
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/11/ny-tf-dekan%3A---vil-sveisa-saman-nytilsette-og-vete.html

Bidragsbeslut stora utlysningen 2014 (20.11.2014) Vetenskapsrådet

Totalt går 3,4 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden de kommande fem åren. Dessutom går cirka 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.
http://www.vr.se/4.405c4f3813823f65fee4ea0.html

Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut (20.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Andelen kvinnor som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet har ökat från 29 till 35 procent de senaste fem åren. Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om stöd till forskare inom samtliga vetenskapsområden i årets stora utlysning. Av närmare 5 600 inkomna ansökningar beviljades 824.
http://www.expertsvar.se/pressmeddelande?languageID=1&pressReleaseID=23026

How Zero Gravity Affects Men and Women Differently (19.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

With an upcoming mission to Mars, NASA is studying the ways that living in space affects both men and women.
http://abcnews.go.com/Health/gravity-affects-men-women-differently/story?id=27026408

Nasjonal IT-konferanse (18.11.2014) Høgskoleavisa (HiØ)

– Det viktigste vi gjør er å lage gode fortellinger om teknologi, sa dekan Beate Due fra HiØ under starten på IT-konferansen i et innlegg om «Rekruttering til teknologistudier».
http://www.hiof.no/aktuelt/nyheter/hogskoleavisa/?&displayitem=3921&module=news

Inspirert av teknologi-camp på NTNU (18.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Mina Elise Øieren Holter fikk mersmak da hun som eneste Nes-elev fikk delta på teknologicampen “Jenteprosjektet Ada” i Trondheim.
http://www.raumnes.no/article/20141118/ARTICLE/141119929

Academia for women: short maternity leave, few part-time roles and lower pay (18.11.2014) The Guardian

Equality Challenge Unit figures reveal a dismal picture for female academics with the continued dominance of men in the sector.
http://www.theguardian.com/education/2014/nov/18/academia-for-women-short-maternity-leave

SALT vant Årets Gründerkvinne (18.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Kriss Rokkan Iversen (37) og Kjersti Eline Tønnessen Busch (38) er gründerne av kunnskapsbedriften SALT Lofoten AS. I oktober ble de kåret til Årets gründerkvinne i region Nord. I dag utnevnte næringsminister Monica Mæland dem som vinnere av den nasjonale tittelen og hovedprisen på en halv million kroner.
http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/salt-vant-arets-grunderkvinne/#.VG8RnsnSqZQ

Tidligere ledertalent kåret til Årets gründerkvinne (18.11.2014) E24

Kvinnene bak kunnskapsbedriften Salt vant en halv million kroner.
http://e24.no/jobb/ledertalentene/tidligere-ledertalent-kaaret-til-aarets-gr-nderkvinne/23338427

- En velfortjent seier (18.11.2014) Abelia

Tirsdag 18. november ble gründerne av SALT Lofoten kåret til Årets Gründerkvinne. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, applauderer vinnerne.
http://abelia.no/innovasjon/en-velfortjent-seier-article3164-135.html

ERC Starting Grant til Ann-Cecilie Larsen: —We will do cool stuff! (18.11.2014) Universitetet i Oslo

Skal forstå hvordan grunnstoffer blir dannet – og farge håret blått.
http://www.mn.uio.no/fysikk/om/aktuelt/aktuelle-saker/2014/erc-sg-larsen.html

Reaksjoner mot niqab-forbud (17.11.2014) Khrono

Studentene reagerer på at nye retningslinjer for bruk av heldekkende ansiktsplagg på høgskolen eventuelt skal innføres uten at studentene er blitt hørt.
http://khrono.no/2014/11/mener-det-mangler-forstaelse-i-niqab-debatten

Slik fordeles doktorgradene (14.11.2014) Universitetsavisa (NTNU)

NTNU lager trolig noen flere doktorer enn forventet i år. Flest innen medisin, færrest innen arkitektur og humaniora.
http://www.universitetsavisa.no/incoming/2014/11/14/slik-fordeles-doktorgradene

The future of women-only universities (13.11.2014) Times Higher Education (THE)

Jon Marcus examines the decline of all-female institutions in the West and their rising popularity in the developing world.
http://www.timeshighereducation.co.uk/features/the-future-of-women-only-universities/2016857.article

European Space Probe Lands on Comet; Feminists Rip Project Scientist's 'Sexist' Shirt (12.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

The European Space Agency made history on Wednesday, after its Philae lander touched down on Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko – the first spacecraft to land on a comet. CNN, Fox News Channel, and MSNBC all interrupted their regular programming with the breaking news.
http://newsbusters.org/blogs/matthew-balan/2014/11/12/european-space-probe-lands-comet-feminists-rip-project-scientists#.VG8mnou-a2c.facebook

Horisont 2020 räknar inte med humaniora (11.11.2014) Curie

Visionen för EU:s ramprogram Horisont 2020 var att angripa de mest angelägna samhällsutmaningarna med disciplinöverskridande forskning. I verkligheten blev humaniora nästan helt exkluderat, menar Science Europe som riktar skarp kritik mot ramprogrammet.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-11-11-horisont-2020-raknar-inte-med-humaniora.html

Akademins självbild hindrar jämställdhet (10.11.2014) Genus

37 jämställdhetsprojekt i akademin fick 47 miljoner av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Vad hände sedan? En hel del, visade det sig när satsningen sammanfattades vid en konferens den 5 november.
http://www.genus.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/akademins-sjalvbild-hindrar-jamstalldhet.cid1245445

Fler kvinnliga professorer på Lunds universitet (10.11.2014) Sydsvenskan

Det är för få kvinnliga professorer vid Lunds universitet. Nu anslås fyra miljoner kronor för att få rätsida på obalansen.
http://www.sydsvenskan.se/lund/fyra-miljoner-for-fler-kvinnor/

Nesten bare menn leder politiet (08.11.2014) Nettavisen

I politimester Geir Gudmundsens nærmeste ledergruppe er under ti prosent kvinner. Politiet ville jobbet annerledes hvis mangfoldet var større, mener professor.
http://www.nettavisen.ca/news/nesten-bare-menn-leder-politiet

Barn av innvandrere bruker lengre tid på å få jobb (08.11.2014) Forskning.no

Selv om de er vokst opp i Norge og har høy utdanning, har unge med foreldre fra Pakistan og India lavere sjanse for å være i betalt arbeid.
http://forskning.no/innvandring-samfunn-arbeid/2014/11/fra-utdanning-til-arbeid

Kärlek, genialitet och Nobelpris (07.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det finns inget större tema än kärlek. Lena Anderssons förra roman "Egenmäktigt förfarande" är bland de bästa en i Kulturtorget har läst. Världen är full av snillen, men Nobelpris gick bara till ett av snillena som föddes den 7 november. Marie Curie är i en klass för sig för sina två Nobelpris. Kärnfysikern Lise Meitner fick inget Nobelpris.
http://www.allehanda.se/kultur/karlek-genialitet-och-nobelpris

Örebro universitet placerar sig bäst bland landets läkarutbildningar (07.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Medicine studerandes förbund, som är en del av Sveriges läkarförbund, har utvärderat landets sju läkarutbildningar. Örebro universitet får högsta betyg på såväl de praktiska som de teoretiska delarna.
http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_universitet/pressreleases/oerebro-universitet-placerar-sig-baest-bland-landets-laekarutbildningar-1080935?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Hun er ny professor II fra næringslivet (06.11.2014) Universitetet i Tromsø

Norges fiskerihøgskole ønsker et tettere samarbeid med marine næringer. Derfor er Randi Karlsen fra firmaet Brødrene Karlsen på Husøy tildelt et såkalt «VRI-professorat». Totalt har UiT nå tre slike professorater.
http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=394669

Kjønnsforskjellene i tannlegestudiet øker (05.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Trenden med at tannlegestudiet domineres av kvinner fortsetter. I dag er kun 22 prosent av tannlegestudentene menn.
http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=14348&expand=3796,3799,4186&show=4186

Ökad jämställdhet höjer kvaliteten i högskolan (04.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det är dags att öka takten i jämställdhetsarbetet på lärosätena. Universiteten och högskolorna bör integrera jämställdhetsperspektivet i alla beslut, processer och verksamheter: inse att jämställdheten är en kärnfråga och inte en sidofråga.
http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Nyheter/Okad-jamstalldhet-hojer-kvaliteten-i-hogskolan/

CERN Council selects next Director-General (04.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

At its 173rd Closed Session today, CERN Council selected the Italian physicist, Dr Fabiola Gianotti, as the Organization’s next Director-General. The appointment will be formalised at the December session of Council, and Dr Gianotti’s mandate will begin on 1 January 2016 and run for a period of five years. Council rapidly converged in favour of Dr Gianotti.
http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/11/cern-council-selects-next-director-general

Gutter diskrimineres ikke (03.11.2014) Tønsbergs blad

Jeg har den siste tiden fulgt med i debatten der det fokuseres på at «flinke jenter bør gi mer blaffen» – formuleringen er min tolkning. I denne sammenheng syntes jeg at kronikken i Aftenposten av skribent Guri Idsøe Viken 7. oktober traff spikeren på hodet. Hun fokuserer på at merkelappen «flink pike» er et forsøk på å ta fra oss den autoriteten kunnskap og prestasjon ellers gir.
http://www.tb.no/meninger/gutter-diskrimineres-ikke-1.8641470

Delar ut 829 miljoner (03.11.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

219 projekt får dela på årets stora utlysning inom medicin och hälsa från Vetenskapsrådet.
http://www.lifesciencesweden.se/finansiering-eller-stod/delar-ut-829-miljoner/

Mannlige utenlandske studenter blir oftest tatt i juks (02.11.2014) Khrono

Eksamensfusk. Syttifem prosent av de som ble tatt i juks på eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2013-14 hadde utenlandsk bakgrunn. Sytti prosent var menn.
http://khrono.no/2014/10/eksamensfusk

– Kvinnelige prester umyndiggjøres (01.11.2014) Vårt Land

Nyslått dekan ved Det teologiske fakultet Aud Tønnesen ber om tilgivelse for sin skarpe tunge.
http://www.vl.no/samfunn/kvinnelige-prester-umyndiggj%C3%B8res-1.277137

Kritisk til likestillingskutt (31.10.2014) På Høyden (UiB)

– Eg er ikkje glad for at potten til likestillingstiltak vert redusert, sa professor Kjersti Fløttum i budsjettdebatten. Ho fekk støtte frå fleire av dei andre styremedlemmene.
http://pahoyden.no/2014/10/kritisk-til-likestillingskutt

Må seia nei til helsestudent frå Gambia (31.10.2014) På Høyden (UiB)

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.
http://pahoyden.no/2014/10/ma-seia-nei-til-helsestudent-fra-gambia

Forskarkvinna i lego blev världsnyhet (30.10.2014) Curie

När Ellen Kooijman föreslog att Lego skulle tillverka figurer som föreställde kvinnor som forskar blev det snabbt en världsangelägenhet. Själv hade hon aldrig kunnat drömma om att ämnet skulle vara så laddat.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-10-30-forskarkvinna-i-lego-blev-varldsnyhet.html

Suspension is a feminist issue (30.10.2014) Times Higher Education (THE)

An academic who suffered sexual harassment criticises the secrecy surrounding such cases.
http://www.timeshighereducation.co.uk/comment/opinion/suspension-is-a-feminist-issue/2016601.article

Tilrettelagt realfagsutdanning i Afrika (30.10.2014) Journalen

Førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Astrid Sinnes, mener det er store kjønnsforskjeller i realfagsutdanningen, særlig i de fattigste landene.
http://journalen.hioa.no/journalen/Nytt_fra_HiOA/2014/10/30/tilrettelagt-realfagsutdanning-i-afrika

– Gutter og unge menn blir diskriminert (29.10.2014) Tønsbergs blad

Gutter og unge menn blir diskriminert av utdanningssystemet i Norge. Dette må forandres, mener jurist Rune Bård Hansen.
http://www.tb.no/nyheter/gutter-og-unge-menn-blir-diskriminert-1.8633262

NMBU-rektor etterlyser nye virkemidler for likestilling (29.10.2014) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

- Det er synd at likestillingsprisen nå fjernes, mener NMBU-rektor. Hun etterlyser nye virkemidler som kan erstatte den.
http://www.nmbu.no/aktuelt/node/18456

Kutter likestillingspris (28.10.2014) Forskerforum

Regjeringen vil ikke lenger premiere likestillingsarbeid i akademia.
http://www.forskerforum.no/wip4/kutter-likestillingspris/d.epl?id=2188305

Eksperter: Vi får ligestilling - om 81 år (28.10.2014) Politiken

Den årlige ligestillingsrapport viser, at der er lange udsigter til lige forhold mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.
http://politiken.dk/udland/ECE2437363/eksperter-vi-faar-ligestilling---om-81-aar/

Jämställdhet i fokus på spelmässa (27.10.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Sexismen i dataspelsbranschen har lyfts fram i media den senaste tiden. När Högskolan i Skövde tar plats på den stora spelmässan Comic Con Gamex i Stockholm visar man att man arbetar aktivt med sådana etiska frågor i sina utbildningar – i montern har man en uppställning med jämställdhetsambassadörer tillika dataspelsutvecklare.
http://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/jaemstaelldhet-i-fokus-paa-spelmaessa-1073500?utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease&utm_medium=rss&utm_source=rss

Appell fra de europeiske fagforeningene i høyere utdanning og forskning (27.10.2014) Forskerforbundet

Den europeiske paraplyorganisasjonen ETUCE har vedtatt en appell om å forsvare Europas vitenskapelige og akademiske potensial.
https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2014/appell-fra-de-europeiske-fagforeningene-for-hoyere-utdanning-og-forskning/

Ingeniørjenter: — Nå føles ikke kroa som et kjøttmarked (26.10.2014) Khrono

Ingeniør. Hver femte student på ingeniørfag ved høgskolen er kvinner. For å skape et større fellesskap og med håp om bedre rekruttering er en jentegruppe etablert.
http://khrono.no/2014/10/ots-jentegruppa

24 000 platser i nytt ”kunskapslyft” (22.10.2014) Svenska Dagbladet

Regeringen vill satsa 2,5 miljarder kronor för att få fram 24 000 nya utbildningsplatser under nästa år. Det handlar om platser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/24-000-platser-i-nytt-kunskapslyft_4031965.svd

Helsefagene krever et totalforbud mot niqab (20.10.2014) Khrono

Niqab. Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker totalforbud mot niqab. — Uforståelig og dårlig begrunnet, mener studentprest Arne Jor.
http://khrono.no/2014/10/niqab-forbud-pa-hf

Flere kvinner enn menn studerer i utlandet (17.10.2014) Ledernett

Hele 16 260 norske studenter tar hele utdanningen i utlandet. Mer enn 60 prosent er kvinner.
http://ledernett.no/Nyheter/Siste-nytt/Oktober-2014/Flere-kvinner-enn-menn-studerer-i-utlandet

Aktuel dansk kønsforskning forkludres af dårlig formidling (15.10.2014) Politiken

'Har forskningen køn?' er en vigtig bog, men desværre også unødig vanskelig.
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE2424013/aktuel-dansk-koensforskning-forkludres-af-daarlig-formidling/

Ny forskningsminister vill ha bonus för kvinnliga professorer (10.10.2014) Sveriges Radio

Inte kvotering, men ett bonussystem. Det är nya forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) plan för att få fler kvinnliga professorer på universiteten.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5986957&programid=406

Det finns ingen quick fix för jämställd forskning (09.10.2014) Svenska Dagbladet

Den nya regeringen vill åtgärda ojämställdhet bland forskare från fel ände. Kvotering ska inte slå ut konkurrens om forskningsresurserna, skriver docent Lina Nordquist (FP).
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genvag-till-jamstalld-forskning-finns-inte_3995145.svd

Vil at utenlandsstudenter skal betale (08.10.2014) Forskning.no

Regjeringen åpner for å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits.
http://forskning.no/2014/10/utenlandsstudenter-ma-betale

De snevre nobelprisene (07.10.2014) Forskning.no

Kommentar: Ekteparet Moser er selvfølgelig flinke, men Nobelprisen er ikke et OL i vitenskap, det er mer et VM i tikamp, skriver Erik Tunstad.
http://forskning.no/meninger/kommentar/2014/10/de-snevre-nobelprisene

En sjelden nobelvinner (07.10.2014) Vårt Land

– 50 prosent av de beste hodene er kvinner, men det gjenspeiler vanligvis ikke Nobelprisene.
http://www.vl.no/samfunn/en-sjelden-nobelvinner-1.274070

Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser (06.10.2014) NTNU

– Dette er en fantastisk nyhet, først og fremst for May-Britt og Edvard Moser, men også for NTNU og Norge, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.
http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/14/nobelprisen-til-may-britt-og-edvard-moser

Norsk ektepar fikk nobelprisen i medisin (06.10.2014) Aftenposten

Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er tildelt årets nobelpris i medisin. Det er første gang i historien at norske forskere får prisen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norsk-ektepar-fikk-nobelprisen-i-medisin-7732860.html

17 kvindelige forskere modtager en YDUN-bevilling fra Det Frie Forskningsråd (06.10.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

Det Frie Forskningsråd investerer 110 millioner kroner i 17 videnskabelige projekter med en række af Danmarks mest lovende kvindelige forskere ved rorpinden.
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/17-kvindelige-forskere-modtager-en-ydun-bevilling-fra-det-frie-forskningsrad

Nobelpris til NTNU (06.10.2014) NRK

May-Britt Moser og Edvard Moser fikk Nobelprisen i medisin for sin forskning på hjernens posisjoneringssystem.
http://www.nrk.no/viten/nobelpris-til-ntnu-1.11969461

Episode 49: The pace of progress (05.10.2014) Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder

"I often walked away from the school playground thinking, why am I doing this? I am disheveled, I am tired, I am exhausted, and it is just relentless. But then I'd get to work and think, 'This is what I am doing.'"
http://www.thebroadexperience.com/listen/2014/10/4/episode-49-the-pace-of-progress.html

Liten nedgang i antall doktorgrader (01.10.2014) NIFU

I første halvår 2014 ble det avlagt vel 800 doktorgrader ved norske læresteder. Det er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.
http://www.nifu.no/news/liten-nedgang-i-antall-doktorgrader/

Pris till unga forskare i Europa (25.09.2014) European Commission

En prisutdelning i Warszawa bildade den högtidliga avslutningen på en tävling där Europas mest lovande unga forskare presenterade sina forskningsprojekt för en internationell panel.
http://ec.europa.eu/news/science/140925_sv.htm

Første kvinne ut i rommet på 17 år (25.09.2014) NRK

Russerne var de første til å sende en kvinne ut i rommet, men etter det har det gått tregt. Nå er den fjerde kvinnelige kosmonauten på vei. 17 år etter den forrige.
http://www.nrk.no/verden/mot-strommen-ut-i-rommet-1.11951123

Mer jämställt i kyrkan än i akademin (25.09.2014) Curie

Jämställdheten är bättre i kyrkan än i akademin, menar den nytillträdda ärkebiskopen Antje Jackelén.
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2014-09-25-mer-jamstallt-i-kyrkan-an-i-akademin.html

Den harde veien opp (24.09.2014) Uniforum (UiO)

Færre kvinner enn menn utnevnes til professorer eller vinner forskningspriser. Samtidig skaffer flere kvinner enn menn seg høyere utdanning, og nesten halvparten av alle doktorgrader tas av kvinner. Hva skal til for å lykkes i en forskerkarriere?
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/09/den-harde-veien-opp-kvinner-i-akademia.html

NIH vill ta bort könsskillnader i biomedicinsk forskning (24.09.2014) Läkemedelsvärlden

Amerikanska National Institutes of Health vill att biomedicinska studier görs för båda könen redan på en preklinisk nivå.
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/nih-vill-ta-bort-konsskillnader-i-biomedicinsk-forskning-13240

Olika behandling för kvinnor och män (23.09.2014) Läkemedelsvärlden

Kvinnor med högt blodtryck får en annan behandling än män. Det visar en avhandling på fler än 40 000 patienter.
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/olika-behandling-kvinnor-och-man-13231

- Utlendinger forbigås ved ansettelser (23.09.2014) Forskerforum

Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013.
http://www.forskerforum.no/wip4/-utlendinger-forbigaas-ved-ansettelser/d.epl?id=2184738

Høyskole mangler menn (23.09.2014) Forskerforum

Samisk høgskole i Kautokeino søker etter en stipendiat i pedagogikk ved lærerutdanningen.
http://www.forskerforum.no/wip4/hoeyskole-mangler-menn/d.epl?id=2184737

Håndplukker kvinner til nye professorater (22.09.2014) Universitetsavisa (NTNU)

I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger. Årsak: Det er ansettes for få kvinner. Nå skal de ti neste være kvinner.
http://www.universitetsavisa.no/notiser/article23964.ece

”Feminiserade storstäder dominerar snart världen” (22.09.2014) Dagens Nyheter

Tyst revolution. En ny världsordning växer fram, där kvinnor i städer går främst. Kvinnor dominerar nu högre utbildning. I amerikanska och brittiska storstäder tjänar unga kvinnor redan mer än unga män. Att följa med i denna utveckling är en avgörande politisk fråga, skriver Kjell A Nordström och Per Schlingmann.
http://www.dn.se/debatt/feminiserade-storstader-dominerar-snart-varlden/

Kvinnor ska handplockas när nya professorer utses (22.09.2014) Sydsvenskan

I somras stoppade rektor Per Eriksson under en vecka alla utnämningar av professorer. Anledningen: det är alldeles för få kvinnor. LTH, Ekonomihögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten beskrivs som ”enkönade” fakulteter.
http://www.sydsvenskan.se/lund/kvinnor-ska-handplockas-nar-nya-professorer-utses/
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.