Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Magasinet

Her finner du oversikt over nyhetsartikler. Artikler fra andre år finnes i arkivet til høyre.

2008

– Nok stortingsmeldinger

Administrerende direktør for kunnskapsbedriftenes arbeidsgiverforening Paul Chaffey mener vi har gode nok analyser til å få til likestilling. Nå må det handles.

(18.12.2008) Les mer

Større kjønnsforskjeller i rike land

Det er lite som skiller ghanesiske jenter og gutter i deres interesse for naturfag og teknologi. I Norge, Sverige, Finland og England er det derimot store kjønnsforskjeller i hva elevene er opptatt av.

(18.12.2008) Les mer

Vil lede kvinnene til topps

Hierarkier og mangel på lederskap hindrer kvinner i å nå toppen innen akademia, mener Curt Rice, nyvalgt prorektor ved Universitetet i Tromsø. Han vil ha mer ledelse og andre arbeidsmetoder ved universitetet.

(16.12.2008) Les mer

Usikker studentstøtte

Norsk studentunion kan komme til å trekke sin støtte til øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. Studentenes Landsforbund holder derimot fortsatt på øremerking.

(15.12.2008) Les mer

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere: Kulturkamp og likestilling

Fra nyttår er Universitetet og Høgskolen i Tromsø organisert i én og samme institusjon. Nå inviterer universitetet til diskusjon om hva likestillingsarbeid kan bety i fusjoner og omorganiseringer.

(27.11.2008) Les mer

Seig framgang for likestilling i instituttene

Forskningsinstituttene er forpliktet til å jobbe for kjønnsbalanse blant de ansatte, men har en lang vei å gå. Stillingsutlysninger som ber om smal kompetanse trekkes fram som en årsak.

(27.11.2008) Les mer

Få kandidater til årets likestillingspris

Syv institusjoner konkurrerer om Kunnskapsdepartementets likestillingspris for forskningssektoren. Antallet er skuffende, men flere av bidragene har høy kvalitet, sier Linda Rustad, seniorrådgiver for Kif-komiteen.

(20.11.2008) Les mer

Kan fremme likestilling

Arbeidet med å standardisere hverdagen til forskere i Europa kan styrke likestillingsarbeidet i forskningssektoren, men det forutsetter et kjønnsperspektiv i prosessen. Det mener Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning.

(14.11.2008) Les mer

Tar grep i nord

Det skal satses på nordområdene. Det vil kvinnelige teknologer få mest mulig ut av gjennom nettverket Moment ved Høgskolen i Narvik.

(06.11.2008) Les mer

Norsk-sveitsisk dialog om likestilling

I forrige uke møttes representanter fra Norge og Sveits for å diskutere likestilling i forskning og høyere utdanning. Fra norsk side var det interesse rundt at Sveits vil gjøre likestilling til et kriterium ved evaluering og finansiering av universitetene.

(28.10.2008) Les mer

Jobber for likestilling i SINTEF

– Når vi setter fingeren på kjønnsdiskriminering, kan ikke ledelsen overse oss. Gjennom gode dialoger jobber vi sammen for at SINTEF skal bli bedre, sier Kjersti Folvik, leder for kvinnelige ingeniører og forskere ved SINTEF.

(24.10.2008) Les mer

Trenger drahjelp for kvalifisering

Sett i forhold til antall faglig ansatte, har helse- og sosialfagsavdelingene ved de statlige høgskolene langt færre professorater enn de mannsdominerte teknologiavdelingene.
– Postdoktorstillinger kan brukes som et strategisk virkemiddel, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

(16.10.2008) Les mer

Vil endra regelverket i EU

Regjeringa stansar ikkje med øyremerking av stillingar til kvinnelige forskarar. No varslar Tora Aasland at målet er å få EU til å endra sitt regelverk på området.

(13.10.2008) Les mer

Få professorater på kvinnedominerte utdannelser

De kvinnedominerte statlige høgskoleutdanningene har langt færre professorater enn de mannsdominerte, viser tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. De professoratene som finnes, besittes i overveiende grad av menn.

(12.10.2008) Les mer

Bak kulissene i akademia

I Nederland er kun hver tiende professor en kvinne. Antropolog Marieke van den Brink har sett nærmere på hvordan ansettelsene til toppstillingene foregår. Mest overrasket er hun over hvor fraværende vurderinger av kjønn er.

(10.10.2008) Les mer

– Satser ikke nok

Regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i går, at den vil satse på øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner. Leder i Kif-komiteen Gerd Bjørhovde må likevel innrømme at hun er skuffet over budsjettet.

(08.10.2008) Les mer

Forsker på hjerneflukt i fysikk

Hvorfor har Italia har en høyere andel kvinner i fysikk enn Finland og Danmark? Og hva er det som gjør at noen velger seg en karriere som fysikere, mens andre forlater faget? Dette søker forskere fra fem europeiske land å finne svar på.

(03.10.2008) Les mer

– Gjelder også for instituttene

Jobber du ved et forskningsinstitutt og lurer på om ledelsen er forpliktet til å arbeide for å fremme likestilling? Her kommer svaret.

(26.09.2008) Les mer

Kjønn i fysikkens verden

– Situasjonen for kvinnelige fysikere er statisk, mener Pia Thörngren, kjernefysiker ved Universitetet i Uppsala. Nylig var hun med på å samle fysikere og kjønnsforskere til felles konferanse.

(25.09.2008) Les mer

Yngst og minst likestilte

Landets yngste universiteter ligger lavt på likestillingsbarometeret. Hva gjør de for å bedre på tallene?

(24.09.2008) Les mer

Ønsker øremerking velkommen

Bekreftelsen på at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil åpne for øremerking av stillinger til kvinner får god mottakelse i utdannings-Norge.

(02.09.2008) Les mer

Aasland lover øremerking i 2009

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland lover å gjeninnføre øremerking av stillinger til kvinner i akademia i løpet av 2009.

(02.09.2008) Les mer

For dårlig på likestilling

Oppsiktsvekkende lite om likestilling. Det er tilbakemeldingen fra Kif-komiteen på Norges forskningsråds utkast til ny strategi. De mener Forskningsrådet henger etter både EU og norske forskningsinstitusjoner i arbeidet for å fremme kvinner i forskning.

(29.08.2008) Les mer

Forandring og likestilling

I boka Women, universities and change analyserer en rekke forskere fra ulike land endringer i høyere utdanning i forhold til kjønn og likestilling. Et viktig perspektiv er hvordan likestillingsarbeid kan bli en del av institusjonenes organisasjonsutvikling.

(28.08.2008) Les mer

Inspirerte i Spania

Likestilling har stått høyt på dagsorden i Spania de siste årene. Men i forskningssektoren har det skjedd lite. På konferansen Women’s Worlds lot spanske forskere seg inspirere av Norge.

(15.07.2008) Les mer

Tynges av tradisjoner

Var Marie Curie en arbeidshest og Rosalind Franklin en humørsyk blåstrømpe? Forskningsbiografier er ingen uproblemtisk sjanger for kvinnelige forskere, mener historikeren Mineke Bosch.

(27.06.2008) Les mer

– Gjør oss handlingslammet

– Sørensen gir argumenter til dem som ønsker vikeplikt for likestilling i akademia, sier tidligere medlem av Kif-komiteen, Arnfinn J. Andersen. Han er en av flere som har reagert på uttalelser fra Knut H. Sørensen om manglende kunnskapsgrunnlag for å sette i gang nye nasjonale likestillingstiltak.

(20.06.2008) Les mer

Liten tro på endring

Det er kvinners ansvar å ta seg av barn, og det er opp til kvinner selv å velge mellom forskningskarriere og familieliv. Det mener baltiske forskere intervjuet i prosjektet BASNET.

(16.06.2008) Les mer

– Mangler kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsminister Tora Aasland har varslet at hun ønsker nasjonale tiltak for å fremme likestilling i forskning. Men flere forskere advarer nå om at vi vet for lite om årsakene til ulikheter mellom kjønnene.  
– Likestillingspolitikken innenfor akademia baserer seg på synsing, mener professor Knut Holtan Sørensen. Han etterlyser mer forskning på betydningen av kjønn i akademia.

(27.05.2008) Les mer

Ikke bare kjønn

Avtroppende leder for likestillingsutvalget Marit Godeseth håper på en engasjerende, meningsfull og åpen debatt når Høgskolen i Lillehammer skal inkludere nye grupper i likestillingsarbeidet.

(21.05.2008) Les mer

Fordommer og skiftende standarder

– Kvinner blir stadig nedvurdert, og må prestere bedre for å bli ansett som jevngode med menn. Det er på tide at vi ser nærmere på rekrutteringsprosessene, mener Virginia Valian.

(15.05.2008) Les mer

Anbefaler øremerking

Kif-komiteen anbefaler aktiv bruk av moderat kjønnskvotering og øremerking av faste og midlertidige stillinger for kvinnelige forskere i ett nytt notat utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

(08.05.2008) Les mer

Utfordrende utvidelse

Likestillingsarbeid handler om mer enn kjønn, også ulikheter på grunnlag som etnisitet, alder og funksjonsevne skal bekjempes. Men hvordan gjøre dette i praksis? Det var tema for nettverksmøte for likestillingsarbeidere på Lillehammer nylig.

(30.04.2008) Les mer

Rektorfabrikken

I 2003 var 10 prosent av rektorene i Sverige kvinner. I 2007 hadde kvinneandelen steget til nærmere 40 prosent. Det skal prosjektet IDAS ha mye av æren for.

(29.04.2008) Les mer

– Må være mer enn glasur

Den finske forskeren Liisa Husu advarer mot at likestilling ofte forsvinner ut fra toppsatsinger innen forskning, og ønsker evalueringer av programmene for fremragende forskning. 
– Likestillingssatsingene må bli mer enn glasur på kaka, sier hun.

(24.04.2008) Les mer

Ser til Sverige

Likestillingslektorer, karaktersetting og priser til de flinkeste i likestillingsklassen. Universitetet i Oslo har vært i Sverige og latt seg inspirere av svenskenes likestillingsarbeid.

(10.04.2008) Les mer

Feministiske tiltak har suksess

Storbritannia har i en årrekke forsøkt å øke andelen kvinner i mannsdominerte fag. Men fungerer tiltakene? Det har sosiolog Alison Phipps forsket på. Hun mener det må satses på mer feministiske tiltak.

(31.03.2008) Les mer

Flørter med vitenskap

Må en kvinne være sexy for å uttale seg om stamcelleforskning? Britiske forskere har studert hvordan vitenskapskvinner blir framstilt i media.

(24.03.2008) Les mer

Hvordan ser en forsker ut?

Lisa Simpson er en forskerspire jenter merker seg. Men hvilke andre bilder gir media av kvinnelige forskere? Og hvem har ansvar for å endre dem?

(19.03.2008) Les mer

Vil øremerke

Tora Aasland fikk blomster og lovord fra studentene etter hun endelig snakket i klartekst om øremerking.

(10.03.2008) Les mer

Prosjektrapport: Om nettverk for kvinnelige forskere

Kif-komiteen har utredet behovene for en nasjonal satsing på nettverk for kvinnelige forskere i Norge. Pilotprosjektet konkluderer med at det finnes en interesse for å styrke og samle nettverksarbeidet.

(26.02.2008) Les mer

- Fysikk kan være feminint

Verden blir bedre om flere jenter blir ingeniører. Det mener Camilla Schreiner, som forsker på sammenhengen mellom kjønn og valg av realfag.

(25.02.2008) Les mer

Innfrir Stjernø-utvalget mandatet?

Stjernø-utvalget hevder at de største hindringene for økt likestilling ligger utenfor universitets- og høyskolesektoren. Det blir for enkelt. (24.02.2008) Les mer

Grenseløse utfordringer

Kvinnelige akademikeres vanskeligheter med å avansere til høyere vitenskapelige stillinger sto i fokus i forrige uke, da Kvinnforsk samlet akademikere fra blant andre Norge, Canada, Uganda og Ghana til diskusjon på Tromsø Kunstforening.

(04.02.2008) Les mer

Går mot avklaring i øremerkingssaken

Kunnskapsdepartementet ber Kif-komiteen utrede modeller som kan sikre kvinner ansettelse i vitenskapelige stillinger på mannsdominerte fag. Til høsten regner departementet med å kunngjøre hvilke tiltak institusjonene kan ta i bruk.

(01.02.2008) Les mer

– Større enheter kan gjøre likestillingsarbeid lettere

Kif-leder Gerd Bjørhovde har merket seg at Stjernø-utvalget går inn for flere av komiteens forslag til tiltak, og mener at sammenslåinger av institusjoner vil kunne gjøre likestillingsarbeidet lettere, dersom det blir gjort på riktig måte.

(23.01.2008) Les mer

To vinnere av likestillingsprisen 2007

NTNU og Universitetet i Tromsø deler årets likestillingspris fra Kunnskapsdepartementet på to millioner kroner. – Jeg håper dette kan inspirere flere til videre arbeid med likestilling, sa Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning under utdelingen.

(23.01.2008) Les mer

Nytt nettverksmøte: Vil utvide likestillingsarbeidet

Likestilling i akademia handler om mer enn kvinnelige forskere. Men hvordan skal man jobbe i forhold til andre grupper som opplever diskriminering? Det utvidete likestillingsbegrepet er tema på nettverksmøtet for likestillingsarbeidere i april.

(16.01.2008) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!