Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Magasinet

Her finner du oversikt over nyhetsartikler. Artikler fra andre år finnes i arkivet til høyre.

2006

Samler forskning og tiltak

Mange muligheter for kjønnsforskere i EUs 7. rammeprogram for forskning, men tid for tenkepause når det gjelder tiltak for å fremme kvinner i forskning. Det melder den nye enheten i EU-kommisjonen som har ansvar for både kjønnsforskning og kvinner i forskning. (12.12.2006) Les mer

Kjønn i et multietnisk samfunn

- Vi må undersøke hvorfor den enkelte kvinne ikke deltar, sier Alta Hooker. Hun er rektor ved et universitet i Nicaragua som vil tilrettelegge for at kvinner tar høyere utdanning. (02.12.2006) Les mer

Gir høyere utdanning utvikling?

Utdanning er ansett som viktig for å bekjempe fattigdom. Men medfører høyere utdanning for kvinner nødvendigvis utvikling i et samfunn, eller for kvinnene selv? (02.12.2006) Les mer

Vår kvinne i Brussel

Irina Michalowitz har som misjon å fremme kvinner i forskning i EU. Vi har spurt henne om hvordan hun vurderer det nye rammeprogrammet for forskning. (01.12.2006) Les mer

Ny rapport: 30 år til likestilling

Kvinnene i akademia er blitt flere, men de er fremdeles i mindretall, og målet om at halvparten av det faste vitenskapelige personalet skal være kvinner, er ikke nådd. Om endringstakten i UoH-sektoren fortsetter i samme tempo som på 1990- og 2000-tallet, kan det ta 25 til 30 år før halvparten av de fast ansatte er kvinner. (01.12.2006) Les mer

Lav nordisk deltakelse

Få nordiske nettverk var tilstede på første møte i European Platform of Women Scientists. (01.11.2006) Les mer

Opprop for handlingsplaner i 7RP

Nettverk for kvinnelige forskere ber EU-kommisjonen opprettholde kravene til handlingsplaner for kjønn og likestilling i neste rammeprogram.

(30.10.2006) Les mer

Akademisk bøllekurs

Selv om flertallet av stipendiatene ved ILOS er kvinner, dominerer fortsatt menn i professorstillingene. Det vil professorene gjøre noe med. (30.10.2006) Les mer

Utlyser der kvinnene er

Karolinska Institutet sliter med å øke andelen kvinnelige professorer. Nå vil de opprette stillinger på fagområder der kvinnene briljerer.

(30.10.2006) Les mer

Å måle en forsker

Hvilken forskning er fremragende, og hva har forskerens kjønn med det å gjøre? Det var tema for en konferanse ved Karolinska Institutet nylig.

(30.10.2006) Les mer

Ser etter virkemidler i EU

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vektlegger bruk av forskjellsbehandling for å få flere kvinner til topps i akademia, og ser til EU etter virkemidler. Men han får kritikk for budsjettet fra opposisjonen.

(11.10.2006) Les mer

Med tanke på Norden

20. oktober møtes nettverk for kvinner i forskning til første treff i The European Platform of Women Scientists. Solveig Bergman ønsker organisasjonen velkommen, og håper på nordisk deltakelse.

(25.09.2006) Les mer

En praktisk start

Startpakka var ingen livredder, men den har gitt professor Heidi C. Dreyer mulighet til å jobbe målrettet og langsiktig.

(25.09.2006) Les mer

Et blikk på instituttene

Det er mye fokus på kvinneandelen blant de fast ansatte ved universiteter og høgskoler. Men det er næringslivet og i instituttsektoren at andelen kvinnelige forskere er lavest.

(24.09.2006) Les mer

Likestilling på høring

Oppslag i regionavisa Bergens Tidende, konferanse og debatt blant studenter og ansatte. Universitetet i Bergen reviderer sin handlingsplan for likestilling, og det skjer ikke i stillhet.

(22.09.2006) Les mer

Mindre tid til forskning?

Retningslinjene for fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning er fjernet. Mange frykter det kan ramme kvinnelige forskere spesielt.

(15.08.2006) Les mer

Spør kunnskapsministeren om likestilling

Hva vil statsråd Øystein Djupedal gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren? (08.08.2006) Les mer

Ikke på dagsorden

Danmark har den laveste kvinneandelen blant professorer i Norden. Det diskuterer de lite. (07.08.2006) Les mer

Å måle mangfold

Lønner kvinner seg? Det har franske Laure Turner forsøkt å regne ut. (28.06.2006) Les mer

Sett fra næringslivet

Hvorfor går det så treigt å øke kvinneandelen innen forskning i privat sektor? Det har en ekspertgruppe i EU forsøkt å finne ut av. (28.06.2006) Les mer

Uklare likestillingskrav til fremragende forskning

Hvilken betydning har egentlig kravet om integrering av likestillingshensyn hatt i den nye runden med SFF-utlysninger i Norge?

(26.06.2006) Les mer

Unge fremragende menn

Til høsten utlyses nye stipend til Yngre fremragende forskere. Professor Inge Henningsen mener Forskningsrådet bør gjøre en likestillingsvurdering av hele ordningen. (26.06.2006) Les mer

Vil ha bredere fokus

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker "et bredere fokus" mot diskriminering i akademia. Med seg har de et nytt lovverk som utdannings- og forskningsinstitusjonene er forpliktet av.

(23.06.2006) Les mer

Forsiktig start for nettverk

Det blir nytt møte for likestillingsarbeidere mot slutten av året. (20.06.2006) Les mer

Hvor går pengene?

Foreta en likestillingsvurdering av budsjettet.

(10.06.2006) Les mer

Når likestilling skal bli praksis

”Jeg vet hva man skal gjøre for å få likestillingsarbeidet til å fungere, men det er sjelden jeg får lov å gjøre det.” Slik innledet Eva Mark sitt foredrag på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 29. mai.

(10.06.2006) Les mer

Likestillingspris til Kari Melby

Leder i Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning er tildelt NTNUs likestillingspris for 2006.

(01.06.2006) Les mer

Hur gör man?

Eva Mark forsker på forholdet mellom teori og praksis i likestillingsarbeidet. 29. mai kommer hun for å snakke med likestillingsarbeidere ved norske universitet og høgskoler.

(15.05.2006) Les mer

Bevilger penger til nettverk

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

(26.04.2006) Les mer

Bryt tausheten

Vi må synliggjøre kjønnsmobbing i akademia, skriver sosiologen Hannah Helseth. (26.04.2006) Les mer

Likestilling i system

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps i Lillehammer.

(26.04.2006) Les mer

Etterspurte damer

De er mangelvare på professornivå. Det merkes når vervene skal fordeles.

(24.04.2006) Les mer

På kryss og tvers

- Å bygge nettverk mellom kvinner er noe av det viktigste jeg gjør, mener Svandís Benediksdóttir ved NTNU.

(14.03.2006) Les mer

Med blikkene mot generasjonsskiftet

Det foregår nytenkning på likestillingsfronten ved universiteter i Norge. De siste årene er ansvarsoppgaver flyttet, likestillingsbudsjetter økt med millioner og nye tiltak satt ut i livet. Vi har tatt tempen på arbeidet ved to universiteter. (13.03.2006) Les mer

Hva er fremragende?

Hvem bestemmer hva som er fremragende forskning, hvilke prosjekter som skal få støtte og hvem som skal tildeles stipender? Det må vi se nærmere på om vi skal fremme likestilling i akademia. (01.03.2006) Les mer

Et godt sted å være

Det er ikke så mange jenter som tar datafag i Trondheim. Men de som gjør det roser prosjektet Jenter og data. (03.02.2006) Les mer

Mye menn imellom også i spansk akademia

Vil du lykkes som kvinne i spansk akademia lønner det seg å ha baller.

(03.02.2006) Les mer

Kritisk til jentekampanje for datafag

Vivian Lagesen mener kampanjen for å få jenter inn på datafag har bidratt til å sementere kjønnsoppfatninger, men heier på kvotering for å rokke ved fagets kjønnethet.

(03.02.2006) Les mer

Avgjørende forventninger

Hva har antakelser om kvinners kontra menns høyde med likestilling i akademia å gjøre? En hel del, mener den amerikanske professoren Virginia Valian.

(24.01.2006) Les mer

Kreativ ledelse for likestilling

Det trengs mer kreativ tenkning rundt virkemidler for likestilling i akademia. Det mener ledere fra universitets- og høgskolesektoren.

(16.01.2006) Les mer

Vil ha flere kvinner til realfag og næringsliv

Dagens satsing på realfag og forskning i næringslivet vil by på store likestillingsutfordringer i årene som kommer. Dette understreket kunnskapsminister Øystein Djuepedal da han gjestet konferansen Ett trinn opp 10. januar.

(16.01.2006) Les mer

Status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren

Kari Nyheim Solbrække har undersøkt status og planer for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren på vegne av Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. I følgende innlegg presenterer hun resultatene av undersøkelsen. Innlegget ble holdt på konferansen Ett trinn opp! 10. januar 2006.
(10.01.2006) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!