Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Magasinet

Her finner du oversikt over nyhetsartikler. Artikler fra andre år finnes i arkivet til høyre.

2016

Dårlige holdninger på autopilot

Fordommer kan påvirke akademisk karriere. Såkalt gender bias og implicit bias kan hindre kvinner og minoriteters karriereløp. Men det hjelper å være klar over det.

(24.05.2016) Les mer

– Vi har ikke fått til så mye som jeg hadde håpet

Arvid Hallén var ærlig i sin oppsummering av drøyt to års arbeid med integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Norge har ikke kommet langt nok.

(10.05.2016) Les mer

Rektorer vil ikke ha vikeplikt for likestilling

Universitetene og høyskolene står overfor en omfattende fusjoneringsprosess. – Det er ofte mange ting som haster mer enn likestilling i slike store prosesser. Samtidig bør det stå høyt på agendaen, sier prorektor ved landets største universitet.

(27.04.2016) Les mer

Europeiske land samarbeider for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning

Selv om ideen om et nettverk for likestilling i det europeiske forskningsområdet (ERA) kom allerede i 2004, ble GENDER-NET først lansert i 2013, som første ERA-NET med tema likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

(21.04.2016) Les mer

Norge – likestillingssinke i Europa

Norske forskere er ikke særlig flinke til å søke på de høythengende ERC-stipendene – og ser vi på kjønnsbalansen blant stipendmottakerne, havner vi på en dundrende jumboplass.

(05.04.2016) Les mer

Kvinnelige forskere holdes igjen av gratispassasjerer

Et nytt prosjekt, forankret i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med kunnskap fra kjønnsforskning, skal få kvinnelige talenter opp og fram. 

(01.04.2016) Les mer

Mangfold i akademia: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

Personer med innvandringsbakgrunn er mer motiverte til å forske og ta doktorgrad enn personer uten innvandringsbakgrunn. Likevel er det ingen fordel å være innvandrer i akademia, viser ny rapport. 

(30.03.2016) Les mer

Statssekretær roser ny mangfoldsrapport

Mangfoldsrapporten er endelig lansert. Kunnskapsdepartementet er godt fornøyd med resultatet.

(16.03.2016) Les mer

Er det på tide med mannskvotering i helsefag?

Det er ikke mangel på gode argumenter for kjønnsbalanse og mangfold i helsefagene.

(29.02.2016) Les mer

Svensk millionsatsing på likestilling

Om et drøyt år skal alle svenske universiteter og høgskoler ha en plan for integrering av likestilling i hele sitt arbeid. Genussekretariatet ved Göteborgs universitet har fått jobben med å støtte arbeidet med et av de største likestillingsprosjektene i svensk akademia noensinne.

(23.02.2016) Les mer

Har vi allerede oppnådd kjønnsbalanse?

Grunnlaget for kjønnsbalanse på toppen i akademia er allerede lagt, skal vi tro førsteamanuensis i finans. Farlig å lene seg tilbake og vente på at kjønnsbalanse skal komme av seg selv, mener kritikerne.

(12.02.2016) Les mer

Studenter på dugnad for bedre pensum

Studentforeningen ved Uppsala universitet har gått pensum etter i sømmene for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i litteraturen.

(08.02.2016) Les mer

Kif-komiteen mener: ny lov svekker likestillingsarbeidet

Regjeringen foreslår å slå sammen likestillingsloven og tre diskrimineringslover til en ny felles diskrimineringslov. Det er flere grunner til at det ikke er et strålende forslag, ifølge Kif-komiteen.

(28.01.2016) Les mer

Forventer bedre kjønnsbalanse av rektor

Da Universitetet i Agder skulle ansette to dekaner, ble universitetet anklaget for forbigåelse og kjønnsdiskriminering av to kvinnelige søkere. Det legger ekstra press på den nye rektoren til å jobbe med likestilling.

(26.01.2016) Les mer

Vil flere kvinnelige professorer gi mer kjønnsperspektiver i forskningen?

Ikke nødvendigvis, mente deltakerne på BALANSE-programmets seminar om kjønnsbalanse i akademia og mer kjønnsperspektiver i forskningen.

(13.01.2016) Les mer
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!